Pradžia
Lt En

Planavimo dokumentai

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas        

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano ataskaitos       


Klaipėdos miesto savivaldybės sektorinės strategijos:

Klaipėdos miesto darnaus judumo planas I   Klaipėdos miesto darnaus judumo planas II Keitimas

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros 2017–2030 metų strategijos įgyvendinimo priemonių planas

Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų

Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019–2023 metams 

Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programa

Klaipėdos miesto integruota teritorijų vystymo programa  Keitimas

Klaipėdos švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2021–2025 metų tinklo bendrasis planas    Priedas

Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas    Priedas


 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2027 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI Priedas


Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiai veiklos planai:

2023–2025 m. SVP             2023 m. MVP           


Detalizuojantys veiksmų planai:

Klaipėdos miesto savivaldybės turto valdymo strategija

Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių planas 2021–2023 m.

Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų planas 2020–2023 m.  Keitimas  Schemos

Aplinkos oro kokybės valdymo 2021–2023 metų programos ir priemonių planas  Priedai  

2023-2025 m. Klaipėdos mieste esančių žvyruotų kelių ir gatvių darbų eiliškumo sąrašas

2023–2025 m. Klaipėdos mieste esančių daugiabučių namų kiemų vidaus kelių (gatvių) ir jų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) prioritetinių darbų eiliškumo sąrašas

2023–2025 m. Klaipėdos mieste esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto prioritetinių darbų eiliškumo sąrašas

2023–2025 m. Klaipėdos mieste esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (kapitalinio remonto) prioritetinių darbų eiliškumo sąrašas 

2023–2025 m. Klaipėdos mieste esančių dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) prioritetinių darbų eiliškumo sąrašas

Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių prisidėti savo lėšomis prie daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų infrastruktūros tvarkos aprašas

Klaipėdos miesto savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planas 2020–2023 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigų, įmonių veiklos bei turto valdymo optimizavimo veiksmų planas  Keitimas  Keitimas  Keitimas  Keitimas

Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 2020–2024 metų programa

Naujos viešojo transporto rūšies diegimo įgyvendinimo veiksmų planas


Savivaldybės planavimo dokumentų rengimo tvarkos:

Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodika

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas

Metinio plano sudarymo tvarkos aprašas


Strateginio veiklos plano rengimo ir ataskaitos formos:

Įsakymas

n-(n+2) metų veiklos plano rengimo forma

1 lentelė. (n-1)-(n+2)-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė

​2 lentelė. Veiklos plano priemonės (projekto) detalizavimas 

n-(n+2) metų strateginio veiklos plano keitimo forma

Metinio veiklos plano tvirtinimo forma      Metinio veiklos plano keitimo forma

Ilgalaikių programų rengimo forma 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content