Pradžia
Lt En

TARPTAUTINĖS PROGRAMOS URBACT III PROJEKTAS „DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLŲ BANDOMASIS TINKLAS“ (ANGL. „SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PILOT NETWORK“)

KLAIPĖDA
MIESTAI PARTNERIAI

 

Klaipėda – projekto „Darnaus vystymosi tikslų bandomasis tinklas“  (angl. „Sustainable Development Goals Pilot Network“) partneris, vienas iš devyniolikos miestų, susijungusių į URBACT veiksmų planavimo tinklą siekiant supažinti Europos miestus su Jungtinių tautų organizacijos (JTO) Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo vietos lygiu metodika, įsivertinti strateginio planavimo dokumentų atitiktį jiems ir įgalinti miestus jį pritaikyti kasdieninėje veikloje.

Šiuo Projektu Klaipėdos miestas sieks pritaikyti JTO darnaus vystymosi tikslus vietos lygiu, peržiūrėti ir suformuoti efektyvius miesto raidos stebėsenos rodiklius, įgyvendinti dalyvaujamuoju požiūriu grindžiamą miesto plėtros politiką. Dalyvavimas projekte leis suburti komandą iš politikų, Savivaldybės administracijos, verslo, kitų mieste veikiančių institucijų bei nevyriausybinio sektoriaus atstovų, su išorės ekspertų pagalba inicijuoti kokybišką diskusiją tarp skirtingų sektorių bei įvertinti miesto raidą per darnaus vystymosi tikslų prizmę. Tai padidins Klaipėdos miesto strateginio planavimo dokumentų kokybę, leis nustatyti miesto vystymosi rodiklius, atitinkančius darnaus vystymosi principus, sudarys sąlygas užtikrinti miesto žinomumą tarptautinėje erdvėje, naujų ryšių su Europos miestais užmezgimą, naujų žinių galimybę bei gerosios patirties dalinimąsi tarptautiniu lygmeniu.

Darnaus vystymosi tikslų bandomasis tinklas yra URBACT III projektas, bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekte dalyvauja atrinkti 19 Europos šalių miestai, kur Projekto pagrindinis partneris – Talino miestas (Estija). Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2021-03-09 iki 2022-12-31.

I etapas - 2021 m. kovo 9 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.

II etapas - 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.

Dalyvavimui šiame projekte pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-29.

Projekto vadovė – Jūratė Sokolova, Strateginio planavimo skyriaus patarėja
Projekto koordinatorius – Donatas Jeruševičius, Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Finansininkė – Valentina Utaravičienė, Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė

Svarbus vietos veiklos grupės iš skirtingų visuomenės grupių sudarymas ir jų įtraukties į diskusijas užtikrinimas. 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ Lietuvos verslo kolegijos Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, VĮ LCC tarptautinio universiteto rinkodaros, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros, jaunimo atstovai ir  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai. 

PAGRINDINĖS PROJEKTO VEIKLOS

SIEKIAMAS PROJEKTO REZULTATAS

PARENGTA DARNIOS MIESTO PLĖTROS SPRAGŲ IR POVEIKIO ANALIZĖ PARENGTOS DARNIOS MIESTO PLĖTROS GAIRĖS
ATLIKTA PRAKTINIŲ ATVEJŲ IR PAVYZDŽIŲ (ĮSKAITANT TARPTAUTINĘ PRAKTIKĄ) ANALIZĖ
 

PROJEKTO VYKDYMAS

SITUACIJOS ANALIZĖ
VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
SDG STORY OF KLAIPĖDA
kLAIPĖDA'S PODCAST: GEOTERMAL ENERGY
Global Goals for Cities - We are the cities
INTEGRUOTAS VEIKSMŲ PLANAS
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading