Lt En
Pradžia
Lt En

Renginių akimirkos

2017 m. renginių akimirkos

2016 m. renginių akimirkos


2020 m. renginių akimirkos 

 

Aktyviai ir linksmai nori sportuoti ,,Sakalėlio“ vaikai!

            Vaikų fizinis aktyvumas – viena svarbiausių prioritetinių Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis“ (toliau – įstaiga) sričių. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programoje didelis dėmesys skiriamas fiziniam ugdymui, siekiant naujų įgūdžių ir požiūrio kaitos, stiprinant sporto kaip esminės sveikatos plėtros veiksnį, o dalyvavimas projektinėje veikloje sukuria įstaigai pridėtinę vertę bei sutelkia bendruomenę tikslo įgyvendinimui.

            Įstaigos direktorė Loreta Bagočienė, su didžiuliu entuziazmu atsiliepė į Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau –ŠMSM) bei Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) kvietimą dalyvauti 2020 metų sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkurse. Projekto paraiškos rengimo bei įgyvendinimo darbo grupė parengė projekto paraišką ir jau gegužės mėnesį džiaugėsi laimėtu projektu.

            Projektas ,,Aktyviai ir linksmai nori sportuoti ,,Sakalėlio“ vaikai!” (Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0254) (toliau – projektas) bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja ŠMSM ir Fondas, vykdomas nuo 2020 m. gegužės mėn. Projekto tikslas – įsigyti interaktyvias ir modernias fizinio aktyvumo priemones, skatinančias įvairių gebėjimų vaikų motyvaciją aktyviai, ritmiškai, nuotaikingai judėti bei įsitraukti į reguliarias tikslingas veiklas. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 m. gegužės mėn. 

            Laukiami rezultatai. Įgyvendinus projektą, bus pagerinta įstaigos infrastruktūra, stiprės socialinės įtraukties galimybės bei tikslinės grupės – vaikų su negalia – sveikos gyvensenos bei judėjimo įpročių gerinimas.

            Projekto naudos gavėjų grupė – esami ir būsimi įstaigos ugdytiniai, projekto dalyviai – ugdytinių tėvai, mokytojai, mikrorajono gyventojai, profesionalūs sportininkai bei kiti savanoriai.

            Suplanuotose projekto (pagal veiklų tvarkaraštį) integracinėse veiklose bei grupinėse pratybose, išnaudojant įstaigos lauko ir/ar vidaus erdves, specialiojo ir bendrojo ugdymo grupių vaikai ir jų savanorės mamos mankštinosi, aktyviai judėjo, sportavo, dalyvavo įvairiose rungtyse bei estafetėse, linksmai varžėsi su socialiniais partneriais, kviestiniais visuomenės sveikatos biuro specialistais ir sporto profesionalais. Žaidybinių pratybų metu sustiprėjo vaikų fizinės galios, išmoko judėti su muzika, pilnai realizavo save ir patyrė daug teigiamų emocijų dalyvaudami bendroje veikloje. Šių veiklų organizatoriai (kineziterapeutai ir pagalbos mokiniui specialistai), atsižvelgdami į pandemijos (gegužės, rugsėjo ir spalio mėn.) situaciją, laikydamiesi visų rekomendacijų, sudarė sąlygas socialinei įtraukčiai tarp įprastinės bei sutrikusios raidos vaikų. Tokių veiklų metu buvo skatinamas savitarpio supratimas, tolerancija ir noras sportuoti kartu, išgyvenant bendrystės jausmą.

            Pasibaigus karantinui, projekto įgyvendinimo darbo grupė sutelks visas pajėgas, kad patirtus iššūkius atlieptų konkretūs veiksmai: bus vykdoma trumpalaikė sporto projektinė veikla ,,Sportas – sveikata, tad sportuokim visada!” bei 2021 metams suplanuoti projekto renginiai, padedantys pasiekti numatytą rezultatą ir trokštamą poveikį.

            Įgyvendinus projektą, bus ne tik atnaujintas įstaigos vidaus ir lauko sporto inventorius, bet ir įsigytos modernios priemonės ir interaktyvi įranga, kurių bendra vertė 23850,00 Eur. Projekto dėka įstaiga taps šiuolaikiška ugdymo įstaiga, branginančia kiekvieno bendruomenės nario sveikatą, skatinančia aktyvų judumą bei sveiką gyvenseną nuo pat ankstyvojo amžiaus įvairių galių ir negalių vaikams.

2020-12-03

,,Sakalėlyje“ projekto ,,Aš ir tu – sportuojame visi kartu!” finišas!

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Sakalėlis“ įgyvendino Sporto rėmimo fondo finansuojamą ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamą projektą ,,Aš ir tu – sportuojame visi kartu!” (Nr. SRF-FAV-2019-1-0336) bei sėkmingai pasiekė projekto finišą – naujai įrengtoje sportinių žaidimų lauko aikštelėje, išklotoje patvaria gumos granulių danga, kurioje šiandien aktyviai sportuoja bei džiugias emocijas reiškia ,,Sakalėlio“ ugdytiniai.

Projektas startą pradėjo 2019 m. balandžio 1 d. Per visus metus inicijuota daugiau nei dvylika tęstinių, fizinį aktyvumą ir sveikatą stiprinančių veiklų: ilgalaikis sporto projektas ,,Futboliukas“, grindų riedulio edukacinė veikla, sportinė pramoga ,,Sportas ir draugystė visada kartu“, sporto šventė – ,,Sakalėlio“ Vilties bėgimas 2019“, specialiosios olimpiados programos ,,Jaunieji atletai“ treniruotės, paralimpinės mini žaidynės, trumpalaikis projektas ,,Saugiai keliauk, sportuok, pažink“, grupinės pratybos ,,Žaidžiam, grojam ir linksmai sportuojam!”, integracinės veiklos ,,Apvalus lyg burbuliukas – tas krepšinio kamuoliukas“, pramoga ,,Žiemos linksmybės‘‘, trumpalaikis projektas ,,Mūs rankytės miklios bus, o kojytės greitos‘‘, pradėtas vykdyti prieškarantininiu laikotarpiu ir baigtas nuotoliniu būdu. Vaikai išbandė fizines galias ir gebėjimus miesto respublikiniame renginyje ,,Judėk su muzika“, aktyviai sportavo Vėtrungės gimnazijos stadione, kartu su socialiniais partneriais dalyvavo organizuotoje sportinėje pramogoje ir edukaciniame renginyje ,,Judu kitaip. Pažintis su kineziterapija" lopšelio-darželio ,,Dobiliukas“ erdvėse.

Įstaigoje vykdomas dalinės integracijos modelis ir ugdytojai daug dėmesio skiria įprastinės raidos vaikų bei neįgaliųjų socialinės srities gebėjimų stiprinimui. Įgyvendinto projekto ,,Aš ir tu –sportuojame visi kartu!” dėka priartėta prie sveikatą stiprinančios aplinkos (renginiai dažniausiai vyko lauke), ieškota ir rasta naujų, judėjimą ir įtrauktį skatinančių priemonių, tenkinančių natūralų vaiko poreikį judėti ir bendrauti. Saugios erdvės ,,paieškos“ įstaigoje ir už įstaigos ribų – mikrorajone, įgalino siekti vaiko socialinės ir emocinės gerovės,  bendruomenės sutelktumo, visaverčio bendrystės jausmo, mažinant socialinę atskirtį.

Lopšelio-darželio ,,Sakalėlis“ direktorė Loreta Bagočienė, valdžiusi sporto projekto reikalavimų ir uždavinių įgyvendinimą, efektyviai komunikavo su projekto suinteresuotomis šalimis, įvertino galimas rizikas ir apibrėžė jų grėsmę laukiamam rezultatui. Šiandien ji džiaugiasi sėkme – naujai įrengta sporto aikštelė ir pačių lėšomis įsigyti bei sumontuoti futbolo vartai,  net ir esant vėsesniam orui, padeda vaikus išvilioti į lauką bei tikslingai, o svarbiausia, saugiai visiems įstaigos ugdytiniams judėti gryname ore. Kalbėdama apie šio projekto laimėjimus, įstaigos vadovė paminėjo neapčiuopiamą jų poveikį bendruomenei, sugrįžus po nuotolinio ugdymo: visi drauge vėl ,,išgyvens“ judėjimo džiaugsmą po atviru dangumi, ,,atsiplėš“ nuo ,,okupavusių“ išmaniųjų technologijų ir, net pasibaigus projektui, reguliariai gerins sveiką gyvenseną bei įvairins laisvalaikio užimtumą.

Sveikintina, kad viso projekto laikotarpiu darželyje savanoriškai bei darniai veikė ir patikimai  vadovo sprendimus vykdė projekto koordinavimo grupė: Rita Gansauskienė, projekto koordinatorė, Diana Vasiliauskienė, projekto administratorė, Vilma Paulikienė, projekto viešųjų pirkimų ir finansų valdymo specialistė, Reda Digrienė ir Leonora Kuzmauskienė – projekto vykdytojos, atsakingos už sklaidą. Komanda, pasitelkusi judesio korekcijos mokytojus, kineziterapeutus, švietimo pagalbos specialistus ir grupių mokytojus, ,,išgrynino“ pasiūlytas idėjas ir nuolat organizavo jų paieškas, gerąja patirtimi dalinosi lopšelio-darželio ,,Sakalėlis“ internetinėje svetainėje ir socialiniame tinkle ,,Facebook“, portale www.ikimokyklinis.lt, žurnale ,,Viltis“, ,,Švietimo naujienose“. 

Fizinį aktyvumą skatinančios veiklos buvo orientuotos į pakankamai plačią ir įvairią tikslinę grupę: renginiuose dalyvavo daugiau nei du šimtai įvairaus amžiaus dalyvių. Didelis darželio-lopšelio ugdytinių ir jų šeimos narių, mokytojų ir jų padėjėjų, pagalbos mokiniui specialistų ir socialinių partnerių, profesionalių sportininkų ir kitų kviestinių atstovų įsitraukimas prisidėjo prie gerų įgyvendinto projekto rezultatų.

Džiugu, kad bendromis pastangomis, visus metus dirbęs ir kūręs iš širdies, ,,Sakalėlis“ šiandien gali džiaugtis saugesne ir patrauklesne lauko aplinka, turiningai leisti laisvalaikį, susitelkti tikslingai  ir aktyviai veiklai, kurti planus ateičiai ir vėl imtis naujų iniciatyvų.

 

 

2019 m. renginių akimirkos

2019 m. kovo 23 d. Klaipėdos ‚Aitvaro“ gimnazijoje vyko 68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo 106  9–12 klasių mokiniai iš visos Lietuvos. Klaipėdai atstovavo 8 „Ąžuolyno“ gimnazijos ir Licėjaus mokiniai. Olimpiados nugalėtojai ir laureatai buvo iškilmingai apdovanoti viešbučio „Amberton Klaipėda“ konferencijos salėje š. m. kovo 24 d.

 Iš viso Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos diplomais buvo apdovanota 30 mokinių. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 10 klasės mokinys Dovydas Vaidišius (matematikos mokytojos Roma Petrošienė ir Vilija Šileikienė) laimėjo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I laipsnio diplomą. Jam suteiktas 68-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados laureato vardas ir įteiktas laureato diplomas. Pagyrimo raštus gavo Klaipėdos licėjaus 9 klasės mokinys Justinas Jučas (matematikos mokytojos Adelė Puškorienė ir Daiva Valevičienė) ir Klaipėdos „Ąžuolyno‘ gimnazijos 11 klasės mokinys Lukas Ostrovskis (matematikos mokytoja Vilija Šileikienė).

Už puikų 68-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados organizavimą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Padėkos raštais apdovanoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Andrijauskienė, „Aitvaro“ gimnazijos direktorė Irina Fiodorova, Karalienės Luizės jaunimo centro direktorius Aleksas Bagdonavičius.

 


2018 m. renginių akimirkos

 

Sveikos gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėje įstaigoje lūkesčiai ir nuveikti darbai

Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ rūpinasi geresne savo bendruomenės narių sveikata, siekia žinių ir įgūdžių sveikatos stiprinimo srityje. Ugdytiniai mokosi sveikos gyvensenos įgūdžių, žaidžia ir sportuoja gryname ore, sveikai maitinasi, mokosi gražiai bendrauti, gerbti mokytojus, draugus, tėvus, ugdomi sveikatai palankioje aplinkoje. Nuo 1997 metų iki 2014 metų Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ buvo Sveikatos želmenėliai asociacijos narys, nuo 2004 metų į bendrą ikimokyklinio ugdymo programą buvo integruota Sveikatos ir fizinio ugdymo programa, 2007 metais įstaiga tampa Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nare. Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Liepaitė“ sveikatos ugdymas organizuojamas integruojant į bendrąjį ugdomąjį procesą, per ugdomąsias veiklas, įvairius renginius, įstaigoje organizuojamas šventes, išvykas bei vykdomus projektus. Turime parengę ir vykdome Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ neformaliojo vaikų švietimo programas: sveikos gyvensenos ugdymo programą, fizinio ugdymo programą, sensorinio ugdymo programą, Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ nusikaltimų ir patyčių prevencijos programą, Sveikatos stiprinimo 2015-2020 metų programą. Įstaigoje kuriamos saugios, šiuolaikiškos ugdymo (si) sąlygos, įrengtas multisensorinis kambarys, kuris aprūpintas šiuolaikiškomis mokymo priemonėmis. Siekiant stiprinti vaikų sveikatą, gilinti sveikatos žinias ir įgūdžius, propaguoti sveiką gyvenimo būdą buvo organizuojama aktyvi  veikla: mokytojai savo ugdytiniams vedė sveikatos valandėles, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė organizavo pamokėles („Emocijos per judesį“, „Sveikas maistas – sveiki dantukai“, „Kaip elgtis saugiai išvykoje“, „Asmens higiena. Švarūs dantukai“, „Bakterijos nebaisios“, „Triukšmo žala“, „Kaip nepakenkti sau“ ir kt.), vedė MB „Mažųjų ugdymas“  sveikos gyvensenos programos „Daržoviukai“ edukacines valandėles, organizavo ugdytinių išvykas – sveikatingumo žygius  „Sveikatos labirintai“, „Šiaurietiškas ėjimas“, „Susipažinkime su stalo tenisu“, „Futboliuko varžybos“), dalyvavome projektuose: Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto projekte „Mažųjų olimpiada 2016“, respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“ ir tapome laureatai, „Sveikuolių sveikuoliai“ konkursuose, sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25–mečio paminėjimui, organizavome renginį „Visuotinė mankšta“, kartu pakvietėme dalyvauti socialinius partnerius, organizavome šeimų sporto šventę, kurios metu visi kartu (tėvai, ugdytiniai ir auklėtojos) bėgo mini maratoną „Šimtmečio bėgimas“, dalyvavome sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuojamoje Europos judumo savaitės akcijoje „Apibėk mokyklą“ ir kt. renginiuose. Rengėme ir vykdėme sveikos gyvensenos projektus: „Vandenukas mums skanus, gerti jį kasdien turiu“, „Sustiprinta plokščiapėdystės korekcija ir organizmo grūdinimas“, „Vaikų sveikatinimas ankstyvojo amžiaus grupėje“,  parengėme respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Sveikos gyvensenos ugdymas netradicinėje aplinkoje“. Projektine veikla siekiama padėti vaikams pažinti ir suprasti sveikos gyvensenos vertybes, naudoti netradicines edukacines aplinkas, suteikti ugdytiniams žinių apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus, ugdyti vaikų pojūčius, asmenines, socialines ir kultūrines kompetencijas, vykdyti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ir dalintis gerąja patirtimi su respublikos pedagogais.

Pastaruoju  metu  didelis dėmesys yra skiriamas sveikai gyvensenai, todėl aktyviai yra ieškoma būdų ir metodų padaryti ugdymą patrauklų, motyvuojantį sveikai gyventi, maitintis ir būti fiziškai aktyviems.  Kad ugdymas būtų patrauklesnis ir įdomesnis, ieškome veiklų, kurios gali būti vykdomos netradicinėse aplinkose. Nuolat rengėme ir organizavome darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo programas, vedėme seminarus , vykome į edukacines išvykas: „Sveikos gyvensenos idėjų pritaikymas ikimokykliniame ugdyme“, „Fizinio aktyvumo skatinimas netradicinėje ugdymo aplinkoje“, „Naujos edukacinės galimybės ikimokykliniame ugdyme“. Mūsų pedagogai kasmet dalyvauja miesto darželių  komandiniame boulingo turnyre, 2016 metais iškovojome prizinę II-ąją vietą.

Siekdami laiku atpažinti veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai, bendradarbiaujame su tėvais, vykdėme tyrimus: „Sveikos gyvensenos ugdymas lopšelyje-darželyje „Liepaitė“, „Vaikų regėjimas, jo saugojimas ir stiprinimas“, „Suaugusiųjų žalingų įpročių poveikis vaikų sveikatai“, „Patyčių apraiškos lopšelyje-darželyje „Liepaitė“, „Ugdytinių mitybos poreikių tenkinimas“, „Emocijos ir kaip jas valdyti. Kas iššaukia agresiją?“, „Vandens vartojimas namuose“.

Apie savo veiklas sveikatos saugojimo temomis mokytojai dalinasi gerąja patirtimi Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje svetainėje – Sveikatą stiprinanti mokykla (geroji patirtis), internetinėje svetainėje Švietimo naujienos – ikimokyklinis ugdymas, dienraštyje „Vakarų ekspresas“, Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus internetinėje svetainėje –  renginių akimirkos. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje formuojami vaiko sveikos gyvensenos įgūdžiai, įpročiai, vertybės, vaikas auga, bręsta, įgyja gebėjimų rūpintis savo sveikata. Pedagogai susiduria su iššūkiu kaip šiuolaikiškam vaikui, patraukliai perteikti sveikos gyvensenos vertybines nuostatas. Surengėme respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų teorinę – praktinę konferenciją „Sveikos gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje patirtys“.

2018 m. lapkričio 29 d. vykusioje III nacionalinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti darbai ir nauji iššūkiai“ už savo aktyvią veiklą sveikos gyvensenos stiprinimo srityje buvome įvertinti kaip aktyviausi Klaipėdoje Sveikatą stiprinanti mokykla nariai, įteiktas padėkos raštas ir dovanos Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Liepaitė“.

 


Gamtos pažinimo pamokos lanko Klaipėdos mokyklas

2018 m. spalio 16–26 d. „Gamtukų“ gamtos pažinimo studija persikelia į Klaipėdą, kurios pradinėse mokyklose ir progimnazijose įvyks net 8 uostamiesčio vaikams skirtos pamokos.

Klaipėdos Vitės, Versmės, Verdenė ir Smeltės progimnazijų pradinukai spalio 16-19 d. prisijungė prie 24 tūkst. kitų šalies mokyklų pirmų klasių moksleivių būrio, kuris  jau dalyvavo nuotaikingose, įtraukiančiose ir netradicines ugdymo priemones naudojančiose LR Aplinkos ministerijos inicijuotose gamtos pažinimo pamokose.

Pasibaigus pamokoms uostamiesčio mokyklose, bendrai „Gamtukų“ projekte bus sudalyvavę jau per 30 tūkst. Lietuvos pradinių klasių moksleivių.

Apie didelę pamokų naudą pradinukams liudija vis nauji mokyklų atsiliepimai:

„Noriu labai padėkoti už „Gamtukų“ pamokas, kurios 2018 m. spalį vyko Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje. Iš viso 410 mokinukų dalyvavo pokalbiuose su „Gamtukų“ vedėjais, ateities  filmo peržiūroje ir kt.

Vaikai   susimąstė, kas gali ištikti po 50 metų, jei nesaugosime gamtos. Ypač patiko „Gamtukų“ eksperimentai  ir laisvas neformalus ir kartu greit ribas nustatantis komandos bendravimas. Vaikai pasidalino įgytomis žiniomis ir jas lydinčiomis emocijomis su kitų mokyklų mokiniais. Taip „užnorinom“ visus laukti tokių pamokų.

Ačiū už vaikams labai naudingą ir labai maloniai praleistą laiką, o projekto mokslininką ir renginio vedėją norėtume priimti  mokytojauti neterminuotai! Linkėdami  tokių pat gražių pamokų kitose mokyklose  norime vėl sulaukti savojoje su panašiais projektais“, - rašo Danutė Časienė, Druskininkų „Atgimimo" mokyklos direktorė.

Šių neformalių pamokų metu vaikai skatinami domėtis aplinka pasitelkiant modernias, netradicines priemones – mobilią gamtos pažinimo studiją „Gamtukai“, kuri sudaro sąlygas moksleiviams gyvąją ir negyvąją gamtą patirti savo įprastinėje mokymosi aplinkoje – mobili studija atvyksta tiesiai į mokyklas.

Čia rodomi gamtos eksperimentai, 3D filmai apie gamtos apsaugą, vyksta interaktyvios viktorinos, šiuolaikinėmis priemonėmis jaunoji karta skatinama pažinti gamtą, ją saugoti ir puoselėti. „Gamtukų“ gamtos pažinimo pamokose, kurios tęsis iki 2019 m. birželio 1 d., dalyvaus per 50 tūkst. Lietuvos I-IV klasių moksleivių.


Sveikatos ir sporto šventė prie jūros „Su vaikyste ant bangos“

Gegužės 29 d. 10.40 val. su vaikų juoku, krykštavimu Melnaragėje, Neįgaliųjų paplūdimyje nuaidėjo ryškiaspalvė ikimokyklinių įstaigų tradicinė sveikatos ir sporto šventė „Su vaikyste ant bangos“.

Renginiu siekta skatinti vaikų fizinį aktyvumą gryname ore, kaupti fizinės veiklos patirtį, prasmingai paminėti „Klaipėda  Europos sporto miestas – 2018”.

Melnaragės miško aikštelėje darželių komandas pasitiko „Futbolo“ ir „Krepšinio“ kamuoliai  ir kvietė į šventę. Darželių komandos, pasipuošusios ryškiaspalve šventine atributika, skandavo prisistatymo šūkius apie sveiką gyvenimo būdą, įveikinėjo kliūčių ruožą, turėjo iš užuominų atspėti  Olimpinę sporto šaką ir ją pavaizduoti judesiais. Įveikusios kliūčių ruožą miške, darželių komandos atėjo į sektorius, kur kūno kultūros pedagogai organizavo aktyvią fizinę veiklą. „Besimaudydami“ saulės spinduliuose ir kvėpuodami Baltijos jūros dvelksmą, vaikai atliko mankštelę su parašiutais,  lavino motorinius įgūdžius, rungėsi estafetėse, žaidė judriuosius žaidimus. Visus šventės dalyvius pasveikino Klaipėdos „Neptūno“ gynėjas Tomas Delininkaitis. Visos komandos, išsirikiavusios centriniame sektoriuje, išklausė palinkėjimus Klaipėdai - Europos sporto miestui  ir į dangų paleido gausybę balionų. 

Kaip ir kasmet, šį tradicinį renginį organizavo Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų neformaliojo švietimo pedagogai (kūno kultūra), Pedagogų švietimo ir kultūros centras bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius.

Šiais metais šventėje dalyvavo apie 400 vaikų iš ikimokyklinių ugdymo įstaigų:  „Šaltinėlis“, „Gintarėlis“,  „Žilvitis“,  „Želmenėlis“,  „Žuvėdra“,  „Eglutė“,  „Volungėlė“,  „Aitvarėlis“, „Pakalnutė“, „Giliukas“,  „Vyturėlis“,  „Linelis “,  „Boružėlė“,  „Pušaitė“,  „Žiburėlis“,  „Du gaideliai“,  „Pagrandukas“,  „Švyturėlis“, „Pingvinukas“, „Pumpurėlis“, „Regos ugdymo centras“, „Atžalynas“, „Klevelis“, „Bangelė“, „Liepaitė“, „Berželis“.


Projekto „MoPic“ pristatymas Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje

2018 metų kovo 13 dieną Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos bei miesto bendruomenei buvo pristatytas dvejus metus trukęs programos Erasmus+ projektas „MoPic“ („Motion pictures at an exhibition“).

Pristatymo metu svečiai susipažino su pagrindiniu projekto rezultatu – virtualios realybės muziejumi. Jį kuriant buvo siekiama ištyrinėti bei pažinti istorinius miesto architektūros objektus ir apie juos papasakoti panaudojant šiuolaikines priemones. Norėta naujam gyvenimui prikelti tai, kas sena, primiršta. Muziejaus pagrindas – senų bei naujų nuotraukų, dokumentinių reportažų, muzikos ir filmų dermė.

Renginio metu buvo surengta gyvoji paroda, kurioje pageidaujantieji galėjo ne tik kompiuterių, bet ir virtualios realybės akinių pagalba išvysti projekto metu sukurtą muziejų. Projekto komanda taip pat pristatė kai kurias technikas bei kūrybinių dirbtuvių, kurios padėjo kurti muziejų, pavyzdžius, kitas dvejų metų veiklos ištraukas. Didžiausio svečių dėmesio susilaukė Žaliojo ekrano, grimo ir vaško liejimo / antspaudų darymo dirbtuvės. Atvykę iš įvairių mokyklų mokiniai su mokytojais taip pat domėjosi projekte dalyvaujančių mokinių sukurtomis atsiliepimų knygelėmis, nuotraukomis, atspindinčiomis dvejų metų darbo procesą, susitikimus visose partnerėse šalyse.

Projektą vykdė keturios šalys: Lietuva, Anglija, Katalonija (Ispanija) ir Alandų salos (Suomija). Mokiniai ir jų mokytojai iš kiekvienos projekto šalies buvo mainų programos dalyviai. Kas pusmetį vis kiti mokiniai vykdavo į svečią šalį ir kūrybinių dirbtuvių metu įgavę įvairių įgūdžių ir žinių grįždavo ir patirtimi pasidalindavo su likusiais komandos nariais.

Kiekviena partnerė šalis pasirinko po tris istorinius objektus, kurie tapo virtualaus muziejaus pagrindu. Projekto dalyviai Lietuvoje rinkosi tyrinėti Klaipėdos dramos teatrą, Klaipėdos centrinį paštą ir Biržos tiltą bei aplink esančius objektus. Projektu siekiama visus paskatinti atsigręžti į savo miesto istoriją ir kultūrą.

Projekto „MoPic“ virtualus muziejus: https://goo.gl/A1e4s4

Projekto „MoPic“ tinklapis: https://steiner30.wixsite.com/mopic

Projekto veikla buvo finansuota iš Erasmus+ Europos Sąjungos švietimo, ugdymo, jaunimo ir sporto programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.


Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų teorinė-praktinė konferencija „Sveikos gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje patirtys“, skirta kKaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti 

Sveikatos stiprinimas ikimokyklinėse įstaigose tampa vis svarbesne ugdymo(si) proceso dalimi ir yra glaudžiai susijęs su sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu. Lopšeliai-darželiai yra pirmoji sveikos gyvensenos ugdymo(si) pakopa, formuojanti pirmines nuostatas ir įgūdžius, kurie lemia tolesnį sveikatos saugojimo kompetencijų plėtojimą mokykloje.

Anot Vydūno „Visų daugiausia reiškia sveikatai sveikasis, sąmoningasis žmogiškumas. Kada jis yra šviesus ir turi viršų žmogaus asmenybėje ir asmens gyvenime, tada žmogus yra sveikas. Nepamirškime, kad kalbėdami apie atskiro žmogaus sveikatą, galime suprasti ir visos tautos sveikatą. Todėl ji yra tokia sveika, kokie sveiki jie yra. Tautos sveikata pareina iš atskirų žmonių sveikatos“.

Vaiko sveikata yra neįkainojama ugdymo vertybė, kertinė gyvenimo kokybės ir mokymosi sėkmės prielaida, sudaranti galimybę laisvai reikštis jo dvasiai, bręsti minčiai, kūrybiniams gebėjimams, kūno galioms. Sveikos gyvensenos ugdymas yra nuolatinis, visą gyvenimą trunkantis procesas. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje dedami vaiko sveikatos pamatai, šis amžius pats reikšmingiausias visam likusiam žmogaus gyvenimui. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje formuojasi vaiko sveikos gyvensenos įgūdžiai, įpročiai, vertybės, vaikas auga, bręsta, įgyja gebėjimų rūpintis savo sveikata. Pedagogai susiduria su iššūkiu kaip šiuolaikiškam vaikui, patraukliai perteikti sveikos gyvensenos vertybines nuostatas.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ jau 21-erius metus puoselėja sveiką gyvenseną. Per šį laiką nuveikta nemažai darbų: parengtos ir įgyvendintos sveikatinimo programos, dalyvauta tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto renginiuose, skirtuose sveikos gyvensenos ugdymui(-si), organizuoti autoriniai seminarai, akcijos, edukaciniai-pažintiniai renginiai ir kitos veiksenos, kurios sudarė teigiamas prielaidas ugdytinių sveikos gyvensenos nuostatų formavimuisi. Įstaigos pedagogai nuolat tobulino savo profesinę kompetenciją sveikos gyvensenos srityje, turimas žinias sėkmingai panaudodami kasdieninėje veikloje, rengdami projektus, bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais ir kt. Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Liepaitė“ šiais metais pažymint 50-ąjį veiklos jubiliejų svarbu ne tik apibendrinti nuveiktus darbus, skleisti ir dalintis praktine patirtimi, bet ir domėtis, ieškoti naujų, inovatyvių sveikos gyvensenos ugdymo(-si) galimybių. Tuo tikslu Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ (organizatorės S. Neniškytė-Belkinienė, A. Petkevičienė, D. Kasteckienė), kartu su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru, 2018 m. kovo 28 d. surengė respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų teorinę-praktinę konferenciją „Sveikos gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje patirtys“, kuri buvo skirta Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Konferencijos tikslas - pristatyti aktualias vaikų sveikatos ugdymo tendencijas bei pasidalinti gerąja darbo patirtimi. Konferencijos uždaviniai: skatinti pedagogus dalintis metodinės veiklos organizavimo patirtimi, skatinti pedagogus mokytis visą gyvenimą ir reflektuoti savo profesinę veiklą. Konferencijoje dalyvavo 62 dalyviai iš Elektrėnų, Kauno rajono, Tauragės, Šilutės, Šilalės rajono, Gargždų ir Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų. Išklausyti pranešimai: psichologės iš Kauno Ramunės Murauskienės „Sveikas žmogus šalia“, atstovių iš Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto - dr. Astos Budreikaitės „Lietuvių liaudies tautinis paveldas kaip sveikas gyvenimo būdas“, prof. dr. Laimutės Kardelienės „Sveikos gyvensenos rebusai“, dr. Vytės Kontautienės „Kaip mokyti vaikus savikontrolės?“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Andželikos Petkevičienės „Kodėl šiandien svarbu kalbėti apie sveikos gyvensenos ugdymą ikimokykliniame ugdyme?“ ir neformaliojo ugdymo pedagogės Santos Neniškytės-Belkinienės „Sveika gyvensena netradicinėje aplinkoje“.  5 pranešėjai pasidalino gerąja patirtimi apie vykdytas sveikatos ugdymo projektines veiklas, 5 pranešimai apie sveikos gyvensenos aktualijas (sveiką mitybą, gabių ir fiziškai aktyvių vaikų užimtumą, vaikų raumenų stiprinimą ir kt.). Pristatyta 12 stendinių pranešimų. Dalyvių pranešimų gausumas liudija, kad vaikų sveikatos ugdymas yra labai aktuali ir svarbi tema, kad reikia semtis vieniems iš kitų patirties formuojant vaikų fizinę, dvasinę, psichinę  ir emocinę sveikatą, kad reikia ieškoti naujų ir patrauklių ugdymo metodų ir būdų.

Glaudus bendradarbiavimas, aktyvus dalinimasis gerąja patirtimi skatina pedagogų tobulėjimą, leidžia teikti geresnę švietėjišką pagalbą tėvams, teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę, sveikos gyvensenos nuostatų formavimą ir idėjų sklaidą, kurti aplinkas, erdves, palankias sveikam vaiko ugdymuisi.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams