Pradžia
Lt En

Ataskaitos ir suvestinės

Klasės ir grupės

2023–2024 m. m. klasių skaičius

2023–2024 m. m.  priešmokyklinių grupių skaičius

2023–2024 m. m. ikimokyklinių grupių skaičius

2022–2023 m. m. klasių skaičius

2022–2023 m. m.  priešmokyklinių grupių skaičius

2022–2023 m. m. ikimokyklinių grupių skaičius

2021–2022 m. m. klasių skaičius

2021–2022 m. m. ikimokyklinių grupių skaičius

2020–2021 m. m. klasių skaičius

2020–2021 m. m.  priešmokyklinių grupių skaičius

2020–2021 m. m. ikimokyklinių grupių skaičiu

2019–2020 m. m. klasių skaičius

2018–2019 m. m. priešmokyklinių grupių skaičius

2019–2020 m. m. ikimokyklinių grupių skaičius

2018–2019 m. m. ikimokyklinių grupių skaičius

2018–2019 m. klasių skaičius

2017–2018 m. m. priešmokyklinių grupių skaičius

2017–2018 m. m. ikimokyklinių grupių skaičius

2017–2018 m. m. klasių skaičius

2016–2017 m. m. ikimokyklinių grupių skaičius

2016–2017 m. m. klasių ir priešmokyklinių grupių skaičius


Švietimo stebėsena

Švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas

2017 m. švietimo pažangos ataskaita

2015–2016 m. švietimo būklės stebėsena

2014–2015 m. švietimo būklės stebėsena

2013–2014 m. švietimo būklės stebėsena


Standartizuotų testų ataskaitos

Rekomendacijos dėl standartizuotų testų rezultatų panaudojimo

2018 m.  2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ataskaita

2017 m.  2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ataskaita

2016 m.  2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ataskaita

2015 m. 4 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ataskaita

2014 m. 4 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ataskaita


Švietimo skyriaus veiklos ataskaitos

2018 m. ataskaita

2017 m. pažangos ataskaita

2017 m. ataskaita

2016 m. ataskaita

2015 m. ataskaita

2014 m. ataskaita


Tyrimai ir ataskaitos

2020 m. ataskaita „Mokinių priėmimo į savivaldybės mokyklas IS pagrindu vertinimas“

2019 m. ataskaita „Mokinių priėmimo į savivaldybės mokyklas IS pagrindu vertinimas“

2019 m. ataskaita „Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas“

2019 m. ataskaita „Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo gerinimas“

2019 m. ataskaita „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų, logopedų bendradarbiavimas su Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologais“

2019 m. ataskaita „Švietimo pagalbos organizavimo ir prieinamumo situacija savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“

2018 m. ataskaita „Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vykdomų edukacinių kultūrinių programų vertinimas“

2018 m. tyrimo ataskaita „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi situacija Klaipėdos mieste“

2018 m. ataskaita „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir vadovų bei bendrojo ugdymo mokyklų logopedų, vadovų tarpinstitucinis bendradarbiavimas“

2017 m. tyrimo ataskaita „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir ryšio su metodine veikla tyrimo“  1 pateiktis  2 pateiktis

2016 m. ataskaita „Švietimo pagalbos teikimo efektyvumo nustatymas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose mokomi intelekto sutrikimą turintys mokiniai“

2016 m. tyrimo ataskaita „Klaipėdos miesto gyventojų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikis“

2016 m. tyrimo ataskaita „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, aprūpinimo reikalingomis ugdymosi priemonėmis pasirinktose bendrojo ugdymo mokyklose tyrimo analizės“

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content