Pradžia
Lt En

Želdinių apsauga

Želdinių tvarkymas

Norint Klaipėdos miesto teritorijoje tvarkyti (kirsti ar kitaips pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti) saugotinus želdinius (medžius, krūmus) reikia gauti leidimą. Leidimai išduodami vadovaujantis Želdynų įstatymu ir Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašu, Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis bei kt. teisės aktais.

Želdinius tvarko želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, jų įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kitas suinteresuotas asmuo, turintis želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju suderintą leidimą ar sprendimą.

Medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems pagal LR vyriausybės nustatytus kriterijus.

Norint gauti leidimą/sprendimą želdiniams tvarkyti:

Rašomas patvirtintos formos prašymas, kuriame nurodoma pertvarkymo priežastis, vieta, želdinių rūšis ir skaičius, skersmuo (1,3 m aukštyje). Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai dėl želdinių tvarkymo kreipiasi į savo namo administratorių – namą administruojančią bendrovę ar daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininką.

Įmonių ir organizacijų vadovai, gyvenamųjų namų administratoriai pateikia nustatytos formos  prašymą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai užpildydami jį per Viešųjų paslaugų sistemą, Klientų aptarnavimo skyriuje (116 kabinetas, Liepų g. 11, Klaipėda) ar išsiųsdami el. paštu info@klaipeda.lt.

Gyvenamųjų namų administratoriai prie nustatytos formos prašymo prideda gyventojų prašymą arba susirinkimo protokolą (išrašą) apie sprendimą tvarkyti želdinius, išskyrus blogos būklės želdinius, išskyrus blogos būklės saugotinus želdinius.

Išsamesnė informacija tel.: 39 32 24, 39 60 19. 

AAD parengta atmintinė gyventojams: Želdinių priežiūra, tvarkymas ir apsauga. 


Tikslinės lėšos, gautos kompensavus atkuriamąją želdinių vertę:

  • 2015 m. – 86 832,75 Eur
  • 2016 m. – 136 328,39 Eur
  • 2017 m. – 102 477,6 Eur
  • 2018 m. - 10 1945,00Eur
  • 2019 m. - 56 526,79 Eur
  • 2020 m. - 169 230,00 Eur
  • 2021 m. - 75 657,75 Eur
  • 2022 m. - 119236,98 Eur

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content