Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Klaipėdos miesto savivaldybės kvietimas

2020 m. liepos 1 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-405 „Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus“ paskelbtas 8 kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) kviečia bendrojo naudojimo objekto valdytojus aktyviai dalyvauti Programoje ir parengti dokumentus būtinus pateikti kartu su paraiška. Privalomi pateikti dokumentai šie:

  1. nustatytos formos paraiška (jei teikiama per Savivaldybę tuomet prašymas - laisva forma);
  2. daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatas;
  3. nekilnojamojo turto registrų centro išrašas (teikiant per Savivaldybę, pateikti - neprivaloma);
  4. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas;
  5. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kuriuo bendraturčiai pritaria daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planui;
  6. pavedimo sutartis, jei projekto įgyvendinimo administravimas pavedamas asmeniui teikiančiam administravimo paslaugas.

Paraiškos/prašymai gali būti teikiami VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai tiesiogiai arba per Savivaldybę. Paraiškų teikimo terminas yra nuo 2020-07-01 iki 2021-03-01. Pažymime, kad VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra gautas paraiškas vertins iš karto jas gavusi ir, nelaukdama paraiškų teikimo termino pabaigos, sudarys galimybes eiti į kitą projekto įgyvendinimo etapą.

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams