Pradžia
Lt En

Kapaviečių skyrimo tvarka ir leidimų laidoti išdavimas

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančios kapinės

Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Klaipėdos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašas

Netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisijos nuostatai

Kapaviečių skyrimo Klaipėdos miesto kapinėse tvarkos aprašas

Viešosios paslaugos, susijusios su kapinių priežiūra

Joniškės kapinių schema

Lėbartų kapinių schema

Kapinių lankymo laikas:

Vasaros sezonu (balandžio-spalio mėn.) nuo 8 iki 21 val.  Su transporto priemone rekomenduojame važiuoti iki 20 val., kad spėtumėte išvažiuoti iki 21 val.

Žiemos sezonu (lapkričio-kovo mėn.) nupo 8-17 val. Su transporto priemone rekomenduojame važiuoti iki 16 val., kad spėtumėte išvažiuoti iki 17 val. Lapkričio 1-2 d. nuo 8 iki 22 val.

Gegužės pirmąjį sekmadienį (Mamos dieną), birželio pirmąjį sekmadienį (Tėvo dieną) ir lapkričio 1 d. (Visų šventųjų dieną) su transporto priemone į kapines galima įvažiuoti iki 12 val.

 


Skaitmenizuotos kapinės – www.kapines.klaipeda.lt


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintomis kapinių tvarkymo taisyklėmis ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T2-315 „Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Klaipėdos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo ir netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, vykdoma netvarkomų kapaviečių inventorizacija. Inventorizacija vykdoma kiekvienais metais, apžiūrint dalį kapinių. Nustačius galbūt netvarkomas kapavietes, jų sąrašas viešinamas savivaldybės interneto svetainėje. Informuojame atsakingus asmenis už kapavietės priežiūrą, kad kapavietes būtina sutvarkyti. Apie sutvarkytas kapavietes prašome informuoti Kapinių priežiūros skyrių. Jeigu per metus nuo įspėjimo ir paviešinimo interneto svetainėje kapavietė nesutvarkoma, duomenys apie tokią kapavietę bus perduodami komisijai dėl netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis. Pripažinus kapavietę neprižiūrima, jos priežiūra gali būti perduota kitiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintų komisijos nuostatų nustatyta tvarka. Neprižiūrimoje kapavietėje, kol bus paskirtas atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo, leidimai laidoti neišduodami.

Skelbiame nustatytas galimai netvarkomų kapaviečių sąrašus:

Joniškės kapinėse

Lėbartų kapinėse


Klaipėdos miesto savivaldybėje mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimo ir palaikų laikino saugojimo paslaugų teikimas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-157/1V-118 patvirtintasŽmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarkos aprašas, kuris nustato žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar žmogaus palaikų gabenimo teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarką.

Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka konstatavus mirties faktą, žmogaus palaikus patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams gabena savivaldybės, kurios teritorijoje buvo nustatytas asmens mirties faktas. Atrinktas  Klaipėdos miesto savivaldybėje mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimo ir palaikų laikino saugojimo paslaugų teikėjas: UAB "Aterna"

Iškvietimai priimami:

budintis / morgas (Joniškės g. 36, Klaipėda), tel.  +37065229506

Kilus klausimams:

UAB "Aterna" vyr. vadybininkas Justinas Savickas, tel. +37067206463

UAB "Aterna" direktorius Vidas Valauskas, tel. +37067237244

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content