Pradžia
Lt En

2012 metų darbotvarkių archyvas

2012-06-12

 1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) 2011 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė. pr.
 2. Dėl UAB „REGSEDA“ atleidimo nuo žemės mokesčio už valstybinės žemės sklypo naudojimą mokėjimo. Pranešėja J. Uptienė. pr.
 3. Dėl festivalio „Parbėg laivelis“ mugės akredituotų dalyvių atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokėjimo. Pranešėja J. Uptienė. pr.
 4. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėja E. Jurkevičienė. pr.
 5. Dėl Moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos, socialinių paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 6. Dėl kai kurių Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Kambaraitė. pr.
 8. Dėl savivaldybės kambario bendrabutyje, esančio greta privatizuotų gyvenamųjų patalpų, nuomos. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 9. Dėl leidimo keistis savivaldybės gyvenamosiomis patalpomis. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 10. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo. Pranešėja D. Netikšienė. pr.

Papildomi klausimai:

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-146 „Dėl pavedimo išduoti leidimus ir rinkti vietinę rinkliavą“ pakeitimo.   R. Armonas. pr.
 2. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo bare J. Janonio g. 2. Pranešėjas   R. Armonas. pr.
 3. Dėl Miestų partnerystės sutarties tarp Klaipėdos ir Zasnico (Vokietija) miestų sudarymo. Pranešėja D. Pleskovienė. pr.

2012-06-26

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė. pr.
 2. Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas. Pranešėja G. Paulikienė. pr.


 2012-07-17

 1. Dėl įgaliojimo suteikimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui derinti Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų darbo laiką. Pranešėja A. Daujotienė. pr.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T2-320 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ priedo pakeitimo. Pranešėja N. Laužikienė. pr.
 3. Dėl pritarimo Socialinių projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo projektui. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 4. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų socialinės globos paslaugos kainos nustatymo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 5. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja J. Uptienė. pr.
 6. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo 2011 m. ataskaitai. Pranešėja I. Butenienė. pr.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė. pr.
 8. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir Pievų g. geografinių charakteristikų pakeitimo. Pranešėjas V. Nausėda. pr. 

       2012-08-27

 1. Dėl pritarimo suskystintų gamtinių dujų importo terminalo ir su juo susijusios infrastruktūros objektų statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. Pranešėja J. Simonavičiūtė.
  1 priedas
  2 priedas

2012-10-09

 1. Dėl savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymo privatizavimo procedūrų vykdymo laikotarpiui. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 2. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo ir sudarymo. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 3. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo, atnaujinimo ir sudarymo. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės apdovanojimų suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas V. Pakalniškis. pr.
 5. Dėl Vydūno atminimo įamžinimo Klaipėdoje. Pranešėjas V. Pakalniškis. pr.
 6. Dėl vidutinės kuro įsigijimo kainos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 7. Dėl kandidatų į socialinių projektų vertinimo komisiją. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 8. Informacija dėl transporto paslaugų. Pranešėja A. Liesytė. pr.

Papildomi klausimai:

 1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja G. Paulikienė. pr.
 2. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nustatymo. Pranešėja D. Čeporiūtė. pr.

2012-10-23

 1. Dėl socialinių pašalpų teikimo vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją. Pranešėja A. Liesytė. pr.

2012-11-20

 1. Dėl Klaipėdos miesto gyventojų apklausos tiesioginio gyventojų nuomonės įrašymo apklausos dalyvių sąrašo lapuose būdu tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas. A. Kačalinas. pr.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012  m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja V. Jurkšienė. pr.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl lėšų, skirtų socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo“ pakeitimo. Pranešėja A. Daujotienė. pr.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė. pr.
 5. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo  teise(Bažnyčių g.4). Pranešėja G. Paulikienė(pakartotinai). pr.
 6. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise(LKC). Pranešėja G. Paulikienė. pr.
 7. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo ir sudarymo. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 8. Dėl pritarimo darbo sutarties su R. Mockumi nutraukimui. Pranešėja J.Grigaitienė. pr.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos priklausomybės ligų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. pranešėja J. Asadauskienė.  pr.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-212 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. pranešėja J. Asadauskienė. pr.
 11. Dėl pastato Liepų g. 7, Klaipėdoje, rekonstrukcijos. Pranešėja G. Paulikienė. pr.
 12. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos kalėdinės mugės prekybininkus ir paslaugų teikėjus. Pranešėja J. Uptienė pr.

Papildomi klausimai:

 1. Dėl Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus priskyrimo I muziejų grupei. Pranešėjas V. Pakalniškis. pr.
 2. Dėl Vytauto Kanclerio atminimo įamžinimo Klaipėdoje. Pranešėjas V. Pakalniškis. pr.
 3. Dėl Henriko Radausko atminimo įamžinimo Klaipėdoje. Pranešėjas V. Pakalniškis. pr.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Mažonienė. pr.

 2012-11-28

 1.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-387 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas. Pranešėja J. Simonavičiūtė. pr.
 2.  Dėl jaunimo teatrinės veiklos programos finansavimo. Pranešėjas V. Pakalniškis. pr.

2012-12-11

 1.  Dėl deleguoto nario į Socialinių projektų vertinimo komisiją pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 2.  Dėl atleidimo nuo savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 3.  Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo ir sudarymo. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 4.  Dėl butų išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 5.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. I-210 „Dėl savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų statuso panaikinimo tvarkos patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 6.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, pareigų sąrašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 7. Dėl triukšmo prevencijos zonų žemėlapių patvirtinimo. Pranešėja R. Povilanskienė. pr.
 8. Dėl Klaipėdos miesto 2013-2020 m. strateginio plėtros plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėja I. Butenienė. pr.

 2012-12-18

 1.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Kambaraitė. pr.
 2.  Dėl Klaipėdos miesto gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 3.  Informacija dėl patalpų Emocinės paramos tarnybai "Jaunimo linija". Pranešėja N. Istomina. pr.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams