Pradžia
Lt En

Bendruomeninių organizacijų taryba

Bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – BO taryba) visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kurios tikslas užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, BO taryba vykdo šias funkcijas:

  1. teikia Savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
  2. teikia siūlymus išplėstinėms seniūnaičių sueigoms dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių ir komisijų darbe;
  3. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinėms seniūnaičių sueigoms dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninių organizacijų ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
  4. skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias bendruomeninių organizacijų, jų iniciatyvas, veiklą, teikiamas paslaugas, seminarus ir mokymus bei kitais aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos klausimais;
  5. inicijuoja BO pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais;
  6. kartą per metus viešai skelbia Savivaldybės interneto svetainėje bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos ataskaitą;
  7. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

BO tarybos nariai:

Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama institucija

Telefono nr.

El. paštas

1.

Regina Baguckienė

Asociacijos Paupių bendruomenės atstovė

+370 652 66180

reginabagg@gmail.com

2.

Vytautas Jonikas

Vytautas Jonikas – gyvenamųjų namų savininkų bendruomenės „Dienovidis“ atstovas

+370 612 30142

jonikas54@gmail.com

3.

Inga Kubilienė

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovė

+370 613 03287


inga.kubiliene@klaipeda.ltt

4

Liudvika Kuzminčiūtė

Dangės bendruomenės asociacijos atstovė

+370 698 23935

dangesbendruomene@gmail.com

5

Saulius Liekis

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto atstovas

+370 681 13222 Saulius.Liekis@klaipeda.lt

6

Tomas Meškinis

Asociacijos Vitės bendruomenės  atstovas

+370 601 00360

tomas.meskinis.klaipeda@gmail.com

7.

Andrius Petraitis

Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto  atstovas

+370 657 93150

andrius.petraitis@klaipeda.lt

8.

Deividas Petrolevičius

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovas

8 46 39 60 05

deividas.petrolevicius@klaipeda.lt

9.

Asta Poškienė

Asociacijos Girulių bendruomenės atstovė

+370 600 30252

asta.poskiene@gmail.com

10

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto atstovas

 

 

BO tarybos pirmininkė – Regina Baguckienė, tel. +370 652 66180, el. p. reginabagg@gmail.com

BO tarybos sekretorė – Renata Razgienė, tel. Nr. (8 46) 39 60 64, el. p. renata.razgiene@klaipeda.lt

 


 Informacija apie veikiančias Klaipėdos mieste bendruomenines organizacijas yra paskelbta Klaipėdos miesto savivaldybės svetainės skiltyje „Gyventojui“ – ,,Bendruomenės‘‘ https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/bendruomenes/2039

 


Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros  įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a6b2f57002d011e9a017f05dde6559c6/asr

           Tarybos nuostatai

         Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo.

 

 


Posėdžio darbotvarkė

2024-04-08

 

Posėdžių protokolai:

2019 m.  2020 m. 2021 m. 2022 m.  2023 m.  2024 m.
2019-09-04 2020-02-11 2021-03-16 2022-03-10 2023-03-02 2024-01-19
     2021-04-16 2022-12-13 2023-06-28 2024-02-08
    2021-11-11   2023-07-24 2024-03-22
    2021-12-30   2023-08-04 2024-04-08
        2023-08-31  

 

            


Ataskaitos

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content