Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Bendruomeninių organizacijų taryba

Bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – BO taryba) visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kurios tikslas užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, BO taryba vykdo šias funkcijas:

  1. teikia Savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
  2. teikia siūlymus išplėstinėms seniūnaičių sueigoms dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių ir komisijų darbe;
  3. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinėms seniūnaičių sueigoms dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninių organizacijų ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
  4. skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias bendruomeninių organizacijų, jų iniciatyvas, veiklą, teikiamas paslaugas, seminarus ir mokymus bei kitais aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos klausimais;
  5. inicijuoja BO pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais;
  6. kartą per metus viešai skelbia Savivaldybės interneto svetainėje bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos ataskaitą;
  7. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

BO tarybos nariai:

 

Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama institucija

Telefono nr.

El. paštas

1.

Regina Baguckienė

 

Asociacijos Paupių bendruomenė deleguota atstovė

8 652 66180

 paupiubendruomene@gmail.com

2.

Milda Enciutė

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos deleguota atstovė

 

8 46 39 60 86

milda.enciute@klaipeda.lt

 

3.

Romaldas Idzelevičius

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotas atstovas

8 699 52047

romaldas.idzelevicius@klaipeda.lt

4.

Renaldas Kulikauskas

Asociacijos Klaipėdos senamiesčio gyventojų bendruomenė deleguotas atstovas

 

8 616 27432

renaldaskba@gmail.com

5.

Tomas Meškinis

 

Asociacijos Vitės bendruomenė deleguotas atstovas

8 601 00360

tomas.meskinis.klaipeda@gmail.com

6.

Andrius Petraitis

 

Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto deleguotas atstovas

8 657 93150

andrius.petraitis@klaipeda.lt

7.

Deividas Petrolevičius

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos deleguotas atstovas

8 46 39 60 05

 

deividas.petrolevicius@klaipeda.lt

 

8.

Audronė Zalumskienė

Asociacijos Klaipėdos „Berželio" bendruomenė deleguota atstovė

8 615 12968

 azlumskiene@gmail.com

BO tarybos pirmininkas – Andrius Petraitis, tel. Nr. 8 657 93150 el. p. andrius.petraitis@klaipeda.lt

BO tarybos sekretorė - Renata Razgienė, tel. Nr. (8 46) 39 60 64, el. p. renata.razgiene@klaipeda.lt

 


 Informacija apie veikiančias Klaipėdos mieste bendruomenines organizacijas yra paskelbta Klaipėdos miesto savivaldybės svetainės skiltyje „Gyventojui“ – ,,Bendruomenės‘‘ https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/bendruomenes/2039

 


Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros  įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a6b2f57002d011e9a017f05dde6559c6?fbclid=IwAR3VxFp7xSuYacDLBtQtc0uFeWnLBW1m9olmvMqBR_5w4tT6-OfXs-eYBnw

           Tarybos nuostatai

         Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo.

 

 


Posėdžio darbotvarkė

2022-03-10


Posėdžių protokolai:

2019 m.  2020 m. 2021 m. 2022 m.  
2019-09-04 2020-02-11 2021-03-16 2022-03-10  
     2021-04-16    
    2021-11-11    
    2021-12-30    

            


Ataskaitos

2020 m.

2021 m.

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams