Pradžia
Lt En

Darbotvarkė

 KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS POSĖDIS

Laikas: 2023 m. vasario 2 d., 12.00 val.,  Klaipėdos sportininkų namuose (S. Daukanto g. 24, Klaipėda) 

Sporto tarybos pirmininkas: Roberas Skurdenis
Sporto tarybos nariai: Arvydas Cesiulis, Vaclovas Gedvilas, Darius Gricius, Virginijus Jurgelevičius, Artūras Juškėnas, Sigita Kibildienė, Martynas Kūra, Edmundas Kvederis, Donatas Narvilas, Daiva Palubinskaitė, Rasa Rumšienė, Liudvikas Mileška, Vilius Sukonas, Dainius Šilingas

Darbotvarkė:

  • Dėl Klaipėdos  miesto sporto tarybos  2022  metų veiklos ataskaitos ( R. Skurdenis );
  • Dėl Sporto tarybos nuostatų korekcijos ( R. Skurdenis );
  • Kiti klausimai.

DĖL NUSIŠALINIMO INTERESŲ KONFLIKTO ATVEJU Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais. Tarybos nariui patekus į situaciją, kai atliekant pareigas ar vykdant pavedimą reikia priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, susijusį su savo (ar artimo asmens) privačiais interesais, prieš pradedant klausimo rengimą (aptarimą), svarstymą ar priėmimą, arba pačios minėtosios procedūros metu privalu pareikšti apie nusišalinimą, nurodant konkrečias aplinkybes, keliančias interesų konfliktą (asmenų grupės nusišalinimas negali būti teikiamas).

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading