Pradžia
Lt En

ES KOMISIJOS PROGRAMOS "HORIZON 2020" PROJEKTAS ,,DARNAUS JUDUMO PLANAVIMAS: KRYPTYS BEI SĄSAJOS URBANISTINĖJE SISTEMOJE (SUMP-PLUS)“

Klaipėda
Miestai partneriai

Klaipėda – Europos Komisijos programos „Horizon 2020“ projekto „Darnaus judumo planavimas: kryptys bei sąsajos urbanistinėje sistemoje (Sustainable Urban Mobility Planing: Pathways and Links to Urban System (SUMP-PLUS)“ partneris, vienas iš 6 miestų ir 10 techninių partnerių iš visos Europos. SUMP-PLUS konsorciumą sudaro vietos valdžios institucijos, akademinės institucijos, mobilumo konsultacinės įmonės, viešojo transporto asociacijos, miestų tinklai ir ne pelno organizacijos. Jų didžiulė kolektyvinė patirtis ir patirtis tvaraus mobilumo mieste srityje yra ideali pradžia siekiant ambicingų projekto tikslų ir uždavinių. Tai trejų metų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektas, skirtas spręsti darnaus judumo iššūkius.

Projekto tikslas – paaiškinti, patarti bei pasidalinti savo patirtimi, žiniomis su kitais Europos miestais, kaip įgyvendinti darnaus judumo viziją bei priemones. Bendromis jėgomis surasti ir parodyti naujus partnerystės ir verslo modelius siekiant įgyvendini darnaus judumo tikslus.

Klaipėdos darnaus judumo vizijoje apibrėžiami dviejų krypčių tikslai:
Pirmasis tikslas – kurti sveiką ir aplinkai draugišką miestą: skatinti sveiką gyvenimo būdą, miestiečius skatinti rinktis aktyvų judėjimą pėsčiomis ar dviračiu, būti lauke, kurti netaršią, saugią, patrauklią miesto aplinką.
Antrasis vizijos tikslas – kurti greitą ir patogų Klaipėdos miestą, kuriame judant darniu transportu sugaištama mažiau laiko nei judant privačiu automobiliu.

Svarbiausios priemonės: (1) Greitojo viešojo transporto linija; (2) Viešojo transporto prioritetas, „A“ juostos kitose pagrindinėse gatvėse; (3) Viešojo transporto patrauklumo, patogumo, informavimo, įvaizdžio gerinimas, parko atnaujinimas, miesto ir regiono viešojo transporto suderinimas; (4) Dviračių infrastruktūros plėtra pagrindinėse miesto ašyse ir lokaliuose centruose (dviračių takai, greitosios dviračių juostos, dviračių dalinimosi sistema, dviračių stovai, saugyklos, statymo vietos); · Pėsčiųjų judėjimo gerinimas lokaliuose centruose; (5) Senamiesčio dalis – pėsčiųjų zona, judėjimo sąlygų gerinimas žmonėms su negalia, eismo ribojimas Senamiestyje; (6) Eismo perorganizavimas Naujamiestyje gerinant sąlygas bevarikliam transportui; (7) Eismo saugos didinimas; (8) Transporto sistemos visuotinimas, universalaus dizaino principų taikymas; (9) Kombinuotos kelionių aikštelės prie greitosios viešojo transporto linijos, patogus transporto rūšių keitimas stotelėse; (10) Elektromobilių skatinimas, krovimo stotelių plėtra; (11) ITS (Intelligent Transport System) diegimas mieste.

PROJEKTO VYKDYMO LAIKOTARPIS

Projekto pradžia - 2019 m. rugsėjo 1 d. 

Projekto pabaiga - 2022 m. gruodžio 31 d.

Darnaus judumo planui pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2018 m.rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T2-185.
SUMP-PLUS projektas įgyvendinamas vadovaujantis 2019 m. spalio 30 d. SUMP-PLUS susitarimu Nr. (4.25)-R2_2448 su Antverpenu (Belgija), miesto partnerio teisėmis. 

PROJEKTO KOMANDA

Projekto vadovė – Lina Žemaitytė, Transporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Projekto koordinatorius – Rimantas Mockus, Transporto skyriaus vedėjas;
Projekto koordinatorė – Jūratė Sokolova, Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Projekto koordinatorius – Vytautas Petraitis, VšĮ ,,Klaipėdos keleivinis transportas“ eismo analizės specialistas;
Projekto komandos finansininkė – Daiva Gaudiešiūtė, Apskaitos skyriaus patarėja.

 

DARBO GRUPĖ

Darnaus judumo įgyvendinimo grupė sudaryta Klaipėdos miesto darnaus judumo plano priemonių ir jų įgyvendinimo lygiui vertinti:
Pirmininkas – Gintaras Neniškis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius;
Elona Jurkevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Projektų skyriaus vedėja;
Rimantas Mockus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriaus vedėjas;
Jūratė Sokolova, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo skyriaus patarėja;
Aušra Šimkuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus patarėja;
Valdas Švedas, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas;
Lina Žemaitytė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriaus vyriausioji specialistė.

PAGRINDINĖS PROJEKTO VEIKLOS

VALDYMAS IR PARTNERYSTĖS

Stiprinti Klaipėdos miesto savivaldybės ir žiedinių savivaldybių bendradarbiavimą, viešojo transporto paslaugų srityje

ORGANIZACINIAI PAJĖGUMAI

Remti inovatyvias idėjas ir užtikrinti darnų mobilumą mieste

GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMAS

Gyventojų ir suinteresuotųjų šalių įtraukimas skatinantis elgsenos ir mąstymo pokyčius

ILGALAIKIS PLANAVIMAS

Parengti ilgalaikį 10-15 m. SUMP įgyvendinimo veiksmų planą, (naudojant WP1 Pathways sistemą) suskirstytą į trumpalaikius / ilgalaikius veiksmus

ĮGYVENDINIMAS

Keturių priemonių grupių (gatvių erdvės, autobusų paslaugos, dviračių, automobilių naudojimo) darnaus judumo įgyvendinimas ir numatytų idėjų įveiklinimas

SIEKIAMAS PROJEKTO REZULTATAS

Parengti „SUMP“ įgyvendinimo ir stebėsenos planą Klaipėdos miestui atsižvelgiant į strateginius dokumentus

PROJEKTO VYKDYMAS

Darnaus judumo planas
SUMP-PLUS

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content