Pradžia
Lt En

Planavimo dokumentai

Klaipėdos miesto plėtros strateginiai planai

Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginis plėtros planas (Aktuali redakcija) Pilna versija

Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007-2013 m. Pakeitimas Papildymas

Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2001-2011 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės sektorinės strategijos:

Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. atliekų tvarkymo planas

Klaipėdos miesto darnaus judumo planas I   Klaipėdos miesto darnaus judumo planas II

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje iki 2020 metų planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros 2017–2030 metų strategijos įgyvendinimo priemonių planas

Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų

Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019-2023 metams 

Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2021 m. programa

Klaipėdos miesto integruotą teritorijų vystymo programą


Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano stebėsenos ataskaitos


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 


Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiai veiklos ir metiniai planai bei ataskaitos:

2020-2022 m.             2020 m. MVP

2019-2021 m.             2019 m. MVP             2019 m. ataskaita

2018-2020 m.             2018 m. MVP             2018 m. ataskaita

2017-2019 m.             2017 m. MVP             2017 m. ataskaita

2016-2018 m.             2016 m. MVP              2016 m. ataskaita

2015-2017 m.             2015 m. MVP              2015 m. ataskaita

2014-2016 m.             2014 m. MVP              2014 m. ataskaita

2013-2015 m.             2013 m. MVP              2013 m. ataskaita

2012-2014 m.             2012 m. MVP              2012 m. ataskaita

2011-2013 m.             2011 m. ataskaita

2010-2012 m.             2010 m. ataskaita

2009-2011 m.             2009 m. ataskaita

2008-2010 m.             2008 m. ataskaita

2007-2009 m.             2007 m. ataskaita

2006-2008 m.             2006 m. ataskaita


Detalizuojantys veiksmų planai:

Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų prieinamumo didinimo ir kultūros paslaugų gerinimo priemonių planas 2020–2022 m.

Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių planas 2020–2022 m.

Klaipėdos mieste esančių sodininkų bendrijų kelių ir gatvių ir kitų mieste esančių žvyruotų kelių ir gatvių darbų eiliškumo sąrašas

Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų planas 2020–2023 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą strategijos priemonių planas 2019–2021 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 m. oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo priemonės

 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2023 metų žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas


Savivaldybės planavimo dokumentų rengimo tvarkos

Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodika

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas

Metinio plano sudarymo tvarkos aprašas


Strateginio veiklos plano rengimo ir ataskaitos formos

Įsakymas

n-(n+2) metų veiklos plano rengimo forma

1 lentelė. (n-1)-(n+2)-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė

2 lentelė. Veiklos plano priemonės (projekto) detalizavimas 

n-(n+2) metų strateginio veiklos plano keitimo forma

Strateginio veiklos plano įvykdymo ataskaitos forma

Metinio veiklos plano tvirtinimo forma      Metinio veiklos plano keitimo forma

Ilgalaikių programų rengimo forma


 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams