Skip to content
Pradžia
Lt En De Ru

Tinklo pertvarkos planai, investicinės programos ir jų įgyvendinimo ataskaitos

Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2021-2025 metų tinklo pertvarkos bendrasis planas

Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas (priedas)

 

SKELBIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS DARŽELIO „GINTARĖLIS“  REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

             Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-65 Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Klaipėdos darželį „Gintarėlis“, skelbiame apie parengtą biudžetinės įstaigos Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas). Susipažinti su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos (toliau – BĮ) Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima šiuose interneto tinklalapiuose: BĮ Klaipėdos darželio „Gintarėlis“, BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ interneto svetainėse (www.klaipedosgintarelis.lt, www.klaipedosgiliukas.lt).

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Klaipėdos darželio "Gintarėlis" reorganizavimo"

Klaipėdos darželio "Gintarėlis" reorganizavimo, prisijungimo prie Klaipėdos lopšelio-darželio "Giliukas", sąlygų aprašas

 

SKELBIMAS DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  IR KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“

REORGANIZAVIMO SUJUNGIMO BŪDU, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

                Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-63 Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetines įstaigas lopšelį-darželį „Pingvinukas“ ir Klaipėdos lopšelį-darželį „Vėrinėlis“, skelbiame apie parengtą biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ ir biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ reorganizavimo sujungimo būdu sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas). Įstaigos reorganizuojamos reorganizuojami sujungimo būdu, sujungiant jas į naują juridinį asmenį – biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Vėtrungėlė“, kuriai pereina visos reorganizuojamų biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos. Susipažinti su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“ nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima šiuose interneto tinklalapiuose: BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“, BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ interneto svetainėse (www.pingvinukas.lt, www.klaipedosverinelis.lt).

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio "Pingvinukas" reorganizavimo"

Klaipėdos lopšelio-darželio "Pingvinukas" reorganizavimo, prisijungimo prie Klaipėdos lopšelio-darželio "Vėrinėlis", sąlygų aprašas

 

SKELBIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUTINĖLIS“  REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RADASTĖLĖ“, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

             Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-64 Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Putinėlis“, skelbiame apie parengtą biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“ reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas). Susipažinti su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos (toliau – BĮ) Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima šiuose interneto tinklalapiuose: BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“, BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ interneto svetainėse (www.putinelis.lt, www.radasteleklaipeda.lt).

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio "Putinėlis" reorganizavimo"

Klaipėdos lopšelio-darželio "Putinėlis" reorganizavimo, prisijungimo prie Klaipėdos lopšelio-darželio "Radastėlė", sąlygų aprašas

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio "Boružėlė" reorganizavimo"

Klaipėdos lopšelio-darželio "Boružėlė" reorganizavimo, prisijungimo prie Klaipėdos lopšelio-darželio "Traukinukas", sąlygų aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Traukinukas" nuostatai

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio "Kregždutė" reorganizavimo"

Klaipėdos lopšelio-darželio "Kregždutė" reorganizavimo, prisijungimo prie Klaipėdos lopšelio-darželio "Šaltinėlis", sąlygų aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Šaltinėlis" nuostatai

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio "Šermukšnėlė" reorganizavimo"

Klaipėdos lopšelio-darželio "Šermukšnėlė" reorganizavimo, prisijungimo prie Klaipėdos lopšelio-darželio "Čiauškutė", sąlygų aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Čiauškutė" nuostatai

2019 m. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo vertinimas;

2016 m. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo ataskaita;  

Klaipėdos švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2015–2018 metų tinklo pertvarkos bendrasis planas (ataskaita)

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams