Pradžia
Lt En

Aplinkosauginis švietimas

 

Aplinkosauginių projektų konkursas

Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Aplinkosaugos skyrius skelbia Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginių projektų konkursą ir priima aplinkosauginių projektų paraiškas, finansuojamas Savivaldybės biudžeto (Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ar Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinės rinkliavos)) lėšomis. Kviečiame visuomenines ir nevyriausybines organizacijas, viešąsias ir biudžetines įstaigas bei kitas pelno nesiekiančias organizacijas aktyviai dalyvauti teikiant aplinkosauginių projektų paraiškas žemiau išvardintoms veikloms.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojami aplinkosauginiai projektai, kuriais vykdomos aplinkosauginį sąmoningumą didinančios veiklos:

 1. visuomenės informuotumo ir sąmoningumo klimato kaitos klausimais didinimas;
 2. visuomenės informuotumo apie Baltijos jūros taršą šiukšlėmis didinimas;
 3. visuomenės informuotumo didinimas apie namų ūkių (būstų) šildymo (kietojo kuro ir atliekų deginimo poveikį aplinkai, prievoles ir galimybes tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti šildymo katilus ir kaminus, galimybes įsirengti ekonomiškai naudingas ir energiškai efektyvias būsto šildymo sistemas, galimybes pagerinti pastato energetinį efektyvumą) poveikį aplinkai;
 4. gyventojų informuotumo ir sąmoningumo didinimas oro kokybės klausimais bei teigiamų įpročių formavimas, siekiant gerinti oro kokybę mieste;
 5. šviečiamoji, ugdomoji veikla (edukacinės pamokos, praktinės veiklos ir kt.), skirta Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ar bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų auklėtiniams ir (ar) pedagogams, siekiant ugdyti aktyvią, pilietišką, ekologiškai mąstančią visuomenę bei padėti ugdytis praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti ir saugoti.

Savivaldybės Vietinės rinkliavos lėšomis finansuojami aplinkosauginiai projektai, kuriais vykdomos aplinkosauginį sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje didinančios veiklos:

 1. šviečiamoji veikla (seminarai, konferencijos, renginiai ir kt.), skirta Klaipėdos miesto bendruomenei, siekiant ugdyti žmonių sąmoningumą ir atsakingą elgesį atliekų tvarkymo srityje bei supažindinti juos su atliekų rūšiavimo tvarka, tinkamu susidariusių atliekų tvarkymu, atliekų prevencija ir įvairiomis galimybėmis, padedančiomis išvengti atliekų ar mažinti jų kiekį, antrinio atliekų / daiktų panaudojimo galimybėmis;
 2. šviečiamoji, ugdomoji veikla (edukacinės pamokos, praktinės veiklos, paskaitos, konkursai, spektakliai, renginiai ir kt.), skirta Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ar bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų auklėtiniams ir (ar) pedagogams, siekiant ugdyti vaikų sąmoningumą ir atsakingą elgesį atliekų tvarkymo srityje bei supažindinti juos su atliekų rūšiavimo tvarka, tinkamu susidariusių atliekų tvarkymu, įvairiomis galimybėmis, padedančiomis išvengti atliekų susidarymo ar mažinti jų kiekį, antrinio atliekų / daiktų panaudojimo galimybėmis.

Aplinkosauginio projekto paraišką su joje nurodytais dokumentais galima teikti Savivaldybės administracijai paštu, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda arba Savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriui el. paštu giedre.budreikaite@klaipeda.lt  

Aplinkosauginiai projektai remiami, vertinami ir įgyvendinami Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginių projektų rėmimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamos priemonės turi atitikti Aplinkos ministerijos parengtas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonėms. Plačiau: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/finansines-programos/savivaldybiu-aplinkos-apsaugos-remimo-specialioji-programa-saarsp

Aplinkosauginių projektų paraiškos priimamos iki 2024 m. kovo 20 d.

PRIDEDAMA:

 1. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginių projektų rėmimo tvarkos aprašas
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginio projekto paraiškos forma
 3. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginių projektų vertinimo kriterijų sąrašas
 4. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginio projekto vertinimo lapas
 5. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginio projekto įgyvendinimo ataskaitos forma
 6. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginio projekto biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content