Pradžia
Lt En

PASKATA PRITRAUKTI AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTUS

Dėl paskatos galima kreiptis nuo einamųjų metų sausio 31 d. iki gruodžio 1 d.

Paskata teikiama vadovaujantis Klaipėdos miesto 2021 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimu Nr. T2-285 „Dėl paskatos pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į Klaipėdos miesto savivaldybę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(toliau - Aprašas) (Aprašas)

KAS GALI TEIKTI

Pagal Aprašą paskatos gali prašyti fizinis asmuo (toliau – pareiškėjas), atitinkantis Aprašo II skyriuje nustatytus reikalavimus, ir „Klaipėda ID“ pateikęs tikslinės paskatos paraišką (toliau – paskatos paraiška), kuri atitinka Aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus. Paskatos paraiškos forma.

PASKATOS SĄLYGOS

Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra:

  • gyvenamojo būsto Klaipėdos mieste nuomos išlaidos (iki 80 procentų tinkamų finansuoti pareiškėjo išlaidų, bet ne daugiau nei 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų))
  • lietuvių kalbos kursų užsienio šalių piliečiams išlaidos (ne daugiau nei 400 Eur (keturi šimtai eurų)

Pareiškėjas turi atitikti  Apraše numatytus reikalavimus:

 • Pareiškėjas per paskutinius 12 mėn. nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Klaipėdoje.
 • Pareiškėjas turi turėti neterminuotą arba ne trumpesnę nei 12 mėnesių darbo sutartį su Savivaldybės teritorijoje registruota įmone.
 • Pareiškėjo pateiktoje darbo sutartyje nurodyta darbo pareigybė yra Aprašo 1 priede.(Sąrašas)

KUR IR KAIP KREIPTIS

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos, VšĮ „Klaipėda ID“, terminas gali būti pakeistas ir sutrumpintas, panaudojus visas paskatai skirtas lėšas.

Daugiau informacijos rasite čia: https://klaipedaid.lt/lt/gyvenimui/paskata-talentams/.

PASKATA ORGANIZUOTI KONFERENCINIO TURIZMO RENGINIUS

Dėl paskatos galima kreiptis nuo 2022 m. sausio 31 d. iki gruodžio 1 d.

Paskata teikiama vadovaujantis Klaipėdos miesto  2021 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimu Nr. T2-280  „Dėl paskatos organizuoti konferencinio turizmo renginius Klaipėdos miesto savivaldybėje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(toliau- Aprašas) (Aprašas ) 

KAS GALI TEIKTI

Pagal Aprašą  paskatos gali prašyti Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo (toliau – pareiškėjas), atitinkantis Aprašo II skyriuje nustatytus reikalavimus, ir pateikęs tikslinės paskatos verslui paraišką (toliau – paskatos paraiška), kuri atitinka Aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus. Paskatos paraiškos forma.

PASKATOS SĄLYGOS

Pareiškėjas turi atitikti Apraše numatytus reikalavimus:

 • Renginys turi vykti ne trumpiau nei 2 dienas (tarp spalio 1 d. ir gegužės 1 d.)
 • Planuojamas konferencijos dalyvių skaičius ne mažiau kaip 100 dalyvių iš jų 25 proc. užsienio šalių dalyviai.
 • Maksimalus vienos paskatos finansavimas iki 50 proc., bet ne daugiau 5000 Eur.
 • Paraiškos teikiamos likus ne  mažiau 50 d. iki renginio datos.

KUR IR KAIP KREIPTIS

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų  gruodžio 1 dienos, VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centrui, terminas gali būti pakeistas ir sutrumpintas, panaudojus visas paskatai skirtas lėšas.

Dėl paraiškų teikimo ir konsultacijų kreipkitės į Virginija Ketlerienė tel.+370 618 31858 , el. p. virginija@klaipedaid.lt

 

PASKATA NAUJŲ DARBO VIETŲ KŪRIMUI

Dėl paskatos galima kreiptis nuo 2022 m. sausio 31 d. iki gruodžio 1 d.

Paskata teikiama vadovaujantis Klaipėdos miesto 2021 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimu Nr. T2-275  „Dėl paskatos naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos miesto savivaldybėje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(toliau- Aprašas)  (Aprašas)

KAS GALI TEIKTI

Paskatos paraiškos forma. Pagal Aprašą remiamos pareiškėjo veiklos, kai jis investuoja į naujų darbo vietų sukūrimą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje. Naujos darbo vietos turi būti kuriamos paslaugų centruose arba informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) paslaugų sektoriaus įmonėse, o atitinkamų metų vidutinis darbo užmokestis darbuotojams turi būti ne mažesnis kaip Lietuvos statistikos departamento skelbiamas savivaldybės, kurioje investuojama, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

PASKATOS SĄLYGOS

Pareiškėjas turi atitikti Apraše numatytus reikalavimus:

 • Pareiškėjas vykdo veiklą ne trumpiau nei 1 metus.
 • Maksimalus vienos paskatos finansavimas ne daugiau 36 000 Eur.
 • Pareiškėjas atitinka nereikšmingos (de minimis) pagalbos skyrimo sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnyje.

KUR IR KAIP KREIPTIS

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos, VšĮ „Klaipėda ID“, terminas gali būti pakeistas ir sutrumpintas, panaudojus visas paskatai skirtas lėšas.

Dėl paraiškų teikimo ir konsultacijų kreipkitės į Virginija Ketlerienė tel.+370 618 31858 , el. p. virginija@klaipedaid.lt

Daugiau informacijos rasite čia.

2022 m. liepos 1 d. buvo pasirašytos 2 tikslinės paskatos sutartys, pagal kurias numatoma sukurti 12 aukštą pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų paslaugų centrų (angl. Shared services centre) įmonėse.

2020 m. kovo 2 dieną buvo paskelbtas pirmasis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kvietimas investuotojams, kuriantiems arba plečiantiems paslaugų centrus (angl. Shared services center arba SSC) Klaipėdos mieste, teikti paraiškas paramai, patirtų išlaidų kompensavimo būdu. Paraiškų priėmimo laikotarpiu iki kovo 20 d. buvo gautos ir įvertintos keturios paraiškos iš Klaipėdos mieste įsikurti ar plėstis planuojančių paslaugų centrų.

Klaipėdos mieste kurti ar plėsti turimus paslaugų centrus ir pasinaudoti Klaipėdos miesto savivaldybės paskata nusprendė UAB "BSC Group", UAB "Greencarrier Service Center", UAB "TeleSoftas", UAB "Omega Technology". Šioms įmonėms per 12 mėnesių sukūrusioms po 20 darbo vietų bus kompensuotos patirtos biuro patalpų nuomos išlaidos, neviršijančios 19 200 Eur. 20 sukurtų darbo vietų įmonės įsipareigos išlaikyti ne mažiau kaip 24 mėnesius nuo paramos gavimo.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content