Pradžia
Lt En

2014 metų darbotvarkių archyvas

2014 -01-21
           
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
           2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja I. Butenienė.
           3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
           4. Informacija dėl techninės pagalbos priemonių nuomos poreikio ir tvarkos aprašo projekto pakeitimo. Pranešėja J. Pliutienė.
            5.  Informacija dėl NVO socialinių projektų mažo finansavimo. Pranešėja J. Pliutienė.
            6. Dėl seniūnaitijų sudarymo. Pranešėja V. Venckutė- Palaitienė.
            7. Dėl negyvenamųjų patalpų Taikos pr. 81A-7, Klaipėdoje, perdavimo pagal panaudos sutartį Klaipėdos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėja G. Paulikienė.
            8. Dėl Klaipėdos miesto gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
           9. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
          10. Dėl kultūros ir meno tarybos pirmininko patvirtinimo. Pranešėjas N. Lendraitis.

2014-01-27

 1.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės atstovo skyrimo į Jūrininkų gerovės tarybą Lietuvoje. Pranešėja D. Pleskovienė.
 2.  Dėl pritarimo sutarties projektui. Pranešėja D. Pleskovienė.
 3.  Dėl Šeimos tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto garbės piliečio vardo suteikimo. Pranešėjas V. Pakalniškis.

2014-02-04

 1.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja R. Kambaraitė.

2014-02-18

 1.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 2.  Dėl lydėjimo paslaugų įtraukimo į cento nuostatus. Pranešėja J. Pliutienė.
 3.  Dėl atstovo delegavimo į šeimos tarybą. Pranešėja A. Liesytė.

2014-02-25

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas N. Lendraitis.
 2.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-383 „Dėl Klaipėdos miesto tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas N. Lendraitis.
 3.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja N. Gendvilienė.
 4. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis URBACT projekte " Sveikas senėjimas". Pranešėja J. Grubliauskienė.

2014-03-04

 1.  Informacija dėl techninės pagalbos priemonių nuomos poreikio ir tvarkos aprašo projekto pakeitimo. Pranešėja J. Pliutienė.
 2.  Informacija dėl lydėjimo paslaugų įtraukimo į cento nuostatus. Pranešėja J. Pliutienė.

2014-03-18

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių patvirtinimo. Pranešėja J. Asadauskienė.
 2.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-262 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja J. Asadauskienė.
 3.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl negyvenamojo pastato Bangų g. 5a perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį Všį Klaipėdos ekonominės plėtros agentūrai ir pavedimo atlikti pastato rekonstrukcijos ir remonto darbų užsakovo funkcijas“ pakeitimo. Pranešėja G. Paulikienė.

2014-03-25
           
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro tarybą“ pakeitimo. Pranešėjas
           2. Dėl pritarimo sutarties projektui. Pranešėja D. Pleskovienė
           3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė
           4. Dėl projekto „Kompleksinė pagalba Klaipėdos miesto socialinės grupės vaikams ir jaunimui“ įgyvendinimo. Pranešėja A. Liesytė

 

 2014-04-15

 1.   Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė.
 2.  Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai. Pranešėja J. Asadauskienė.
 3.  Dėl išmokos dydžio seniūnaičiams nustatymo ir išmokų seniūnaičiams su jų, kaip seniūnaičių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Čeponienė.
 4.  Dėl Šeimos tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 5.    Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Nemokamo mokinių maitinimo rūšių ir socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 6.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27  d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo“ pakeitimo. Pranešėja J. Grigaitienė.  
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamojo dydžio nustatymo. Pranešėja J. Grigaitienė. 

 2014-05-20

 1. Dėl atleidimo nuo savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja D. Netikšienė.
 2.  Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų 2013 m. veiklos ataskaitų pateikimo. Pranešėja A. Daujotienė.
 3.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.
 4. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos festivalio „Parbėg laivelis“ mugės sertifikuotus prekybininkus ir paslaugų teikėjus. Pranešėja J. Uptienė.
 5.  Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėjas N. Lendraitis.
 6.  Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros savininko kapitalo didinimo. Pranešėja D. Pleskovienė.
 7.  Dėl 2014-2016 metų reprezentacinių Klaipėdos miesto festivalių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas N. Lendraitis.

 

      2014-06-17

1. Dėl Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

2. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja J. Uptienė.

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl gyvenamųjų namų socialinių būsto fondui statybos“ pakeitimo. Pranešėja D. Netikšienė.

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl vienkartinių pašalpų teikimo tvarkos aprašo patirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas R. Armonas.

2014-06-23

1. Dėl Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

 

1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2013 m. ataskaitai. Pranešėja I. Butenienė.

2014-07-22

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.
 2.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl Klaipėdos  miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja V. Jurkšienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams“ pakeitimo. Pranešėjas N. Lendraitis.
 5. . Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėjas N. Lendraitis.
 6.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, sudėties patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Česnienė.
 7.  Dėl Biudžetinės Įstaigos Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja J. Asadauskienė.
 8.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr.223 „Dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėjas A. Kačalinas.
 9.  Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėjas N. Lendraitis.
 10. Dėl Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja N. Laužikienė.
 11.  Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės dalyvavimui teikiant paraišką 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Europos kultūros paveldo, kultūros ir menų įvairovės skatinimo programos dvišaliam fondui. Pranešėjas N. Lendraitis.

 

 2014-07-29

1. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Klaipėdos miesto ir Kretingos rajono savivaldybių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ ir jungtinės veiklos sutarčiai. Pranešėja J. Asadauskienė.

2. Informacija dėl 2015 m. prognozuojamų rodiklių. Pranešėja J. Pliutienė.

 2014-09-09

1.Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja J. Uptienė.          

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. T2-189 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto vaiko krizių centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto nakvynės namų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.

4. Informacija dėl siūlymo papildyti maitinimo organizavimo asmenims, nepajėgiantiems maitintis  savo namuose, tvarkos aprašą. Pranešėja J. Pliutienė.

5. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos vaikų globos namų „Danė“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

6. Dėl Sociokultūrinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

7. Dėl objektų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą. Pranešėja G. Paulikienė.

8. Dėl viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ savininko kapitalo suformavimo. Pranešėjas N. Lendraitis.

9. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja G. Paulikienė.

10. Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas ir gyvenamųjų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės dalis. Pranešėja G. Paulikienė.

11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Kambaraitė.

12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.

13. Informacija dėl išvados pateikimo apie agentūros visos Lietuvos vaikai Klaipėdos fondo vykdomą veiklą. Pranešėja A. Daujotienė.

14. Dėl atstovo delegavimo į Nevyriausybinių organizacijų tarybą. Pranešėja J. Pliutienė.

 

 2014-10-07

 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo ir įgaliojimų suteikimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Pranešėjas N. Lendraitis.

2. Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo. Pranešėjas R. Mockus.

3. Dėl Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.  Pranešėja A. Liesytė.

4. Dėl 2015 metų paskelbimo Senjorų metais. Pranešėja A. Liesytė.

5. Dėl Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja A. Česnienė.

 

 2014-11-04

1. Dėl 2010 m. gruodžio 28 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. J3-10/V7-52 „Dėl pirminės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje“ pakeitimo. Pranešėja J. Asadauskienė.

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas N. Lendraitis.

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros vystymo gairių patvirtinimo. Pranešėjas N. Lendraitis.

4. Informacija dėl Lietuvos Maltos ordino pagalbos tarnybos prašymo. Pranešėja A. Daujotienė.

5. Informacija dėl techninės pagalbos priemonių nuomos. Pranešėja A. Liesytė.

2014-11-11

1. Dėl 2015–2017 metų planų projektų pateikimo (8 programa). Pranešėja N. Laužikienė.

2. Dėl  2015–2017 m. veiklos plano pateikimo(12,13 programos). Pranešėja I. Butenienė.

2014-11-18

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T2-438 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Buvusio tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai. II etapas“ pakeitimo. Pranešėja E. Jurkevičienė.

2. Dėl pritarimo Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro dalyvavimui 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Europos kultūros paveldo, kultūros ir menų įvairovės skatinimo programoje. Pranešėjas N. Lendraitis.

3. Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti steigėjo teises ir pareigas. Pranešėjas N. Lendraitis.

 

 2014-12-02

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Kambaraitė.

3. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo viešojo maitinimo įmonėms. Pranešėjas. A. Razbadauskas.

4. Dėl 2010 m. gruodžio 28 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. J3-11/V31-229 „Dėl pirminės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Neringos savivaldybėje“ pakeitimo. Pranešėja A. Daujotienė.

5. Informacija dėl Senjorų metų minėjimo Klaipėdoje, priemonių plano. Pranešėja A. Daujotienė.

6. Dėl atleidimo nuo savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja D. Netikšienė.

2014-12-09

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-110 „Dėl kultūros paveldo objektų skelbimo saugomais savivaldybės“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas V. Juška.

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-223 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas V. Juška.

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja I. Butenienė.

4. Dėl pritarimo regatos „Baltic Sail“ organizavimui 2015 metais Klaipėdos mieste. Pranešėjas N. Lendraitis.

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo ir įgaliojimų suteikimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Pranešėjas N. Lendraitis.

6. Dėl Rudofo Valsonoko atminimo įamžinimo Klaipėdoje. Pranešėjas N. Lendraitis.

7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

2014-12-16

 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.

 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 223 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Kačalinas.

 

4. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros kaitos gairėms. Pranešėjas N. Lendraitis.

 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-288 „Dėl jaunimo teatrinės veiklos programos finansavimo“ pakeitimo. Pranešėjas N. Lendraitis.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams