Pradžia
Lt En

Apie įgyvendintus projektus

KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE ĮGYVENDINIMO EIGA 2016-2017 M.

I. KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMA

2013 m. rugsėjo 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T2-255 patvirtinta Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa (toliau-Programa). Programa, pagal dalyvaujančių namų skaičių, atrankos kriterijus, dalyvavimo Programoje sąlygas, skirstoma etapais:

1) I-asis etapas, kuriame dalyvauja 24 daugiabučiai namai, atrinkti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau-Savivaldybė), kur pagrindinis atrankos kriterijus - daugiausiai šilumos energijos vartojantys daugiabučiai namai;

2) II-asis etapas, kuriame dalyvauja 6 daugiabučiai namai, tai daugiabučiai namai, kurie butų ir kitų patalpų savininkų daugumos balsų sprendimu savarankiškai priėmė sprendimą dalyvauti Savivaldybės remiamoje Programoje. 2014 m. liepos mėn. 31 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-148 Programa papildyta 6 daugiabučiais namais;

3) III-asis etapas, kuriame dalyvauja 19-ka daugiabučių namų, namai atrinkti pagal 2016 m. rugpjūčio 26 d. Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-568 „Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujini (modernizuoti) daugiabučius namus“, kuriuo Savivaldybei nustatytas kvotų skaičius namams atnaujinti. 2017 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-146 Programa papildyta 19-ka daugiabučių namų;

4) IV-asis etapas, kuriame dalyvauja 27 daugiabučiai namai, namai atrinkti pagal III-ojo etapo sąlygas papildomai Aplinkos ministrui paskelbus kvietimą (kvietimas paskelbtas 2017-10-26) ir nustačius Savivaldybei paraiškų skaičiaus limitą. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planus (toliau-Investicijų planas) būtina buvo pateikti iki 2017 m. spalio 31d.

5) V-asis etapas, kuriame dalyvauja 5 daugiabučiai namai, namai atrinkti Aplinkos ministrui paskelbus kvietimą (kvietimas paskelbtas 2017-10-02) teikti paraiškas iki 2018-02-01. Paraiškas buvo galima teikti tiek per Savivaldybę, tiek tiesiogiai VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai, prieš tai turėjo būti atliktos investicijų planų korektūros ir planui pritarta daugumos patalpų savininkų sprendimu.

II. 2016 M. I-II ETAPO ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Pagal Programą 2016 m. Klaipėdos mieste buvo atnaujinti (modernizuoti) pirmieji 6 daugiabučiai namai: Švyturio g. 8, Taikos pr. 9, Sportininkų g. 28, Pušyno g. 29a, Nidos g. 40, Taikos pr. 33.

Švyturio g. 8, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. Statybos darbus sėkmingai vykdė UAB „Plungės lagūna“. Prieš namo atnaujinimą Švyturio g. 8 namo energinio naudingumo klasė buvo D, o po renovacijos pasiekta C energinio naudingumo klasė. Atlikus energinį sertifikavimą po renovacijos užfiksuota, kad name sutaupoma daugiau kaip 60 proc. šiluminės energijos. Name buvo apšiltintas fasadas, stogas, pakeisti namo, laiptinių, rūsio langai, įstiklinti balkonai. Atnaujinta šildymo sistema, taip pat atnaujintos karšto ir šalto vandens sistemos, atstatyta vėdinimo sistema, atnaujinta elektros instaliacija, buitinių nuotekų sistema.

 

 

 

 

 

 

Švyturio g. 8, Klaipėda

Pušyno g. 29, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. 2016 m. liepos mėn. statybos užbaigimo aktas modernizuojant daugiabutį namą surašytas ir Pušyno g. 29A, Klaipėdoje namui. Pušyno g. 29A rangos darbus vykdė UAB „BNRG“, techninę priežiūrą vykdė UAB „SDG“, techninį darbo projektą rengė UAB „Progresyvūs projektai“.

Prieš namo atnaujinimą Pušyno g. 29A namo energinio naudingumo klasė buvo E, o atlikus energinį sertifikavimą po renovacijos pasiekta C energinio naudingumo klasė. Name buvo apšiltintas fasadas, stogas, pakeisti namo, laiptinių, rūsio langai, įstiklinti balkonai. Atnaujinta šildymo sistema, įrengta daliklių sistema taip pat atnaujintos karšto ir šalto vandens sistemos, atstatyta vėdinimo sistema, atnaujinta elektros instaliacija, buitinių nuotekų sistema.

 

Pušyno g. 29, Klaipėda

Taikos pr. 9, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. 2016 m. liepos mėn. modernizuotas dar vienas daugiabutis namas Taikos pr. 9, Klaipėdoje. Taikos pr. 9 rangos darbų konkursą laimėjo UAB „Kuršasta“, techninę priežiūra vykdė Vytautas Rimkus, techninį darbo projektą rengė UAB „Progresyvūs projektai“. Prieš namo atnaujinimą (modernizavimą) šio namo energetinė klasė buvo E apšiltinus šio namo fasado sienas, cokolį, stogą, pakeitus laiptinės lauko duris bei langus, taip pat butų langus į mažesnio šilumos pralaidumo langus, įstiklinus balkonus, atlikus šilumos pertvarkymo darbus, vėdinimo sistemos atstatymo darbus bei įdiegus kitas namo modernizavimo priemones namo energetinė klasė po namo modernizavimo nustatyta C.

 

Taikos pr. 9, Klaipėda

2016 m. pabaigoje atnaujinti dar trys daugiabučiai namai: Sportininkų g. 28, Nidos g. 40, Taikos pr. 33, Klaipėdoje.  

Sportininkų g. 28, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. Sportininkų g. 28 rangos darbų konkursą laimėjo UAB „Professional Masters Group“, techninį darbo projektą rengė UAB „Progresyvūs projektai“, techninę priežiūrą vykdė A. Reinikis. Prieš namo atnaujinimą Sportininkų g. 28 namo energinio naudingumo klasė buvo D, o atlikus energinį sertifikavimą po renovacijos pasiekta C energinio naudingumo klasė. Name buvo apšiltintas fasadas, stogas, pakeisti namo, laiptinių, rūsio langai, įstiklinti balkonai. Atnaujinta šildymo sistema, įrengta daliklių sistema taip pat atnaujinta lietaus nuotekų, šalto vandens, buitinių nuotakų, drenažo vėdinimo sistemos.

 

 

 

 

 

 

 Sportininkų g. 28, Klaipėda

Nidos g. 40, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. Kiek daugiau nei prieš dvejus metus pradėta įgyvendinti Nidos g. 40, Klaipėda namo modernizavimo idėja įgyvendinta daugiau nei per 8 mėnesius ir tai yra pirmasis namas kuris sėkmingai užbaigė daugiabučio namo atnaujinimo procesą pagal II-ąjį Savivaldybės kvietimą.

Nidos g. 40 daugiabutis namas išsiskiria iš daugumos renovacijos procesą įveikusių daugiabučių, kad šalia energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimo, gyventojų pasirinktos ir alternatyvios energiją taupančios priemonės, tai saulės kolektorių įrengimas. Saulės kolektoriai leidžia sutaupyti išlaidas skirtas karšto vandens ruošimui, kurių pagalba galima sutaupyti iki 70 % metinių karšto vandens ruošimo išlaidų.

Nigos g. 40, Klaipėda

Taikos pr. 33, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. Sėkminga renovacija džiaugiasi ir Taikos pr. 33 namo butų ir kitų patalpų savininkai. Namo atnaujinimo projektas įgyvendintas itin efektyviai ir sklandžiai. Daugiabučio namo Taikos pr. 33 atnaujinimo (modernizavimo) darbai buvo pradėti 2016 m. balandžio mėn., statybos darbus atliko UAB „Kuršasta:, techninę priežiūrą vykdė  UAB ‚Pro bonus“, o techninį darbo projektą parengė UAB „Progresyvūs projektai“. Po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) buvusią E energinio naudingumo klasę paketė C.

Taikos pr. 33, Klaipėda

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesas kasmet įsibėgėja vis sparčiau. 2016 m. Klaipėdos mieste atnaujinti 49 daugiabučiai namai, o per laikotarpį nuo 2013-2017 m. atnaujinta net 92 daugiabučiai namai. Pagal įgyvendintų projektų skaičių Klaipėda užima trečią vietą Lietuvos mastu

II. 2017 M. I-II ETAPO ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Pagal Programą 2017 m. Klaipėdos mieste buvo atnaujinti (modernizuoti) dar 5 daugiabučiai namai, tai: Sportininkų g. 8, Sportininkų g. 16, Pušyno g. 29, Taikos pr. 35C bei Sausio 15-osios g. 3. Visi namai po namo atnaujinimo pasiekė C energinio naudingumo klasę ir įgyvendinus šilumos energiją taupančias priemones, 416 butų ir kitų patalpų savininkų taupo ne mažiau 60 proc. anksčiau vartotos šilumos, kas leidžia džiaugtis  ženkliai sumažėjusiomis sąskaitomis už suvartotą šilumos energiją.

Pušyno g. 29, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. Savivaldybė, Pušyno g. 29 daugiabutį namą atrinko ir įtraukė į Programą kaip vieną iš daugiausiai šilumos energijos suvartojantį daugiabutį namą. Šiam namui parengėme daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir energinio naudingumo sertifikatą,  paskyrėme projekto įgyvendinimo administratorių UAB „Vitės valdos“.

Pušyno g. 29, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžioje butų savininkai itin skeptiškai vertino namo dalyvavimą Programoje, tačiau vėliau nuomonė kito ir namas sėkmingai atnaujintas, pasiekta C energinio naudingumo klasė (prieš namo atnaujinimą buvo E). Daugiabutį namą modernizavo statybos įmonė UAB „BNRG“, techninį darbo projekto parengė UAB „Progresyvūs projektai“. Namo atnaujinimo darbai buvo  pradėti 2016 m. pavasarį, o užbaigti 2017 m. sausį. Daugiabučiame name buvo apšiltintas fasadas (įskaitant cokolį), stogas, pakeisti namo, laiptinių, rūsio langai, įstiklinti balkonai. Atnaujinta šildymo sistema, įrengta daliklių sistema, taip pat atnaujinta lietaus nuotekų, šalto vandens, buitinių nuotekų, elektros instaliacijos, pamatų drenažo, vėdinimo sistemos. 1900 m2 ploto namui atnaujinti suteiktas 452 tūkst. Eur. kreditas, kurį gyventojai turi išsimokėti per 20 m laikotarpį.

Sportininkų g. 8, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. 2017-03-06 surašant statybos užbaigimo aktą atnaujintas dar vienas daugiabutis namas Sportininkų g. 8, Klaipėda. Nors namas yra pastatytas dar 1960 m., šiuo metu atrodo lyg naujas ir žinoma - energetiškai efektyvus. Po namo atnaujinimo pasiekta C energinio naudingumo klasė, kas leidžia butų ir kitų patalpų savininkams sutaupyti daugiau kaip 60 proc. anksčiau suvartotos šilumos energijos.

Sportininkų g. 8, Klaipėda

Daugiabučio namo atnaujinimo techninį darbo projekto rengė UAB „Progresyvūs projektai“, statybos darbus atliko itin pajėgi statybos įmonė UAB „Kuršasta“, projektą administravo UAB „Vitės valdos“. Renovacijos procesas nebuvo trumpas, prasidėjo dar 2013 m. pab. kuomet parengėme daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planą, kuris eigoje buvo koreguotas. Investicijų planas buvo aptariamas su gyventojais, vėliau rengiamas projektas ir perkami statybos darbai, ilgai truko ir kreditavimo suteikimas projektui finansuoti. Statybos metu name atnaujinta namo šildymo sistema, apšiltintos fasado sienos, cokolis, stogas, pakeistos lauko durys, langai, pagal vieningą projektą įstiklinti balkonai bei įdiegtos kitos priemonės: atlikta elektros instaliacija, sutvarkytas pamatų drenažas, šalto vandens, buitinių nuotekų sistemos.

Sportininkų g. 16, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. Daugiabutis namas, kaip ir visi pirmojo etapo namai buvo atrinktas kaip vienas neefektyviausių Klaipėdos mieste, kuriam Savivaldybė parengė, o vėliau ir koregavo investicijų planą. Namo atnaujinimo procesas užtruko dėl nenumatytų aplinkybių, kai plane buvo numatytos per mažos investicijos projekto įgyvendinimui, ko pasekoje pakoregavus investicijų planą buvo būtinas pakartotinas gyventojų daugumos sprendimas namą modernizuoti. Vėlesniu etapu, parengus namo atnaujinimo techninį darbo projektą bankas nesuteikė kredito. Bankui skyrus finansavimą pradėti rangos darbai, kuriuos vykdė UAB „Pamario statyba“, techninį darbo projektą parengė UAB „Progresyvūs projektai“, o daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo darbus organizavo UAB „Vitės valdos“.

Sportininkų g. 16, Klaipėda

Vitės kvartalas kasmet tampa vis gražesniu ir patrauklesniu gyvenamuoju rajonu. Pagal Programą čia atnaujinti jau 5 daugiabučiai namai. Gyventojai matydami besikeičiančią aplinką bei energetiškai efektyvesnius namus ir toliau noriai įsitraukia į renovacijos procesą.

Taikos pr. 35C projekto įgyvendinimas. Tai daugiabutis namas esantis Klaipėdos miesto tikslinės teritorijos ribose, kurioje šiuo metu yra nemaža dalis modernizuojamų namų. Nors namas statytas dar 1962 m. ir  vadinamas „chruščiovkės“ tipo daugiabučiu namu, po namo atnaujinimo įrengus ventiliuojamą fasadą bei atnaujinus kitas energiją taupančias priemones atrodo lyg naujai pastatytas. Taikos 35C namo statybos darbus atliko UAB „Professional Master Group“, o techninį darbo projektą parengė UAB „Progresyvūs projektai“, projektą administravo – UAB „Vėtrungės būstas“.

Taikos pr. 35C, Klaipėda

Sausio 15-osios g. 3 projekto įgyvendinimas. Tai daugiabutis namas iš antrojo renovacijos etapo, kuris pagal jau atnaujintus namus yra vienas seniausių namų, statytas net 1937 m. Šio namo rangos darbus vykdė konkursą laimėjusi įmonė UAB „Vlastona“, pasiūliusi mažiausią kainą 180 458 Eur. už namo atnaujinimo priemonių įgyvendinimą,  didžiausia dalis piniginių lėšų buvo skiriama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 160 770 Eur., o kitoms atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms skirta 19 687 Eur. Statybos techninę priežiūrą vykdė mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“. 2017 11 06 pasirašytas statybos užbaigimo aktas, pasiekta C energinė naudingumo klasė. Šiandien daugiabutis namas kuris ribojasi su senamiesčio zona prilygsta naujos statybos namui.

Sausio 15-osios g. 3, Klaipėda

Iš Programoje dalyvaujančių daugiabučių namų statybos darbai yra vykdomi ir įpusėję šiuose daugiabučiuose namuose: Tiltų g. 4 , Sulupės g. 7, Sausio 15-osio g. 24, Taikos pr. 35B Taikos pr. 41, Taikos pr. 23, Taikos pr. 27 bei Rumpiškės g. 28. Netrukus prasidės namo atnaujinimo darbai ir prie šių daugiabučių namų: P. Komunos g. 2, Sportininkų g. 14 bei M. Mažvydo al. 10, kuriems jau yra parengti/baigiami rengti techniniai darbo projektai.

III. III-OJO PROGRAMOS ETAPO ĮGYVENDINIMAS

2016 m. LR Aplinkos ministrui paskelbus kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), Klaipėdos miesto savivaldybei buvo nustatytas 19-kos daugiabučių namų kvotų limitas. Iš viso Savivaldybei buvo pateiktos net 73 paraiškos kartu su jau parengtais daugiabučių namų investicijų planais. Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus atrankos kriterijus (paraiškos buvo vertinamos atsižvelgiant į šilumos energijos suvartojimą, butų ir kitų patalpų savininkų aktyvumą balsuojant, butų ir kitų patalpų skaičių daugiabučiame name, Klaipėdos miesto tikslinę teritoriją, daugiabučio namo vietą, kitų renovuotų namų ir vietos patrauklumo atžvilgiu bei kitais kriterijais) atrinkti 19-ka daugiabučių namų ir iki 2017 m. vasario 1 d. pateikti derinti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai. Visi daugiabučių namų investicijų planai buvo suderinti iki 2017 m. kovo 1 d. 19-kos daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai pritarė dalyvavimui Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. 2017-06-29 Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-146 papildyta Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa ir paskirti projektų įgyvendinimo administratoriai, kurie organizavo sekančius veiksmus pirkdami techninio darbo projekto parengimo ar rangos darbų kartu su projektavimu paslaugos pirkimus. Iki šios dienos visiems daugiabučiams namams jau yra nupirktos projektavimo paslaugos. Šio etapo projektų įgyvendinimas yra itin sėkmingas, nes lyginant per labai neilgą laiko tarpą jau yra du namai: Malūnininkų g. 16 (rangovas UAB „Norvila“) ir Kauno g. 29 (rangovas UAB „R2K“), kurie jau pradėjo statybos darbus, dar du daugiabučiai namai yra rangos darbų pirkimo stadijoje.

Pažymime, kad šiuo etapu tarp 19-kos daugiabučių namų atnaujinimo įtrauktas ir Vingio g. 35, Klaipėdoje daugiabučio namo atnaujinimas. Tai daugiabutis namas, kuriame savivaldybei nuosavybės teise priklauso net 94 proc. visų name esančių patalpų (Iš 103 butų-96). Šis namas išskirtinis savo techniniais sprendiniais (numatytas vėdinamas fasadas, balkonų konstrukcijų pakeitimas bei balkonų stiklinimas, šilumos punkto modernizavimas, saulės kolektorių-karštam vandeniui ruošti įrengimas, rekuperacinės sistemos įdiegimas ir kitos priemonės), kurių pagalba bus siekiama pasiekti A energinio naudingumo klasę. Tokio analogo neturi visa vakarų Lietuva. Šiuo etapu savivaldybėms, kurios turi gyvenamosios paskirties patalpas atnaujintame (modernizuojamame) name, teikiama valstybė parama, apmokant ir/ar kompensuojant visas su projekto parengimu ir įgyvendinimu susijusias išlaidas jeigu už šias patalpas yra suteiktas kreditas.

IV. PAPILDOMAS KVIETIMAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI

Atsižvelgiant į pateiktų paraiškų skaičių (Lietuvos mastu) pagal 2016 m. Aplinkos ministro kvietimą, bei tai, kad ne visi miestai buvo pateikę paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), šio kvietimo sąlygomis Aplinkos ministras 2017 m. spalio 26 d. paskelbė papildomą kvietimą namams atnaujinti, Klaipėdos miestui nustatant paraiškų limitą - 27 daugiabučius namus, kuriuos kartu su Investicijų planais privalu buvo pateikti iki lapkričio 1 d. Nors Klaipėdos miestui skirtas didžiausias paraiškų skaičius (kur Vilniui skirta-16, Palangai-10, Kaunui-8 paraiškos), savivaldybė pateikė visus 27-is daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planus. Iki šios dienos visi Investicijų planai yra jau suderinti ir planuojami organizuoti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimai dėl  sprendimo priėmimo namą atnaujinti (modernizuoti), o paskui pradėti ir paslaugų pirkimo procedūras.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu valstybės skiriama parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms jeigu projektas įgyvendintas iki 2017 m. gruodžio 31 d. - 35 proc., o jeigu iki 2020 m. gruodžio 31 d. - 30 proc. Taip pat sugrąžinta 100 proc. valstybės parama už projekto administravimą, techninio darbo projekto parengimą, bei techninę priežiūrą, papildoma 10 proc. kompensacija įgyvendinus projektą skiriama daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus esamą neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų.

Klaipėdos miesto gyventojai labai tiki renovacijos nauda ir aktyviai siekia namus atnaujinti (modernizuoti). Nuo 2013 m. kuomet Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa įgavo pagreitį Klaipėdos miestas pagal atnaujintų namų skaičių yra vienas iš lyderių užimantis trečiąją vietą: Vilniaus mieste atnaujinti-148 namai, Kaune-148 namai, Klaipėdoje-107 namai, Ignalinos rajone -80 daugiabučių namų.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams