Pradžia
Lt En

Skelbiamas projektų atrankos konkursas

Skelbiamas projektų atrankos konkursas

Informuojame, kad vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkursas.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų finansavimui numato skirti 230360 eurų, Klaipėdos miesto savivaldybė projektų finansavimui planuoja skirti ne mažiau kaip 20 procentų lėšų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Reikalavimai pareiškėjams

Projekto paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems, kuris pagal veiklos pobūdį ir teisinę formą yra:

  1. neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
  2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);
  3. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
  4. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
  5. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.)

Paraiškų priėmimo tvarka ir vieta

Paraiškos priimamos iki 2018 m. lapkričio 8 d. 16.00 val. tiesiogiai jas pateikiant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, adresu Vytauto g. 13 (205 kab.) arba  tuo pačiu adresu registruotu paštu (per pašto kurjerį), pašto žymoje išsiuntimo arba pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. lapkričio 8 d. Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitusią paraiškos formą prašome pildyti vadovaujantis patvirtintais 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Aktualūs dokumentai

Kilus klausimams, kreipkitės nuo 8.00 val. iki 17.00 val. darbo dienomis (penktadieniais iki 15.45 val.) į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistę Sonatą Bagdonienę tel.: (8 46) 39 63 12 ar rašykite el. paštu: sonata.bagdoniene@klaipeda.lt 

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams