Pradžia
Lt En

Kolegija

Kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas.

Kolegija paprastai nagrinėja šiuos klausimus:

1) analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų struktūrinių padalinių veiklą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl šių struktūrinių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;
2) svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;
3) numato mero ir savivaldybės tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (kiekvienais metais);
4) svarsto klausimus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo;
5) susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, dėl jų gali teikti rekomendacijas merui;
6) svarsto savivaldybės įstaigų metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (arba) veiklos ataskaitas;
7) svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo;
8) teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus.

 

 
Kolegijos nariai:
 
Arvydas Vaitkus
Kęstutis Bartininkas
Vytautas Grubliauskas
Algirdas Kamarauskas
Aidas Kaveckas
Edmundas Kvederis
Ugnius Radvila
Vaida Raugelė
Jolanta Skrabulienė
Lina Šukytė-Korsakė
Raimondas Tamošauskas
Andrius Žukas
 

Kolegijos sekretorė Tarybos sekretoriato skyriaus vyr. specialistė Greta Jundulė, tel.  +370 46 34 22 47, el. p.: greta.jundule@klaipeda.lt  


Kolegijos posėdžių protokolai

Įvykusių Kolegijos posėdžių darbotvarkės

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content