Pradžia
Lt En

Aplinkosauginis švietimas

Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 m. finansuojamų aplinkosauginių projektų sąrašas

Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Aplinkosaugos skyrius informuoja, kad Savivaldybės meras 2023 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. M-144 patvirtino Savivaldybės 2023 m. finansuojamų aplinkosauginių projektų sąrašą:

Eil. Nr. Aplinkosauginio projekto teikėjo pavadinimas Aplinkosauginio projekto pavadinimas Aplinkosauginio projekto finansavimo šaltinis
1. VšĮ „Paslaugos gamtai“ „Mokausi pažinti, stebėti ir saugoti!“ Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
2. VšĮ „Mokslinės paslaugos“ „Daugiau šikšnosparnių – mažiau uodų!“ Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
3. BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ „Nykštuko giraitės pamokos“ Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
4. BĮ Klaipėdos Vitės progimnazija „Baltijos jūros tarša ir mūsų sąmoningumas“ Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
5. BĮ Klaipėdos Baltijos gimnazija „Užsuk žaliąjį ratą!“ Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
6. BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka „Mėlynoji vaikų konferencija – tvarumas pagal jaunimą“ Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
7. BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ „Augu tvariame pasaulyje“ Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lėšų likučio lėšos
8. VšĮ Mindify „Ten, kur miega žuvys“ Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lėšų likučio lėšos

Baigėsi aplinkosauginių projektų konkursas

Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Aplinkosaugos skyrius informuoja, kad bagėsi Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginių projektų konkursas. Apskaičiavus Atrankos komisijos narių balų vidurkius nustatyta, kad visi pateikti aplinkosauginiai projektai buvo įvertinti daugiau nei 100 balų, todėl projektai bus remiami balų mažėjimo tvarka.

Aplinkosauginių projektų sąrašas mažėjančia balų seka:

1) VšĮ „Paslaugos gamtai“ pateiktas aplinkosauginis projektas „Mokausi pažinti, stebėti ir saugoti!“ įvertintas 149,00 balų;

2) VšĮ „Mokslinės paslaugos“ pateiktas aplinkosauginis projektas „Daugiau šikšnosparnių – mažiau uodų!“ įvertintas 148,00 balų;

3) BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ pateiktas aplinkosauginis projektas „Nykštuko giraitės pamokos“ įvertintas 143,50 balų;

4) BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ pateiktas aplinkosauginis projektas „Augu tvariame pasaulyje“ įvertintas 139,25 balų;

5) BĮ Klaipėdos Vitės progimnazija pateiktas aplinkosauginis projektas „Baltijos jūros tarša ir mūsų sąmoningumas“ įvertintas 138,00 balų;

6) BĮ Klaipėdos Baltijos gimnazija pateiktas aplinkosauginis projektas „Užsuk žaliąjį ratą!“ įvertintas 131,75 balų;

7) BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka pateiktas aplinkosauginis projektas „Mėlynoji vaikų konferencija – tvarumas pagal jaunimą“ įvertintas 127,75 balų;

8) VšĮ Klaipėdos licėjus pateiktas aplinkosauginis projektas „Baltijos jūros ir paplūdimių tarša“ įvertintas 125,25 balų;

9) VšĮ Mindify pateiktas aplinkosauginis projektas „Ten, kur miega žuvys“ įvertintas 118,50 balų;

10) VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok“ pateiktas aplinkosauginis projektas „Ekologija – tai svarbu!“ įvertintas 115,25 balų;

11) VšĮ „Žaliosios politikos institutas“ pateiktas aplinkosauginis projektas „Nacionalinis aplinkosaugos egzaminas“ įvertintas 108,00 balų.

Lėšos skiriamos tiems aplinkosauginiams projektams, kurie surinko daugiausia balų ir kuriems užteks 2023 m. numatytų Savivaldybės biudžeto (Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ar Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lėšų likučio) lėšų. Pažymime, kad 2023 m. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis numatyta finansuoti 6 aplinkosauginius projektus, Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lėšų likučio lėšomis numatyta finansuoti 2 aplinkosauginius projektus.


Aplinkosauginių projektų konkursas

Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Aplinkosaugos skyrius skelbia Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginių projektų konkursą ir priima aplinkosauginių projektų paraiškas, finansuojamas Savivaldybės biudžeto (Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ar Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinės rinkliavos)) lėšomis. Kviečiame visuomenines ir nevyriausybines organizacijas, viešąsias ir biudžetines įstaigas bei kitas pelno nesiekiančias organizacijas aktyviai dalyvauti teikiant aplinkosauginių projektų paraiškas žemiau išvardintoms veikloms.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojami aplinkosauginiai projektai, kuriais vykdomos aplinkosauginį sąmoningumą didinančios veiklos:

 1. praktinė Klaipėdos miesto bendruomenės edukacija apie šikšnosparnių ir (ar) vabzdžių rūšinę įvairovę, jų gyvenamąją aplinką ir ekologinę reikšmę, inkilų iškėlimas Klaipėdos miesto parkuose (su Savivaldybe suderintose vietose);
 2. šviečiamoji veikla apie I Smiltynės ir II Melnragės paplūdimius, skirta visuomenės informuotumui apie Baltijos jūros taršą šiukšlėmis didinti ir (ar) visuomenės informuotumui apie „Mėlynosios vėliavos“ paplūdimio išskirtinumą didinti bei paplūdimiams puoselėti;
 3. visuomenės informuotumo didinimas apie namų ūkių (būstų) šildymo (kietojo kuro ir atliekų deginimo poveikį aplinkai, prievoles ir galimybes tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti šildymo katilus ir kaminus, galimybes įsirengti ekonomiškai naudingas ir energiškai efektyvias būsto šildymo sistemas, galimybes pagerinti pastato energetinį efektyvumą) poveikį aplinkai;
 4. gyventojų informuotumo ir sąmoningumo didinimas oro kokybės klausimais bei teigiamų įpročių formavimas, siekiant gerinti oro kokybę mieste;
 5. šviečiamoji, ugdomoji veikla (edukacinės pamokos, praktinės veiklos ir kt.), skirta Klaipėdos miesto ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo mokyklos auklėtiniams ir (ar) pedagogams, siekiant ugdyti aktyvią, pilietišką, ekologiškai mąstančią visuomenę bei padėti ugdytis praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti ir saugoti.

Savivaldybės Vietinės rinkliavos lėšomis finansuojami aplinkosauginiai projektai, kuriais vykdomos aplinkosauginį sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje didinančios veiklos:

 1. šviečiamoji veikla (seminaras, konferencijos, renginiai ir kt.), skirta Klaipėdos miesto gyventojams, siekiant ugdyti jų sąmoningumą ir atsakingą elgesį atliekų tvarkymo srityje bei supažindinti juos su atliekų rūšiavimo tvarka, tinkamu susidariusių atliekų tvarkymu, atliekų prevencija ir įvairiomis galimybėmis, padedančiomis išvengti atliekų ar mažinti jų kiekį, antrinio atliekų/daiktų panaudojimo galimybėmis;
 2. šviečiamoji, ugdomoji veikla (edukacinės pamokos, praktinės veiklos, paskaitos, konkursai, spektakliai, renginiai ir kt.), skirta Klaipėdos miesto ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo mokyklos auklėtiniams ir (ar) pedagogams, siekiant ugdyti vaikų sąmoningumą ir atsakingą elgesį atliekų tvarkymo srityje bei supažindinti juos su atliekų rūšiavimo tvarka, tinkamu susidariusių atliekų tvarkymu, įvairiomis galimybėmis, padedančiomis išvengti atliekų ar mažinti jų kiekį, antrinio atliekų / daiktų panaudojimo galimybėmis.

Aplinkosauginio projekto paraišką su joje nurodytais dokumentais galima teikti Savivaldybės administracijai paštu, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda arba Savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriui el. paštu dainius.jokymaitis@klaipeda.lt. 

Aplinkosauginiai projektai remiami, vertinami ir įgyvendinami Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginių projektų rėmimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Aplinkosauginių projektų paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 17 d.

PRIDEDAMA:

 1. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginių projektų rėmimo tvarkos aprašas
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginio projekto paraiškos forma
 3. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginių projektų vertinimo kriterijų sąrašas
 4. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginio projekto vertinimo lapas
 5. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginio projekto įgyvendinimo ataskaitos forma
 6. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginio projekto biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content