Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Aktualūs dokumentai

Aktualūs švietimo dokumentai

Klaipėdos m.  savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatai

 Klaipėdos m.  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas

Priėmimo į Klaipėdos  m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Prašymų mokytis 2022–2023 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės, registravimo pradžia

Klaipėdos m. savivaldybės  švietimo įstaigų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (si) šeimoje, sąrašas

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje veiksmų ir priemonių planas 2021–2024 metams

Klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metams nustatymas 

Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. T2-39 "Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 m. m. nustatymo" pakeitimas

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2021-2022 m. m nustatymas

Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metams nustatymo“  pakeitimas

Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių2021-2022 m. m.  nustatymas 

Švietimo paslaugų modernizavimo programa

Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimo Nr. T2-374 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas    2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-375 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų stadionų ir sporto aikštynų suteikimo paslaugos kainos nustatymo"

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl antrųjų klasių plaukimo

Tvirtinamas plaukimo aprašas

Plaukimo programa

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos m.  savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodika

Atlyginimo už teikiamas papildomas vaikų priežiūros paslaugas savivaldybės švietimo įstaigose dydis

Atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydis

Individualių ugdymo priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams rekomendacinis sąrašas

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos m. savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Klaipėdos m. savivaldybės mokinių priėmimo komisija

Atlyginimo dydžio už atlygintinai teikiamas paslaugas vykdant Klaipėdos Vydūno gimnazijos kultūrinio ir meninio ugdymo programą, nustatymas.

Vaikų priėmimas į Klaipėdos miesto ugdymo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, karantino laikotarpiu, įsakymo pakeitimas

Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Klaipėdos m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

Dėl Klaipėdos "Žemynos" gimnazijos pavadinimo pakeitimo, nuostatų ir veiklos modelio patvirtinimo

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų rekomendacijos

Klaipėdos m. savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo priemonių plano: PSO Europos sveikų miesto tinklo VII fazės veiklos krypčių įgyvendinimas, patvirtinimas

Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbas vasaros mėnesiais 2022 metais

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams