Pradžia
Lt En

Renovacija

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) Klaipėdos mieste

Atnaujintų ir atnaujinamų namų žemėlapį rasite paspaudę nuorodą (pasirinkus sluoksnį Daugiabučių renovacija): https://klaipeda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=011eee6db5b74f2aa26ebcefb36ff213

 

 

PASKELBTI KVIETIMAI DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) yra paskelbusi kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti, naudojant skydus.

Paraiškos priimamos nuo 2023-09-14 iki 2024-09-30.

Reikalavimai projektams

Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, pasiekti ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su šiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo

Specialieji reikalavimai projektams

Reikalavimai atnaujinimui (modernizavimui) naudojant skydus:

  • Sienos šiltinamos ir stogas įrengiamas naudojant gamykloje pagamintus standartizuotus modulinių konstrukcijų gaminius (toliau – skydas) (reikalavimai taikomi Programos priedo 2 punkte nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms 3 ir 4 priemonėms)
  • Keičiamų langų procentas atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name – 100 proc. (langų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais, kurie bus įstatyti į gamykloje pagamintus skydus (reikalavimai taikomi Programos priedo 2 punkte nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms 5 ir 6 priemonėms)
  • Įrengiama mechaninio vėdinimo sistema su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija
  • Projektas privalo būti įgyvendintas iki 2026-01-01 (gavus energinio naudingumo sertifikatą ir statybos užbaigimo aktą)

Pastabos:

Skydas – pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojamas gamykloje pagamintas standartizuotų modulinių konstrukcijų gaminys, atitinkantis šiuos reikalavimus:

- turintis Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos Europos techninio vertinimo organizacijos EOTA (European Organisation for Technical Assessment) dokumentus atitinkamiems produktams ir yra sertifikuotas

- ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių (atsinaujinantys organinės kilmės gamtos ištekliai – žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus)

- skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje

- skydai objekte (statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie surenkami užbaigiant apdailą jungimų ir tvirtinimų vietose)

- sumontuota skydų sistema turi atitikti ne mažesnius kaip B energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatui, nustatytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

Investicijų planas patvirtinamas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta balsų daugumos tvarka (ne mažiau kaip 55 procentai butų ir kitų patalpų savininkų balsų). Šis reikalavimas netaikomas, jei su paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą pateikiamas finansuotojo rašytinis pritarimas suteikti lengvatinį kreditą

Visos paraiškos teikiamos per Agentūros APVIS sistemą, nuoroda ir detali informacija apie kvietimus čia:

https://apvis.apva.lt/

Kviečiame apsilankyti virtualioje parodoje „Renovacija keičia miestų veidus“ (nuoroda žemiau) (Šaltinis: buvusi VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra).

Virtuali atnaujintų daugiabučių namų paroda >>>

 

 Per pastaruosius metus daugiabučių renovacijos procesai įsibėgėjo daugelyje Lietuvos savivaldybių. Šiandien jau nemažoje dalyje šalies miestų ir miestelių yra atnaujinta didžioji dalis energiškai neefektyvių daugiabučių namų.

Tačiau už to slypi daug daugiau. Pirmiausia – ženkliai išaugusi gyvenimo kokybė, paremta šiuolaikinį gyvenimo būdą atitinkančiais technologiniais ir infrastruktūros sprendiniais, pasikeitęs estetinis vaizdas, sukurta patrauklesnė ir patogesnė gyvenamoji aplinka.

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content