Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Klaipėdos miesto savivaldybė pratęsia kultūros ir meno projektų ekspertų atranką

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius pratęsia ekspertų, kultūros ir meno projektams vertinti, atrankos konkurso paraiškų priėmimo terminą. Dokumentai priimami iki š. m. spalio 22 d. 12 val. Savivaldybės administracija įsipareigoja išlaikyti ekspertų anonimiškumą jų kadencijos laikotarpiu, kadencijos trukmė – 2 metai. Ekspertinio vertinimo paslaugos yra apmokamos, jas sudaro kultūros ir meno projektų (sričių ir programų), pateiktų dalinio finansavimo konkursui, vertinimas (individualiai ir grupėse) bei išvadų teikimas.

Ekspertams siūlomos pasirinkti ekspertinės sritys:

 • Archyvai;
 • Cirko meno teorija ir (ar) praktika;
 • Dailės praktika;
 • Dizaino teorija ir (ar) praktika;
 • Etnokultūros istorija ir (ar) teorija;
 • Fotografijos istorija ir (ar) teorija;
 • Fotografijos praktika;
 • Jūrinė kultūra ir (ar) istorija;
 • Kino teorija ir (ar) praktika;
 • Komunikacija ir (ar) žurnalistika;
 • Kultūrinio turizmo teorija ir (ar) praktika;
 • Kultūros edukacija;
 • Kultūros ir kūrybinių industrijų teorija ir (ar) praktika;
 • Kultūros ir meno vadybos praktika;
 • Kultūros paveldas;
 • Kultūros teorija ir (ar) istorija;
 • Leidyba, Literatūra;
 • Mažosios Lietuvos istorija;
 • Mėgėjų meno praktika;
 • Meno rezidencijų praktika;
 • Menotyra (dailės srities);
 • Menotyra (tarpdisciplininio meno sritis);
 • Muzeologija (muziejininkystė);
 • Muziejinių vertybių restauravimas ir (ar) konservavimas;
 • Muzikos teorija ir (ar) praktika (muzikologija);
 • Šokio meno teorija ir (ar) praktika;
 • Tarpdisciplininio meno praktika;
 • Tautodailė (amatai);
 • Teatro istorija ir (ar) teorija;
 • Teatro meno teorija ir (ar) praktika.

Pretendento anketoje būtina nurodyti ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 3 ekspertines sritis, atitinkančias pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį. Pasirinkus daugiau nei vieną, sritys nurodomos prioritetine tvarka: nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį.

Artimiausio kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkukrso kvietimai:

 

2021 m. kultūros ir meno sričių projektų sritys (ruduo/žiema)

1.       Klaipėdos 770-asis gimtadienis

2.       Vizualieji menai ir dizainas

3.       Scenos menai ir muzika

4.       Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra

5.       Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida

6.       Jūrinė kultūra ir edukacija

7.       Bendruomeniškumą skatinantys projektai

8.       Kultūros edukacija

9.       Menininkų rezidencijos

2021 m. kultūros ir meno programų projektų programa

1.       Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-metis

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba meno kūrėjo statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu;
 • Turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijos ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį kultūros ir meno ar kitoje srityje;
 • Būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jeigu jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

Ekspertais negali būti:

 • Kultūros ir meno tarybos prie Klaipėdos miesto tarybos nariai;
 • Dvi kadencijas iš eilės Klaipėdos kultūros ir meno projektų ekspertais buvę asmenys.

Paraiškų teikimo procesas:

 1. Užpildykite (privalomi visi laukai) pretendento anketą;
 2. Pridėkite išsilavinimą ir (ar) meno kūrėjo statusą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Pridėkite laisvos formos gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
 4. Parengtą 1 dokumentą PDF formatu iki 2021 m. spalio 22 d. 12 val. siųskite el. paštu germinta.patasiute@klaipeda.lt.

Aktualūs dokumentai:

Pretendento anketa

Ekspertų atrankos aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

Kultūros ir meno projektų finansavimo tvarka

 

Jei kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į Kultūros skyriaus vyr. specialistę Germintą Patašiūtę telefonu (8 46) 39 61 73, el. paštu germinta.patasiute@klaipeda.lt  

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams