Pradžia
Lt En

Nemokama teisinė pagalba

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija visiems asmenims, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybėje, arba asmenims, kurie neturi gyvenamosios vietos ir gyvena Klaipėdos mieste (yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Klaipėdos miesto savivaldybės), teikia pirminę teisinę pagalbą.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto.

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba - teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas. Pirminė teisinė pagalba apima, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų procesinių dokumentų parengimą, taip pat patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.
Pirminė teisinė pagalba gyventojams teikiama nuotoliniu ir kontaktiniu būdu (telefonu (0 46) 39 61 70 arba el. paštu teisinepagalba@klaipeda.lt ) žemiau nurodytu pirminės teisinės pagalbos konsultavimo laiku:
• pirmadieniais 8.30–12.00 val.;
• antradieniais 12.00–18.00 val.;
• trečiadieniais 7.00–11.00 val.;
• ketvirtadieniais 13.00–17.00 val.;
• penktadieniais 8.30–12.00 val.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda užpildyti ar užpildo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Valstybės užtikrinama neteisminė mediacija


Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Informuojame, kad nuo 2024-01-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimams, jei pareiškėjas prašo suteikti antrinę teisinę pagalbą pagal turtą ir pajamas, jam gali būti teikiama antrinė teisinė pagalba kai jo pajamos ir turtas neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto vieno turto ir pajamų lygio. Turto ir pajamų lygis yra nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-27 nutarimu Nr. 468 (redakcija nuo 2024-01-01).

Su informacija galite susipažinti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/304e15f094fb11eea5a28c81c82193a8

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/985c04f01b3811eeb233e8b04dc9bb3d

Nuo 2024 m. sausio mėnesio keičiasi visų darbuotojų elektroninio pašto adresai į vardas.pavarde@vgtpt.lt. Atnaujintus elektroninio pašto adresus rasite mūsų svetainės kontaktų skiltyje: https://vgtpt.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/kontaktai/


 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading