Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Atliktas kultūros ir meno sričių projektų paraiškų administracinis vertinimas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius atliko kultūros ir meno sričių projektų dalinio finansavimo konkursui pateiktų paraiškų administracinį vertinimą. 2022 metų konkursui iš viso pateiktos 140 paraiškų, viena – po nustatyto paraiškų termino pabaigos, todėl konkurse dalyvaujančių sričių projektų paraiškų sulaukta 139, Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-mečio programai pateikta 10 paraiškų.

Džiaugiamės aktyviu uostamiesčio kultūros bendruomenės siekiu kitais metais prisidėti prie Klaipėdos 770-ojo gimtadienio įprasminimo, daugiausia iniciatyvų šiais metais sulaukė būtent Klaipėdos miesto 770-ojo gimtadienio sritis – pateiktos 23 paraiškos. Tradiciškai daug paraiškų pateikta istorinės atminties, paveldo ir etninės kultūros projektų sričiai – 21, bendruomeniškumą skatinančių projektų ir kultūros edukacijos sritims pateikta po 20 paraiškų. Kitose srityse pateiktų paraiškų skaičius pasiskirstė taip: jūrinė kultūra ir edukacija – 12, kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida – 6, scenos menai ir muzika – 12, vizualieji menai ir dizainas –10, menininkų rezidencijos – 5 paraiškos.

Dėl administracinių reikalavimų, kurie nurodyti Kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos apraše, neatitikimo atmestos 4 sričių projektų paraiškos, trys iš jų neatitiko paraiškas galinčių teikti subjektų teisinės formos (paraiškas gali teikti tik ne pelno siekiančios organizacijos, Tvarkos aprašo 7.1 p.).

Administracinius reikalavimus atitinkančios paraiškos numatyta tvarka bus teikiamos vertinti ekspertams. Kiekvieną srities projekto paraišką individualiai vertins 3 ekspertai, vėliau projektų paraiškos bus vertinamos ekspertų grupėse. Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkurso rezultatus planuojama paskelbti 2022 m. kovo mėn. viduryje.

Bendras visų kultūros ir meno sričių projektų finansavimo poreikis iš savivaldybės biudžeto – 1 186 814 eurų, t.  y. beveik 17 proc. mažiau lyginant su praėjusiais 2021 metais (1 425 818 eurų), lėšų poreikis sumažėjo 239 004 eurais. Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-mečio programai pateiktų paraiškų finansavimo iš savivaldybės biudžeto poreikis – 213 756 Eur.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Kultūros skyriaus specialistes: vyr. specialistę Germintą Patašiūtę tel. (8 46) 39 61 73, el. paštas germinta.patasiute@klaipeda.lt  ir Kristiną Skiotytę-Radienę tel. (8 46) 39 61 73, el. paštas kristina.skiotyte-radiene@klaipeda.lt.

Žemiau pateikiamas sąrašas kultūros ir meno projektų paraiškų, kurios atitinka administracinius reikalavimus ir numatyta tvarka bus perduodamos vertinti ekspertams. 

SRIČIŲ PROJEKTAI

Organizacijos pavadinimas

Teisinė forma

Projekto pavadinimas

                                                           I.        Klaipėdos 770-asis gimtadienis

 Klaipėda atvirai

VšĮ

Urbanistiniai jubiliejai

Nacionalinė vargonininkų asociacija

Asociacija

Kompaktinės plokštelės „Vargonų laivė. Didieji C. Francko kūriniai vargonams“ parengimas ir leidyba

Klaipėdos apskrities žurnalistų ir verslininkų klubas

Asociacija

Knygos „Klaipėdos krašto pinigai 1917-1923“ (autorius V. Zenkevičius) spausdinimas

Klaipėda atvirai

VšĮ

Kelionė laiku Klaipėdos gatvėmis: vokiška versija

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

Klaipėdos ženklai ir jų skaida

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

REMESOS ORATORIJA „SAKMĖ APIE MEMELBURGĄ“

Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius

Asociacija

Dokumentinis filmas „Tegu eina liepsnodami“

Klaipėdos universitetas

IV tarptautinis kamerinės muzikos festivalis IMPRESIJOS, skirtas Klaipėdos miesto 770-ajam gimtadieniui

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras

VšĮ

ISTORINIS ATVIRUKAS

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras

VšĮ

DINGUSI KARALYSTĖ

Lietuvos žmogaus teisių lyga

Asociacija

„Sienos turi ausis“. Ado Gecevičiaus koncertas ir šviesų ir video projekcijų spektaklis Teatro aikštėje

Lietuviškos šventės

VšĮ

Festivalis „Moliūgų šventė“

Lietuviškos šventės

VšĮ

„Haiku Klaipėdai“

Lietuviškos šventės

VšĮ

„Klaipėdos bokštai“

Šv. Pranciškaus vilties miestas

VšĮ

Klaipėdos 770-ajam gimtadieniui dedikuotas altoriaus užtiesalas „Metų laikai‘“

Mėlynoji vakarienė

VšĮ

MĖLYNOJI VAKARIENĖ

Menininkų grupė Žuvies akis

Asociacija

Vaizdo ir garso instaliacija - koncertas „Mirštantis Miestas. Gyvenimui“

Šauksmas

VšĮ

Dokumentinis filmas „PĖDOS“

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

„Sugrįžę iš praeities“

Klaipėdos apskrities dailininkų sąjunga

Asociacija

„BANGOLAUŽIS“

Klaipėdos vokiečių bendrija

Asociacija

Įdomūs, garsūs ir paslaptingi Memelio/Klaipėdos gyventojai

LPS „BOČIAI“ KLAIPĖDOS PAJŪRIO BENDRIJA

Asociacija

„BOČIAI“ – KLAIPĖDOS 770-MEČIUI“

Marinistikos centras

VšĮ

Karaliaus Vilhelmo kanalas

                                              II.        Bendruomeniškumą skatinantys projektai

Lietuvos nacionalinis dailes muziejus

Duok leteną, drauge, kursime kartu

Klaipėdos totorių bendrija „Nur“

Asociacija

„Nacionalinė totorių šventė „Sabantuj“

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

Tvarios šventės. Kalėdų eglučių kiemelis

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

Sava biblioteka: kultūrą kurianti bendruomenė

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“

Asociacija

„Teatras kitaip“

Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“

Asociacija

III–asis chorinės muzikos festivalis – „Dainoje tautos dvasia“

Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“

Asociacija

Vakarų Lietuvos bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalis

Auksinė ginsvė

VšĮ

Nemokamų seminarų ciklas Neringos/Debreceno/Baltijos mikrorajonų gyventojams.

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

VšĮ

Meniniai tyrimai bendruomenių įtraukimui ir jaunų menininkų kvalifikacijai

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Kultūros, istorijos ir paveldo renginių ciklas Smiltynejė: Aš esu Smiltynė, ar pažįsti mane?

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras

VšĮ

SUVENYRAS: SUKURTA KLAIPĖDOJE

Vieno aktoriaus teatras

VšĮ

Ėvikės skaitytojų teatrėlis: Vytauto Kaltenio pjesė „Ir lazdą jau padėjau…“
Skiriama Mažosios Lietuvos metraštininkės, rašytojos Ievos Simonaitytės 125-mečiui

Klaipėdos publika

VšĮ

Gatvės muzikos diena Klaipėdoje

Lietuviškos šventės

VšĮ

Jaunimo muzikos dienos Klaipėdoje

Lietuviškos šventės

VšĮ

Neįgaliųjų paplūdimio festivalis-dirbtuvės „BeachArt“

Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacija

Asociacija

VEIK Klaipėdoje

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius

Asociacija

NOVELĖS RUDUO

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius

Asociacija

POEZIJOS PAVASARIS

Vakaro žaros

VšĮ

„Rudeniškų melodijų, šviesos ir derliaus šventė – 2022“

Tautinės muzikos asociacija „Trimitatis“

Asociacija

Tautinių instrumentų orkestras „Trimitatis“. Kūrybinė laboratorija „Kartų dialogas“

                             III.        ISTORINĖ ATMINTIS, PAVELDAS IR ETNINĖ KULTŪRA

„Eglės“ leidykla

UAB

E. Barauskienės knygos "100 metų po vienu stogu. Paprūsės kronikos ir pasakojimai. Klaipėdos krašto prie Lietuvos 100-mečiui" leidyba

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius

Asociacija

Reminiscencijos

Lietuvos nacionalinis dailės  muziejus

Tarptautinė paroda "Horsto Skodlerrako 1920-2001" kūryba. Iš Rytrpūsių krašo muziejaus Liuneburge (Vokietija) rinkinių

LPS „Bočiai“ Klaipėdos pajūrio bendrija

Asociacija

"Atgaivinkime ir tęskime mažosios Lietuvos tradicijas"

Druka

UAB

Literatūrinis - kultūrinis almanachas "Baltija 2022"

Druka

UAB

Klaipėda Kleipė pėdas (pirminis knygos pavadinimas)

Klaipėdos dienraštis

UAB

Publikacijų ciklas "Slapta žyma"

Klaipėda atvirai

VšĮ

“Laimė gyventi be komunizmo”

Klaipėda atvirai

VšĮ

„Naujausių laikų Klaipėdos istorija: kas jau atgulė archyvan”

Klaipėdos universitetas

VšĮ

Tinklalaidės "Susitikimai +", skirtos Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečiui

Kurianti partnerystė

VšĮ

Sauliaus Šaltenio knygos "KLAIPĖDA, MANO PROSENELĖ" parengimas ir leidyba

Vakarų ekspreso projektai

VšĮ

,Už laisvę žuvusiems 1923 m. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse"

Vakarų ekspreso projektai

VšĮ

Klaipėdos įdomybės

Vieno aktoriaus teatras

VšĮ

Tapatumo daigai ant modernybių asfalto: radijo pokalbiai, publikacijos ir virtualios parodos, pristatančios jaunųjų tautodailininkų kūrybą. Skiriama Lietuvos jaunimo metams

Lietuvos Jūrų muziejus

Dangės flotilė

Viliaus Gužauskio firma Homo liber

Individuali įmonė

Daivos Molytės-Lukauskienės knygos „Kaip kiras gintarus rinko“ vertimas į vokiečių kalbą, leidyba ir sklaida

Tradicinių ir istorinių laivų asociacija

Asociacija

10-oji tradicinių ir istorinių laivų regata "BURPILIS 2022"

Klaipėdos žydų bendruomenė

Asociacija

KURIAME KLAIPĖDĄ KARTU

Leidykla LAPAS

VšĮ

Klaipėdos architektūros gido parengimas leidybai

Prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla

VšĮ

Tarptautinis žydų kultūros festivalis „ŠALOM VISUOS KRAŠTUOS“

VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras

VšĮ

ŠV. MARTYNAS. IR JO ŽĄSYS.

                                                               IV.        KULTŪROS EDUKACIJA

RIAON production house

VšĮ

„#calmstop“

RIAON production house

VšĮ

Kūrybinės dirbtuvės senolių namuose „Neišsiųsti laiškai“

Klaipėda Atvirai

VšĮ

„Su gimtadieniu, Magistre!”

Muzikos svetainė

Asociacija

IV KŪRYBINIS FESTIVALIS-KONKURSAS „ART FORMAT DEBIUT“

Muzikos svetainė

Asociacija

„ЕUROPOS KULTŪROS DIALOGAS - ITALŲ IR VOKIEČIŲ VOKALINĖS TRADICIJOS“. KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

Muzikos svetainė

Asociacija

„ATEITIES MUZIKA“ - SEMINARŲ CIKLAS

Lietuvos jūrų muziejus

Tvarios ateities kūrėjų laboratorija BE ATLIEKŲ. 2022

Klaipėdos jaunimo teatras

VšĮ

Edukacinės menų dirbtuvės jaunimui „Procesas 2022“

Klaipėdos universitetas

VšĮ

„Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos“ XXII seminaras ir tarptautinis kamerinės muzikos festivalis GAUDEAT MUSICA!

Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius

Asociacija

,,NordBaltic Incubator: Dokumentinė Klaipėda 2022”

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

Interaktyvių kultūros edukacijų paketas „Technologijų maištas: atgal į ateitį“

Klaipėdos dramos teatras

Viešojo kalbėjimo kursai

Prof. A .Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla

VšĮ

Pirmosios Rašto meno parodos, vykusios Klaipėdoje, 30-mečio minėjimas

Prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla

VšĮ

Tarptautinės Pop-up (erdvinių) knygų, objektų kūrybinės dirbtuvės, Pop-up knygų paroda, susitikimai su Pop- up knygų menininkais.

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras

VšĮ

KLAIPĖDA: 100 POŽIŪRIO KAMPŲ

Projektas LT

VšĮ

Senųjų tradicijų ir menų festivalis GABYA

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija

VII tarptautinis Kazimiero Biliūno konkursas

Klaipėdos dienraštis

UAB

Klaipėdos kultūros ir meno refleksijos žurnale „DURYS“ 2022 m.

                                                      V.        JŪRINĖ KULTŪRA IR EDUKACIJA

Lietuvos jūrų muziejus

Virtualių edukacinių laidų ciklas „SU JŪRA MES DIDESNI“

Kultfliuksas

VšĮ

„Uosto istorijos“

Vakarų ekspreso projektai

VšĮ

„Laivai ir jų krikštamotės“

Klaipėdos publika

VšĮ

Klaipėdos laivų paradas

Tekantis Vanduo

VšĮ

Burlaivio „Olga“ būklės vertinimas, laivo atkūrimo projektavimas

Lietuvos marinistinės kultūros išsaugojimo centras

VšĮ

LIETUVOS KULTŪROS REGISTRO SAUGOMI LAIVAI

Lietuvos jūrų muziejus

„Misija: nepažadinta Baltija“

Lietuvos jūrų muziejus

„Geltona.Žalia.Raudona.MĖLYNA! (III etapas)“

„Eglės“ leidykla

UAB

Antano Stanevičiaus fotoalbumo „LIETUVIŠKOJI KLAIPĖDA. Jūrinė“ leidyba ir fotografijos paroda

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius

 Asociacija

ŽODŽIŲ JŪRA

Klaipėdos dienraštis

UAB

Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-metis – atverti jūrų vartai į pasaulį

                 VI.        SCENOS MENAI IR MUZIKA (TEATRAS, LĖLIŲ TEATRAS, OPERA, MUZIKINIS TEATRAS, ŠOKIS, CIRKAS)

Šokio teatras "Judesio erdvė"

VšĮ

Interaktyvus judesio spektaklis 6-18 mėnesių kūdikiams "Drugio kelionė"

„Eglės“ leidykla

UAB

A. Stanevičiaus apybraižos "ANT ŽUVĖDROS SPARNŲ. Klaipėdos miesto Garbės piliečiai Skaistutė Idzelevičienė ir Romualdas Izdelevičius" leidyba

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Biudžetinė įstaiga

Laikas šokio ritmu

Baltijos renginiai

VšĮ

Steponas Januška ir grupė studija CD "Nestabdom" leidyba

Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“

Asociacija

II-asis Gedimino Purlio nacionalinis jaunųjų dirigentų konkursas

Klaipėdos miesto chorinė bendrija "Aukuras"

Asociacija

Sakralinės muzikos festivalis „Misericordia“

Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“

Asociacija

XXII tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

VšĮ

Spektaklio vaikams "Abejotinas svečias" (darbinis pavadinimas) statymas ir edukaciniai teatriniai užsiėmimai vaikams

Klaipėdos dramos teatras

Agata Duda Gracz spektaklio "Prisikėlėlis" (darbinis pavadinimas) pastatymas

Klaipėdos dramos teatras

Spektaklio A. Duda-Gracz „Tarp Lenos kojų, arba „Švenčiausiosios Mergelės Marijos mirtis“ pagal Mikelandželą Karavadžą“ gastrolės užsienyje

Klaipėdos dramos teatras

Tado Montrimo spektaklio pagal Karel Čapek pjesę „R. U. R“ pastatymas

Vieno aktoriaus teatras

VšĮ

Kviečia vasaros radijo teatras. Gintaro Beresnevičiaus tekstai ir kontekstai : esė, pjesės, regėjimai bei pasergėjimai

        VII.        VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARPDISCIPLININIS MENAS) IR DIZAINAS

Klaipėdos dailininkų fondas

VšĮ

Graphic Violence

Klaipėdos dailininkų fondas

VšĮ

Pain(t)

Klaipėdos apskrities dailininkų sąjunga

Asociacija

"Plius minus trisdešimt"

Klaipėdos apskrities dailininkų sąjunga

Asociacija

"Ieškojimai III"

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius

Asociacija

Laiškai Jonui Mekui iš Klaipėda Fluxus

Menų zona

Asociacija

Nikitos Kadano paroda „Kodėl mes dažome veidus“

Versas ar menas

VšĮ

Nuo taško prasideda pasaulis

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Miesto sodas

Kūrėjų sąjunga

Asociacija

„DROZOFILOS, DIDŽĖJAI IR DŽEDAJAI III“

Metas veikti

VšĮ

Daugiau drąsos kurti

        VIII.        KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ PLĖTRA, KINO MENO SKLAIDA

Klaipėdos apskrities dailininkų sąjunga

Asociacija

"Positions 2022, Berlynas"

Kino aljansas

VšĮ

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ Klaipėdoje

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

VšĮ

Vasaros MEDIA studija: Žanras kine

Klaipėdos jaunimo teatras

VšĮ

Trumpametražiai vaizdo pasakojimai ištrauka

Medijų uostas

VšĮ

Kino klubas 8 1/2

Suspaustas laikas

VšĮ

Tarptautinis alternatyvaus kino ir meno festivalis „Suspaustas Laikas“

                                                             IX.        MENININKŲ REZIDENCIJOS

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Jaunimo rezidencija, Opera „Buratinas“

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Tarptautinė šokio rezidencija „Dėmesio, Baletas“

Klaipėdos jaunimo teatras

VšĮ

Režisieriaus ir teatro pedagogo Didier Girauldon (Prancūzija) rezidencija Klaipėdoje

Menų zona

Asociacija

Rezidencija „Menų zona“

Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius

Asociacija

Fotografijos rezidencija Klaipėdoje

KLAIPĖDOS PRIJUNGIMO PRIE LIETUVOS 100-MEČIO PROGRAMOS PROJEKTAI

Organizacijos pavadinimas

Teisinė forma

Projekto pavadinimas

Klaipėda atvirai

VšĮ

"Istorinės KlaiPĖDOS Pėdos"

Asmenybės ugdymo centras

VšĮ

100 Steampunk stiliaus dviračių Klaipėdos miesto gatvėse

Mažosios Lietuvos reikalų taryba Klaipėdos krašto skyrius

Asociacija

Mažosios Lietuvos kultūros politikos ir visuomenės veikėjų Erdmono Simonaičio ir Jokūbo Stiklioriaus įamžinimas atminimo stela prie pastato Šaulių g. 31 - "Didvyriai gyvi"

Kultūros centras Kūrybos gelmės

VšĮ

"Iš akies traukta Klaipėda.Naujoji Žemė"

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius

Asociacija

Klaipėdos miesto dailės palikimas

Ars TEKTONIKA

VšĮ

1923-ujų metų Klaipėdos krašto sukilimo ir žygio vado Jono Budrio įamžinimas prie pastato esančio Sukilėlių g. 8

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Šokio projektas „Klaipėdos kraštas: vakar, šiandien, rytoj“

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Istorijų opera „Klaipėda“

 Lietuvos jūrinis klasteris

Asociacija

„Jūros ambasada“

Menų zona

Asociacija

„Klaipėdos krašto meno kolonijos“

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams