Pradžia
Lt En

ES finansuojami projektai

 

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

 

Projekto numeris

Projekto pavadinimas

Projekto vertė (Lt/Eur)

ES fondų lėšomis finansuojama dalis (Lt/Eur)

VB lėšomis finansuojama dalis (Lt/Eur)

Projekto pradžia

Projekto pabaiga

Priemonė: Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra

07.1.1-CPVA-R-904-31-0016

Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymas

„Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymas“ 5.745.864,59 4.428.675,50 390.765,48 2020 2022

07.1.1-CPVA-R-904-31-0007

„Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas

10.582.657,42

6.510.468,48

574.453,11

2018

2022

07.1.1-CPVA-R-904-31-0014

Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui

3 403 327,01 Eur

2 404 511,48 Eur

212 162,78 Eur

2017-06-13

2021-12-31

07.1.1-CPVA-R-904-31-0011

Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija

1 599 105,10 Eur

1 306 910,00 Eur

115 315,59 Eur

2018-02-12

2020-12-31

07.1.1-CPVA-R-904-31-0006

Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus

2 719 566,53 Eur

825 976,28 Eur

72 880,28 Eur

2017-02-20

2021-12-31

Programa – 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa

Priemonė: Pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione

STHB.03.01.00-SE-S101/17 Krovininių dviračių naudojimo mieste skatinimas

36 635,00 Eur

(iš jų 6 500,00 Eur

Klaipėdos m. sav. administracijos projekto dalis)

28 776,25 Eur

(iš jų 5 525,00 Eur

Klaipėdos m. sav. administracijos projekto dalis)
  2017-03-01 2017-06-30
Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra

08.1.2-CPVA-R-408-31-000

Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A

4 626 738,88 Eur

3 768 436,84 Eur

 

2016-09-01

2020-05-31

Priemonė: Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

V3-2.4-SADM-01-R-32-002

Patalpų (Debreceno g. 48) pritaikymas dienos centro vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir trumpalaikės socialinės globos ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus veiklai (BĮ „Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras“

2.824.180

2.400.550,00

 

2009 m. birželio mėn.

2011 m. lapkričio  mėn.

VP3-2.4-SADM-01-R-32-001

Socialinių paslaugų moterims, patyrusioms smurtą šeimoje ar nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis, plėtra steigiant Moterų krizių centrą

2.175.900

999.515,00

 

2009 m. birželio mėn.

2012 m. rugsėjo mėn.

VP3-2.4-SADM-01-R-31-003

Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)

2.237.948,00

1.902.255,80

 

2011 m. vasario mėn.

2015 m. kovo mėn.

VP3-2.4-SADM-01-R-31-010

Suaugusiųjų asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)

1.943. 648,00

1.652.100,80

 

2011 m. sausio mėn.

2015 m. kovo mėn.

VP3-2.4-SADM-01-R-31-006

Suaugusiųjų asmenų su protine negalia dienos socialinė globos centras (2 spec. mokykla, III a.)

2.010.989,00

1.709.340,65

 

2011 m. vasario mėn.

2014 m. gegužės mėn.

Priemonė: Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-010

BĮ „Gintaras“ sporto centro baseino (S. Daukanto g./ S. Nėries g. 31/1, Klaipėda) pastato šiluminė renovacija

3.539.261,93

699.006,56

 

2009 m. gegužės mėn.

2011 m. rugpjūčio mėn.

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-024

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastato, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda, palėpių ir sandėlio kapitalinis remontas

937.072,00

430.416,20

 

2061 m. gruodžio mėn.

2012 m. vasario mėn.

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-017

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos pastato šiluminė renovacija

3.452.941,18

2.935.000,00

 

2008 m. spalio mėn.

2013 m. sausio mėn.

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-029

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas (šiluminė renovacija)

5.475.015,00

2.488.038,88

 

2010 m. spalio mėn.

2014 m. spalio mėn.

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-038

Sendvario pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas (atnaujinimas) Klaipėdoje, Tilžės g. 39

3 520 183,36

 2 820 550,36

 

2009 m. gruodžio 11 d.

 2013 m. lapkričio 29 d.

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-040

Klaipėdos „Vitės“ pagrindinės mokyklos, Švyturio g. 2, pastato modernizavimas

2 283 396, 00

2 103 063, 00 

 

2010 m. spalio 25 d.

2013 m. lapkričio 13 d. 

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-025

Klaipėdos lopšelio-darželio "Obelėlė", Valstiečių g. 10, pastato renovacija

2 278 720,86

1 415 764,32

 

2011 m. spalio mėn.

2012 m. liepos mėn.

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-055

Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“ (II etapas)

790 720,86 Eur

203 551,17 Eur

 

2011 m. lapkričio 28 d.

2015 m. liepos 31 d.


Priemonė: Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

VP3-3.4-ŪM-03-V-04-009

Klaipėdos „Verdenės“ pagrindinės mokyklos pastato Klaipėdoje, Kretingos g. 22, energetinių charakteristikų gerinimas

2.737.854

2.027.854

 

2010 m. gegužės mėn.

2011 m. spalio mėn.

VP3-3.4-ŪM-03-V-04-035

Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato Klaipėdoje, Bandužių g. 4, energetinių charakteristikų gerinimas

3.362.095,85

2.727.883,12

 

2008 m. spalio mėn.

2013 m. sausio mėn.

VP3-3.4-ŪM-03-V-01-051

Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija“

3 824 720,58

2 623 353,85

 

2009 m. birželio mėn.

2011 m. gruodžio mėn.

VP3-3.4-ŪM-03-V-01-053

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos pastato rekonstrukcija

3 897 789,01

2 531 997,84

 

2009 m. gegužės mėn.

2012 m. kovo mėn.

VP3-3.4-ŪM-03-V-04-118

"Smeltės" progimnazijos pastato Klaipėdoje, Reikjaviko g. 17, rekonstravimas

1 234 411,00

1 234 411,00

 

2011 m. liepos 1 d.

2014 m. birželio 20 d.

VP3-3.4-ŪM-03-V-04-122

Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos ir Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazijos pastato Klaipėdoje, Sulupės g. 26, rekonstravimas

754.830,48 EUR

341.769,29 EUR

 

2009 m. gruodžio mėn.

2015 m. spalio mėn.


Priemonė: Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas

VP3-2.2-ŠMM-06-R-31-006

Klaipėdos miesto šiaurinės dalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų renovacija ir įrangos įsigijimas

1.064.732,31

905. 022,46

 

2010 m. birželio mėn.

2011 m. lapkričio mėn.

VP3-2.2-ŠMM-06-R-31-012

Klaipėdos miesto centrinės dalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų renovacija ir įrangos įsigijimas

1.455.232,31

1.236.947,46

 

2007 m. balandžio mėn.

2012 m. sausio mėn.


Priemonė: Nacionalinės svarbos turizmo projektai

VP3-1.3-ŪM-03-V-01-004

Daugiafunkcinis sporto ir pramogų kompleksas, Dubysos 10, Klaipėda

68.705.950,38

36.622.402,56

 

2010 m. spalio mėn.

2011m. rugsėjo mėn.


Priemonė: Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

VP2-4.4-SM-02-R-33-004

Gatvių infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso teritorijoje (Merkio g. I aptarnaujančios g. ir II aptarnaujančios g. tiesimas)

2.359.523,64

2.005.595,09

 

2010 m. balandžio mėn

2011 m. birželio mėn.

VP2-4.4-SM-02-R-33-007

Gatvių infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso teritorijoje (Dubysos g. atkarpos nuo Taikos pr. iki Minijos g. rekonstrukcija)

2.960.923,00

2.516.784,17

 

2010 m. gegužės mėn.

2011 m. spalio mėn.

VP2-4.4-SM-02-R-33-012

J.Janonio gatvės dangų ir šaligatvių restauravimas

2.910.059,59

2.590.105,39

 

2012 m. rugpjūčio mėn.

2014 m. sausio mėn.

VP2-4.4-SM-02-R-33-013

Joniškės g. rekonstrukcija (I etapas)

8.207.075,82

7.304.727,17

 

2012 m. spalio mėn.

2014 m. kovo mėn.

Priemonė: Invest LT

VP2-2.4-ŪM-01-V-01-006

„Klaipėdos LEZ susisiekimo sistemos infrastruktūros įrengimas“

14.837.157,71

14.837.157,71

 

2012 m. lapkričio mėn.

2014 m. gruodžio mėn.

Priemonė: Asistentas-2

S-VP2-2.2-ŪM-02-V-01-006

Projekto „Kultūros fabrikas“ (buvusio tabako fabriko pritaikymas kultūros ir verslo reikmėms bei viešajam sektoriui) įgyvendinimas

8.788.129,00

8.348.722,00

 

2010 m. gegužės mėn.

2012 m.


Priemonė: Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose

VP3-1.3-ŪM-05-R-31-004

Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymo ir pritaikymo turizmo bei kitoms viešoms reikmėms

4.241.384,18

2.906.151,70

 

2010 m. gegužės mėn.

2011 m. rugpjūčio mėn.

VP3-1.3-ŪM-05-R-31-014

Apgyvendinimo paslaugų plėtra Klaipėdoje, įrengiant kempingą pajūryje II etapas. Stacionarių namelių poilsiui Girulių kempinge įrengimas

567 100

348 848

 

2012 m. gegužės mėn.

2014 m. birželio 30 d.


Priemonė: Vandens telkinių būklės gerinimas

VP3-1.4-AM-04-R-31-004

Klaipėdos miesto Mumlaukio ežero būklės gerinimas

1. 387.113,47

1.179.046,44

 

2010 m. balandžio mėn.

2012 m. gegužės mėn.

VP3-1.4-AM-04-R-31-008

Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago (laivų kapinių) išvalymas

6.396.349,03

5.756.714,13

 

2011 m. gruodžio mėn.

2014 m. kovo mėn.


Priemonė: Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir 
savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai

VP1-4.2-VRM-02-R-31-005

Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2013-2020 metams parengimas

Klaipėdos 50 m baseino galimybių studija (11.0 Mb)

427.591,18

363.452,50

 

2011 m. vasario mėn.

2012 m. rugpjūčio mėn.

VP1-4.2-VRM-02-R-33-001

Regioninė galimybių studija „Vakarų krantas“

582 103

 

 

2011 m. balandžio mėn.

2014 m. rugpjūčio mėn.

VP1-4.2-VRM-02-R-33-008

Galimybių studijų Klaipėdos mieste parengimas  

129.216,50

109.834,01

 

2012 m. rugsėjo 17 d.

2015 m. liepos 30 d.


Priemonė: Teritorijų planavimas

VP1-4.2-VRM-04-R-31-006

Teritorinio planavimo dokumentų rengimas

1. 867. 500,00

1. 587. 375,00

 

2011 m. kovo mėn.

2012 m. liepos mėn.

VP1-42-VRM-04-R-31-006

 Teritorinio planavimo dokumentų rengimas I etapas

 1 383 844,35

 1 176 267,69

 

 2010 m. liepos 16 d.

 2013 m. balandžio 16 d.

VP1-4.2-VRM-04-R-32-004

 Teritorinio planavimo dokumentų rengimas II etapas

 2 461 267,06

 2 092 077,00

 

 2011 m. lapkričio 7 d.

 2014 m. lapkričio 7 d.


Priemonė: Elektroninė demokratija: regionai

VP2-3.1-IVPK-05-R-31-001

Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose

Projektui „Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“ įgyvendinti reikalingos techninės ir programinės įrangos bei paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygos

2.156.676,50

1.835.510,40

 

2010 m. birželio mėn.

2011 m. spalio mėn.


Priemonė: Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

VP1-4.1-VRM-04-R-31-002

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybų narių kvalifikacijos tobulinimas. II etapas

312879,88

265947,89

 

2012 m. spalio 4 d.

2014 m. spalio 4 d.


Priemonė: Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos

VP1-4.3-VRM-01-V-01-017

Klaipėdos miesto savivaldybės paslaugų, teikiamų vieno langelio principu, tobulinimas

1.500.000,00

1.275.000,00

 

2010 m. balandžio mėn.

2013 m. balandžio mėn.


Priemonė: Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas

VP1-4.2-VRM-03-V-01-040

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbo organizavimo gerinimas tobulinant organizacinę struktūrą, finansinių išteklių ir veiklos valdymo procesus

2.377.968,00 

2.021.272,80

 

2010 m. liepos mėn.

2013 m. liepos mėn.


Priemonė: Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

VP3-2.1-SAM-11-R-31-004

Pastato III aukšto patalpų kapitalinis remontas, pritaikant BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveiktos biurui (Taikos pr. 76)

1.027.481,84

873.359,56

 

2010 m. gegužės mėn.

2012 m. kovo mėn.


Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007–2013 m.

LLII-076

Gamtos mokslų dėstymo kokybės gerinimas Vakarų Latvijoje ir Lietuvoje

1.523.454,77

1.294.936,56

 

2010 m. birželio mėn.

2011 m. gruodžio mėn.

LLIV-322

Mano socialinė atsakomybė (projekto nuorodaprojekto klipasSocialinių paslaugų duomenų bazė)

617.636,86

524.991,33

 

2012 m. balandžio mėn.

2014 m. balandžio mėn.


Interreg IV C

0081R1

Cities – kūrybinių industrijų skatinimas tradicinėse erdvėse įgyvendinimas

387.700,00

329.600,00

 

2008 m. spalio mėn.

2011 m. rugsėjo mėn.


Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa

SB/GE/Ros/2.3/08/01-3

SEASIDE – puikių kultūrinių turistinių vietovių plėtra Pietų Baltijos jūros regione

438.700,00

372.900,00

 

2008 m. liepos mėn.

2011 m. birželio mėn.


Baltijos jūros regiono 2007-2013 programa

11

Klimato kaita: poveikis, kaštai ir prisitaikymas Baltijos jūros regione(BaltCICA)

517.920,00

440.232,00

 

2009 m. sausio mėn

2011 m. sausio mėn.

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms

VP3-1.3-ŪM-02-V-03-001

Esamų Klaipėdos pilies princo Frydricho ir princo Karlo bastionų rekonstrukcija, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų

 2.827.792,00

 1.500.000,00

 

 2012 m. liepos mėn.

 2014 m. rugpjūčio mėn.

VP3-1.3-ŪM-02-V-04-013

Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso rytinės kurtinos atkūrimas bei Antrojo pasaulinio karo laikų dažų (kuro) sandėlio pritaikymas turizmo reikmėms

4.459.784,34 EUR

2.339.676,49 EUR

 

2013 m. spalio mėn.

2015 m. spalio-lapkričio mėn.

Priemonė: Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas                   

EŽF-KL-13-03-003

Danės upės krantinės pritaikymas centrinėje Klaipėdos miesto dalyje

 173.269,81 Eur

 173.269,81 Eur

 

 

2015 m. birželio 30 d.

Priemonė: Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas

VP3-1.4-AM-06-R-32-001

Apleisto pastato-kiaulidės Kretingos g. 86, Klaipėda, nugriovimas

48 000,00

45600,00

 

2012 m. rugpjūčio mėn.

2012 m. lapkričio mėn.

Priemonė: Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 m.

LLV-398

Interaktyvių elektroninių paslaugų plėtra ir prieinamumas „Come Closer“

18.204.0 Eur

15.473.4 Eur

 

2014 m. kovo mėn.

2015 m. kovo mėn.                        

Priemonė: 2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programą

ILPR.01.01.00-72-039/10

Aplinkosaugos gerinimas Lietuvos ir Rusijos Federacijos pasienyje

4,3 mln. EUR

3,87 mln. Eur

 

2013 m. sausio mėn.

2014 m. birželio mėn.

ILPR.01.01.00-72-110/10-00

Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas, vystant vandens nuotekų tinklus - II etapas

3 999 930,00 EUR

3 599 937,00 EUR

 

2013 m. sausio mėn.

2015 m.

LPR088/10-00

Efektyvios valdymo paslaugos žmonėms

3836444,06

3452799,65

 

2012 m. rugsėjo mėn.

2014 m. vasario mėn.

Priemonė: Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra

VP3-3.3-SM-01-V-01-009

Klaipėdos miesto autobusų parko atnaujinimas

8 592 000

7 303 200,00

 

2012 m. lapkričio mėn.

2014 m. kovo mėn.

VP3-3.3-SM-01-V-01-005

 Dviračių-pėsčiųjų tako dalies nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje

 7 977 183,89

 6 000 000,00

 

 2013 m. birželio 14 d.

 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Priemonė: Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste

VP2-5.2-SM-01-V-01-015

Baltijos prospekto ir Minijos gatvės sankryžos rekonstrukcija. I statybos etapas

18 187 541,75

12 771 436,20

 

2013 m. spalio 25 d.

2015 m. rugpjūčio 30 d.

 Priemonė: Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

NORD-LT11-SAM-01-K-03-013

Klaipėdos miestui buvo adaptuoti Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų algoritmai

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje  81 490,03 Eur  81 490,03 Eur    2015-09-04  2016-04-04
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content