Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Žemės sklypo Turgaus g. 24, detaliojo plano keitimas

**********

Kviečiame šių metų gruodžio 14 d., penktadienį, 10.00 val. (renginio valanda gali būti patikslinama) Klaipėdos kultūros fabriko (Bangų g. 5A, Klaipėda) I a. seminarų salėje dalyvauti Šv. Jono bažnyčios atstatymo projektinių pasiūlymų bei sklypo Turgaus g. 24, Klaipėdoje detaliojo plano keitimo koncepcijos pristatyme.

Preliminari renginio darbotvarkė:

1. Šv. Jono bažnyčios istorija. Pranešimą skaitys dr. Vasilijus Safronovas;

2. Šv. Jono bažnyčios projektiniai/architektūriniai sprendiniai. Sprendinius pristatys architektas Aurimas Širvys;

3. Žemės sklypo Turgaus g. 24, Klaipėdoje, galiojančio detaliojo plano keitimo koncepcijos pristatymas. Koncepciją pristatys architektai Rūta Garuckienė ir Augis Gučas.

Pridedama:

Žemės sklypo Turgaus g. 24, Klaipėdoje koncepcijos brėžinys;

Žemės sklypo Turgaus g. 24, Klaipėdoje koncepcijos aiškinamasis raštas.

**********

Informuojame apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. AD1-1959 "Dėl žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511 "Dėl žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano patvirtinimo", keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo" bei 2018 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. AD1-2029 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. AD1-1959 "Dėl žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511 "Dėl žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano patvirtinimo", keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo" pakeitimo" priimtą sprendimą neatlikti žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511, keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Plano rengimo organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, www.klaipeda.lt. Informaciją teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Aurelija Jankuvienė tel. 8 46 21 94 09, el. paštas planavimas@klaipeda.lt

Plano pavadinimas - žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano, patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511 "Dėl žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano patvirtinimo", keitimas.

Plano tikslas -  pakeisti žemės sklypo ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo tipą, nustatyti (pakeisti) privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reikalavimus.

Priimtas sprendimas ir motyvai - priimtas sprendimas neatlikti žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511, keitimo strateginio poveikio aplinkai vertinimo. Sprendimo priėmimo motyvai.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/zemes-sklypo-turgaus-g.-24-detaliojo-plano-keitimas/4117https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/2589)

 

Pridedama:

1. SPAV atranka;

2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. AD1-1959 "Dėl žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511 "Dėl žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano patvirtinimo", keitimo stateginio pasekmių aplinkai vertinimo" bei 2018 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. AD1-2029 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. AD1-1959 "Dėl žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511 "Dėl žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano patvirtinimo", keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo" pakeitimo"

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Turgaus g. 24, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511, keitimas.

Planuojama teritorija tarp Turgaus g., Pylimo g., Tomo g. ir Mažosios Vandens g., Klaipėdoje (pridedama). Teritorijos plotas ~ 0,5400 ha.

Su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-21 įsakymu Nr. AD1-434 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo“ ir 2017-03-10 įsakymu Nr. AD1-615 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“ susipažinti galite planavimo organizatoriaus internetiniame puslapyje arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-21-17-97).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, informaciją teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Aurelija Jankuvienė tel. 8 46 21 94 09, el. paštas planavimas@klaipeda.lt

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. 8 5 261 9024, el. paštas info@urbanistika.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel. 8 5 212 4779, 8 699 79322, el. paštas ruta.garuckiene@urbanistika.lt.

Planavimo tikslai – pakeisti žemės sklypo ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo tipą, nustatyti (pakeisti) privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reikalavimus.

Detaliojo plano keitimas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene, derinamas, teikiamas tikrinti bei tvirtinti bendrąja tvarka. Planavimo proceso terminai: 2017 – 2018 metai.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Liepų g. 11, Klaipėda, el. paštu planavimas@klaipeda.lt ar TPDRIS sistemoje  www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-21-17-97) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimą/neatlikimą bei teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad bus rengiamas žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511, keitimas.

Detaliojo plano keitimo tikslai – pakeisti žemės sklypo ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo tipą, nustatyti (pakeisti) privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reikalavimus.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2017 m. vasario 20 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriuje (Liepų g. 11, 401 kabinetas, telefono Nr. 39 60 67 arba 39 60 38, elektroninis paštas vitalijus.juska@klaipeda.lt).

Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo proceso sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS).

PRIDEDAMA:

  1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo“ projektas1 lapas.
  2. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams