Pradžia
Lt En

Aplinkosauginis švietimas

2022 m. aplinkosauginių projektų konkurso rezultatai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyrius skelbia patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 m. finansuojamų aplinkosauginių projektų sąrašą:

 1. VšĮ „Žaliosios politikos institutas“ aplinkosauginis projektas Nacionalinis aplinkosaugos egzaminas;
 2. VšĮ „Mindify“  aplinkosauginis projektas Ten, kur miega žuvys;
 3. Asociacijos Individualių poreikių kūrybos studija „Plunksnelė“ aplinkosauginis projektas Žaidžiu ir rūšiuoju – aplinką tausoju!;
 4. BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ aplinkosauginis projektas Švarus paplūdimys – švari jūra!;
 5. VšĮ Klaipėdos licėjus aplinkosauginis projektas Klaipėdos paplūdimiai: NE – jūros šiukšlėms!.

Kviečiame gyventojus aktyviai dalyvauti projektų organizatorių inicijuojamose veiklose.


Aplinkosauginių projektų konkursas

Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Aplinkosaugos skyrius skelbia Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginių projektų konkursą ir priima aplinkosauginių projektų paraiškas, finansuojamas Savivaldybės biudžeto (Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ar Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinės rinkliavos)) lėšomis. Kviečiame visuomenines ir nevyriausybines organizacijas, viešąsias ir biudžetines įstaigas aktyviai dalyvauti teikiant aplinkosauginių projektų paraiškas žemiau išvardintoms veikloms.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojami aplinkosauginiai projektai, kuriais vykdomos aplinkosauginį sąmoningumą didinančios veiklos:

 1. praktinė Klaipėdos miesto bendruomenės edukacija apie šikšnosparnių rūšinę įvairovę, jų gyvenamąją aplinką ir ekologinę reikšmę, inkilų šikšnosparniams iškėlimas Klaipėdos miesto parkuose (su Savivaldybe suderintose vietose);
 2. praktinė šviečiamoji veikla I Smiltynės ir II Melnragės paplūdimiuose, skirta visuomenės informuotumui apie Baltijos jūros taršą šiukšlėmis didinti ir (ar) visuomenės informuotumo apie „Mėlynosios vėliavos“ paplūdimio išskirtinumą didinimui bei paplūdimių puoselėjimui;
 3. visuomenės informuotumo didinimas apie namų ūkių (būstų) šildymo (kietojo kuro ir atliekų deginimo poveikį aplinkai, prievoles ir galimybes tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti šildymo katilus ir kaminus, galimybes įsirengti ekonomiškai naudingas ir energiškai efektyvias būsto šildymo sistemas, galimybes pagerinti pastato energetinį efektyvumą) poveikį aplinkai;
 4. gyventojų informuotumo ir sąmoningumo didinimas oro kokybės klausimais bei teigiamų įpročių formavimas, siekiant gerinti oro kokybę mieste.

Savivaldybės Vietinės rinkliavos lėšomis finansuojami aplinkosauginiai projektai, kuriais vykdomos aplinkosauginį sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje didinančios veiklos:

 1. šviečiamoji veikla, skirta kasmet (įprastai vyksta paskutinę lapkričio savaitę) paminėti vykstančią Europos atliekų mažinimo savaitę, kurios tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą tvaraus išteklių naudojimo, atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais;
 2. praktinė šviečiamoji veikla, skirta šiukšlinimo prevencijai ir (ar) šiukšlinimo padarinių likvidavimui, siekiant pagerinti Klaipėdos miesto aplinkos būklę;
 3. šviečiamoji veikla, skirta Klaipėdos miesto ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo mokyklos auklėtiniams, siekiant ugdyti vaikų sąmoningumą ir atsakingą elgesį susidariusių atliekų tvarkymo srityje bei supažindinti juos su įvairiomis galimybėmis, padedančiomis išvengti atliekų, ar mažinti jų kiekį, antrinio atliekų panaudojimo galimybėmis, tinkamu susidariusių atliekų tvarkymu.

Aplinkosauginio projekto paraišką su joje nurodytais dokumentais galima teikti Savivaldybės administracijai paštu, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda arba Savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriui el. paštu dainius.jokymaitis@klaipeda.lt

Aplinkosauginių projektų paraiškos priimamos iki 2022 m. gegužės 8 d.

PRIDEDAMA:

Klaipėdos m. sav. Aplinkosauginių projektų rėmimo tvarkos aprašas

Klaipėdos m. sav. Aplinkosauginių projektų rėmimo tvarkos aprašo 1 priedas (Paraiškos forma)

Klaipėdos m. sav. Aplinkosauginių projektų rėmimo tvarkos aprašo 2 priedas (Vertinimo kriterijų sąrašas)

Klaipėdos m. sav. Aplinkosauginių projektų rėmimo tvarkos aprašo 3 priedas (Vertinimo lapo forma)

Klaipėdos m. sav. Aplinkosauginių projektų rėmimo tvarkos aprašo 4 priedas (Įgyvendinimo ataskaitos forma)

Klaipėdos m. sav. Aplinkosauginio projekto biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma


 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content