Pradžia
Lt En

Aktualūs dokumentai

Aktualūs švietimo dokumentai

Švietimo paslaugų modernizavimo 2018–2021 metais programa

Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos 2019–2020 mokslo metų priėmimui

Dėl vaikų vasaros poilsio programų 2019 metams finansavimo (priedas)

Įsakymas dėl antrųjų klasių plaukimoTvirtinamas plaukimo aprašas, Plaukimo programa

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Atlyginimo už teikiamas papildomas vaikų priežiūros paslaugas savivaldybės švietimo įstaigose dydis

Atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydis

Individualių ugdymo priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams rekomendacinis sąrašas

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas

Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Klaipėdos miesto savivaldybės mokinių priėmimo komisija

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vertinimo kriterijų aprašas

Vaikų vasaros poilsio programų vertinimo kriterijų aprašas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei vaikų vasaros poilsio programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, vertinimo ekspertų atrankos aprašas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei vaikų vasaros poilsio programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, vertinimo ekspertų darbo reglamentas

Mokesčių dydis už Vydūno gimnazijoje teikiamas atlygintinas paslaugas

Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupių paslaugą

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams