Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Šeimos taryba

Šeimos tarybos tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje, ir stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.

Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, Šeimos taryba vykdo šias funkcijas:

 • analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos šeimų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
 • teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės administracijai siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimai palankios aplinkos savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir šeimoms aktualių klausimų sprendimo, taip pat ir dėl:
 1. paslaugų ir infrastruktūros šeimai, nėščiosioms, vaikams (įskaitant viešąjį transportą, žaidimų aikšteles kiemuose, vaikų priežiūros kambarius darbovietėse ir pan.) savivaldybėje plėtros;
 2. teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimo;
 3. šeimos gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimo;
 4. sąlygų įgyvendinti šeimos prokreacinę funkciją gerinimo;
 5. kitų šeimoms aktualių klausimų;
 • teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl veiksmų, kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje, įgyvendinimo tobulinimo;
 • kartą per metus informuoja Savivaldybės tarybą apie savo veiklą;
 • informuoja visuomenę apie Šeimos tarybos tikslus ir veiklą;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

Komisijos nariai:

Viktorija Beriozkinienė, asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ narė;

Saulius Budinas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto narys;

Germanas Čepas, VšĮ „Plaukimas visiems“ prezidentas;

Rita Čėsnaitė, pirmininkė, VšĮ „Liberi“ direktorė;

 Laima Juknienė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė;

Antanas Kontautas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narys;

Edita Kučinskienė,  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo grupės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (grupės vadovė);

Jurgita Kulevičienė, labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ direktorė;

Danguolė Misiukonienė, labdaros ir paramos fondo Dvasinės pagalbos jaunimui centro direktorė;

Ulijana Petraitienė, BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė;

Andrius Petraitis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto narys;

Lina Skrupskelienė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narė;

Andrius Vaitkevičius, Klaipėdos miesto Šeimos Centro direktorius;

Aušra Zarambienė, asociacijos Vakarų Lietuvos tėvų forumo narė.

 

Tarybos sekretorė – Regina Venskuvienė,  el. p. Regina.Venskuviene@klaipeda.lt


 

Tarybos nuostatai

Dėl Šeimos tarybos pirmininko skyrimo


Posėdžių protokolai

2021-12-01

2021-09-27

2021-06-23

2021-03-24

2020-12-10

2020-11-10

2020-02-19

2020-01-22

2019-11-27

2019-10-16

2019-07-24

2018-03-28

2018-02-14

2016-03-29

2018-01-16

2016-02-03

2016-01-13

2015-10-07

2015-02-11

2015-01-14

2014-11-19

2014-07-02

2014-06-11

Veiklos ataskaitos

2020 m. veiklos ataskaita

Darbo planas

2021 m. darbo planas

 Virtuali šeimos kortelė

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams