Pradžia
Lt En

Šeimos taryba

Šeimos tarybos tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje, ir stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.

Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, Šeimos taryba vykdo šias funkcijas:

 • analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos šeimų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
 • teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės administracijai siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimai palankios aplinkos savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir šeimoms aktualių klausimų sprendimo, taip pat ir dėl:
 1. paslaugų ir infrastruktūros šeimai, nėščiosioms, vaikams (įskaitant viešąjį transportą, žaidimų aikšteles kiemuose, vaikų priežiūros kambarius darbovietėse ir pan.) savivaldybėje plėtros;
 2. teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimo;
 3. šeimos gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimo;
 4. sąlygų įgyvendinti šeimos prokreacinę funkciją gerinimo;
 5. kitų šeimoms aktualių klausimų;
 • teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl veiksmų, kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje, įgyvendinimo tobulinimo;
 • kartą per metus informuoja Savivaldybės tarybą apie savo veiklą;
 • informuoja visuomenę apie Šeimos tarybos tikslus ir veiklą;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Komisijos nariai:

Jurandas Altuchovas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narys;

Saulius Budinas, Šeimos tarybos pirmininko pavaduotojas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto narys;

Romaldas Idzelevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys;

Jurgita Kulevičienė, Šeimos tarybos pirmininkė, labdaros ir paramos fondo "Dienvidis" direktorė;

Kristina Martinkienė, Lietuvos šeimos konferencijos koordinatorių asociacijos valdybės narė;

Kristina Mockevičienė, VšĮ "Vaiko raida" vadovė;

Aušra Pacevičiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto narė;

Ulijana Petraitienė,  BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė;

Viktorija Radavičienė, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Kristina Rimkienė,Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrijos "Aidas" pirmininkė;

Kristina Rutienė, labdaros ir paramos fondo Dvasinės pagalbos jaunimui centro direktorė;

Karolina Vaičikė, VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centro direktoriaus pavaduotoja;

doc. dr. kun. Andrius Vaitkevičius, Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius;

Monika Žvinklytė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narė.

Tarybos sekretorė – Regina Venskuvienė,  el. p. Regina.Venskuviene@klaipeda.lt


Tarybos nuostatai


Posėdžių protokolai

2023-07-11

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content