Pradžia
Lt En

Dėl valstybinės žemės sklypų prie daugiabučių namų nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PRIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ NUOMOS AR PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMO

I. Kai yra parengti TPD ir suformuoti žemės sklypai (pridedama informacija (579.9 kb))

1.1. Teikiamas prašymas Savivaldybės žemėtvarkos skyriui pateikti TPD kopiją

1.2. TPD pagrindu suinteresuotų asmenų lėšomis rengiamas sklypo planas su kadastrinių matavimų duomenimis.

Sklypo planą  gali rengti asmenys, turintys licenciją žemės sklypų kadastriniams matavimams atlikti

1.3. Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriui (toliau – NŽT teritorinis padalinys, Danės g. 17, Klaipėda, 300 kab.) teikiamas prašymas ir dokumentai:

Įkurta DNSB

DSNB neįkurta

DSNB pateikia prašymą   sudaryti valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį, jeigu susirinkime yra priimtas sprendimas pavesti bendrijai sudaryti valstybinės žemės numos sutartį.

Prašyme nurodomas:

- juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinė;

- statinių ar įrenginių, esančių sklype, unikalus numeris

Patalpų savininkai pateikia prašymą įsigyti nuosavybėn arba

 sudaryti sutartį dėl valstybinės žemės sklypo dalių nuomos.

Patalpų nuomininkai -  sudaryti sutartis dėl valstybinės žemės sklypo dalių nuomos patalpų nuomos laikotarpiui.

Prašyme nurodoma :

-  statinių ar įrenginių, esančių sklype, patalpų unikalus numeris;

-  jeigu teikiamas prašymas pirkti – atsiskaitymo su valstybe už perkamą sklypą būdas – iš karto ar išsimokėtinai

Kartu su prašymu

pateikiama:

- bendrijos narių susirinkimo protokolo dėl pavedimo bendrijai sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį, išrašas arba kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka

- fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją

- žemės sklypo planas su  kadastrinių matavimų duomenimis.

-  žemės sklypo planas su  kadastrinių matavimų duomenimis.

Plane nurodomos parduodamos ar išnuomojamos žemės sklypo dalys, kurios nustatomos proporcingai patalpų plotui;

 

- statinių ir įrenginių, esančių sklype, patalpų nuomos sutarties įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta kopija, kai prašymą išnuomoti žemės sklypo dalį teikia patalpų nuomininkas

Nekilnojamojo turto registre įregistruojama nuomos teisė į žemės sklypą arba nuosavybės ar nuomos teisė jo dalį

II. Kai TPD nėra parengti

2.1.Teikiamas prašymas Savivaldybės administracijos direktoriui dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (toliau žemės sklypo planas)

Prašymą gali teikti suinteresuotas asmuo – bendrija, bent vienas iš patalpų savininkų (pridedama prašymo forma)

2.2.Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą leisti pradėti rengti žemės sklypo planą.

2.3.Suinteresuotų asmenų lėšomis rengiamas žemės sklypo planas.

Sklypo planą rengti gali atestuoti teritorijų planavimo specialistai arba asmenys, turintys kvalifikacinius pažymėjimus žemės sklypo formavimo ar pertvarkymo projektams rengti

2.4.Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka parengtą žemės sklypo planą.

2.5. Procedūra tokia pati, kaip nurodyta 1.2 ir 1.3  punktuose.

TRUMPINIŲ PAAIŠKINIMAI:

TPD –teritorijų planavimo dokumentas

NŽT – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

DSNB – daugiabučių namų savininkų bendrija

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content