Pradžia
Lt En

2013 metų darbotvarkių archyvas

2013-01-15

 1.  Komiteto pirmininko rinkimas. Pranešėja N. Istomina.
 2.  Dėl deleguotų narių i Socialinių projektų vertinimo komisiją pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 3.  Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro teikiamų transporto paslaugų vieno kilometro įkainio. Pranešėja A. Liesytė. pr.

Papildomi klausimai:

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-262 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo. Pranešėja R. Perminienė. pr.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 m.  socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.

 2013-01-22

 1.  Dėl atleidimo nuo savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 2.  Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo, atnaujinimo ir sudarymo. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 3.  Dėl savivaldybės gyvenamosios patalpos bendrabutyje, esančios greta privatizuotos gyvenamosios patalpos, nuomos sutarties sudarymo privatizavimo procedūrų vykdymo laikotarpiui. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 4.  Informacija dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginio plėtros plano projekto pristatymo. Pranešėja I. Butenienė. pr.
 5.  Dėl nekilnojamojo turto Panevėžio g. 2, Klaipėdoje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja G. Paulikienė. pr.
 6.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo komisijos nuostatų ir vienkartinių pašalpų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 7.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas A. Kačalinas. pr.
 8.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-314 „Dėl Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja D. Pleskovienė. pr.

 

Papildomi klausimai:

 1.  Dėl projekto „Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimo. Pranešėja E. Jurkevičienė. pr.
 2.  Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos m. evangelikų liuteronų parapijos bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėja S. Simonavičiūtė. pr.
 3.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo. Pranešėja L. Makūnienė. pr.
 4.  Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamųjų patalpų ir neįrengtos pastogės dalis. Pranešėja G. Paulikienė. pr.
 5.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo  Nr. T2-180 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja R. Perminienė. pr.

2013-02-19

 1.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja R. Kambaraitė. pr.
 2.  Dėl savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymo privatizavimo procedūrų vykdymo laikotarpiui. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 3.  Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 4.  Dėl atstovų delegavimo į Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro tarybą. Pranešėjas N. Lendraitis. pr.
 5.  Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją. J. Asadauskienė. pr.
 6.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 7.  Papildomi klausimai:
   Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.Pranešėja I. Butenienė. pr.

2013-03-18

 1.  Dėl savivaldybės kambario, esančio iš dalies privatizuotame bute su bendra virtuve, nuomos sutarties sudarymo privatizavimo procedūrų vykdymo laikotarpiui. Pranešėja D. Netikšienė. pr. 
 2.  Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo, atnaujinimo ir sudarymo. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 3.  Dėl Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimo „Albatrosas“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas V. Pakalniškis. pr.
 4. Klaipėdos m. savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2012m. veiklos ataskaita. Pranešėja N. Istomina. pr.
 5. Papildomas klausimas
  Dėl Martyno Jankaus atminimo įamžinimo Klaipėdoje. Pranešėjas V. Pakalniškis. pr.

2013-04-09

 1.  Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai. Pranešėja J. Asadauskienė. pr.
 2.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja J. Asadauskienė. pr.
 3.  Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai. Pranešėja L. Čeponienė. pr.
 4.  Dėl pavadinimų suteikimo Danės krantinėms. Pranešėjas V. Pakalniškis. pr.
 5.  Dėl pritarimo 2012 metų Socialinių reikalų komiteto veiklos ataskaitai. Pranešėja J. Pliutienė. pr.

2013-04-23

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo. Pranešėja A. Špučienė pr.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamojo dydžio nustatymo. Pranešėja J. Grigaitienė pr. 

2013-05-15

 1.  Informacija dėl biudžetinių įstaigų vadovų veiklos ataskaitų už 2012 metus. Pranešėja A. Daujotienė. pr.1pr.
 2.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių patvirtinimo. Pranešėja J. Asadauskienė. pr.
 3.  Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Klaipėdos miesto savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė. pr.
 4.  Dėl atleidimo nuo savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 5.  Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo, atnaujinimo ir sudarymo. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 6.  Dėl savivaldybės kambarių, esančių iš dalies privatizuotuose butuose su bendra virtuve, nuomos sutarčių sudarymo privatizavimo procedūrų laikotarpiui. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 7.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-171 „Dėl Gyvenamųjų patalpų, nepriskirtų socialinio būsto fondui, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 8.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-101 „Dėl savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja D. Netikšienė. pr.

2013-05-21

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti tvarkos“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus. pr.

Papildomas klausimai:

 1. Dėl Klaipėdos priklausomybės ligų centro savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo. Pranešėja J. Asadauskienė. pr.
 2. Informacija dėl Socialinės paramos skyriaus prašymo. Pranešėja J. Pliutienė. pr.

2013-06-18

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų patvirtinimo. Pranešėja R. Kambaraitė pr.
 2. Dėl pritarimo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė pr.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2015 metų programos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė pr.
 4. Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė pr.
 5. Dėl savivaldybės kambario, esančio iš dalies privatizuotame bute su bendra virtuve, nuomos sutarties sudarymo privatizavimo procedūrų vykdymo laikotarpiui. Pranešėja D. Netikšienė pr.
 6. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo, atnaujinimo ir sudarymo. Pranešėja D. Netikšienė pr.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 1-399 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ pakeitimo ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-247 „Dėl tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja D. Netikšienė pr.
 8. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių keitimo ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja D. Netikšienė pr.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja D. Netikšienė pr.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-171 „Dėl Administracinės komisijos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas M. Poimanskis pr.

 11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliais statyti tvarkos“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus pr.

 12. Informacija dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Pranešėjas A. Bumblys pr.

Papildomi klausimai:

 1. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos Jaunimo centrui. Pranešėja G. Paulikienė
  pr.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tyliųjų zonų nustatymo. Pranešėja J. Asadauskienė pr.
 3. Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas. Pranešėja G. Paulikienė pr.

2013-07-16

 1.  Dėl atleidimo nuo savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 2.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Vienkartinių pašalpų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 3.  Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos koncertų salės meno tarybą. Pranešėja J. Pliutienė. pr.
 4.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-123 „Dėl Klaipėdos priklausomybės ligų centro savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis. pr.
 5.  Dėl pritarimo 2007-2013 m. Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo 2012 m. ataskaitai. Pranešėja I. Butenienė. pr.
 6.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo metodikos patvirtinimo. Pranešėja I. Butenienė. pr.
 7.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-33 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė. pr.

Papildomi klausimai:

 1.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.T2-66 pripažinimu netekusiu galios. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 2.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 3.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-387 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja J. Simonavičiūtė. pr.
 4.  Dėl didžiausio  leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nustatymo. Pranešėja J. Simonavičiūtė. pr.
 5.  Informacija dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos probleminių projektų. Pranešėja N. Istomina.

2013-08-24

1. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos viltis“ projekte „Ilgalaikės socialinės globos paslaugų infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste“. Pranešėja E. Jurkevičienė. pr.

2Dėl mokinių, besimokančių Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje ir Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje. Vežimo, apgyvendinimo ir maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė. pr.

3Dėl atleidimo nuo savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio. Pranešėja D. Netikšienė. pr.

4Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos steigimo. Pranešėjas M. Bagočius. pr.

5Dėl Klaipėdos miesto sporto centro reorganizavimo. Pranešėjas M. Bagočius. pr.

6Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė. pr.

Papildomas klausimas

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-361 "Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja V. Kazakauskienė pr.

2013-09-17

 1. Dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 2. Dėl Moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos, socialinių paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 3.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja A. Špučienė. pr.
 4.  Dėl Andriaus Markaus atminimo įamžinimo Klaipėdoje. Pranešėjas V. Pakalniškis. pr.
 5.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų patvirtinimo. Pranešėja R. Kambaraitė. pr.
 6.  Informacija dėl VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro vaikų baseino kainų paskaičiavimo. Pranešėja J. Pliutienė. pr.

Papildomi klausimai

 1. Dėl pritarimo projekto " Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro pastato, adresu Taikos pr. 76, atnaujinimas ir modernizavimas" įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė. pr.
 2. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti, ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir kai kurių Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo. Pranešėja G. Paulikienė. pr.

2013-10-15

 1.  Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 2.  Dėl vidutinės kuro kainos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 3.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Kambaraitė. pr.
 4.  Informacija dėl mokesčio lengvatų už darželį. Pranešėja J. Pliutienė. pr.
 5.  Informacija dėl probleminės situacijos, susidariusios skiriant techninės pagalbos priemones neįgaliesiems. Pranešėja J. Pliutienė. pr.

Papildomi klausimai:

 1.  Dėl atstovo delegavimo. Pranešėja J. Pliutienė. pr.
 2.  Dėl Klaipėdos miesto garbės piliečio vardo suteikimo. Pranešėjas V. Pakalniškis. pr.

2013-10-22

 1. Dėl Kūrybinio inkubatoriaus Kultūros fabriko 2014-2016 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėja A. Velykienė. pr.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-105 "Dėl negyvenamųjų patalpų Debreceno g. 48, Klaipėdoje, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai "Klaipėdos viltis" ir leidimo atlikti šio turto rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus" pakeitimo. Pranešėja G. Paulikienė. pr.
 3. Dėl Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo. Pranešėja I. Šakalienė. pr.
 4. Papildomas klausimas: 
  Dėl Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro priskyrimo I muziejų, parodų rūmų (centrų) grupei. Pranešėjas N. Lendraitis. pr.

2013-11-19

 1.  Dėl Socialinės paramos tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 2.  Dėl atleidimo nuo savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 3.  Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja J. Uptienė. pr.
 4.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja. R. Kambaraitė. pr.
 5.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja D. Berankienė. pr.
 6.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo. Pranešėja D. Pleskovienė.pr.

Papildomi klausimai:

 1.  Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos jūrinio miesto simbolio burlaivio "Meridianas" paramos fondo pasirašymui. Pranešėja O. Garjonienė. pr.

2013-12-10

 1. Dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė. pr.
 2.  Dėl atleidimo nuo savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio. Pranešėja D. Netikšienė. pr.
 3.  Dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų iš savivaldybės biudžeto finansavimo maksimalaus dydžio patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 4.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės dalyvavimo PSO Europos Sveikų miestų tinklo VI fazėje. Pranešėja J. Asadauskienė. pr.
 5.  Dėl 2014 metų paskelbimo Vėtrungių metais. Pranešėjas N. Lendraitis. pr.

Papildomi klausimai:

 1. Dėl Socialinės paramos tarybos pirmininko skyrimo. Pranešėja A. Liesytė. pr.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams“ pakeitimo. Pranešėjas N. Lendraitis. pr.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėjas N. Lendraitis. pr.
 4. Dėl Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėjas N. Lendraitis. pr.
 5. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėjas N. Lendraitis. pr.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Kambaraitė. pr.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams