Lt En
Pradžia
Lt En

Kapaviečių skyrimo tvarka ir leidimų laidoti išdavimas

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančios kapinės

Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Klaipėdos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašas

Netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisijos nuostatai

Kapaviečių skyrimo Klaipėdos miesto kapinėse tvarkos aprašas

Viešosios paslaugos, susijusios su kapinių priežiūra

Joniškės kapinių schema

Lėbartų kapinių schema


Skaitmenizuotos kapinės – kapines.klaipeda.lt


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintomis kapinių tvarkymo taisyklėmis ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T2-315 „Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Klaipėdos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo ir netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, vykdoma netvarkomų kapaviečių inventorizacija. Inventorizacija vykdoma kiekvienais metais, apžiūrint dalį kapinių. Nustačius galbūt netvarkomas kapavietes, jų sąrašas viešinamas savivaldybės interneto svetainėje. Informuojame atsakingus asmenis už kapavietės priežiūrą, kad kapavietes būtina sutvarkyti. Apie sutvarkytas kapavietes prašome informuoti Kapinių priežiūros skyrių. Jeigu per metus nuo įspėjimo ir paviešinimo interneto svetainėje kapavietė nesutvarkoma, duomenys apie tokią kapavietę bus perduodami komisijai dėl netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis. Pripažinus kapavietę neprižiūrima, jos priežiūra gali būti perduota kitiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintų komisijos nuostatų nustatyta tvarka. Neprižiūrimoje kapavietėje, kol bus paskirtas atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo, leidimai laidoti neišduodami.

Skelbiame nustatytas galbūt netvarkomas kapavietes:

Joniškės kapinėse

Lėbartų kapinėse


Klaipėdos mieste mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimo iš įvykio vietų paslaugos teikėjas UAB „Aterna“. Iškvietimai priimami:

budintis / morgas (Joniškės g. 36, Klaipėda) +37065229506

Kilus klausimams:

vyr. vadybininkas Justinas Savickas +37067206463

direktorė Simona Taurienė +37067237244

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams