Pradžia
Lt En

Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetas

Komiteto nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Judita Simonavičiūtė (pirmininkė) judita.simonaviciute@klaipeda.lt  8 616 51 425
Andrius Petraitis (pirmininko pavaduotojas) andrius.petraitis@klaipeda.lt   8 657 90 144
Vidmantas Dambrauskas vidmantas.dambrauskas@klaipeda.lt   8 687 39 894
Elida Mantulovė  elida.mantulova@klaipeda.lt   8 698 26 808
 Vidmantas Plečkaitis

vidmantas.pleckaitis@klaipeda.lt

 8 687 52 827
Viktor Senčila  viktor.sencila@klaipeda.lt   8 616 34 255
Alina Velykienė alina.velykiene@klaipeda.lt    8 682 30 105

Posėdį aptarnauja Tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistė Aldutė Meniakina, tel. (8 46)  21 56 54, el. p. aldute.meniakina@klaipeda.lt

Komiteto posėdžiai vyksta pirmadieniais 15.00 val.

Darbotvarkė


Komiteto kompetencijos:

 • vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros ir veiklos planų, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų realizavimo priežiūrą;
 • svarsto ir teikia pasiūlymus ruošiant Savivaldybės strateginį plėtros planą, Bendrąjį planą, Savivaldybės strateginio veiklos plano ir savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programas;
 • svarsto ir teikia pasiūlymus dėl susisiekimo sistemos bei jos plėtros prioritetų;
 • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl savivaldybės veiklos prioritetų Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui nustatymo;
 • svarsto bei teikia pasiūlymus ir išvadas kultūros paveldo ir paveldosaugos klausimais;
 • nagrinėja asmenų pasiūlymus ir pageidavimus miesto planavimo, statybos srityse bei svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo sistemos tobulinimo;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo, investicijų skatinimo, naujų darbo vietų kūrimo, turizmo skatinimo;
 • svarsto investicinius projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl prioritetų pagal savivaldybės ir verslo poreikius, svarsto klausimus ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos, tarptautinių, Lietuvos Respublikos ir kitų finansinių resursų panaudojimo savivaldybės investiciniams projektams, verslo skatinimo priemonėms įgyvendinti;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl strategiškai kryptingos ekonominės plėtros galimybių neišvystytose teritorijose ir miesto plėtros zonoje;
 • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Regiono plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo;
 • svarsto ir teikia pasiūlymus miesto žemės naudojimo klausimais pagal teisės aktuose nustatytą savivaldybės kompetenciją;
 • svarsto ir teikia siūlymus dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis, prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų;
 • svarsto ir teikia pasiūlymus dėl eismo infrastruktūros vystymo strategijos;

Komiteto darbotvarkių projektų archyvas

Komiteto posėdžių protokolų archyvas

Komiteto veiklos ataskaita už 2019 metus  

Komiteto veiklos ataskaita už 2020 metus

Komiteto veiklos ataskaita už 2021 metus

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content