Pradžia
Lt En

Aktualūs dokumentai

Aktualūs švietimo dokumentai

 Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Klaipėdos m. savivaldybės  švietimo įstaigų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (si) šeimoje, sąrašas

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijosi

Klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metams nustatymas 

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2021-2022 m. m nustatymo

Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2021 metais

Švietimo paslaugų modernizavimo programa

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas

2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-374 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-375 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų stadionų ir sporto aikštynų suteikimo paslaugos kainos nustatymo"

Įsakymas dėl antrųjų klasių plaukimo

Tvirtinamas plaukimo aprašas

Plaukimo programa

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Atlyginimo už teikiamas papildomas vaikų priežiūros paslaugas savivaldybės švietimo įstaigose dydis

Atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydis

Individualių ugdymo priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams rekomendacinis sąrašas

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymas 2020-2021 m. m.

2021 metų mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų vykdymo centrai

Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Klaipėdos miesto savivaldybės mokinių priėmimo komisija

Mokesčių dydis už Vydūno gimnazijoje teikiamas atlygintinas paslaugas

Vaikų priėmimas į Klaipėdos miesto ugdymo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, karantino laikotarpiu, ĮSAKYMO PAKEITIMO

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašas

Mokinių, besimokančių pagal prafdinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams