Pradžia
Lt En

Projektas „NextGEN Youthwork“

URBACT IV TINKLAS "NEXTGEN- YOUTHWORK" (LIET. KITA KARTA - JAUNIMO DARBAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja URBACT IV programos tarptautiniame tinkle "NextGen - Youthwork".

URBACT IV programos tikslai yra šie:

1. Tarptautinių tinklų naudojimas siekiant sustiprinti Europos miestų gebėjimą bendrai kurti ir įgyvendinti integruotus veiksmų planus, sprendžiančius bendrus tvarios miestų plėtros uždavinius, perduoti gerą miestų praktiką ir rengti investicinius planus, kad būtų atkartoti miesto naujoviškų veiksmų elementai. Šis tarpinis tikslas bus įgyvendintas per tarptautinius URBACT tinklus (projektus) miestų plėtros srityje, remiamus tarptautinių ekspertų, keičiantis patirtimi ir mokymo metodais.

2. Miesto suinteresuotųjų šalių gebėjimų plėtoti ir įgyvendinti tvarios miestų plėtros politiką ir praktiką integruotai, dalyvaujant ir vietos pagrindu gerinti. Pagal programą bus įgyvendinama gebėjimų stiprinimo veikla (URBACT universitetai, nacionalinės mokymo programos ir nuolatinė bei speciali parama visiems paramos gavėjams), ypatingą dėmesį skiriant ekologiškiems, skaitmeniniams ir lyčių aspektams.

3. Užtikrinti, kad programos žinios ir praktika būtų prieinami miestų atstovams ir politikos formuotojams, siekiant integruotis į vietos, regionų, nacionalinę ir Europos miestų politiką, ypatingą dėmesį skiriant Europos miestų iniciatyvai ir ES miestų programai (EU URBAN AGENDA). Bus kuriamos bendros teminės bendruomenės ir renginiai (konferencijos, teminiai seminarai, internetiniai seminarai, politikos laboratorijos) arba duomenų ir informacijos rinkiniai (teminiai leidiniai, politikos santraukos, atvejų analizės, geros praktikos santraukos) ir toliau bus remiami URBACT nacionaliniai kontaktiniai centrai, kurie yra atsakingi už komunikaciją, susijusią su programos veikla, ir projekto rezultatų sklaidą nacionaliniu lygiu vietos kalba.

NextGen - YouthWork Projekto tikslas -padidinti miestų ir jų suinteresuotųjų šalių institucinius gebėjimus valdyti jaunimo politiką. Intensyvus bendradarbiavimas vietos lygmeniu ir keitimasis žiniomis tinkle suteiks galimybę bendrai kurti tvarias miesto strategijas ir integruotus veiksmų planus (IVP). Projekte „NextGen YouthWork“ dalyvaujantys miestai turės parengti 10 integruotų veiksmų planų, sukurti ilgalaikę tvaraus darbo su jaunimu viziją. Tai padės miestams ugdyti jaunimo darbuotojų įgūdžius, kad jie galėtų veiksmingai patenkinti jaunimo poreikius.

Projekto veiklos:

 • Tinklo veiklos, apimančios tyrimus ir diskusijas trijose temose: prisitaikymas prie skaitmenizacijos keliamų iššūkių; jaunimo darbuotojų kompetencijos kėlimas skaitmeninių įgūdžių srityje; bei ilgalaikės ir tvarios darbo su jaunimu vizijos sukūrimas.
 • Vietos grupės sukūrimas, kuri turės būti sudaryta iš visuomenės atstovų (jaunimo, švietimo ir jaunimo darbuotojų, verslo), bei savivaldybės atstovų. Ši grupė, per projekto vykdymo laikotarpį pasitelkusi ekspertus, turės parengti ir patvirtinti Klaipėdos miesto taryboje integruotų veiksmų planą apie skaitmeninio darbo su jaunimo plėtrą Klaipėdos mieste.
 • Pilotinių idėjų, susijusių su skaitmeniniu jaunimo darbu, įgyvendinimas.
 • Vizitai į kitus miestus, koordinacinis vizitas Klaipėdos mieste 2025 m.

TINKLO PAGRINIDINIS PARTNERIS  - EINDHOVENO SAVIVALDYBĖ (OLANDIJA)

KITI PARTNERIAI:

 • Arhus miesto savivaldybė (Danija)
 • Kartagenos miesto savivaldybė (Ispanija)
 • Iasi miesto savivaldybė (Rumunija)
 • Klaipėdos miesto savivaldybė (Lietuva)
 • Oulu miesto savivaldybė (Suomija)
 • Perudža miesto savivaldybės (Italija)
 • Tetovo miesto savivaldybė (Šiaurės Makedonija)
 • Vespremo miesto savivaldybė (Vengrija)
 • Viledakansos miesto savivaldybė (Ispanija)

TINKLO BIUDŽETAS - 850 000 EUR, ES finansuoja 608 000 Eur.

Bendra projekto vertė Klaipėdos miesto savivaldybei – 63 347,50​ Eur.

Savivaldybės prisidėjimas –12 669,50 Eur. 

URBACT VIETOS GRUPĖS NARIAI:

 • Monika Calzonaitė – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos edukatorė;
 • Guoda Giedraitytė – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų ir karjeros centro specialistė;
 • Edita Kučinskienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo grupės vadovė;
 • Dalia Martišauskienė – Klaipėdos universiteto Visuomenės sveikatos katedros docentė;
 • Sergej Mažūga – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Lina Maslauskienė – Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviro jaunimo centro vedėja;
 • Samanta Nardiuževa – Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pirmininkė;
 • Deividas Petrolevičius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas;
 • Kristina Rutienė – labdaros ir paramos fondo Dvasinės pagalbos jaunimui centro direktorė;
 • Samanta Simonavičė – Klaipėdos miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė;
 • Germinta Patašiūtė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Živilė Šilingienė – VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“ jaunimo darbuotoja;
 • Lina Šukytė-Korsakė – Klaipėdos miesto savivaldybės vicemerė;
 • Aistė Valadkienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės vadovė;
 • Laura Butkevičienė – Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė.

URBACT VIETOS GRUPĖS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

2023-10-11 (LT)

2023-10-11 (EN)

INFORMACIJA APIE VEIKLAS:

Straipsniai:

URBACT IV tinklo "Kita karta - jaunimo darbas" susitikimas Suomijoje

Projekto vadovė Aistė Valadkienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės vadovė. aiste.valadkiene@klaipeda.lt

Projekto koordinatorius  Donatas Jeruševičius,Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vyr. specialistas-ekonomistas, donatas.jerusevicius@klaipeda.lt 

Projekto koordinatorė Agnė Kovalenkaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės vyr. specialistė, agne.kovalenkaite@klaipeda.lt 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content