Lt En
Pradžia
Lt En

Želdinių apsauga

Želdinių tvarkymas

Prašymo želdiniams tvarkyti forma

Norint Klaipėdos miesto teritorijoje tvarkyti (kirsti, šalinti, genėti, perkelti į kitą vietą) želdinius (medžius, krūmus, žolynus, gėlynus) reikia gauti leidimą. Leidimai išduodami vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis bei kt. teisės aktais.

Želdinius tvarko želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, jų įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kitas suinteresuotas asmuo, turintis želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju suderintą leidimą.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujiems kriterijams, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, keičiasi reikšmingi reikalavimai turėti leidimą želdiniams tvarkyti priklausomai nuo želdinių rūšies bei teritorijos, kurioje jie auga, paskirties.

 

Norint gauti leidimą želdiniams tvarkyti:

Rašomas patvirtintos formos prašymas, kuriame nurodoma pertvarkymo priežastis, vieta, želdinių rūšis ir skaičius, skersmuo (1,3 m aukštyje). Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai dėl želdinių tvarkymo kreipiasi į savo namo administratorių – namą administruojančią bendrovę ar daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininką.

Įmonių ir organizacijų vadovai, gyvenamųjų namų administratoriai pateikia nustatytos formos  prašymą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai užpildydami jį Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (116 kabinetas, Liepų g. 11, Klaipėda) ar išsiųsdami el. paštu info@klaipeda.lt.

Gyvenamųjų namų administratoriai prie nustatytos formos prašymo prideda gyventojų prašymą arba susirinkimo protokolą (išrašą) apie sprendimą tvarkyti želdinius.

Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos įvertinus medžius natūroje ir galioja vienus metus nuo jo išdavimo.

Išsamesnė informacija tel.: 39 32 24, 39 60 19. 


Tikslinės lėšos, gautos kompensavus atkuriamąją želdinių vertę:

  • 2015 m. – 86 832,75 Eur
  • 2016 m. – 136 328,39 Eur
  • 2017 m. – 102 477,6 Eur
  • 2018 m. - 101945,00Eur
  • 2019 m. - 56526,79 Eur
  • 2020 m. - 169 230,00 Eur

Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija

Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatai

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams