Pradžia
Lt En

Auditai

2023 metai

Audito ataskaita "Vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą surinkimo įvertinimas"

Audito ataskaita „Vaikų vasaros stovyklų organizavimas“

Audito ataskaita „Ilgalaikės socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims prieinamumas“

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita 

Audito ataskaita „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros programos lėšų panaudojimo 2022 metais pagrįstumo“

Audito išvada dėl pasikeitusių viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygų

Audito ataskaita „Sporto infrastruktūros valdymas Klaipėdos miesto savivaldybėje“

 Audito išvada dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio

Audito ataskaita „Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais 2022 metais pasirinktose srityse vertinimas“

Audito ataskaita „Sąlygų sportuoti sudarymas asmenims su negalia“  

Audito ataskaita „Transporto naudojimas socialines paslaugas teikiančiose savivaldybės biudžetinėse įstaigose“  

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita 

Audito išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės skolinimosi galimybių 


2022 metai

Išankstinio tyrimo ataskaita „Daugiabučių namų kiemų būklės gerinimo organizavimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje“

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita 

Audito ataskaita „Gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto organizavimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje“  

Audito ataskaita „Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose“

Audito išvada dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais 2021 metais pasirinktose srityse vertinimas

Išvada dėl pasikeitusių galutinės viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties projekto sąlygų

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita 

Audito ataskaita „Klaipėdos miesto viešųjų teritorijų tvarkymo ir priežiūros organizavimas“

Audito išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės skolinimosi galimybių 

Audito išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros programos lėšų panaudojimo 2021 metais pagrįstumo 


2021 metai

Išvada dėl J. Zauerveino, Kalvos, Karklų ir Parko gatvių ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimo

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita 

Audito ataskaita Investicijų projektų valdymo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje sistema tobulintina

 Audito ataskaita  VšĮ  Klaipėdos universitetinė ligoninė priimtų sprendimų ir padarytų išlaidų kovai su COVID-19 virusu pagrįstumas ir teisėtumas

 Audito išvada dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio

 Audito ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais 2020 metais pasirinktose srityse vertinimas

Audito ataskaita „VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas 2019–2020 m.“ 

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita 2018 m.–2021 m. I ketv.

Audito ataskaita  „Mokesčių už sportininko ugdymą surinkimas, administravimas ir naudojimas Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose“

Išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės skolinimosi galimybių 


2020 metai

Audito ataskaita „VšĮ „Klaipėdos šventės“ veikla 2018 m.–2020 m. I pusm.“

Audito ataskaita „Koncesijos sutarties dėl „Švyturio arena“ valdymo vykdymas“

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita 2018–2020 I-III ketv.

Išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio

2019 metų Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pasirinktose srityse per 2019 metus audito ataskaita

Audito ataskaita "Viešinimo paslaugų įsigijimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje ir savivaldybės valdomose įmonėse"

UAB "SENASIS TURGUS" veikla 2018-2019 m.

Išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės skolinimosi galimybių

Audito ataskaita "Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas"

Išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ėmimo finansinio pagrįstumo vertinimo

Išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių

2018-2019 m. rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita


2019 metai

Išankstinio tyrimo ataskaita AB "Klaipėdos energija" veikla

Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ veiklos patikrinimo aktas

Išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio

Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių duomenų bei biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

Išvada dėl ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių

Viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės darbo užmokesčio fondo didinimo ir panaudojimo teisėtumo 2018 metais įvertinimas

Veiklos audito ataskaita, ar AB „Klaipėdos vanduo“ valdysena ir darbo organizavimo sistema užtikrina skaidrią ir efektyvią veiklą


2018 metai

Išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio

Finansinio ir teisėtumo audito ataskaita dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir teisingumo, savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams

Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų finansavimui, skyrimo, panaudojimo patikrinimo aktas

Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių transporto priemonių (lengvųjų automobilių) panaudojimo patikrinimo aktas

Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Sportininkų vaistinė“ 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės audito ataskaita

Audito išvada dėl SĮ „Sportininkų vaistinė“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio

Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“ 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės audito ataskaita

Audito išvada dėl SĮ „Debreceno vaistinė“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ veiklos audito ataskaita

Konkurso „Prekybos ir paslaugų teikimo vietoms Klaipėdos miesto paplūdimiuose planavimo dokumentuose nustatytose zonose ir teritorijose įrengti“ ir jo pagrindu sudarytų sutarčių sąlygų vykdymo patikrinimo aktas

Ataskaita dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų 2017 m. Kultūros plėtros programos priemonei „Reprezentacinių Klaipėdos festivalių dalinis finansavimas“, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas patikrinimo


2017 metai

Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės ir valstybės lėšų bei turto valdymo, naudojimo, disponavimo vertinimo

Patikrinimo aktas dėl atliekamų remonto darbų vykdomos kontrolės

Teisėtumo (atitikties) audito ataskaita dėl 2015 m. savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti likučio panaudojimo 2016 m. teisėtumo įvertinimo

2016 m. savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo sporto veiklos programų daliniam finansavimui teisėtumo įvertinimas

Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės ir valstybės lėšų bei turto valdymo, naudojimo, disponavimo vertinimo

Išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio

Teisėtumo (atitikties) audito ataskaita „2016 m. savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo neformaliojo vaikų švietimo teikėjų (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programų finansavimui įvertinimas“

Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Sportininkų vaistinė“ 2016 metų metinės finansinės atskaitomybės audito ataskaita

Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“ 2016 metų metinės finansinės atskaitomybės audito ataskaita

Veiklos audito ataskaita dėl Klaipėdos miesto vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų paskirstymo

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading