Pradžia
Lt En

Planavimo dokumentai

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas        

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano ataskaitos       


Klaipėdos miesto savivaldybės sektorinės strategijos:

Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023-2029 metų strategija

Klaipėdos miesto darnaus judumo planas I   Klaipėdos miesto darnaus judumo planas II Keitimas

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros 2017–2030 metų strategijos įgyvendinimo priemonių planas

Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų

Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programa

Klaipėdos miesto integruota teritorijų vystymo programa

Klaipėdos švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2021–2025 metų tinklo bendrasis planas    Priedas

Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas    Priedas


 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2027 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI Priedas


Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiai veiklos planai:

2024–2026 m. SVP             2024 m. MVP   

Seniūnaičių ir Bendruomeninių organizacijų tarybos siūlymai dėl priemonių įtraukimo į 2024–2026 M. SVP projektą

2023 m. apklausa apie gyvenamąją aplinką ir viešąsias paslaugas

2023–2025 m. SVP             2023 m. MVP          2023 m. KMSA ataskaitų rinkinys


Detalizuojantys veiksmų planai:

Klaipėdos miesto savivaldybės turto valdymo strategija

Gatvių - kelių, pėsčiųjų takų, dviračių takų, biudžetinių įstaigų vidaus kiemų ir daugiabučių namų kiemų tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) prioritetinių darbų eiliškumo sąrašai

Klaipėdos miesto savivaldybės prisitaikymo prie klimato kaitos planas 2024-2030 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas

Klaipėdos miesto savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planas 2024–2026 m.

Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 2020–2024 metų programa

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2023-2024 m. m nustatymas

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų aptvėrimo atnaujinimo eiliškumo sąrašas

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų lauko žaidimų aikštelių ir įrengimų atnaujinimo 2024–2027 m. eiliškumo sąrašas

Naujos viešojo transporto rūšies diegimo įgyvendinimo veiksmų planas


Savivaldybės planavimo dokumentų rengimo tvarkos:

Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodika

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas

Metinio plano sudarymo tvarkos aprašas


Strateginio veiklos plano rengimo ir ataskaitos formos:

Mero potvarkis         Mero potvarkio keitimas

1. Savivaldybės administracijos padalinio (n+2) metų veiklos plano rengimo forma

2. Savivaldybės biudžetinės įstaigos (n+2) metų veiklos plano rengimo forma

2.1. (n-1)-(n+2) metų veiklos plano rengimo lentelė BĮ

3. n-(n+2) metų strateginio veiklos plano lėšų keitimo forma

4. n-(n+2) metų strateginio veiklos plano rodiklių keitimo forma

5. Finansavimo plano forma

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content