Pradžia
Lt En

Ar pritariate Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos memorialo, esančio S. Daukanto g. pertvarkymui, pašalinant su žuvusių karių amžinojo poilsio vietos įamžinimu nesusijusius sovietinės ideologijos ženklus ir suteikiant karių palaidojimo vietai naują architektūrinę kokybę?

Nuomonę galima pareikšti iki: 2022-06-14 00:00
Ar pritariate Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos memorialo, esančio S. Daukanto g. pertvarkymui, pašalinant su žuvusių karių amžinojo poilsio vietos įamžinimu nesusijusius sovietinės ideologijos ženklus ir suteikiant karių palaidojimo vietai naują architektūrinę kokybę?

Ši apklausa ­– Klaipėdos miesto mero inicijuotas būdas išsiaiškinti klaipėdiečių poziciją dėl sovietų karių palaidojimo vietoje Skulptūrų parke naudojamos sovietinės ideologijos ženklų ir galimybės šiai vietai suteikti naują architektūrinę kokybę. Savo išvadą dėl šios vietos jau yra pateikusi ekspertų darbo grupė https://www.klaipeda.lt/lt/doclib/tmy5vyuin37349dmge6eqh6wjadtjb8p. Sutariama, kad karių palaidojimo vieta gali būti pertvarkyta, atsisakant totalitarinio militarizmo estetikos ir sovietinės propagandos naudotų simbolių ir raiškos priemonių. Tuo pačiu akcentuojama, kad reikalingas pagarbus ir išmintingas elgesys, saugojant šioje vietoje palaidotų karių palaikus. Darbo grupės išvadas, kaip ir šios miestiečių apklausos rezultatus numatoma pateikti Savivaldybės tarybai, kuri priims galutinį sprendimą.  Pagal Vietos savivaldos įstatymą gyventojų balsas – patariamojo pobūdžio. Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Savivaldybės taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą klausimą, jeigu savo nuomonę pateiktu klausimu pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje.

Išreikšdami savo nuomonę, sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami vadovaujantis  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies a) p.  tik apklausos vykdymo tikslu. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, parašas, pateikta nuomonė. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710823, adresas: Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 66, el. p. info@klaipeda.lt ). Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi 6 mėn. po apklausos pabaigos ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tie asmenys turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312) ir pasikonsultuoti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@klaipeda.lt

Rezultatai

  • {{res.title}}
    {{res.total}}
Viso:
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content