Pradžia
Lt En

Dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose

Konkurso tikslas - plėtoti kokybišką darbą su jaunimu Klaipėdoje, stiprinti Klaipėdos jaunimo sektorių plėtojant regioninio, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius bei atstovaujant Klaipėdos miestui Lietuvoje, užsienio valstybėse vykstančiuose reikšminguose renginiuose ir (ar) tarptautinių organizacijų vykdomuose renginiuose. Dalyvavimas renginiuose turi kurti pridėtinę vertę Klaipėdos miestui bei jaunimo sektoriui, įgytos žinios bei informacija turi būti perduodama suinteresuotoms šalims bei užtikrinamas jos tolimesnis taikymas plėtojant jaunimo sektorių.

Paraiškų teikimo terminas – gruodžio 15 d.

2022 m. prioritetai

Eil. Nr.

Prioritetas

1.

Tarptautiniai ir nacionaliniai renginiai (vziitai), susiję su jaunimo politika, politiniu raštingumu (nacionaliniu, tarptautiniu mastu), jaunimo įgalinimu ir savanorystės skatinimu, psichine sveikata ir darnaus vystymosi tikslų plėtra.

2.

Nacionaliniuose renginiuose (vizituose) dalyvauja dalyviai iš ne mažiau 2 miestų.

3.

Tarptautiniuose renginiuose (vizituose) dalyvauja ne mažiau kaip 2 skirtingos šalys.

4.

 Nacionaliniai renginiai orientuoti į jaunimą nuo 14 iki 29 m., o tarptautiniai nuo 14 iki 35 m.

Teisę gauti rėmimą turi:

  • Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai).
  • Jaunimo darbuotojas – tai pilnametis asmuo, dirbantis su jaunais žmonėmis įstaigoje ar organizacijoje, kurios steigimo dokumentuose vienas iš veiklos tikslų yra darbas su jaunimu, jų laisvalaikiu, siekiantis asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su skirtingais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis bei turintis šiam darbui reikalingų kompetencijų.
  • Rėmimas gali būti skiriamas už dalyvavimą renginyje, kuris dar įvyks. Renginio data negali būti vėlesnė negu einamųjų metų gruodžio 31 d.

PARAIŠKA

SĄMATA. PLANUOJAMOS IŠLAIDOS

ATSTOVAUJAMOS ORGANIZACIJOS (ARBA PRETENDENTO) DEKLARACIJA

Paraiškas teikti galimas naudojantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos elektroninėmis paslaugomis. https://paslaugos.klaipeda.lt/categories?expand=-1 

Konsultacijas  paraiškų teikimo teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės vyriausioji specialistė Agnė Kovalenkaitė, agne.kovalenkaite@klaipeda.lt, 846 39 60 56

DALYVAVIMO TARPTAUTINIUOSE IR NACIONALINIUOSE JAUNIMO RENGINIUOSE RĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content