Pradžia
Lt En

Sportas

ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. AD1-435 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS 2023 METAIS IŠ DALIES FINANSUOTI“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS 2023 METAIS IŠ DALIES FINANSUOTI

ĮSAKYMAS DĖL 2023 METŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO (NESKYRIMO) PERSPEKTYVIEMS SPORTININKAMS

ĮSAKYMAS DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SPORTUOJANČIO VAIKO UGDYMO PROGRAMAI 2023 METAIS IŠ DALIES FINANSUOTI SKYRIMO

Įsakymas dėl sporto projektų finansavimo sprendimo priėmimo termino pratęsimo

ĮSAKYMAS DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO BURIAVIMO, IRKLAVIMO, BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO ŠAKŲ PROGRAMAI IR REPREZENTACINIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO KOMANDŲ DALINIAM FINANSAVIMUI

ĮSAKYMAS DĖL SPORTO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, NEATITIKUSIŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REIKALAVIMŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO 2023 METAMS

SPORTO FORUMO REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. AD1-1273 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠŲ, PARAIŠKOS FORMŲ, VERTINIMO KRITERIJŲ, ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO KRITERIJŲ IR VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DALYVAVIMAS ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MOBILUMO IR TINKLO PROGRAMOJE

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. AD1-467 „DĖL 2022 METŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO (NESKYRIMO) PERSPEKTYVIEMS SPORTININKAMS“ PAKEITIMO

DĖL 2022 METŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO (NESKYRIMO) PERSPEKTYVIEMS SPORTININKAMS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. AD1-346 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO (NESKYRIMO) SPORTUOJANČIO VAIKO UGDYMO PROGRAMAI IŠ DALIES FINANSUOTI 2022 METAIS“ PAKEITIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO (NESKYRIMO) SPORTUOJANČIO VAIKO UGDYMO PROGRAMAI IŠ DALIES FINANSUOTI 2022 METAMS

DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO 2022 METAMS SPORTO PROJEKTAMS IŠ DALIES FINANSUOTI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. AD1-291 „
DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FUTBOLO SPORTO ŠAKOS MOTYVUOJANČIO SPORTO KREPŠELIO PROGRAMAI IŠ DALIES FINANSUOTI 2022 METAIS“ PAKEITIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FUTBOLO SPORTO ŠAKOS MOTYVUOJANČIO SPORTO KREPŠELIO PROGRAMAI IŠ DALIES FINANSUOTI 2022 METAIS

DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO BURIAVIMO, IRKLAVIMO, BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO ŠAKŲ PROGRAMAI IR REPREZENTACINIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO KOMANDŲ DALINIAM FINANSAVIMUI

DĖL SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SPRENDIMO PRIĖMIMO TERMINO PRATĘSIMO

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTININKŲ, SPORTINIŲ KOMANDŲ, TRENERIŲ, GERIAUSIŲ OLIMPINIŲ IR NEOLIMPINIŲ SPORTO ŠAKŲ SPORTININKŲ APDOVANOJIMŲ SKYRIMO

KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO APDOVANOJIMŲ TVARKOS APRAŠAS

Klaipėdos miesto sporto apdovanojimų tvarkos aprašo 1 priedas

Klaipėdos miesto sporto apdovanojimų tvarkos aprašo 2 priedas

2022 m. Neįgaliųjų sporto projektų finansavimas

DĖL SPORTO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, NEATITIKUSIŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REIKALAVIMŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2022 m.)

Sporto projektų vertinimo ekspertų duomenų bazė

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. AD1-1273 "Dėl Klaipėdos miesto saivaldybės sporto projektų finansavimo sąlygų aprašų, paraiškos formų, vertinimo kriterijų, administracinės atitikties vertinimo kriterijų ir vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. AD1-1273 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠŲ, PARAIŠKOS FORMŲ, VERTINIMO KRITERIJŲ, ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO KRITERIJŲ IR VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠŲ, PARAIŠKOS FORMŲ, VERTINIMO KRITERIJŲ, ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO KRITERIJŲ IR VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠAS

SPORTO PROJEKTŲ VERTINIMO EKSPERTŲ ATRANKOS APRAŠAS

SPORTO PROJEKTŲ VERTINIMO EKSPERTŲ DARBO REGLAMENTAS

Skelbiamas Neįgaliųjų sporto projektų atrankos konkursas 2022 m.

Neįgaliųjų sporto projektų finansavimo Tvarkos aprašas

Neįgaliųjų sporto projektų finansavimo Paraiškos forma

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content