Pradžia
Lt En

Kontrolės komitetas

Komiteto nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Ligita Girskienė (pirmininkė)  ligita.girskiene@klaipeda.lt  8 618 37 860
Elida Mantulova (pirmininkės pavaduotoja)  elida.mantulova@klaipeda.lt 8 698 26 808
Arūnas Barbšys arunas.barbsys@klaipeda.lt  8 686 55 803
Saulius Budinas saulius.budinas@klaipeda.lt  8 600 90 909
Arvydas Cesiulis arvydas.cesiulis@klaipeda.lt  8 (46) 396 002
Audrius Petrošius audrius.petrosius@klaipeda.lt       ---
Vytis Radvila vytis.radvila@klaipeda.lt  8 620 21 915
Viktor Senčila viktor.sencila@klaipeda.lt  8 616 34 255
Alvidas Šimkus alvidas.simkus@klaipeda.lt 8 6983 2916
Alina Velykienė alina.velykiene@klaipeda.lt  8 682 30 105

Posėdį aptarnauja Tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistė Marija Petrulienė, tel.  8 (46) 34 22 47, el. p.: marija.petruliene@klaipeda.lt  

Komiteto posėdžiai vyksta  antradieniais 15.00 val. 

Darbotvarkė 


Komiteto kompetencijos:

  • teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos rezultatų;
  • siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;
  • svarsto savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;
  • įvertina savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai;
  • svarsto savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl jo (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos;
  • siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;
  • periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos planas, savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) reikalavimų įvykdymo;
  • dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai.

Komiteto darbotvarkių projektų archyvas

Komiteto posėdžių protokolų archyvas

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams