Pradžia
Lt En

Civilinės saugos mokymas

Civilinės saugos mokymo tikslus ir uždavinius, civilinės saugos mokymo organizavimą, planavimą, trukmę, periodiškumą, finansavimą nustato Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas (Toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 (Žin. 2010, Nr. 69-3443). Šiame apraše taip pat nurodoma asmenų, turinčių išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos civilinės saugos mokymo programos kursą, kategorijas bei nustyta kvalifikacijos civilinės saugos srityje tobulinimo tvarka.

Ūkio subjektų, kitos įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymas organizuojamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre (toliau – Civilinės saugos mokymo centras), apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose bei darbo vietose.

Civilinės saugos mokymo centre išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatytą civilinės saugos mokymo programos kursą privalo Aprašo 1 priede nustatytų kategorijų asmenys.

Civilinės saugos mokymo programos kursą sudaro įvadinis ir tęstinis civilinės saugos mokymas pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintas civilinės saugos mokymo programas (toliau – mokymo programos). Civilinės saugos mokymo programos atnaujinamos ir tobulinamos, atsižvelgiant į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, civilinės saugos švietimo socialinių partnerių ir dalyvių siūlymus.

Apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos įgyvendina Civilinės saugos mokymo centro parengtas ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintas įvadinio ir tęstinio civilinės saugos mokymo programas. Apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą privalo Aprašo 2 priede nustatytų kategorijų asmenys.

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinė civilinės saugos mokymo programa yra patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-219. Programos tikslas – mokyti ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojus, kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius. Mokymą pagal Programą organizuoja ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas. Jis nustato bendrą darbuotojų civilinės saugos mokymo ir praktinių įgūdžių tikrinimo tvarką vadovaujamame ūkio subjekte, kitoje įstaigoje. Civilinės saugos mokymas yra įforminamas protokolu, kurį pasirašo ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas ir asmuo, vykdęs mokymą. Pagal šią programą civilinės saugos mokymui kasmet turi būti skiriama ne mažiau kaip 2 valandos. Atsižvelgiant į ūkio subjekto, kitos įstaigos specifiką, programą galima papildyti naujomis temomis, didinti atskiroms temoms numatytą valandų skaičių.

ŪKIO SUBJEKTŲ, KITŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TIPINĖS CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TEMOS

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams