Pradžia
Lt En

Jaunimo iniciatyvos ir programos projektai

JAUNIMO INICIATYVŲ KONKURSAS

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos kiekvienais metais gali teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir gauti finansavimą savo projekto įgyvendinimui. 

Konkursas yra skelbiamas vieną kartą metuose www.klaipeda.lt puslapio "Skelbimų" skiltyje. 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, siekdamos gauti finansavimą savo projektui įgyvendinimui turi parengti nustatytos formos Paraišką ir Sąmatą  ir dokumentus pateikti naudojantis e.paslaugomis. 

Konkurso dokumentus galima teikti naudojantis Savivaldybės e.paslaugomis pasirinkus skiltį "Jaunimas".

Finansuojamos veiklos:

 • Įvairūs mokymai, edukaciniai užsiėmimai, iniciatyvos, konferencijos ir kt., atliepiantys pasirinktą prioritetą ir vykstantys Klaipėdos mieste.
 • Iniciatyvos, susijusios su atskirties grupių įtraukimu į bendrą veiklą ir skatinančios tarpsektorinį bei tarpsritinį bendradarbiavimą.
 • Mokymai, seminarai, įrangos pirkimas ir kt. veiklos skirtos stiprinti jaunimo arba su jaunimu dirbančias organizacijas

2023 m. Prioritetai

 1. Verslumo ir informacinių technologijų ugdymas – projektai turi būti skirti verslumo ir informacinių technologijų kompetencijoms tobulinti, orientuoti į naujų verslo paslaugų kūrimą ir jų pritaikymą.
 2. Jaunimo lytiškumo ugdymas ir psichinės bei emocinės sveikatos stiprinimas – projektai turi būti orientuoti į jaunimo lytiškumo ugdymo veiklas bei psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimą ir iniciatyvas, skirtas informuoti jaunus žmones apie emocinę pagalbą.
 3. Lyčių lygybė ir nediskriminavimas – projektai turi būti orientuoti į kompetencijų stiprinimą žmogaus teisių srityje, iniciatyvas, skirtas kalbėti apie pagarbos vienas kitam ugdymą, ir informavimą apie lygias galimybes.
 4. Tautinių mažumų ir užsieniečių informavimas ir įtraukimas į iniciatyvas – projektai turi būti orientuoti į tautinių mažumų ir užsieniečių integravimą, informacijos suteikimą ir iniciatyvas, skirtas padėti jiems integruotis į miesto veiklas.
 5. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų stiprinimas – projektai turi būti orientuoti į organizacijos stiprinimą ir jų narių kompetencijų kėlimą.
 6. Ekologija ir tvarumas – projektai turi būti orientuoti į ekologines iniciatyvas, skatinti ekologišką gyvenimo būdą bei iniciatyvas, skirtas darnaus vystymosi tikslų darbotvarkės įgyvendimui.
 7. Pilietiškumo ir visuomeniškumo ugdymas – projektai turi būti skirti stiprinti jaunimo pilietiškumą, pilietinę savimonę, skatinti jaunimo dalyvavimą priimant sprendimus, raštingumo įgūdžius, savanorystę ar kitą veiklą vietos bendruomenės ar miesto problemoms spręsti. Taip pat skatinti su Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečio paminėjimu susijusias iniciatyvas.
 8. Mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimo skatinimas – projektai turi būti orientuoti į mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimą į nevyriausybinių organizacijų veiklą, savarankiškų iniciatyvų įgyvendinimą, savanorystę. Projektai turi būti orientuoti į mažiau galimybių turinčio jaunimo socialinių įgūdžių skatinimą bei jų profesinį tobulėjimą.

2023 m. vieno projekto suma negali siekti daugiau kaipe 6000 Eur. 

JAUNIMO INICIATYVŲ IR PROGRAMŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

Finansuotų ir nefinansuotų projektų sąrašas 2023 m.

JAUNIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSAS

Klaipėdos miesto savivaldybė skiria finansavimą 4 programų projektų vykdymui:

 • JAUNIMO IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ STIPRIMAS KLAIPĖDOS MIESTE 

Šia programa siekiama prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Klaipėdos mieste ir užtikrinti atstovavimą jaunimo interesams vietos ir nacionaliniu lygiu bei skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, siekiant gerinti jų veiklos kokybę ir skatinti sistemingą plėtrą. Programos įgyvendinimui skiriama 10 000 Eur kasmet.

 • JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PLĖTOJIMAS KLAIPĖDOS MIESTE

Šia programa siekiama prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Klaipėdos mieste ir finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO) organizacijų vykdomas Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Programos įgyvendinimui skiriama 2023 m. 4700 Eur.

 • DARBO SU JAUNIMU GATVĖJE PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE

Darbas su jaunimu gatvėje – darbo su jaunimu forma, kurią vykdant dirbantys su jaunimu asmenys mezga santykius su atskirais jaunais žmonėmis ar jų grupėmis jų susibūrimo vietose (žaidimų aikštelėse, gatvėse, kiemuose, parkuose, prekybos centruose, kavinėse ir pan.). Asmenys, dirbantys su jaunimu, jaunimui įvairiomis formomis teikia asmeninę, socialinę bei ugdomąją pagalbą arba siunčia, palydi į jau egzistuojančias institucijas, organizacijas. Šia programa siekiama prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Klaipėdos mieste ir finansuoti darbo su jaunimu gatvėje programą, teikiamą vadovaujantis Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašo ir Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Programos įgyvendinimui 2023 m. skiriama 19 000 Eur.

 • ATVIRO DARBO SU JAUNIMU ĮGYVENDINIMAS KLAIPĖDOS MIESTE

Šia programa siekiama plėsti atvirą darbą su jaunimu Klaipėdos mieste, užtikrinti prasmingą, saugų jaunimo laisvalaikį, padėti integruotis į socialinį gyvenimą. Programa siekiama finansuoti atviro darbo su jaunimu plėtros programą,  vadovaujantis Atvirojo su jaunimu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašo ir Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atvirojo darbo su jaunimo tvarkos aprašas). Programos įgyvendinimui 2023 m. skiriama 20 000 Eur.

Konkursas programoms vykdyti organizuojamas kas 3 metus. Skelbimai skelbiami į www.klaipeda.lt skiltyje "Skelbimai"

Organizacijų, laimėjusios programų įgyvendinimo projektus, 2023 m. sąrašas

Pasiteirauti apie galimybę gauti finansavimą jaunimo projektams galima šiais kontaktais:

Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupė

Vyr. specialistė Agnė Kovalenkaitė

agne.kovalenkaite@klaipeda.lt; 8 46 39 6056. 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content