Pradžia
Lt En

Planavimo dokumentai

Klaipėdos miesto strateginiai plėtros planai:

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2030 metų strateginis plėtros planas

Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginis plėtros planas (Aktuali redakcija) Pilna versija

Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007-2013 m. Pakeitimas Papildymas

Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2001-2011 m.


Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano stebėsena


 Klaipėdos miesto savivaldybės sektorinės strategijos:

Klaipėdos miesto darnaus judumo planas I   Klaipėdos miesto darnaus judumo planas II Keitimas

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros 2017–2030 metų strategijos įgyvendinimo priemonių planas

Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 metų

Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019–2023 metams 

Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programa

Klaipėdos miesto integruota teritorijų vystymo programa  Keitimas

Klaipėdos švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2021–2025 metų tinklo bendrasis planas    Priedas


 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 


Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiai veiklos ir metiniai planai bei ataskaitos:

Seniūnaičių pasiūlymų ir KMSA padalinių išvadų dėl jų įtraukimo į 2023 m. VP projektus suvestinė

2023-2025 m.             2023 m. MVP                                

2022-2024 m.             2022 m. MVP             2022 m. ataskaita

2021-2023 m.             2021 m. MVP             2021 m. ataskaita          

2020-2022 m.             2020 m. MVP             2020 m. ataskaita

2019-2021 m.             2019 m. MVP             2019 m. ataskaita

2018-2020 m.             2018 m. MVP             2018 m. ataskaita

2017-2019 m.             2017 m. MVP             2017 m. ataskaita

2016-2018 m.             2016 m. MVP              2016 m. ataskaita

2015-2017 m.             2015 m. MVP              2015 m. ataskaita

2014-2016 m.             2014 m. MVP              2014 m. ataskaita

2013-2015 m.             2013 m. MVP              2013 m. ataskaita

2012-2014 m.             2012 m. MVP              2012 m. ataskaita

2011-2013 m.             2011 m. ataskaita

2010-2012 m.             2010 m. ataskaita

2009-2011 m.             2009 m. ataskaita

2008-2010 m.             2008 m. ataskaita

2007-2009 m.             2007 m. ataskaita

2006-2008 m.             2006 m. ataskaita


Detalizuojantys veiksmų planai:

Klaipėdos miesto savivaldybės turto valdymo strategija

Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų prieinamumo didinimo ir kultūros paslaugų gerinimo priemonių planas 2020–2022 m.

Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių planas 2021–2023 m.

Klaipėdos mieste esančių sodininkų bendrijų kelių ir gatvių ir kitų mieste esančių žvyruotų kelių ir gatvių darbų eiliškumo sąrašas (2023–2025 m.)

Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų planas 2020–2023 m.  Keitimas  Schemos

 Aplinkos oro kokybės valdymo 2021–2023 metų programos ir priemonių planas  Priedai  

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2023 metų žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas

2023–2025 m. vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) prioritetinių darbų eiliškumo sąrašas

2023–2025 m. vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto prioritetinių darbų eiliškumo sąrašas

2023–2025 m. dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) prioritetinių darbų eiliškumo sąrašas

2023–2025 m. daugiabučių kiemų vidaus kelių (gatvių) ir jų automobilių aikštelių įrengimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) prioritetinių darbų eiliškumo sąrašas

Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių prisidėti savo lėšomis prie daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų infrastruktūros tvarkos aprašas

Klaipėdos miesto savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planas 2020–2023 m.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigų, įmonių veiklos bei turto valdymo optimizavimo veiksmų planas  Keitimas  Keitimas  Keitimas  Keitimas

 

Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 2020–2024 metų programa

 

Naujos viešojo transporto rūšies diegimo įgyvendinimo veiksmų planas


Savivaldybės planavimo dokumentų rengimo tvarkos:

Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodika

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas

Metinio plano sudarymo tvarkos aprašas


Strateginio veiklos plano rengimo ir ataskaitos formos:

Įsakymas

n-(n+2) metų veiklos plano rengimo forma

1 lentelė. (n-1)-(n+2)-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė

​2 lentelė. Veiklos plano priemonės (projekto) detalizavimas 

n-(n+2) metų strateginio veiklos plano keitimo forma

Strateginio veiklos plano įvykdymo ataskaitos forma

Metinio veiklos plano tvirtinimo forma      Metinio veiklos plano keitimo forma

Ilgalaikių programų rengimo forma


 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content