Pradžia
Lt En

Renginių akimirkos

2017 m. renginių akimirkos

2016 m. renginių akimirkos


2018 m. renginių akimirkos

 

Sveikatos ir sporto šventė prie jūros „Su vaikyste ant bangos“

Gegužės 29 d. 10.40 val. su vaikų juoku, krykštavimu Melnaragėje, Neįgaliųjų paplūdimyje nuaidėjo ryškiaspalvė ikimokyklinių įstaigų tradicinė sveikatos ir sporto šventė „Su vaikyste ant bangos“.

Renginiu siekta skatinti vaikų fizinį aktyvumą gryname ore, kaupti fizinės veiklos patirtį, prasmingai paminėti „Klaipėda  Europos sporto miestas – 2018”.

Melnaragės miško aikštelėje darželių komandas pasitiko „Futbolo“ ir „Krepšinio“ kamuoliai  ir kvietė į šventę. Darželių komandos, pasipuošusios ryškiaspalve šventine atributika, skandavo prisistatymo šūkius apie sveiką gyvenimo būdą, įveikinėjo kliūčių ruožą, turėjo iš užuominų atspėti  Olimpinę sporto šaką ir ją pavaizduoti judesiais. Įveikusios kliūčių ruožą miške, darželių komandos atėjo į sektorius, kur kūno kultūros pedagogai organizavo aktyvią fizinę veiklą. „Besimaudydami“ saulės spinduliuose ir kvėpuodami Baltijos jūros dvelksmą, vaikai atliko mankštelę su parašiutais,  lavino motorinius įgūdžius, rungėsi estafetėse, žaidė judriuosius žaidimus. Visus šventės dalyvius pasveikino Klaipėdos „Neptūno“ gynėjas Tomas Delininkaitis. Visos komandos, išsirikiavusios centriniame sektoriuje, išklausė palinkėjimus Klaipėdai - Europos sporto miestui  ir į dangų paleido gausybę balionų. 

Kaip ir kasmet, šį tradicinį renginį organizavo Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų neformaliojo švietimo pedagogai (kūno kultūra), Pedagogų švietimo ir kultūros centras bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius.

Šiais metais šventėje dalyvavo apie 400 vaikų iš ikimokyklinių ugdymo įstaigų:  „Šaltinėlis“, „Gintarėlis“,  „Žilvitis“,  „Želmenėlis“,  „Žuvėdra“,  „Eglutė“,  „Volungėlė“,  „Aitvarėlis“, „Pakalnutė“, „Giliukas“,  „Vyturėlis“,  „Linelis “,  „Boružėlė“,  „Pušaitė“,  „Žiburėlis“,  „Du gaideliai“,  „Pagrandukas“,  „Švyturėlis“, „Pingvinukas“, „Pumpurėlis“, „Regos ugdymo centras“, „Atžalynas“, „Klevelis“, „Bangelė“, „Liepaitė“, „Berželis“.


Projekto „MoPic“ pristatymas Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje

2018 metų kovo 13 dieną Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos bei miesto bendruomenei buvo pristatytas dvejus metus trukęs programos Erasmus+ projektas „MoPic“ („Motion pictures at an exhibition“).

Pristatymo metu svečiai susipažino su pagrindiniu projekto rezultatu – virtualios realybės muziejumi. Jį kuriant buvo siekiama ištyrinėti bei pažinti istorinius miesto architektūros objektus ir apie juos papasakoti panaudojant šiuolaikines priemones. Norėta naujam gyvenimui prikelti tai, kas sena, primiršta. Muziejaus pagrindas – senų bei naujų nuotraukų, dokumentinių reportažų, muzikos ir filmų dermė.

Renginio metu buvo surengta gyvoji paroda, kurioje pageidaujantieji galėjo ne tik kompiuterių, bet ir virtualios realybės akinių pagalba išvysti projekto metu sukurtą muziejų. Projekto komanda taip pat pristatė kai kurias technikas bei kūrybinių dirbtuvių, kurios padėjo kurti muziejų, pavyzdžius, kitas dvejų metų veiklos ištraukas. Didžiausio svečių dėmesio susilaukė Žaliojo ekrano, grimo ir vaško liejimo / antspaudų darymo dirbtuvės. Atvykę iš įvairių mokyklų mokiniai su mokytojais taip pat domėjosi projekte dalyvaujančių mokinių sukurtomis atsiliepimų knygelėmis, nuotraukomis, atspindinčiomis dvejų metų darbo procesą, susitikimus visose partnerėse šalyse.

Projektą vykdė keturios šalys: Lietuva, Anglija, Katalonija (Ispanija) ir Alandų salos (Suomija). Mokiniai ir jų mokytojai iš kiekvienos projekto šalies buvo mainų programos dalyviai. Kas pusmetį vis kiti mokiniai vykdavo į svečią šalį ir kūrybinių dirbtuvių metu įgavę įvairių įgūdžių ir žinių grįždavo ir patirtimi pasidalindavo su likusiais komandos nariais.

Kiekviena partnerė šalis pasirinko po tris istorinius objektus, kurie tapo virtualaus muziejaus pagrindu. Projekto dalyviai Lietuvoje rinkosi tyrinėti Klaipėdos dramos teatrą, Klaipėdos centrinį paštą ir Biržos tiltą bei aplink esančius objektus. Projektu siekiama visus paskatinti atsigręžti į savo miesto istoriją ir kultūrą.

Projekto „MoPic“ virtualus muziejus: https://goo.gl/A1e4s4

Projekto „MoPic“ tinklapis: https://steiner30.wixsite.com/mopic

Projekto veikla buvo finansuota iš Erasmus+ Europos Sąjungos švietimo, ugdymo, jaunimo ir sporto programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.


Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų teorinė-praktinė konferencija „Sveikos gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje patirtys“, skirta kKaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti 

Sveikatos stiprinimas ikimokyklinėse įstaigose tampa vis svarbesne ugdymo(si) proceso dalimi ir yra glaudžiai susijęs su sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu. Lopšeliai-darželiai yra pirmoji sveikos gyvensenos ugdymo(si) pakopa, formuojanti pirmines nuostatas ir įgūdžius, kurie lemia tolesnį sveikatos saugojimo kompetencijų plėtojimą mokykloje.

Anot Vydūno „Visų daugiausia reiškia sveikatai sveikasis, sąmoningasis žmogiškumas. Kada jis yra šviesus ir turi viršų žmogaus asmenybėje ir asmens gyvenime, tada žmogus yra sveikas. Nepamirškime, kad kalbėdami apie atskiro žmogaus sveikatą, galime suprasti ir visos tautos sveikatą. Todėl ji yra tokia sveika, kokie sveiki jie yra. Tautos sveikata pareina iš atskirų žmonių sveikatos“.

Vaiko sveikata yra neįkainojama ugdymo vertybė, kertinė gyvenimo kokybės ir mokymosi sėkmės prielaida, sudaranti galimybę laisvai reikštis jo dvasiai, bręsti minčiai, kūrybiniams gebėjimams, kūno galioms. Sveikos gyvensenos ugdymas yra nuolatinis, visą gyvenimą trunkantis procesas. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje dedami vaiko sveikatos pamatai, šis amžius pats reikšmingiausias visam likusiam žmogaus gyvenimui. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje formuojasi vaiko sveikos gyvensenos įgūdžiai, įpročiai, vertybės, vaikas auga, bręsta, įgyja gebėjimų rūpintis savo sveikata. Pedagogai susiduria su iššūkiu kaip šiuolaikiškam vaikui, patraukliai perteikti sveikos gyvensenos vertybines nuostatas.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ jau 21-erius metus puoselėja sveiką gyvenseną. Per šį laiką nuveikta nemažai darbų: parengtos ir įgyvendintos sveikatinimo programos, dalyvauta tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto renginiuose, skirtuose sveikos gyvensenos ugdymui(-si), organizuoti autoriniai seminarai, akcijos, edukaciniai-pažintiniai renginiai ir kitos veiksenos, kurios sudarė teigiamas prielaidas ugdytinių sveikos gyvensenos nuostatų formavimuisi. Įstaigos pedagogai nuolat tobulino savo profesinę kompetenciją sveikos gyvensenos srityje, turimas žinias sėkmingai panaudodami kasdieninėje veikloje, rengdami projektus, bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais ir kt. Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Liepaitė“ šiais metais pažymint 50-ąjį veiklos jubiliejų svarbu ne tik apibendrinti nuveiktus darbus, skleisti ir dalintis praktine patirtimi, bet ir domėtis, ieškoti naujų, inovatyvių sveikos gyvensenos ugdymo(-si) galimybių. Tuo tikslu Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ (organizatorės S. Neniškytė-Belkinienė, A. Petkevičienė, D. Kasteckienė), kartu su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru, 2018 m. kovo 28 d. surengė respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų teorinę-praktinę konferenciją „Sveikos gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje patirtys“, kuri buvo skirta Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Konferencijos tikslas - pristatyti aktualias vaikų sveikatos ugdymo tendencijas bei pasidalinti gerąja darbo patirtimi. Konferencijos uždaviniai: skatinti pedagogus dalintis metodinės veiklos organizavimo patirtimi, skatinti pedagogus mokytis visą gyvenimą ir reflektuoti savo profesinę veiklą. Konferencijoje dalyvavo 62 dalyviai iš Elektrėnų, Kauno rajono, Tauragės, Šilutės, Šilalės rajono, Gargždų ir Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų. Išklausyti pranešimai: psichologės iš Kauno Ramunės Murauskienės „Sveikas žmogus šalia“, atstovių iš Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto - dr. Astos Budreikaitės „Lietuvių liaudies tautinis paveldas kaip sveikas gyvenimo būdas“, prof. dr. Laimutės Kardelienės „Sveikos gyvensenos rebusai“, dr. Vytės Kontautienės „Kaip mokyti vaikus savikontrolės?“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Andželikos Petkevičienės „Kodėl šiandien svarbu kalbėti apie sveikos gyvensenos ugdymą ikimokykliniame ugdyme?“ ir neformaliojo ugdymo pedagogės Santos Neniškytės-Belkinienės „Sveika gyvensena netradicinėje aplinkoje“.  5 pranešėjai pasidalino gerąja patirtimi apie vykdytas sveikatos ugdymo projektines veiklas, 5 pranešimai apie sveikos gyvensenos aktualijas (sveiką mitybą, gabių ir fiziškai aktyvių vaikų užimtumą, vaikų raumenų stiprinimą ir kt.). Pristatyta 12 stendinių pranešimų. Dalyvių pranešimų gausumas liudija, kad vaikų sveikatos ugdymas yra labai aktuali ir svarbi tema, kad reikia semtis vieniems iš kitų patirties formuojant vaikų fizinę, dvasinę, psichinę  ir emocinę sveikatą, kad reikia ieškoti naujų ir patrauklių ugdymo metodų ir būdų.

Glaudus bendradarbiavimas, aktyvus dalinimasis gerąja patirtimi skatina pedagogų tobulėjimą, leidžia teikti geresnę švietėjišką pagalbą tėvams, teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę, sveikos gyvensenos nuostatų formavimą ir idėjų sklaidą, kurti aplinkas, erdves, palankias sveikam vaiko ugdymuisi.


 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams