Pradžia
Lt En

Skelbiami konkurso rezultatai

Skelbiami konkurso rezultatai

Vadovaudamiesi Jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. Nr. T2-257 „Dėl jaunimo projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) 54 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. AD1-455 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų 2019 metų jaunimo projektams iš dalies finansuoti paskirstymo“, informuojame apie 2019 metų jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso rezultatus:

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Rekomenduojama skirti lėšų suma Eur

KLAIPĖDOS JAUNIMO INICIATYVINIAI PROJEKTAI

1.

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

Jaunimo įtraukimo į sprendimų priėmimą didinimas

3 959,00

2.

Asociacija „Mes esame“

Savanorystės maratonas kūrybinių industrijų srityje

3 300,00

3.

VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“

Savanoriška veikla užsiimančio jaunimo tobulėjimo programa „The power of us“

3 225,00

4.

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų atstovybė

Bendrauk. Dalinkis. Tobulėk.

 

5.

VšĮ „Amicus certus“

Menas renkasi jaunimą

3 750,00

6.

Krikščioniškojo švietimo draugija „Slovo“

Savęs kūrimo dirbtuvės „Homo sapiens“

2 358,83

7.

VšĮ „Apeirono teatras“

Kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą skatinanti iniciatyva Klaipėdos miesto jaunimui „Dialogas“

2 984,66

8.

Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybė

Naktinis Klaipėdos gatvės krepšinis

3 260,00

9.

VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“

Kūrybiškumo laboratorija jaunimui

2 000,00

10.

Klaipėdos valstybinės kolegijos alumni klubas

Per kiną – pažink jaunimą

2 100,00

11.

Erasmus studentų tinklas ESN Lietuva

Tarpkultūrinio supratingumo didinimas

3 222,00

12.

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“

Blaivus jaunimas – šviesi ateitis

2 100,00

13.

Jaunųjų konservatorių lyga

Pilietiškumo mokykla 2019

260,50

14.

Klaipėdos tarptautinis „Rotaract“ klubas

Klaipėda united

1 875,00

KLAIPĖDOS JAUNIMO INSTITUCINIAI PROJEKTAI

15.

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras

Savanorių tinklo stiprinimas: savanorių motyvavimas ilgalaikei veiklai, kvalifikacijos kėlimas ir savanorių komandos didinimas

3 270,00

16.

VšĮ „Jaunimo linija“

Jaunimo savanoriškos veiklos Klaipėdoje skatinimas ir sklaida

3 955,00

17.

Asociacija „JCI Klaipėda“

JCI „DE JURE“ teisės akademija

2 100,00

18.

Individualių poreikių kūrybos asociacija „Plunksnelė“

Šok, draugauk ir pramogauk

2 400,00

Iš viso

50 000,00

Pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarka numatyta Nuostatų VIII dalyje.

Vadovaujantis Nuostatų 56  punktu, organizacijos, kurioms buvo skirtas dalinis finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų, iki 2019 m. kovo 20 d. el. paštu aiste.andruskeviciute@klaipeda.lt turi pateikti patikslintus:

1) Organizacijos duomenis sutarties (Sutartis) parengimui:

- pavadinimas;

- kodas;

- buveinės adresas;

- korespondencijos adresas;

- tel. Nr.;

- el. paštas;

- bankas;

- banko A/S; (vadovaujantis Nuostatų 60 punktu Organizacija prieš Sutarties pasirašymą privalo banke turėti atskirą sąskaitą Savivaldybės biudžeto lėšoms iš išlaidų apmokėjimą vykdyti iš šios sąskaitos)

- atstovo pasirašyti sutartį asmens pareigos, vardas, pavardė;

- atstovavimo pagrindas (organizacijos įstatai, įgaliojimas, kt.);

2) patikslinta detalią sąmatą (Sutarties 1 priedas);

3) patikslintą veiklos ir rezultatų planą, nekeičiant projekte numatytų veiklų tikslo ir turinio (Sutarties 2 priedas).

Parengus sutartis, organizacijos bus atskirai informuotos apie jų pasirašymo terminus. Lėšos iš savivaldybės biudžeto lėšų bus pervestos per 15 darbo dienų nuo įsakymo skirti finansavimą paskelbimo ir sutarties pasirašymo.

Vadovaujantis Nuostatų 57 punktu  finansavimą gavusiai Organizacijai nepasirašius Sutarties per 30 darbo dienų nuo oficialios Konkurso rezultatų paskelbimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt, sprendimas dėl lėšų skyrimo šiai Organizacijai yra atšaukiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams