Pradžia
Lt En

Bazinis paslaugų šeimai paketas

BAZINIS PASLAUGŲ ŠEIMAI PAKETAS

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Aprašymas

Įstaigos teikiančios paslaugas

1.

Atvirasis darbas su jaunimu

Darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, atliekamas darbo su jaunimu principais.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės

I. Simonaitytės g. 24, Paryžiaus Komunos g. 16A, Klaipėda,

tel.: 8 (46) 22 47 38

el. paštas: atvira.erdwe@gmail.com 

www.kkljc.lt

https://www.facebook.com/AtvirasJaunimoCentrasKKLJ

VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“

Minijos g. 2, Klaipėda

tel.: 8 (695) 15345

el. paštas: info@aukcentras.lt

https://www.aukcentras.lt/

2.

Ikimokyklinis ugdymas

Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti vaikui pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos

https://ikimokyklinis.klaipeda.lt/#sarasas

3.

Judumo paslauga

Keleivių vežimo paslauga, savivaldybės nustatyta tvarka pagal poreikį teikiama savivaldybės gyventojams, kurių gyvenamoji vieta nutolusi daugiau kaip 2 kilometrus nuo artimiausios viešojo transporto stotelės

VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas

Klientų aptarnavimo centras:

S. Daukanto g. 13a, Klaipėda

Tel. 8 800 12344

https://www.klaipedatransport.lt/

http://senoji.klaipedatransport.lt/maps/mTaxi.php

4.

Kompleksinės paslaugos šeimai

Paslaugos, skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

Bendruomeniniai šeimos namai

tel.: 8 (664) 55062

el. paštas: klaipeda@dienvidis.lt

https://dienvidis.lt/

5.

Kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymas

Savivaldybių viešųjų bibliotekų, jų filialų, taip pat struktūrinių teritorinių padalinių teikiamos paslaugos, siekiant didinti bendrąjį asmenų raštingumą, skatinti jų kūrybiškumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją mokytis visą gyvenimą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Turgaus g. 8, Klaipėda

el. paštas: info@biblioteka.lt

https://www.biblioteka.lt

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

Herkaus Manto g. 25,

tel. 846412533,

el. paštas: biblioteka@klavb.lt

https://www.klavb.lt/

6.

Neformalusis vaikų švietimas

Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/svietimo-ir-svietimo-pagalbos-istaigos/2118

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/neformalusis-vaiku-svietimas-finansuojamas-valstybes-biudzeto-lesomis/5705/

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/savivaldybes-neformaliojo-vaiku-svietimo-istaigos/2120/

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/sportas/klaipedos-miesto-sporto-organizacijos/2117/

7.

Globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba

Užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras

Debreceno g. 48, Klaipėda

tel.: 8 (46) 412145

el. paštas: gerovescentras@gmail.com

https://www.facebook.com/gerovescentras

www.gerovescentras.lt

8.

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra

Nespecializuotų kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal Šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo ir Bendrosios praktikos slaugytojo bei Bendruomenės slaugytojo medicinos normų reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t. y. įstaigoje, neteikiančioje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), kompleksas.

Sveikatos priežiūros įstaigos

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/sveikata/sveikatos-prieziuros-istaigos/2171

9.

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba

Teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas. Pirminė teisinė pagalba apima šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų procesinių dokumentų parengimą, taip pat patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Teisės skyrius

Liepų g. 11, Klaipėda

tel.: 8 (46) 39 61 70

el. paštas: teisinepagalba@klaipeda.lt

https://paslaugos.klaipeda.lt/epp/categories/view/6101?catId=261

10.

Švietimo pagalba

Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama psichologinė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba ir specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, kurių tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba

Debreceno g. 41, Klaipėda

tel.: 8 (699)10 201

el. paštas: klaipedosppt@gmail.com

https://www.klaipedosppt.lt

Klaipėdos regos ugdymo centras

Baltijos pr. 31, Klaipėda

tel.: 8 (46) 346033

el. paštas: info@ruc.lt

www.ruc.lt

11.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius. Paslaugos sudėtis: kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.), pagalba ruošiant pamokas, maitinimo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, psichologinės pagalbos organizavimas, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius (pvz., logopedo paslaugos).

VšĮ "Liberi"

S. Šimkaus 17A, Klaipėda

tel.:8 (698) 57207

el. paštas: vaikai.liberi@gmail.com

https://liberivaikai.lt/

Labdaros ir paramos fondas "Dienvidis"

Žilvičių g. 22, Klaipėda

tel.: (8 46) 385906; 8 (613) 97894

el. paštas: info@dienvidis.lt

https://dienvidis.lt

Labdaros ir pramos fondas

Dvasinės pagalbos jaunimui centras

Darželio g. 11, Klaipėda

tel.: 8 (46) 36 04 11; 8 674 03450

el. paštas: info@dpjc.lt

https://www.dpjc.lt

VšĮ "Fizinio aktyvumo akademija"

Giraitės g. 2, Klaipėda

tel. Nr. 861120333; 8 648 22484

el. p. info@motionacademy.ltwww.motionacademy.lt

VšĮ „Vaiko raida“

Klaipėda, Priegliaus g. 4,

tel. 8 645 44146 el. p. info@vaikoraida.lt 

12.

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

Gydytojo socialinio pediatro ir (ar) specialistų komandos teikiamos licencijuojamos planinės ambulatorinės ir (ar) stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, kompleksinę pagalbą jiems, esant tokiems sutrikimams ar šių sutrikimų rizikos veiksniams, neįgalumo prevenciją bei vaikų integraciją į visuomenę ir ugdymo sistemą

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Turistų g. 28, Klaipėda

tel.: (8 46) 49 01 90

el. paštas.: kudikiu.namai@gmail.com

https://kudikeliai.lt

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės  konsultacinės poliklinikos raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos kabinetas

J. Karoso g. 12, KLaipėda
Tel. (8-46)342709
El. p. info@kvl.lt
https://kvl.lt/
 

Mano šeimos gydytojas
Taikos pr. 119-1, Klaipėda,
tel.: 8 (46) 322 422
el. paštas: raidoscentras@manoseimosgydytojas.lt
https://www.manoseimosgydytojas.lt/raidos-centras/

VšĮ "Testas"
Dubysos g. 31, Klaipėda
tel.: 8 (46) 341757; 8 (620] 69177
el. paštas: info@vsitestas.lt
http://www.kardioklinika.lt

        

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content