Pradžia
Lt En

Kolegija

Kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas.

Kolegija paprastai nagrinėja šiuos klausimus:

1) analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;
2) svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;
3) numato savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetus (kiekvienais metais);
4) svarsto klausimus dėl savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo (jeigu sekretoriatas nesudaromas) valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir jų skaičiaus nustatymo.
 

 
Kolegijos nariai:
 
Vytautas Grubliauskas                                                                Klaipėdos miesto savivaldybės meras (kolegijos pirmininkas)
Arūnas Barbšys                                                                            Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas
Arvydas Cesiulis                                                                          Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas
Kazys Bagdonas                                                                          Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas
Saulius Budinas                                                                           Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys
Laima Juknienė                                                                            Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė
Aidas Kaveckis                                                                             Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas
Elida Mantulovė                                                                            Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė
Andrius Petraitis                                                                          Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys
Judita Simonavičiūtė                                                                   Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto pirmininkė
Alvidas Šimkus                                                                            Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto pirmininkas
 Arvydas Vaitkus                                                                           Kontrolės komiteto pirmininkas
 

Kolegijos sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistė Marija Petrulienė, tel.  8 (46) 34 22 47, el. p.: marija.petruliene@klaipeda.lt  


Kolegijos posėdžių protokolai

Įvykusių Kolegijos posėdžių darbotvarkės

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content