Pradžia
Lt En

Teisės aktai

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas 

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai 

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinės taisyklės 

Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų kaupimo tvarka

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-971  „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka, Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka “  patvirtinimo“

Klaipėdos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas

Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika (tvarkos aprašas)

Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas

Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas 

Balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika 

DĖL SND BALIONŲ KEITIMO DAUGIABUČIUOSE:

1. Valstybė remia dujų balionų keitimą saugia energija

2. Valstybė remia dujų balionų keitimą saugia energija

INFORMACIJA DĖL ELEKTROS TIEKĖJO PASIRINKIMO:

1. Nuspręskite patys, iš ko pirksite elektros energiją savo namams

2. Nuspręskite patys, iš ko pirksite elektros energiją savo namams


Pavyzdinės formos

Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė forma)

Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinė forma ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinė forma 

Teisių ir prievolių perdavimo reorganizavus daugiabučio namo bendriją akto pavyzdinė forma

Pavyzdinė Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma 

Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinės formos 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content