KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt

Darbuotojų informacija
Savivaldybės administracijos vadovai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Savivaldybės administracijos direktorius
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Administracijos direktorius Saulius Budinas saulius.budinas@klaipeda.lt 201 8 610 03 039
39 60 09
Vyriausioji specialistė Loreta Rogovaja loreta.rogovaja@klaipeda.lt 201 39 60 08
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Administracijos direktoriaus pavaduotojas Aleksandr Michailov aleksandr.michailov@klaipeda.lt 205 8 615 89 198
39 61 21
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Elida Mantulova elida.mantulova@klaipeda.lt 203 8 670 99 126
39 60 32
Finansų ir turto departamentas
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Finansų ir turto departamento direktorė Aldona Špučienė aldona.spuciene@klaipeda.lt 218 8620 76723
39 60 62
Vyresnioji specialistė Rūta Klaunauskienė ruta.klaunauskiene@klaipeda.lt 306 21 77 26
Finansų skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Rūta Kambaraitė ruta.kambaraite@klaipeda.lt 315 39 60 56
Biudžeto formavimo poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Virginija Jurkšienė virginija.jurksiene@klaipeda.lt 305 39 60 17
Vyriausioji specialistė Vilma Kubilienė vilma.kubiliene@klaipeda.lt 311 39 61 29
Vyriausioji specialistė Laima Jaugienė laima.jaugiene@klaipeda.lt 309 39 61 00
Vyriausioji specialistė Inga Mikalauskienė inga.mikalauskiene@klaipeda.lt 311 39 60 16
Vyriausioji specialistė Aleksandra Mendelienė aleksandra.mendeliene@klaipeda.lt 311 39 63 06
Vyriausioji specialistė Irena Šleiniūtė irena.sleiniute@klaipeda.lt 309 39 60 60
Finansavimo poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Vaidilutė Andrijauskaitė vaidilute.andrijauskaite@klaipeda.lt 307 39 60 57
Vyresnioji specialistė Danutė Andruškienė danute.andruskiene@klaipeda.lt 307 39 60 58
Vyriausioji specialistė Jolanta Mileikienė jolanta.mileikiene@klaipeda.lt 301 39 32 21
Apskaitos skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Lina Čeponienė lina.ceponiene@klaipeda.lt 302 39 32 22
Savivaldybės administracijos apskaitos poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Daiva Gaudiešiutė daiva.gaudiesiute@klaipeda.lt 304 39 32 23
Vyriausioji specialistė Rita Mikluševičiūtė rita.mikluseviciute@klaipeda.lt 306 39 60 53
Vyriausioji specialistė Lina Kuchanauskienė lina.kuchanauskiene@klaipeda.lt 303A 39 63 26
Vyriausioji specialistė Giedrė Steikūnienė giedre.steikuniene@klaipeda.lt 304 41 00 45
Vyriausioji specialistė Daiva Petrauskytė daiva.petrauskyte@klaipeda.lt 303 39 60 35
Vyriausioji specialistė Jelena Avgustionok jelena.avgustionok@klaipeda.lt 303 39 60 99
Vyresnioji specialistė Danutė Ivleva danute.ivleva@klaipeda.lt 317 39 60 50
Vyriausioji specialistė Jūratė Norkienė jurate.norkiene@klaipeda.lt 303 39 61 58
Vyriausioji specialistė Jolanta Patlabienė jolanta.patlabiene@klaipeda.lt 306 39 60 74
Vyriausioji specialistė Rita Mikluševičiūtė rita.mikluseviciute@klaipeda.lt 306 39 60 53
Asignavimų valdytojų apskaitos poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Rima Stanslovienė rima.stansloviene@klaipeda.lt 304 39 60 12
Vyriausioji specialistė Jurgita Glemžė jurgita.glemze@klaipeda.lt 319 39 61 16
Vyriausioji specialistė Lina Cirtautienė lina.cirtautiene@klaipeda.lt 319 39 61 54
Buhalterė Vera Čertok vera.certok@klaipeda.lt 317 39 60 50
Buhalterė Nijolė Paulavičienė nijole.paulaviciene@klaipeda.lt 319 39 60 11
Vyresnioji specialistė Asta Drąsutienė asta.drasutiene@klaipeda.lt 319 39 60 11
Vyresnioji specialistė Valentina Utaravičienė valentina.utaraviciene@klaipeda.lt 319 39 63 24
Mokesčių skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Kristina Petraitienė kristina.petraitiene@klaipeda.lt 224 39 60 13
Vyriausioji specialistė Edita Vaitiekūnienė edita.vaitiekuniene@klaipeda.lt 318 39 61 09
Vyriausioji specialistė Viktorija Tamošiūnė viktorija.tamosiune@klaipeda.lt 318 39 60 37
Turto skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėjas Edvardas Simokaitis edvardas.simokaitis@klaipeda.lt 320 8 673 04 129
39 60 36
Vedėjo pavaduotoja Genovaitė Paulikienė genovaite.paulikiene@klaipeda.lt 314 8689 41210
39 60 26
Vyriausioji specialistė Inga Gabrielaitienė inga.gabrielaitiene@klaipeda.lt 316 39 60 31
Vyriausioji specialistė Simona Razgutė-Mažūnienė simona.razgute@klaipeda.lt 313 39 61 79
Vyriausiasis specialistas Lukas Jonušas lukas.jonusas@klaipeda.lt 313 39 61 80
Vyriausioji specialistė Alina Mikalauskė alina.mikalauske@klaipeda.lt 313 39 60 41
Vyriausioji specialistė Evelina Rudaitienė evelina.rudaitiene@klaipeda.lt 316 39 60 31
Vyriausioji specialistė Vaida Premeneckienė vaida.premeneckiene@klaipeda.lt 313 39 60 41
Vyresnioji specialistė Olga Valantiejienė olga.valantiejiene@klaipeda.lt 316 39 60 49
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Eglė Jakutienė egle.jakutiene@klaipeda.lt 204 39 64 10
Biudžetinių įstaigų apskaitos poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Rita Ruškienė rita.ruskiene@klaipeda.lt 104 39 64 41
Buhalterė Asta Tumonienė asta.tumoniene@klaipeda.lt 106 39 64 42
Buhalterė Viktorija Rimkienė viktorija.rimkiene@klaipeda.lt 106 39 64 02
Vyriausioji specialistė Žaneta Šimkevičienė zaneta.simkeviciene@klaipeda.lt 101 39 64 40
Vyresnioji specialistė Andželika Mižutavičienė andzelika.mizutaviciene@klaipeda.lt 106 39 64 07
Vyresnioji specialistė Akvilė Jurkutė akvile.jurkute@klaipeda.lt 104 39 64 43
Vyresnioji specialistė Laura Bončkuvienė laura.bonckuviene@klaipeda.lt 106 39 64 00
Vyresnioji specialistė Rasa Cimakauskienė rasa.cimakauskiene@klaipeda.lt 106 39 64 44
Vyresnioji specialistė Inga Levickaitė inga.levickaite@klaipeda.lt 101 39 64 40
Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Rita Ramanauskienė rita.ramanauskiene@klaipeda.lt 207 39 64 20
Vyriausioji specialistė Giedrė Gudauskienė giedre.gudauskiene@klaipeda.lt 203 39 64 23
Vyresnioji specialistė Rima Krištupienė rima.kristupiene@klaipeda.lt 207 39 64 05
Vyriausioji specialistė Viktorija Kaprizkina viktorija.kaprizkina@klaipeda.lt 203 39 64 22
Buhalterė Giedrė Valentienė giedre.valentiene@klaipeda.lt 205 39 64 27
Vyresnioji specialistė Rūta Jonkuvienė ruta.jonkuviene@klaipeda.lt 205 39 64 25
Vyresnioji specialistė Zlata Korsakova zlata.korsakova@klaipeda.lt 203 39 64 21
Vyresnioji specialistė Ieva Dilijonaitė ieva.dilijonaite@klaipeda.lt 207 39 64 29
Vyriausioji specialistė Irina Aleksejeva irina.aleksejeva@klaipeda.lt 205 39 64 28
Vyresnioji specialistė Irena Grosienė irena.grosiene@klaipeda.lt 205 39 64 26
Vyresnioji specialistė Olga Narvydienė olga.narvydiene@klaipeda.lt 203 39 64 24
Darbo užmokesčio apskaitos poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Vladislava Lazdauskienė vladislava.lazdauskiene@klaipeda.lt 202 39 64 18
Vyresnioji specialistė Odeta Navardauskienė odeta.navardauskiene@klaipeda.lt 202 39 64 09
Vyresnioji specialistė Svetlana Liletko svetlana.liletko@klaipeda.lt 202 39 64 16
Vyriausioji specialistė Nijolė Meškauskienė nijole.meskauskiene@klaipeda.lt 202 39 64 08
Vyriausioji specialistė Jolanta Jakaitienė jolanta.jakaitiene@klaipeda.lt 202 39 64 04
Vyresnioji specialistė Monika Jonauskienė monika.jonauskiene@klaipeda.lt 201 39 64 12
Vyresnioji specialistė Žymantė Skersytė zymante.skersyte@klaipeda.lt 202 39 64 17
Vyresnioji specialistė Inga Radzevičienė inga.radzeviciene@klaipeda.lt 201 39 64 14
Vyresnioji specialistė Rolanda Urbonienė rolanda.urboniene@klaipeda.lt 202 39 64 16
Vyresnioji specialistė Rasa Laurinavičiūtė-Papievienė rasa.papieviene@klaipeda.lt 204 39 64 01
Vyresnioji specialistė Birutė Jonavičienė birute.jonaviciene@klaipeda.lt 201 39 64 11
Vyresnioji specialistė Vaclava Laureckienė vaclava.laureckiene@klaipeda.lt 201 39 64 13
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Asta Liuberskienė asta.liuberskiene@klaipeda.lt 209 39 64 30
Buhalterė Laura Uščinaitė laura.uscinaite@klaipeda.lt 209 39 64 39
Vyriausioji specialistė Jolanta Kasperavičienė jolanta.kasperaviciene@klaipeda.lt 213 39 64 37
Vyresnioji specialistė Violeta Galkina violeta.galkina@klaipeda.lt 209 39 64 32
Vyriausioji specialistė Ilona Balsienė ilona.balsiene@klaipeda.lt 213 39 64 06
Vyriausioji specialistė Agnė Kastelikaitė agne.kastelikaite@klaipeda.lt 211 39 64 35
Vyriausioji specialistė Ingrida Balsienė ingrida.balsiene@klaipeda.lt 213 39 64 38
Vyriausioji specialistė Nometa Merkevičienė nometa.merkeviciene@klaipeda.lt 211 39 64 34
Buhalterė Ilona Dotienė ilona.dotiene@klaipeda.lt 209 39 64 33
Vyriausioji specialistė Danutė Kuskytė danute.kuskyte@klaipeda.lt 211 39 64 36
Vyresnioji specialistė Severina Šulcienė severina.sulciene@klaipeda.lt 209 39 64 31
Investicijų ir ekonomikos departamentas
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Direktorius Ričardas Zulcas ricardas.zulcas@klaipeda.lt 214 8698 26384
39 60 10
Vyriausioji specialistė Jūratė Tolušienė jurate.tolusiene@klaipeda.lt 519 39 60 93
Vyresnysis patarėjas Vytautas Kovaitis vytautas.kovaitis@klaipeda.lt 517 8 672 30 014
Projektų skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Elona Jurkevičienė elona.jurkeviciene@klaipeda.lt 518 8698 75910
39 61 12
Projektų atrankos ir analizės poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Jurgita Dumbauskaitė jurgita.dumbauskaite@klaipeda.lt 517 39 61 25
Vyriausioji specialistė Audronė Orentienė audrone.orentiene@klaipeda.lt 515 39 61 11
Vyriausioji specialistė Violeta Pronskuvienė violeta.pronskuviene@klaipeda.lt 515 39 61 11
Vyriausioji specialistė Daiva Šakinienė daiva.sakiniene@klaipeda.lt 519 39 60 46
Projektų valdymo poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėjas Gintaras Dovidaitis gintaras.dovidaitis@klaipeda.lt 520 39 61 08
Vyriausioji specialistė Ilona Dulkytė ilona.dulkyte@klaipeda.lt 507 39 61 10
Vyriausioji specialistė Vaiva Varnaitė vaiva.varnaite@klaipeda.lt 517 39 61 27
Vyriausioji specialistė Loreta Katinienė loreta.katiniene@klaipeda.lt 519 39 60 46
Vyriausioji specialistė Jurgita Jasilionienė jurgita.jasilioniene@klaipeda.lt 519 39 60 46
Vyriausioji specialistė Daina Stankevičienė daina.stankeviciene@klaipeda.lt 507 39 63 07
Vyriausioji specialistė Edita Čerbienė edita.cerbiene@klaipeda.lt 515 39 63 15
Vyriausioji specialistė Monika Lygnugarienė monika.lygnugariene@klaipeda.lt 507 39 61 10
Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėjas Valdas Švedas valdas.svedas@klaipeda.lt 103 8620 99682
39 60 44
Projektų įgyvendinimo priežiūros poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėjas Romualdas Stasiulis romualdas.stasiulis@klaipeda.lt 102 8612 41289
39 63 17
Vyriausioji specialistė Aušra Tikunovienė ausra.tikunoviene@klaipeda.lt 110 39 61 92
Vyriausioji specialistė Inesa Gustaitienė inesa.gustaitiene@klaipeda.lt 108 39 60 94
Vyriausioji specialistė Regina Dekėrytė regina.dekeryte@klaipeda.lt 108 39 63 03
Vyriausioji specialistė Jelena Vorobjova jelena.vorobjova@klaipeda.lt 110 39 60 78
Statybos ir infrastruktūros įgyvendinimo poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Vaida Lendraitienė vaida.lendraitiene@klaipeda.lt 108 39 63 03
Vyriausioji specialistė Edita Dolėbienė edita.dolebiene@klaipeda.lt 108 39 60 94
Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Jurgita Činauskaitė-Cetiner jurgita.cinauskaite@klaipeda.lt 513 +370 663 73747
41 00 53
Vyriausioji specialistė Airida Česnienė airida.cesniene@klaipeda.lt 511 39 60 14
Vyriausioji specialistė Jolanta Daukšienė jolanta.dauksiene@klaipeda.lt 511 39 60 15
Vyriausioji specialistė Reda Švelniūtė reda.svelniute@klaipeda.lt 511 8 610 26 450
39 60 63
Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Jolanta Uptienė jolanta.uptiene@klaipeda.lt 126 8 698 14 527
39 61 13
Vyriausiasis specialistas Lukas Liudvikas 133 39 61 14
Vyriausioji specialistė Asta Šnepetienė asta.snepetiene@klaipeda.lt 135 39 61 23
Vyriausiasis specialistas Rimantas Armonas rimantas.armonas@klaipeda.lt 135 39 61 17
Miesto ūkio departamentas
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Direktorius Liudvikas Dūda liudvikas.duda@klaipeda.lt 206 8 611 35 388
39 60 80
Vyriausioji specialistė Saulina Paulauskienė saulina.paulauskiene@klaipeda.lt 227 39 60 51
Miesto tvarkymo skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Irena Šakalienė irena.sakaliene@klaipeda.lt 107 8698 30930
39 60 84
Vedėjo pavaduotoja Irena Nachčiunova irena.nachciunova@klaipeda.lt 101 8686 22436
39 60 89
Vyriausioji specialistė Regina Intienė regina.intiene@klaipeda.lt 101 39 63 04
Vyriausiasis specialistas Linas Šilinskas linas.silinskas@klaipeda.lt 105 8 671 29 043
39 60 87
Vyriausiasis specialistas Karolis Šakarnis karolis.sakarnis@klaipeda.lt 106 8 620 91 741
39 60 95
Vyriausioji specialistė Sandra Dabrienė sandra.dabriene@klaipeda.lt 105 39 63 23
Vyriausioji specialistė Milda Enciutė milda.enciute@klaipeda.lt 106 8616 42359
39 60 86
Vyriausioji specialistė Laima Jūrevičienė laima.jureviciene@klaipeda.lt 105 8687 11712
39 60 87
Vyriausioji specialistė Alma Montvilienė alma.montviliene@klaipeda.lt 101 8616 34439
39 63 04
Vyriausioji specialistė Jolanta Rimkienė jolanta.rimkiene@klaipeda.lt 106 8687 11979
39 60 86
Vyriausioji specialistė Nijolė Vedeikienė nijole.vedeikiene@klaipeda.lt 105 8614 75851
39 63 23
Kapinių priežiūros skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Zina Stankienė zina.stankiene@klaipeda.lt 31 99 93
Vyriausioji specialistė Ilona Daulienė ilona.dauliene@klaipeda.lt 31 99 87
Vyriausiasis specialistas Raimondas Kazlauskas raimondas.kazlauskas@klaipeda.lt 31 44 12
Vyriausiasis specialistas Giedrius Gylys giedrius.gylys@klaipeda.lt 31 99 81
Aplinkos kokybės skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Rasa Jievaitienė rasa.jievaitiene@klaipeda.lt 225 8 624 84086
39 60 19
Vyriausioji specialistė Violeta Gutauskienė violeta.gutauskiene@klaipeda.lt 120 39 63 16
Vyriausioji specialistė Romualda Chuševė romualda.chuseve@klaipeda.lt 120 39 60 30
Vyriausioji specialistė Tatjana Koroliova tatjana.koroliova@klaipeda.lt 120 8 694 46 122
39 61 69
Transporto skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėjas Rimantas Mockus rimantas.mockus@klaipeda.lt 104 8620 12516
39 60 90
Vyriausiasis specialistas Vytautas Paukštė vytautas.paukste@klaipeda.lt 104 8686 22492
39 61 36
Vyriausioji specialistė Kazimiera Rimienė kazimiera.rimiene@klaipeda.lt 104 39 60 92
Vyriausioji specialistė Janina Matyžaitė janina.matyzaite@klaipeda.lt 104 39 60 92
Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Violeta Gembutienė violeta.gembutiene@klaipeda.lt 118 39 60 81
Socialinės infrastruktūros poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Roma Gadeikienė roma.gadeikiene@klaipeda.lt 127 39 61 03
Vyriausioji specialistė Diana Gerasimovienė diana.gerasimoviene@klaipeda.lt 127 39 61 03
Vyriausioji specialistė Nijolė Juodienė nijole.juodiene@klaipeda.lt 125 39 60 88
Vyriausioji specialistė Aurelija Kabalinienė aurelija.kabaliniene@klaipeda.lt 125 39 60 88
Vyriausioji specialistė Violeta Steponavičienė violeta.steponaviciene@klaipeda.lt 125 39 60 88
Butų ir energetikos poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėjas Algis Gaižutis algis.gaizutis@klaipeda.lt 121 8686 22419
39 60 96
Vyriausioji specialistė Lina Murauskienė lina.murauskiene@klaipeda.lt 128 39 63 14
Vyriausioji specialistė Inga Kubilienė inga.kubiliene@klaipeda.lt 123 39 60 82
Vyriausiasis specialistas Skirmantas Adašiūnas skirmantas.adasiunas@klaipeda.lt 123 39 60 82
Vyriausioji specialistė Janina Vaulinienė janina.vauliniene@klaipeda.lt 128 39 63 14
Vyriausioji specialistė Lina Smilgytė lina.smilgyte@klaipeda.lt 123 31 44 50
Socialinių reikalų departamentas
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Direktorė Audra Daujotienė audra.daujotiene@klaipeda.lt 8 687 80 071
39 60 05
Vyriausioji specialistė Birutė Norvilaitė birute.norvilaite@klaipeda.lt 227 39 60 51
Vyriausioji specialistė Renata Razgienė renata.razgiene@klaipeda.lt 408 39 60 64
Socialinės paramos skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Audronė Liesytė audrone.liesyte@klaipeda.lt 204 8 684 46 000
39 60 33
Sekretorė Lena Urbonavičiūtė lena.urbonaviciute@klaipeda.lt 205 39 63 00
Vyriausiasis specialistas Tadas Kirstukas tadas.kirstukas@klaipeda.lt 403 39 63 02
Vyriausioji specialistė Aurelija Kirslytė-Mockuvienė aurelija.kirslyte@klaipeda.lt 207 39 63 01
Vyresnioji specialistė Daiva Kietelienė daiva.kieteliene@klaipeda.lt 203 31 49 87
Vyriausioji specialistė Lina Rubienė lina.kasiuleviciute@klaipeda.lt 404 39 63 09
Archyvarė Sigita Gabalienė sigita.gabaliene@klaipeda.lt 102 39 61 87
Socialinių išmokų poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Gina Vilimaitienė gina.vilimaitiene@klaipeda.lt 304 39 07 91
Vyresnioji specialistė Kristina Manikauskienė kristina.manikauskiene@klaipeda.lt 39 10 66
Vyresnioji specialistė Jūratė Jurkonienė jurate.jurkoniene@klaipeda.lt 7 39 10 66
Vyresnioji specialistė Santa Bartkienė santa.bartkiene@klaipeda.lt 301 39 61 91
Vyresnioji specialistė Greta Elena Paulionytė greta.paulionyte@klaipeda.lt 301 41 08 41
Vyresnioji specialistė Lina Martišienė lina.martisiene@klaipeda.lt 105 21 45 83
Vyriausioji specialistė Liudmila Andriuškienė liudmila.andriuskiene@klaipeda.lt 202 39 61 33
Vyresnioji specialistė Valerija Otsus valerija.otsus@klaipeda.lt 105 21 45 83
Socialinių išmokų specialistė Rima Dirvonskienė rima.dirvonskiene@klaipeda.lt 301 41 08 41
Vyresnioji specialistė Vitalija Gedrimaitė vitalija.gedrimaite@klaipeda.lt 2 32 46 96
Vyresnioji specialistė Erika Birškienė erika.birskiene@klaipeda.lt 11 32 38 72
Vyriausioji specialistė Regina Procykienė regina.procykiene@klaipeda.lt 301 8 671 28 021
39 61 22
Vyriausioji specialistė Svaja Buginė svaja.bugine@klaipeda.lt 201 39 60 98
Vyriausioji specialistė Jūratė Žičkutė jurate.zickute@klaipeda.lt 10 39 07 92
Vyresnioji specialistė Ieva Pazdrazdienė ieva.pazdrazdiene@klaipeda.lt 301 39 61 91
Vyresnioji specialistė Justina Lembutytė justina.lembutyte@klaipeda.lt 4 39 08 35
Vyresnioji specialistė Viktorija Einorienė viktorija.einoriene@klaipeda.lt 305 39 61 81
Vyresnioji specialistė Natalja Aladjina natalja.aladjina@klaipeda.lt 11 32 38 72
Vyresnioji specialistė Viktorija Zenkevičienė viktorija.zenkeviciene@klaipeda.lt 8 39 10 67
Vyresnioji specialistė Monika Ruškutė monika.ruskute@klaipeda.lt 11 32 38 72
Vyriausioji specialistė Jolanta Stancikienė jolanta.stancikiene@klaipeda.lt 5 39 08 36
Vyriausioji specialistė Edita Sodytė edita.sodyte@klaipeda.lt 201 39 60 98
Vyriausioji specialistė Milda Lukoševičiūtė milda.lukoseviciute@klaipeda.lt 301 8 626 45 006
39 61 22
Vyresnioji specialistė Julita Bubelytė julita.bubelyte@klaipeda.lt 11 32 38 72
Vyriausioji specialistė Vaida Kiškūnienė vaida.kiskuniene@klaipeda.lt 301 39 61 22
Vyresnioji specialistė Violeta Dulneva violeta.dulneva@klaipeda.lt 202 39 61 33
Vyriausioji specialistė Inna Charunova inna.charunova@klaipeda.lt 12 39 10 65
Vyriausioji specialistė Daura Bitvinskiene daura.bitvinskiene@klaipeda.lt 10 39 07 92
Vyresnioji specialistė Giedrė Augutytė giedre.augutyte@klaipeda.lt 301 41 08 41
Vyresnioji specialistė Justė Pielikytė juste.pielikyte@klaipeda.lt 305 39 61 81
Vyresnioji specialistė Svetlana Vasiliuk svetlana.vasiliuk@klaipeda.lt 203 31 49 87
Vyresnioji specialistė Asta Valančauskienė asta.valancauskiene@klaipeda.lt 105 21 45 83
Vyriausioji specialistė Daiva Tamolienė daiva.tamoliene@klaipeda.lt 201 39 60 98
Vyriausioji specialistė Simona Pukytė simona.pukyte@klaipeda.lt 201 39 60 98
Vyriausioji specialistė Viktorija Jocienė viktorija.jociene@klaipeda.lt 13 39 07 92
Vyresnioji specialistė Giedrė Gečienė giedre.geciene@klaipeda.lt 11 32 38 72
Vyriausioji specialistė Reda Endriulaitienė reda.endriulaitiene@klaipeda.lt 9 39 07 92
Vyresnioji specialistė Aira Bardauskienė aira.bardauskiene@klaipeda.lt 11 32 38 72
Vyresnioji specialistė Virginija Latakienė virginija.latakiene@klaipeda.lt 2 32 46 96
Vyresnioji specialistė Aušra Ubartienė ausra.ubartiene@klaipeda.lt 9 39 07 92
Vyresnioji specialistė Jūratė Baltmiškienė jurate.baltmiskiene@klaipeda.lt 4 39 08 35
Vyriausioji specialistė Rasa Raštikienė rasa.rastikiene@klaipeda.lt 13 39 07 92
Vyresnioji specialistė Rasa Pryšmantaitė rasa.prysmantaite@klaipeda.lt 11 32 38 72
Vyresnioji specialistė Irena Poškienė irena.poskiene@klaipeda.lt 5 39 08 36
Socialinių paslaugų poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Sonata Jakienė sonata.jakiene@klaipeda.lt 106 39 07 91
Sekretorė referentė Jurgita Šekštėnienė jurgita.seksteniene@klaipeda.lt 403 39 63 02
Vyriausioji specialistė Asta Samoškienė asta.samoskiene@klaipeda.lt 103 39 63 12
Vyriausioji specialistė Oksana Šulskienė oksana.sulskiene@klaipeda.lt 202 39 61 33
Vyriausioji specialistė Indrė Valužienė indre.valuziene@klaipeda.lt 401 39 61 81
Vyriausioji specialistė Audronė Jokubauskienė audrone.jokubauskiene@klaipeda.lt 207 39 63 01
Vyriausioji specialistė Marytė Žukienė Maryte.Zukiene@klaipeda.lt 104 39 63 02
Vyriausioji specialistė Jurgita Kundreckienė jurgita.kundreckiene@klaipeda.lt 104 39 63 02
Vyriausioji specialistė Jolanta Vendzelienė jolanta.vendzeliene@klaipeda.lt 103 39 63 12
Vyriausioji specialistė Sonata Bagdonienė sonata.bagdoniene@klaipeda.lt 106 39 63 12
Socialinio būsto skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Danguolė Netikšienė danguole.netiksiene@klaipeda.lt 8686 91669
39 60 25
Vyriausioji specialistė Daiva Deimantienė daiva.deimantiene@klaipeda.lt 131 39 63 13
Vyriausioji specialistė Laima Mažeikienė laima.mazeikiene@klaipeda.lt 39 60 28
Vyriausioji specialistė Aušra Čėsnienė ausra.cesniene@klaipeda.lt 131 39 60 39
Sveikatos apsaugos skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Janina Asadauskienė janina.asadauskiene@klaipeda.lt 509 8687 40644
39 60 71
Vyriausioji specialistė Rožė Perminienė roze.perminiene@klaipeda.lt 505 39 60 70
Vyriausioji specialistė Nina Gendvilienė nina.gendviliene@klaipeda.lt 505 39 60 73
Vyriausioji specialistė Salomėja Razutienė salomeja.razutiene@klaipeda.lt 505 39 63 11
Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
S.Šimkaus g. 11, faksas: (8 46) 41 05 37
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Gražina Misevičienė grazina.miseviciene@klaipeda.lt 10 41 05 36
Vyriausioji specialistė Lijana Lickūnienė lijana.lickuniene@klaipeda.lt 5 41 05 35
Vyriausioji specialistė Birutė Stanišauskienė birute.stanisauskiene@klaipeda.lt 4 41 05 37
Archyvarė Regina Martišauskienė regina.martisauskiene@klaipeda.lt 9 42 09 40
Archyvarė Augenija Gaubienė augenija.gaubiene@klaipeda.lt 8 42 09 40
Civilinės metrikacijos poskyris
S.Šimkaus g. 11
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Zita Dapšienė zita.dapsiene@klaipeda.lt 6 41 23 97
Vyriausioji specialistė Laimutė Špakauskienė laimute.spakauskiene@klaipeda.lt 5 42 09 41
Vyriausioji specialistė Birutė Kaminskienė birute.kaminskiene@klaipeda.lt 2 41 05 34
Vyriausioji specialistė Rasa Lukšienė rasa.luksiene@klaipeda.lt 7 41 05 34
Vyriausioji specialistė Irena Zabulienė irena.zabuliene@klaipeda.lt 3 41 05 37
Gyvenamosios vietos deklaravimo poskyris
S.Šimkaus g. 11
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Kristina Božienė kristina.boziene@klaipeda.lt 1a 39 61 87
Vyriausioji specialistė Eglė Kairė egle.kaire@klaipeda.lt 1 39 61 02
Vyriausioji specialistė Danutė Žemgulienė dana.zemguliene@klaipeda.lt 1 39 61 02
Ugdymo ir kultūros departamentas
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė Laužikienė nijole.lauzikiene@klaipeda.lt 216 8698 25175
39 60 52
Planavimo ir analizės skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Jolanta Ceplienė jolanta.cepliene@klaipeda.lt 416 39 61 48
Vyriausioji specialistė Dangirutė Pareigytė dangirute.pareigyte@klaipeda.lt 414 39 61 24
Finansininkė Danutė Kazakevičienė danute.kazakeviciene@klaipeda.lt 423 39 63 10
Vyriausioji specialistė Skaistė Kliaubienė skaiste.kliaubiene@klaipeda.lt 414 39 60 40
Vyresnioji specialistė Vida Brazienė vida.braziene@klaipeda.lt 411 39 63 05
Vyriausioji specialistė Irena Meškienė irena.meskiene@klaipeda.lt 423 41 00 59
Vyriausioji specialistė Ingrida Urbonavičienė ingrida.urbonaviciene@klaipeda.lt 411 39 61 55
Vyriausioji specialistė Violeta Valentinaitė violeta.valentinaite@klaipeda.lt 423 41 00 46
Švietimo skyrius (Liepų g. 7)
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Laima Prižgintienė laima.prizgintiene@klaipeda.lt 109 8 687 71 296
39 61 41
Vyriausioji specialistė Sigita Muravjova sigita.muravjova@klaipeda.lt 107 39 61 67
Vyriausioji specialistė Audronė Andrašūnienė audrone.andrasuniene@klaipeda.lt 105 39 61 43
Vedėjo pavaduotoja Virginija Kazakauskienė virginija.kazakauskiene@klaipeda.lt 108 8 698 78 846
39 61 49
Vyriausioji specialistė Liudmila Adiklė liudmila.adikle@klaipeda.lt 110 39 60 83
Vyriausioji specialistė Asta Trušaitė asta.trusaite@klaipeda.lt 107 39 61 38
Vyriausioji specialistė Edita Kučinskienė edita.kucinskiene@klaipeda.lt 103 39 61 59
Vyriausioji specialistė Danutė Tamulionienė danute.tamulioniene@klaipeda.lt 103 39 61 47
Vyriausioji specialistė Rūta Rimkuvienė ruta.rimkuviene@klaipeda.lt 103 39 61 51
Vyriausioji specialistė Aušra Dragašienė ausra.dragasiene@klaipeda.lt 105 39 61 43
Vyriausioji specialistė Vida Bubliauskienė vida.bubliauskiene@klaipeda.lt 107 39 61 45
Vyriausioji specialistė Stefanija Vancevičienė stefanija.vanceviciene@klaipeda.lt 105 39 61 50
Vyriausioji specialistė Danguolė Andrijauskienė danguole.andrijauskiene@klaipeda.lt 105 8 698 06 284
39 61 42
Vyriausioji specialistė Ramunė Zavtrikovienė ramune.zavtrikoviene@klaipeda.lt 107 39 61 46
Kultūros skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėjas Narūnas Lendraitis narunas.lendraitis@klaipeda.lt 512 8686 61807
39 61 71
Vyriausioji specialistė Kristina Norvilė kristina.norvile@klaipeda.lt 512 39 61 73
Vyriausioji specialistė Kristina Skiotytė kristina.skiotyte@klaipeda.lt 512 39 61 73
Vyriausioji specialistė Raimonda Mažonienė raimonda.mazoniene@klaipeda.lt 510 39 61 74
Vyriausiasis specialistas Vidas Pakalniskis vidas.pakalniskis@klaipeda.lt 512 8698 71955
39 61 75
Sporto ir kūno kultūros skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėjas Saulius Paliulis saulius.paliulis@klaipeda.lt 421 8 618 80 746
40 17 20
Vyriausioji specialistė Aistė Brazauskaitė aiste.brazauskaite@klaipeda.lt 412 40 17 13
Vyriausioji specialistė Rasa Rumšienė rasa.rumsiene@klaipeda.lt 412 40 17 12
Vyriausioji specialistė Asta Pilybienė asta.pilybiene@klaipeda.lt 412 40 17 22
Urbanistinės plėtros departamentas
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Direktorius Kastytis Macijauskas kastytis.macijauskas@klaipeda.lt 209 8 698 26 614
39 60 07
Architektūros ir miesto planavimo skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėjas Almantas Mureika almantas.mureika@klaipeda.lt 424 8614 57456
39 61 61
Architektūros poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėjas Marijus Mockus marijus.mockus@klaipeda.lt 410 39 63 28
Vyriausioji specialistė Rasa Narbutienė rasa.narbutiene@klaipeda.lt 419 39 61 52
Vyriausiasis specialistas Mindaugas Petrulis mindaugas.petrulis@klaipeda.lt 426 8618 16 365
39 61 65
Vyriausioji specialistė Ilona Anoškinė ilona.anoskine@klaipeda.lt 419 39 61 53
Vyriausioji specialistė Onutė Petrutiene ona.petrutiene@klaipeda.lt 422 39 61 60
Teritorijų planavimo poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Edita Pilibaitienė edita.pilibaitiene@klaipeda.lt 420 39 61 40
Vyriausioji specialistė Rima Pletkauskienė rima.pletkauskiene@klaipeda.lt 427 39 61 56
Kraštovaizdžio architektė Laimutė Norkienė laimute.norkiene@klaipeda.lt 427 39 61 57
Urbanistikos skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė Mante.Amsiejiene@klaipeda.lt 413 39 60 24
Vyriausioji specialistė Birutė Lenkauskaitė birute.lenkauskaite@klaipeda.lt 413 39 61 63
Vyriausioji specialistė Lina Požanovskienė lina.pozanovskiene@klaipeda.lt 415 39 32 27
Vyriausioji specialistė Renata Vilčinskaitė renata.vilcinskaite@klaipeda.lt 417 21 94 09
Vyriausioji specialistė Aurelija Jankuvienė aurelija.jankuviene@klaipeda.lt 417 21 94 09
Paveldosaugos skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėjas Vitalijus Juška vitalijus.juska@klaipeda.lt 407 8 698 78473
39 60 38
Vyriausioji specialistė Birutė Butkuvienė birute.butkuviene@klaipeda.lt 403 39 60 77
Vyriausioji specialistė Ieva Palubinskaitė ieva.palubinskaite@klaipeda.lt 405 39 60 68
Vyriausioji specialistė Karina Jakienė karina.jakiene@klaipeda.lt 401 39 60 67
Žemėtvarkos skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Raimonda Gružienė raimonda.gruziene@klaipeda.lt 402 39 61 62
Vyriausioji specialistė Alma Truncienė alma.trunciene@klaipeda.lt 406 8 656 44 760
39 61 19
Vyriausioji specialistė Nijolė Jonikienė nijole.jonikiene@klaipeda.lt 409 39 61 64
Vyriausioji specialistė Raimonda Kranauskaitė raimonda.kranauskaite@klaipeda.lt 409 39 61 64
Vyriausioji specialistė Irma Žukienė irma.zukiene@klaipeda.lt 404 39 61 95
Geodezijos ir GIS skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėjas Vytautas Nausėda vytautas.nauseda@klaipeda.lt 516 39 60 20
Vyriausioji specialistė Marija Buivydienė marija.buivydiene@klaipeda.lt 516 39 63 18
Vyriausioji specialistė Asta Vaitkevičienė asta.vaitkeviciene@klaipeda.lt 516 39 63 19
Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėjas Gediminas Pocius gediminas.pocius@klaipeda.lt 502 8616 34438
39 60 97
Statybos leidimų poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vyriausioji specialistė Violeta Stankevičienė violeta.stankeviciene@klaipeda.lt 506 39 63 21
Vyriausioji specialistė Irena Kaminskienė irena.kaminskiene@klaipeda.lt 506 39 61 68
Poskyrio vedėja Rima Liudžiuvienė rima.liudziuviene@klaipeda.lt 508 39 61 97
Vyriausioji specialistė Žibutė Lidžuvienė zibute.lidzuviene@klaipeda.lt 501 8 683 04 354
39 61 94
Statinių priežiūros poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Jurgita Drizgaitė jurgita.drizgaite@klaipeda.lt 503 8 616 42 400
39 60 72
Vyriausioji specialistė Gelmina Žutautaitė gelmina.zutautaite@klaipeda.lt 503 39 60 72
Vyriausioji specialistė Loreta Granovienė loreta.granoviene@klaipeda.lt 503 8616 42400
39 60 72
Tarybos sekretoriatas
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Mero patarėjas Albertas Barauskas albertas.barauskas@klaipeda.lt 200 8 656 13 669
39 61 98
Tarybos sekretorius Modestas Vitkus modestas.vitkus@klaipeda.lt 204 39 32 26
Vyriausioji specialistė Ina Razgaitytė ina.razgaityte@klaipeda.lt 206 39 60 01
Vyresnioji patarėja Asta Ivanauskienė asta.ivanauskiene@klaipeda.lt 208 21 16 85
Vyriausioji specialistė Silvija Mockuvienė silvija.mockuviene@klaipeda.lt 214 39 61 44
Vyriausioji specialistė Vilija Astrauskienė vilija.astrauskiene@klaipeda.lt 210 39 61 39
Vyriausioji specialistė Deimantė Butenienė deimante.buteniene@klaipeda.lt 202 39 60 45
Vyriausioji specialistė Lietutė Demidova lietute.demidova@klaipeda.lt 213 39 60 45
Vyriausioji specialistė Aldutė Meniakina aldute.meniakina@klaipeda.lt 213 21 56 54
Vyriausioji specialistė Virginija Palaimienė virginija.palaimiene@klaipeda.lt 211 39 60 69
Personalo skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Inga Gelžinytė-Litinskienė inga.gelzinyte@klaipeda.lt 217 8 673 04 128
39 60 18
Vyriausioji specialistė Lauryna Jonaitė lauryna.jonaite@klaipeda.lt 217 39 61 90
Vyriausioji specialistė Edita Mockienė edita.mockiene@klaipeda.lt 219 39 60 85
Vyriausioji specialistė Giedrė Gustienė giedre.gustiene@klaipeda.lt 219 39 32 28
Vyriausioji specialistė Dalia Vintilienė dalia.vintiliene@klaipeda.lt 219 39 61 90
Teisės skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas andrius.kacalinas@klaipeda.lt 220 8611 21097
41 08 39
Vyresnioji patarėja Jolanta Jasutienė jolanta.jasutiene@klaipeda.lt 230 39 63 20
Vyriausioji specialistė Inga Patapaitė inga.patapaite@klaipeda.lt 229 39 60 48
Vyriausioji specialistė Kristina Gureckienė Kristina.Gureckiene@klaipeda.lt 229 39 63 25
Vyriausioji specialistė Eglė Mockienė egle.mockiene@klaipeda.lt 232 39 60 21
Vyriausioji specialistė Julija Paulikienė julija.paulikiene@klaipeda.lt 232 39 60 21
Vyriausiasis specialistas Linas Ališauskas linas.alisauskas@klaipeda.lt 231 39 60 76
Elektroninio Pašto Adresas teise@klaipeda.lt
Strateginio planavimo skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Indrė Buteniene indre.buteniene@klaipeda.lt 222 8 686 34079
39 61 84
Vyriausioji specialistė Snieguolė Kačerauskaitė snieguole.kacerauskaite@klaipeda.lt 425 39 61 66
Vyriausioji specialistė Audra Čepienė audra.cepiene@klaipeda.lt 425 39 61 66
Informavimo ir e. paslaugų skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Vilija Venckutė-Palaitienė vilija.venckute@klaipeda.lt 226 8612 32006
39 60 91
Informacinių technologijų poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėjas Darius Kadys darius.kadys@klaipeda.lt 308 8611 31539
39 60 65
Vyriausiasis specialistas Modestas Martišius modestas.martisius@klaipeda.lt 223 39 61 89
Vyriausioji specialistė Nijolė Barišauskienė nijole.barisauskiene@klaipeda.lt 223 39 61 89
Informacinių technologijų technikas Jonas Šneideris jonas.sneideris@klaipeda.lt 310 39 61 85
Informacinių technologijų technikas Gintautas Šarkauskas gintautas.sarkauskas@klaipeda.lt 310 39 61 88
Kompiuterių technikas Arvidas Jasmanis arvidas.jasmanis@klaipeda.lt 310 39 60 47
Vieno langelio ir e. paslaugų poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Lina Kryževičienė lina.kryzeviciene@klaipeda.lt 114 8622 50208
39 61 20
Klientų informavimo tarnautoja Rūta Mikšytė ruta.miksyte@klaipeda.lt 116 39 60 03
Vyresnioji specialistė Aušra Endziulaitienė ausra.endziulaitiene@klaipeda.lt 114 39 63 29
Vyresnioji specialistė Dženeta Būdvytytė dzeneta.budvytyte@klaipeda.lt 114 39 61 72
Klientų informavimo tarnautoja Ingrita Zelmikaitytė ingrita.zelmikaityte@klaipeda.lt 116 39 61 34
Viešųjų ryšių poskyris
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Rima Beinoravičienė rima.beinoraviciene@klaipeda.lt 204 8615 21 786
39 32 29
Viešųjų ryšių specialistas Vitalijus Čiapas vitalijus.ciapas@klaipeda.lt 204 39 32 29
Vyriausioji specialistė Milda Milbutaitė milda.milbutaite@klaipeda.lt 204 39 60 54
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Informacija Informacijos Nr. 41 22 83
Vedėja Gražina Aurylienė grazina.auryliene@klaipeda.lt 1 8612 27121
42 19 85
Vedėjo pavaduotoja Virginija Gelažnikienė virginija.gelaznikiene@klaipeda.lt 6 8612 27191
30 02 78
Vyriausioji specialistė Vaidilutė Stalmokienė vaidilute.stalmokiene@klaipeda.lt 3 30 02 77
Vyriausioji specialistė Viktorija Jurkuvienė viktorija.jurkuviene@klaipeda.lt 10 48 66 01
Vyriausiasis specialistas Airidas Vitkevičius airidas.vitkevicius@klaipeda.lt 3 8618 80745
30 02 77
Vyriausioji specialistė Regina Venskuvienė regina.venskuviene@klaipeda.lt 5 8612 27181
42 19 84
Vyriausioji specialistė Lina Jakštienė lina.jakstiene@klaipeda.lt 11 30 04 51
Vyriausioji specialistė Aldona Venckaitienė aldona.venckaitiene@klaipeda.lt 4 30 04 52
Vyriausioji specialistė Dovilė Godelytė dovile.godelyte@klaipeda.lt 7 30 02 78
Vyriausioji specialistė Asta Veisienė asta.veisiene@klaipeda.lt 9 8682 71421
41 23 98
Vyriausioji specialistė Anžela Šumauskienė anzela.sumauskiene@klaipeda.lt 4 30 04 52
Vyriausioji specialistė Viktorija Licė viktorija.bereznauskaite@klaipeda.lt 9 8682 88728
41 23 98
Vyriausioji specialistė Ingrid Miliauskienė ingrid.miliauskiene@klaipeda.lt 11 8612 27112
30 04 51
Vyriausioji specialistė Zita Žilienė zita.ziliene@klaipeda.lt 5 8612 27109
42 19 84
Viešųjų pirkimų skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Milda Lamakinaitė milda.lamakinaite@klaipeda.lt 228 39 60 27
Vyriausioji specialistė Vilma Kasmačiauskė vilma.kasmaciauske@klaipeda.lt 232 A 39 61 04
Vyriausiasis specialistas Donatas Jeruševičius donatas.jerusevicius@klaipeda.lt 215 39 61 26
Vyriausioji specialistė Gitana Marčienė gitana.marciene@klaipeda.lt 232 A 39 61 18
Vyriausioji specialistė Kristina Sirvidienė kristina.sirvidiene@klaipeda.lt 232 A 39 61 04
Vyriausioji specialistė Aurelija Umantaitė aurelija.umantaite@klaipeda.lt 215 39 61 32
Vyriausioji specialistė Gileta Vilkaitė gileta.vilkaite@klaipeda.lt 215 39 61 78
Vyriausioji specialistė Dainora Šakarnienė dainora.sakarniene@klaipeda.lt 215 39 61 32
Viešosios tvarkos skyrius, S. Daukanto g. 24
S. Daukanto g. 24
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Kristina Vintilaitė kristina.vintilaite@klaipeda.lt 10 8 695 67391
21 95 43
Vyresnysis patarėjas Marius Pankevičius marius.pankevicius@klaipeda.lt 13 8616 95677
21 82 00
Administracinės veiklos poskyris
S. Daukanto g. 24
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėjas Marius Poimanskis marius.poimanskis@klaipeda.lt 13 8618 46117
21 82 00
Vyriausiasis specialistas Edvardas Šutinas edvardas.sutinas@klaipeda.lt 6 8614 75869
21 85 81
Vyriausioji specialistė Judita Raudonienė judita.raudoniene@klaipeda.lt 9 49 31 76
Vyresnioji specialistė Ligita Dunčikienė ligita.duncikiene@klaipeda.lt 9 21 95 43
Vyriausioji savivaldybės kalbos tvarkytoja Asta Chrustaliova asta.chrustaliova@klaipeda.lt 6 21 98 82
Vyriausiasis specialistas Vytautas Morkūnas vytautas.morkunas@klaipeda.lt 1 31 38 27
Vyriausiasis specialistas Rimantas Imbrus rimantas.imbrus@klaipeda.lt 2 8698 45890
31 06 75
Vyresnioji specialistė Rasutė Zaicevienė rasute.zaiceviene@klaipeda.lt 2 31 06 75
Vyriausiasis specialistas Žilvinas Vainora zilvinas.vainora@klaipeda.lt 1 8 612 76 406
31 44 03
Administracinių pažeidimų tyrimo poskyris
S. Daukanto g. 24
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Poskyrio vedėja Viktorija Zubienė viktorija.zubiene@klaipeda.lt 11 21 54 51
Vyriausioji specialistė Alvyda Toleikienė alvyda.toleikiene@klaipeda.lt 7 8 675 18 399
21 03 58
Vyriausiasis specialistas Artūras Ambutas arturas.ambutas@klaipeda.lt 12 8 675 49 692
21 13 42
Vyriausioji specialistė Elena Kundrotienė elena.kundrotiene@klaipeda.lt 11 8 675 49 260
31 34 26
Vyriausiasis specialistas Vigantas Danilavičius vigantas.danilavicius@klaipeda.lt 12 8618 51086
21 13 42
Vyriausioji specialistė Daiva Breivė daiva.breive@klaipeda.lt 7 8 675 49 303
23 69 81
Kontrolės ir prevencijos poskyris
S. Daukanto g. 24
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vyriausiasis specialistas Ričardas Patlaba ricardas.patlaba@klaipeda.lt 3 8 672 29 359
21 84 67
Vyriausioji specialistė Teresė Žorniakienė 4 8612 27248
21 16 71
Vyresnysis specialistas Gediminas Petrušinas gediminas.petrusinas@klaipeda.lt 3 8 675 49 475
21 84 67
Vyriausiasis specialistas Audrius Braslauskas audrius.braslauskas@klaipeda.lt 7 23 69 81
Vyriausioji specialistė Renata Laurynienė renata.lauryniene@klaipeda.lt 5 21 53 43
Vyriausiasis specialistas Linas Lapinskas linas.lapinskas@klaipeda.lt 3 8 675 49 402
21 84 67
Vyriausioji specialistė Agnė Varpučinskaitė agne.varpucinskaite@klaipeda.lt 5 48 45 08
Vyresnysis specialistas Renatas Markevičius 4 8 671 16 290
21 16 71
Vyriausioji specialistė Kristina Burbienė kristina.burbiene@klaipeda.lt 4 21 16 71
Vyriausiasis specialistas Vigandas Jablonskis vigandas.jablonskis@klaipeda.lt 12 8616 57618
21 48 27
Vyriausiasis specialistas Saulius Valiulis saulius.valiulis@klaipeda.lt 8 8 615 22 091
21 65 00
Vyriausioji specialistė Rasutė Paulikienė rasute.paulikiene@klaipeda.lt 6 8618 56185
21 98 82
Vyriausiasis specialistas Karolis Gedutis karolis.gedutis@klaipeda.lt 5 8 675 49 362
21 53 43
Vyresnioji specialistė Dovilė Ramanauskaitė dovile.ramanauskaite@klaipeda.lt 8 8 675 49 256
21 65 00
Dokumentų valdymo skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Virginija Zulonienė virginija.zuloniene@klaipeda.lt 210 39 61 83
Vyriausioji specialistė Birutė Radavičienė birute.radaviciene@klaipeda.lt 109 39 32 25
Vyriausiasis specialistas Albinas Strumyla albinas.strumyla@klaipeda.lt 109 39 61 99
Raštvedybos tvarkytoja Birutė Morkūnienė birute.morkuniene@klaipeda.lt 208 39 61 15
Raštvedybos tvarkytoja Audronė Zalumskienė audrone.zalumskiene@klaipeda.lt 208 39 32 20
Raštvedybos tvarkytoja Lolita Balsytė lolita.balsyte@klaipeda.lt 208 39 60 06
Sekretorė Laima Kastelikienė laima.kastelikiene@klaipeda.lt 212 39 60 61
Sekretorė Elvyra Pukė elvyra.puke@klaipeda.lt 39 60 79
Sekretorė Rasa Grigalauskienė rasa.grigalauskiene@klaipeda.lt 211 39 60 59
Sekretorė referentė Loreta Rogovaja loreta.rogovaja@klaipeda.lt 201 8620 12667
39 60 08
Centralizuotas vidaus audito skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Meilutė Katauskienė meilute.katauskiene@klaipeda.lt 321 8686 94105
31 44 49
Auditorė Dalė Okmanaitė dale.okmanaite@klaipeda.lt 321 31 44 32
Auditorė Laima Aleksandravičienė laima.aleksandraviciene@klaipeda.lt 31 44 35
Auditorė Rita Mikulskytė rita.mikulskyte@klaipeda.lt 321 31 44 32
Auditorė Daiva Mockuvienė daiva.mockuviene@klaipeda.lt 31 44 35
Archyvas
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Živilė Trynkinienė zivile.trynkiniene@klaipeda.lt 115 8698 36279
39 32 24
Archyvarė Edita Ališauskienė edita.alisauskiene@klaipeda.lt 41 10 27
Archyvarė Danguolė Elvikienė danguole.elvikiene@klaipeda.lt 117 39 61 31
Archyvo tvarkytoja Lina Vaitkevičiūtė lina.vaitkeviciute@klaipeda.lt 34 61 57
Archyvarė Danguolė Surblienė danguole.surbliene@klaipeda.lt 41 10 27
Archyvarė Marija Putelienė marija.puteliene@klaipeda.lt 41 10 27
Vyriausioji specialistė Dalia Pozneckienė dalia.pozneckiene@klaipeda.lt 117 39 61 30
Archyvarė Nijolė Paulauskienė nijole.paulauskiene@klaipeda.lt 34 61 57
Archyvarė Regina Janušonienė regina.janusoniene@klaipeda.lt 115 39 32 24
Vyresnioji archyvarė Rasa Girdeikienė rasa.girdeikiene@klaipeda.lt 41 10 27
Jaunimo reikalų koordinatorius
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Jaunimo reikalų koordinatorė Aistė Andruškevičiūtė aiste.andruskeviciute@klaipeda.lt 408 8 684 95 428
39 60 64
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Danės g. 17
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Savivaldybės kontrolierė Daiva Čeporiūtė daiva.ceporiute@klaipeda.lt 207A 8695 49392
43 12 00
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Rima Ališauskaitė rima.alisauskaite@klaipeda.lt 315 8 682 64246
43 10 34
Kontrolės ir audito tarnybos patarėja Marina Adomaitė marina.adomaite@klaipeda.lt 312 43 10 34
Vyriausioji specialistė Eglė Akinskaitė egle.akinskaite@klaipeda.lt 312 43 10 34
Vyriausioji specialistė Inga Bočkienė inga.bockiene@klaipeda.lt 207 41 13 72
Kontrolės ir audito tarnybos patarėja Daiva Gedgaudienė daiva.gedgaudiene@klaipeda.lt 207 41 13 72
Vyriausioji specialistė Regina Urbelienė regina.urbeliene@klaipeda.lt 207 41 13 72
Vyriausioji specialistė Daina Zdanevičienė daina.zdaneviciene@klaipeda.lt 207 41 13 72
Ūkio skyrius
Nuostatai
Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vyriausioji specialistė Liudmila Grebeniuk liudmila.grebeniuk@klaipeda.lt 112 39 61 28
Vedėjas Klaidas Tolys klaidas.tolys@klaipeda.lt 112 8 675 54 174
39 61 28
Vyriausioji specialistė Akvilina Dignaitienė akvilina.dignaitiene@klaipeda.lt 112 8616 86601
39 61 01
Budėtojas Zigmas Gulbinas 112 39 61 37
Budėtoja Vilma Plokštienė 112 39 61 37
Budėtoja Daiva Balčiūnienė 112 39 61 37
Budėtoja Nadežda Viršilienė 112 39 61 37
Vairuotojas Algirdas Žilevičius 39 61 82
Vairuotojas Edmundas Šmitas edmundas.smitas@klaipeda.lt 112
Vairuotojas Vytautas Viršilas 112 8612 47385
39 61 82
Vairuotojas Romualdas Juozapaitis 112 8687 34603
39 61 82
Vairuotojas Rimantas Baužys 112 8698 05216
Vairuotojas Edgaras Balčiūnas 112 8698 18 239
39 61 82