Pradžia
Lt En

Įgyvendinti renovacijos projektai

KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE ĮGYVENDINIMO EIGA

I. KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMA

2013 m. rugsėjo 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T2-255 patvirtinta Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa (toliau-Programa). Programa, pagal dalyvaujančių namų skaičių, atrankos kriterijus, dalyvavimo Programoje sąlygas, skirstoma etapais:

1) I-asis etapas, 2013 m. dalyvauja 24 daugiabučiai namai, atrinkti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau-Savivaldybė), kur pagrindinis atrankos kriterijus - daugiausiai šilumos energijos vartojantys daugiabučiai namai;

2) II-asis etapas, 2014 m. dalyvauja 6 daugiabučiai namai, tai daugiabučiai namai, kurie butų ir kitų patalpų savininkų daugumos balsų sprendimu savarankiškai priėmė sprendimą dalyvauti Savivaldybės remiamoje Programoje.

3) III-asis etapas, dalyvauja 19 daugiabučių namų, namai atrinkti pagal 2016 m. rugpjūčio 26 d. Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-568 „Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujini (modernizuoti) daugiabučius namus“, kuriuo Savivaldybei nustatytas kvotų skaičius namams atnaujinti.

4) IV-asis etapas, dalyvauja 27 daugiabučiai namai, namai atrinkti pagal III-ojo etapo sąlygas, papildomą Aplinkos ministro 2017 m. spalio 26 d. paskelbtą kvietimą ir nustačius Savivaldybei paraiškų skaičiaus limitą. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planus (toliau-Investicijų planas) būtina buvo pateikti iki 2017 m. spalio 31 d.

5) V-asis etapas, dalyvauja 5 daugiabučiai namai, pagal 2017 m. spalio 2 d. Aplinkos ministro paskelbtą kvietimą daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Pagal atrankos kriterijus visi namai atrinkti į pagrindinį finansuotinų projektų sąrašą.

6) VI-asis etapas, dalyvauja 23 daugiabučiai namai, pagal 2018 m. liepos 27 d. Aplinkos ministro paskelbtą kvietimą daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti). Pagal atrankos kriterijus visi namai atrinkti į pagrindinį finansuotinų projektų sąrašą.

7) VII-asis etapas, dalyvauja 19 daugiabučių namų, pagal 2019 m. rugpjūčio 14 d. Aplinkos ministro paskelbtą kvietimą daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti). Pagal atrankos kriterijus visi namai atrinkti į pagrindinį finansuotinų projektų sąrašą.

Viso programoje dalyvauja 123 daugiabučiai namai.

 

II. 2016 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Pagal Programą 2016 m. Klaipėdos mieste buvo atnaujinti (modernizuoti) pirmieji 6 daugiabučiai namai: Švyturio g. 8, Taikos pr. 9, Sportininkų g. 28, Pušyno g. 29a, Nidos g. 40, Taikos pr. 33.

Švyturio g. 8, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. Statybos darbus sėkmingai vykdė UAB „Plungės lagūna“. Prieš namo atnaujinimą Švyturio g. 8 namo energinio naudingumo klasė buvo D, o po renovacijos pasiekta C energinio naudingumo klasė. Atlikus energinį sertifikavimą po renovacijos užfiksuota, kad name sutaupoma daugiau kaip 60 proc. šiluminės energijos. Name buvo apšiltintas fasadas, stogas, pakeisti namo, laiptinių, rūsio langai, įstiklinti balkonai. Atnaujinta šildymo sistema, taip pat atnaujintos karšto ir šalto vandens sistemos, atstatyta vėdinimo sistema, atnaujinta elektros instaliacija, buitinių nuotekų sistema.

Švyturio g. 8, Klaipėda

Pušyno g. 29A, Klaipėda

Pušyno g. 29A, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. 2016 m. liepos mėn. statybos užbaigimo aktas modernizuojant daugiabutį namą surašytas Pušyno g. 29A, Klaipėdoje namui. Pušyno g. 29A rangos darbus vykdė UAB „BNRG“, techninę priežiūrą vykdė UAB „SDG“, techninį darbo projektą rengė UAB „Progresyvūs projektai“.

Prieš namo atnaujinimą Pušyno g. 29A namo energinio naudingumo klasė buvo E, o atlikus energinį sertifikavimą po renovacijos pasiekta C energinio naudingumo klasė. Name buvo apšiltintas fasadas, stogas, pakeisti namo, laiptinių, rūsio langai, įstiklinti balkonai. Atnaujinta šildymo sistema, įrengta daliklių sistema taip pat atnaujintos karšto ir šalto vandens sistemos, atstatyta vėdinimo sistema, atnaujinta elektros instaliacija, buitinių nuotekų sistema.

Taikos pr. 9, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. 2016 m. liepos mėn. modernizuotas dar vienas daugiabutis namas Taikos pr. 9, Klaipėdoje. Taikos pr. 9 rangos darbų konkursą laimėjo UAB „Kuršasta“, techninę priežiūra vykdė Vytautas Rimkus, techninį darbo projektą rengė UAB „Progresyvūs projektai“. Prieš namo atnaujinimą (modernizavimą) šio namo energetinė klasė buvo E apšiltinus šio namo fasado sienas, cokolį, stogą, pakeitus laiptinės lauko duris bei langus, taip pat butų langus į mažesnio šilumos pralaidumo langus, įstiklinus balkonus, atlikus šilumos pertvarkymo darbus, vėdinimo sistemos atstatymo darbus bei įdiegus kitas namo modernizavimo priemones namo energetinė klasė po namo modernizavimo nustatyta C.

Taikos pr. 9, Klaipėda

Sportininkų g. 28, Klaipėda

Sportininkų g. 28, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. Sportininkų g. 28 rangos darbų konkursą laimėjo UAB „Professional Masters Group“, techninį darbo projektą rengė UAB „Progresyvūs projektai“, techninę priežiūrą vykdė A. Reinikis. Prieš namo atnaujinimą Sportininkų g. 28 namo energinio naudingumo klasė buvo D, o atlikus energinį sertifikavimą po renovacijos pasiekta C energinio naudingumo klasė. Name buvo apšiltintas fasadas, stogas, pakeisti namo, laiptinių, rūsio langai, įstiklinti balkonai. Atnaujinta šildymo sistema, įrengta daliklių sistema taip pat atnaujinta lietaus nuotekų, šalto vandens, buitinių nuotakų, drenažo vėdinimo sistemos.

Nidos g. 40, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. Kiek daugiau nei prieš dvejus metus pradėta įgyvendinti Nidos g. 40, Klaipėda namo modernizavimo idėja įgyvendinta daugiau nei per 8 mėnesius ir tai yra pirmasis namas kuris sėkmingai užbaigė daugiabučio namo atnaujinimo procesą pagal II-ąjį Savivaldybės kvietimą.

Nidos g. 40 daugiabutis namas išsiskiria iš daugumos renovacijos procesą įveikusių daugiabučių, kad šalia energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimo, gyventojų pasirinktos ir alternatyvios energiją taupančios priemonės, tai saulės kolektorių įrengimas. Saulės kolektoriai leidžia sutaupyti išlaidas skirtas karšto vandens ruošimui, kurių pagalba galima sutaupyti iki 70 % metinių karšto vandens ruošimo išlaidų.

Nigos g. 40, Klaipėda

Taikos pr. 33, Klaipėda

Taikos pr. 33, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. Sėkminga renovacija džiaugiasi ir Taikos pr. 33 namo butų ir kitų patalpų savininkai. Namo atnaujinimo projektas įgyvendintas itin efektyviai ir sklandžiai. Daugiabučio namo Taikos pr. 33 atnaujinimo (modernizavimo) darbai buvo pradėti 2016 m. balandžio mėn., statybos darbus atliko UAB „Kuršasta:, techninę priežiūrą vykdė  UAB ‚Pro bonus“, o techninį darbo projektą parengė UAB „Progresyvūs projektai“. Po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) buvusią E energinio naudingumo klasę paketė C.

III. 2017 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Pagal Programą 2017 m. Klaipėdos mieste buvo atnaujinti (modernizuoti) dar 5 daugiabučiai namai, tai: Sportininkų g. 8, Sportininkų g. 16, Pušyno g. 29, Taikos pr. 35C bei Sausio 15-osios g. 3. Visi namai po namo atnaujinimo pasiekė C energinio naudingumo klasę ir įgyvendinus šilumos energiją taupančias priemones, 416 butų ir kitų patalpų savininkų taupo ne mažiau 60 proc. anksčiau vartotos šilumos, kas leidžia džiaugtis  ženkliai sumažėjusiomis sąskaitomis už suvartotą šilumos energiją.

Pušyno g. 29, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. Savivaldybė, Pušyno g. 29 daugiabutį namą atrinko ir įtraukė į Programą kaip vieną iš daugiausiai šilumos energijos suvartojantį daugiabutį namą. Šiam namui parengėme daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir energinio naudingumo sertifikatą,  paskyrėme projekto įgyvendinimo administratorių UAB „Vitės valdos“.

Projekto įgyvendinimo pradžioje butų savininkai itin skeptiškai vertino namo dalyvavimą Programoje, tačiau vėliau nuomonė kito ir namas sėkmingai atnaujintas, pasiekta C energinio naudingumo klasė (prieš namo atnaujinimą buvo E). Daugiabutį namą modernizavo statybos įmonė UAB „BNRG“, techninį darbo projekto parengė UAB „Progresyvūs projektai“. Namo atnaujinimo darbai buvo  pradėti 2016 m. pavasarį, o užbaigti 2017 m. sausį. Daugiabučiame name buvo apšiltintas fasadas (įskaitant cokolį), stogas, pakeisti namo, laiptinių, rūsio langai, įstiklinti balkonai. Atnaujinta šildymo sistema, įrengta daliklių sistema, taip pat atnaujinta lietaus nuotekų, šalto vandens, buitinių nuotekų, elektros instaliacijos, pamatų drenažo, vėdinimo sistemos. 1900 m2 ploto namui atnaujinti suteiktas 452 tūkst. Eur. kreditas, kurį gyventojai turi išsimokėti per 20 m laikotarpį.

Pušyno g. 29, Klaipėda

Sportininkų g. 8, Klaipėda

Sportininkų g. 8, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. 2017-03-06 surašant statybos užbaigimo aktą atnaujintas dar vienas daugiabutis namas Sportininkų g. 8, Klaipėda. Nors namas yra pastatytas dar 1960 m., šiuo metu atrodo lyg naujas ir žinoma - energetiškai efektyvus. Po namo atnaujinimo pasiekta C energinio naudingumo klasė, kas leidžia butų ir kitų patalpų savininkams sutaupyti daugiau kaip 60 proc. anksčiau suvartotos šilumos energijos.

Daugiabučio namo atnaujinimo techninį darbo projekto rengė UAB „Progresyvūs projektai“, statybos darbus atliko itin pajėgi statybos įmonė UAB „Kuršasta“, projektą administravo UAB „Vitės valdos“. Renovacijos procesas nebuvo trumpas, prasidėjo dar 2013 m. pab. kuomet parengėme daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planą, kuris eigoje buvo koreguotas. Investicijų planas buvo aptariamas su gyventojais, vėliau rengiamas projektas ir perkami statybos darbai, ilgai truko ir kreditavimo suteikimas projektui finansuoti. Statybos metu name atnaujinta namo šildymo sistema, apšiltintos fasado sienos, cokolis, stogas, pakeistos lauko durys, langai, pagal vieningą projektą įstiklinti balkonai bei įdiegtos kitos priemonės: atlikta elektros instaliacija, sutvarkytas pamatų drenažas, šalto vandens, buitinių nuotekų sistemos.

Sportininkų g. 16, Klaipėdoje projekto įgyvendinimas. Daugiabutis namas, kaip ir visi pirmojo etapo namai buvo atrinktas kaip vienas neefektyviausių Klaipėdos mieste, kuriam Savivaldybė parengė, o vėliau ir koregavo investicijų planą. Namo atnaujinimo procesas užtruko dėl nenumatytų aplinkybių, kai plane buvo numatytos per mažos investicijos projekto įgyvendinimui, ko pasekoje pakoregavus investicijų planą buvo būtinas pakartotinas gyventojų daugumos sprendimas namą modernizuoti. Vėlesniu etapu, parengus namo atnaujinimo techninį darbo projektą bankas nesuteikė kredito. Bankui skyrus finansavimą pradėti rangos darbai, kuriuos vykdė UAB „Pamario statyba“, techninį darbo projektą parengė UAB „Progresyvūs projektai“, o daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo darbus organizavo UAB „Vitės valdos“.

Vitės kvartalas kasmet tampa vis gražesniu ir patrauklesniu gyvenamuoju rajonu. Pagal Programą čia atnaujinti jau 5 daugiabučiai namai. Gyventojai matydami besikeičiančią aplinką bei energetiškai efektyvesnius namus ir toliau noriai įsitraukia į renovacijos procesą.

Sportininkų g. 16, Klaipėda

Taikos pr. 35C, Klaipėda

Taikos pr. 35C projekto įgyvendinimas. Tai daugiabutis namas esantis Klaipėdos miesto tikslinės teritorijos ribose, kurioje šiuo metu yra nemaža dalis modernizuojamų namų. Nors namas statytas dar 1962 m. ir  vadinamas „chruščiovkės“ tipo daugiabučiu namu, po namo atnaujinimo įrengus ventiliuojamą fasadą bei atnaujinus kitas energiją taupančias priemones atrodo lyg naujai pastatytas. Taikos 35C namo statybos darbus atliko UAB „Professional Master Group“, o techninį darbo projektą parengė UAB „Progresyvūs projektai“, projektą administravo – UAB „Vėtrungės būstas“.
Sausio 15-osios g. 3 projekto įgyvendinimas. Tai daugiabutis namas iš antrojo renovacijos etapo, kuris pagal jau atnaujintus namus yra vienas seniausių namų, statytas net 1937 m. Šio namo rangos darbus vykdė konkursą laimėjusi įmonė UAB „Vlastona“, pasiūliusi mažiausią kainą 180 458 Eur. už namo atnaujinimo priemonių įgyvendinimą,  didžiausia dalis piniginių lėšų buvo skiriama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 160 770 Eur., o kitoms atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms skirta 19 687 Eur. Statybos techninę priežiūrą vykdė mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“. 2017 11 06 pasirašytas statybos užbaigimo aktas, pasiekta C energinė naudingumo klasė. Šiandien daugiabutis namas kuris ribojasi su senamiesčio zona prilygsta naujos statybos namui.

Sausio 15-osios g. 3, Klaipėda

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesas kasmet įsibėgėja vis sparčiau. 2016 m. Klaipėdos mieste atnaujinti 49 daugiabučiai namai, o per laikotarpį nuo 2013-2017 m. atnaujinta net 92 daugiabučiai namai. Pagal įgyvendintų projektų skaičių Klaipėda užima trečią vietą Lietuvos mastu

 

IV. 2018 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Pagal Programą 2018 m. Klaipėdos mieste buvo atnaujinti (modernizuoti) 10 daugiabučių namų: Sausio 15-osios g. 24, Taikos pr. 27, Taikos pr. 23, Taikos pr. 35 B, Taikos pr. 41, Rumpiškės g. 28, Sulupės g. 7, Kauno g. 29, Tiltų g. 4, Kretingos g. 43. Viso iš Programoje dalyvaujančių daugiabučių namų atnaujinta 22 daugiabučiai namai. Visi namai po namo atnaujinimo pasiekė C energinio naudingumo klasę ir įgyvendinus šilumos energiją taupančias priemones, 629 butų ir kitų patalpų savininkų taupo ne mažiau 60 proc. anksčiau vartotos šilumos, kas leidžia butų ir kitų patalpų savininkams džiaugtis  ženkliai sumažėjusiomis sąskaitomis už suvartotą šilumos energiją. 

 Sausio 15-osios g. 24, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.  

Projekto vertė – 1 072 329 Eur.

Namo naudingas plotas – 4755 m2                                                               

Butų ir kitų patalpų skaičius - 206

Projekto administratorius – UAB „Vėtrungės būstas“  

Statybos darbų rangovas – UAB „Norvila“         

 

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.

Projekto vertė - 261 549 Eur.

Namo naudingas plotas - 1419 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 32

Projekto administratorius - UAB „Vėtrungės būstas“

Statybos darbų rangovas – UAB „Rainių statyba“   

 Taikos pr. 27, Klaipėda

Taikos pr. 23, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.

Projekto vertė - 230 423 Eur.

Namo naudingas plotas – 1700 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 32

Projekto administratorius - UAB „Vėtrungės būstas“

Statybos darbų rangovas – UAB „ Rainių statyba“

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.

Projekto vertė – 261 553 Eur.

Namo naudingas plotas – 1225 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 32

Projekto administratorius - UAB „Vėtrungės būstas“

Statybos darbų rangovas – UAB „Panevėžio statybos trestas“

Taikos pr. 35B, Klaipėda

Taikos pr. 41, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.

Projekto vertė - 446 982 Eur.

Namo naudingas plotas – 2601 m2  

Butų ir kitų patalpų skaičius - 103

Projekto administratorius - UAB „Vėtrungės būstas“

Statybos darbų rangovas – UAB „RNDV group“

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.

Projekto vertė – 388 962 Eur

Namo naudingas plotas – 1775 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 40

Projekto administratorius - UAB „Vėtrungės būstas“

Statybos darbų rangovas – UAB „Kuršasta“

Rumpiškės g. 28, Klaipėda

Sulupės g. 7, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.

Projekto vertė – 301 028 Eur.

Namo naudingas plotas – 1647 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 26

Projekto administratorius - UAB „Jūros būstas“

Statybos darbų rangovas – UAB „Norvila“

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.

Namo naudingas plotas – 3802 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 90

Projekto administratorius – DNSB  „Naglis“

Statybos darbų rangovas – UAB „R2K“

Kauno g. 29, Klaipėda

 

Tiltų g. 4, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.

Projekto vertė - 98 616,00 Eur.

Namo naudingas plotas – 421 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 8

Projekto administratorius - UAB „Vitės valdos“

Statybos darbų rangovas – UAB „Mirigita“

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.

Projekto vertė – 851 125 Eur.

Namo naudingas plotas – 3327 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius – 60

Projekto administratorius – DNSB  „Miško gėlė“

Statybos darbų rangovas – UAB „Mirigita“

Kretingos g. 43, Klaipėda

V. 2019 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Pagal Programą 2019 m. Klaipėdos mieste buvo atnaujinti (modernizuoti) 15 daugiabučių namų: Sportininkų g. 14, P. Komunos g. 2, M. Mažvydo al. 10, I. Simonaitytės g. 17, Malūnininkų g. 16, Taikos pr. 95, Sportininkų g. 19, Panevėžio g. 19, Rumpiškės g. 18, Rumpiškės g. 20B, Kooperacijos g. 9, Taikos pr. 35, Kooperacijos g. 3a, Naujakiemio g. 12, Taikos pr. 3. Viso iš Programoje dalyvaujančių daugiabučių namų atnaujinta 37 daugiabučiai namai. Visi namai po namo atnaujinimo pasiekė B ir C energinio naudingumo klasę ir įgyvendinus šilumos energiją taupančias priemones, 1957 butų ir kitų patalpų savininkų taupo ne mažiau 60 proc. anksčiau vartotos šilumos, kas leidžia butų ir kitų patalpų savininkams džiaugtis  ženkliai sumažėjusiomis sąskaitomis už suvartotą šilumos energiją.

Sportininkų g. 14 Klaipėda

Sportininkų g. 14, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2013 m.

Projekto vertė – 253 554,28 Eur.

Namo naudingas plotas – 1229,97 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 18

Projekto administratorius – UAB „Vitės valdos“

Statybos darbų rangovas – UAB „Rainių statyba“

P. Komunos g 2, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2013 m.

Projekto vertė – 651 964, 92 Eur.

Namo naudingas plotas – 2923,62 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 108

Projekto administratorius - UAB „Mano Būstas Baltija“

Statybos darbų rangovas – UAB „Magirnis“

P. Komunos g. 2, Klaipėda

M. Mažvydo al. 10, Klaipėda

M. Mažvydo al. 10, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.

Projekto vertė – 323 990,37 Eur.

Namo naudingas plotas – 2237,52 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 40

Projekto administratorius – DNSB „Alėja“

Statybos darbų rangovas – UAB „Lankstinys“

I. Simonaitytės g. 17, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.

Projekto vertė – 1 373 872,94 Eur.

Namo naudingas plotas – 9203,65 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 171

Projekto administratorius - UAB „Vitės valdos“

Statybos darbų rangovas – UAB „RNDV Group“

I. Simonaitytės g. 17, Klaipėda

Malūnininkų g. 16,  Klaipėda

 

Malūnininkų g. 16, Klaipėda                                                       

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 158 988,01 Eur.

Namo naudingas plotas – 620,58 m2  

Butų ir kitų patalpų skaičius - 16

Projekto administratorius - UAB „Vitės valdos“

Statybos darbų rangovas – UAB „Norvila“

Taikos pr. 95, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 952 047,01 Eur

Namo naudingas plotas – 3947,30 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 60

Projekto administratorius – DNSB „Darna“

Statybos darbų rangovas – AB „Panevėžio statybos tresto“ filialas „Klaipstata

Taikos pr. 95, Klaipėda

 

Sportininkų g. 19, Klaipėda

Sportininkų g. 19, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 583 000,00 Eur.

Namo naudingas plotas – 1937,44 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 48

Projekto administratorius - UAB „Vitės valdos“

Statybos darbų rangovas – UAB „Norvila“

Panevėžio g. 19, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 422 976,15 Eur.

Namo naudingas plotas – 1702,46 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 31

Projekto administratorius - UAB „Paslaugos būstui“

Statybos darbų rangovas – UAB „Parama“

Panevėžio g. 19, Klaipėda

Rumpiškės g. 18, Klaipėda

 

Rumpiškės g. 18, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 696 761,62 Eur.

Namo naudingas plotas – 2717,9 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 60

Projekto administratorius - UAB „Mano Būstas Baltija“

Statybos darbų rangovas – UAB „Magirnis“

Rumpiškės g. 20B, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 310 164,86 Eur.

Namo naudingas plotas – 1240,43 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 32

Projekto administratorius - UAB „Mano Būstas Baltija“

Statybos darbų rangovas – UAB „Norvila“

Rumpiškės g. 20B, Klaipėda

 

Kooperacijos g. 9, Klaipėda

 

Kooperacijos g. 9, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 475 582,69 Eur.

Namo naudingas plotas – 2561 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 54

Projekto administratorius - UAB „Mano Būstas Baltija“

Statybos darbų rangovas – UAB „Genra“

Taikos pr. 35, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 353 913,63 Eur.

Namo naudingas plotas – 1768,23 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 32

Projekto administratorius – UAB „Mano Būstas Baltija“

Statybos darbų rangovas – UAB „RNDV Group“

Taikos pr. 35, Klaipėda

 

Kooperacijos g. 3A, Klaipėda

 

Kooperacijos g. 3A, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.

Projekto vertė – 418 884,06 Eur.

Namo naudingas plotas – 2553,62 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 55

Projekto administratorius – DNSB „Ramovė“

Statybos darbų rangovas – UAB „RNDV Statyba“

Naujakiemio g. 12, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 1 682 426,58 Eur.

Namo naudingas plotas – 7571,43 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 143

Projekto administratorius – UAB „Debreceno valda“

Statybos darbų rangovas – UAB „Mirigita“

Naujakiemio g. 12, Klaipėda

Taikos pr. 3, Klaipėda

Taikos pr. 3, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 909 449,99 Eur.

Namo naudingas plotas – 2688,74 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 103

Projekto administratorius – UAB „Paslaugos būstui“

Statybos darbų rangovas – UAB „Lankstinys“

  VI. 2020 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Pagal Programą 2020 m. Klaipėdos mieste buvo atnaujinti (modernizuoti) 16 daugiabučių namų: Vyturio g. 7, J. Zauerveino g. 10A, Vingio g. 35, Rumpiškės g. 21, Panevėžio g. 15, Rumpiškės g. 19, Danės g. 9, Gulbių g. 2, Šaulių g. 27, Danės g. 33, Kretingos g. 16, Kadagių g. 9, Kadagių g. 11, Vyturio g. 3, J. Janonio g. 4, Minijos g. 140. Viso iš Programoje dalyvaujančių daugiabučių namų atnaujinta 52 daugiabučiai namai. Visi namai po namo atnaujinimo pasiekė B arba C energinio naudingumo klasę ir įgyvendinus šilumos energiją taupančias priemones, 526 butų ir kitų patalpų savininkų taupo ne mažiau 60 proc. anksčiau vartotos šilumos, kas leidžia butų ir kitų patalpų savininkams džiaugtis  ženkliai sumažėjusiomis sąskaitomis už suvartotą šilumos energiją.

Vyturio g. 7, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2013 m.

Projekto vertė – 502 296,53 Eur.

Namo naudingas plotas2072,62 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 31

Projekto administratorius – UAB „Laukininkų valda“

 

Vyturio g. 7, Klaipėda

 

 

J. Zauerveino g. 10A, Klaipėda

 

J. Zauerveino g. 10A, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2016 m.

Projekto vertė – 319 450 Eur.

Namo naudingas plotas – 1233,87 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 22

Projekto administratorius - UAB „Vitės valdos“

Statybos darbų rangovas – UAB „Norvila“

Rumpiškės g. 21, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2016 m.

Projekto vertė – 57 559,08 Eur.

Namo naudingas plotas – 277,96 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 8

Projekto administratorius - UAB „Mano būstas Baltija“

Statybos darbų rangovas – UAB ,,Tilta''

Rumpiškės g. 19, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 130 286,42 Eur

Namo naudingas plotas – 394,05m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 8

Projekto administratorius – UAB „Mano būstas Baltija“

Statybos darbų rangovas – UAB ,,Tilta''

  Rumpiškės g. 19, 21, Klaipėda

 

Panevėžio g. 15, Klaipėda                                                       

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 430 399,34 Eur.

Namo naudingas plotas – 1837,45 m2  

Butų ir kitų patalpų skaičius - 50

Projekto administratorius - UAB „Paslaugos būstui“

Statybos darbų rangovas – UAB „Parama“
 

Panevėžio g. 15,  Klaipėda

 

Danės g. 9, Klaipėda

 

Danės g. 9, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 677 473,75 Eur.

Namo naudingas plotas – 2145,43 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 33

Projekto administratorius – DNSB „Šeimyna“

Statybos darbų rangovas – UAB "Mirigita"

 

Gulbių g. 2, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.

Projekto vertė – 96 880 Eur.

Namo naudingas plotas – 316,75m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 6

Projekto administratorius - UAB „Vitės valdos“

Statybos darbų rangovas – UAB „BNRG“
 

Gulbių g. 2, Klaipėda

 Šaulių g. 27, Klaipėda

 

Šaulių g. 27, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.

Projekto vertė – 542 736,53 Eur.

Namo naudingas plotas – 2636,67 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 52

Projekto administratorius - UAB „Mano Būstas Baltija“

Statybos darbų rangovas – UAB ,, Norvila''

Danės g. 33, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.

Projekto vertė – 753 588 Eur.

Namo naudingas plotas – 1992,23 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 20

Projekto administratorius - UAB „Mano Būstas Baltija“

Statybos darbų rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas“

Danės g. 33, Klaipėda

Kretingos g. 16, Klaipėda

Kretingos g. 16, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.

Projekto vertė – 637 537,87 Eur.

Namo naudingas plotas – 2435,42 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 60

Projekto administratorius - UAB „Paslaugos būstui“

Statybos darbų rangovas – UAB „Mirigita“

Kadagių g. 9, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.

Projekto vertė – 389 153,75 Eur.

Namo naudingas plotas – 1401,45 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 18

Projekto administratorius – UAB „Paslaugos būstui“

Statybos darbų rangovas – UAB „Rangova“

Kadagių g. 9, Klaipėda

Kadagių g. 11, Klaipėda

Kadagių g. 11, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.

Projekto vertė – 283 949,76 Eur.

Namo naudingas plotas – 818,09 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 18

Projekto administratorius – UAB „Paslaugos būstui“

Statybos darbų rangovas – UAB „Rangova“

Vyturio g. 3, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.

Projekto vertė – 713 309,08 Eur.

Namo naudingas plotas – 3007,5 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 45

Projekto administratorius – UAB „Laukininkų valda“

Statybos darbų rangovas – UAB „Mirigita“

Vyturio g. 3, Klaipėda

J. Janonio g. 4, Klaipėda

J. Janonio g. 4, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.

Projekto vertė – 340 160 Eur.

Namo naudingas plotas – 1382,6 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 19

Projekto administratorius – UAB „Vitės valdos“

Statybos darbų rangovas – UAB „Professional Masters Group“

Minijos g. 140, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.

Projekto vertė – 656 636,85 Eur.

Namo naudingas plotas – 2155,49 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 25

Projekto administratorius – UAB „Mano būstas Baltija“

Statybos darbų rangovas – UAB ,,RNDV Statyba''

Minijos g. 140, Klaipėda

2016 m. Aplinkos ministrui paskelbus kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) Klaipėdos miesto savivaldybės administracija inicijavo Vingio g. 35 daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) procesą, mat namas, nors ir statytas dar pagal 1993 m. galiojusius statybos reglamentus, buvo energetiškai itin neefektyvus, todėl nuspręsta pastatą sutvarkyti kompleksiškai.

Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat pati pasinaudojo valstybės teikiama parama daugiabučių namų renovacijai. Neseniai priduotas namas, savivaldybės užsakymu atnaujintas pagal valstybės paramos programą. Trylikos aukštų gyvenamajame name Klaipėdoje, Vingio g. 35, kuriame iš 103 butų 96 nuosavybės teise priklauso savivaldybei (juose gyvena klaipėdiečiai, turintys teisę būstą nuomotis iš savivaldybės), buvo įgyvendintos tokios energiją taupančios priemonės, kurios leidžia taupyti net 70 proc. suvartojamos šilumos energijos už name suvartojamą energiją. Projekto vertė – beveik 1,8 mln. eurų. 

Savivaldybė parengė daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą, numatant du priemonių įgyvendinimo paketus, vienas iš jų – A energetinei klasei pasiekti. Šį paketą pasirinko ir Klaipėdos miesto savivaldybė, suinteresuota turėti pirmąjį taupesnį ir ekonomiškesnį daugiabutį namą. Tačiau po to, kai buvo parengtas pastato techninis darbo projektas ir paskelbtas darbų pirkimas, paaiškėjo, kad A klasei pasiekti reikalingi dideli finansiniai ištekliai, nes darbai pabrangtų beveik milijonu eurų. Atsižvelgiant į tai, kad daugiabučiame name yra pavienių butų, kurie priklauso ir kitiems savininkams, siekiant neužkrauti jiems reikšmingos finansinės naštos, nuspręsta A klasės atsisakyti ir siekti B energetinės klasės.

Vingio g. 35, Klaipėda

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2016 m.

Projekto vertė – 1 794 470,86 Eur.

Namo naudingas plotas – 3863,63 m2

Butų ir kitų patalpų skaičius - 103

Projekto administratorius – UAB „Laukininkų valda“

Statybos darbų rangovas – UAB „RNDV statyba“

   

 

                                           VII. SĄLYGOS DALYVAUTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZVIMO) RPOGRAMOJE

 

Dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje gali:

  • daugiabutis namas pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus;
  • daugiabutis namas turi būti ne mažiau  trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams dalyvaujantiems Programoje yra teikiama valstybės parama šioms priemonėms:

  1. 100 proc. projekto ar jo dalies parengimui, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą;
  2. 100 proc. projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms;
  3. 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms;
  4. 10 procentų papildomą valstybės paramą (nuo toliau minimų priemonių įgyvendinimo kainos), kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius;
  5. 100 proc. nepasiturintiems gyventojams tenkančias visas išlaidas, susijusiais su Projekto įgyvendinimu.
  6. 30 proc. papildoma parama, kai įgyvendinant atnaujinimo (modernizavimo) projektą daugiabučiame name įdiegiamos alternatyvios energijos šaltinių priemonės.

Klaipėdos miesto gyventojai labai tiki daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) nauda ir aktyviai siekia namus atnaujinti. Nuo 2005 m. kuomet Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)  įgavo pagreitį Klaipėdos miestas pagal atnaujintų namų skaičių yra vienas iš lyderių užimantis trečiąją vietą tarp kitų Lietuvos miestų: Vilniaus mieste atnaujinti - 292 namai, Kaune - 239 namai, Klaipėdoje - 206 daugiabučiai namai.

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading