Pradžia
Lt En De Ru

Bazinis paslaugų šeimai paketas

BAZINIS PASLAUGŲ ŠEIMAI PAKETAS

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Aprašymas

Įstaigos teikiančios paslaugas

1.

Atvirasis darbas su jaunimu

Darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, siekiant ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, padėti aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvėsI. Simonaitytės g. 24, Klaipėda,
tel.: 8 (46) 22 47 38
el. paštas: atvira.erdwe@gmail.com 
www.kkljc.lt
https://www.facebook.com/AtvirosErdvesJaunimoCentras

VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“
Minijos g. 2, Klaipėda
tel.: 8 (695) 15345
el. paštas: info@aukcentras.lt
https://www.aukcentras.lt/

2.

Ikimokyklinis ugdymas

Paslauga, padedanti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, teikiama vaikui tėvų (globėjų / rūpintojų) pageidavimu pagal ikimokyklinio ugdymo programą nuo vaiko gimimo iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos
https://ikimokyklinis.klaipeda.lt/#sarasas

3.

Informavimas

Įvairių institucijų, įstaigų ar organizacijų, dirbančių su šeimomis, specialistų pagal kompetenciją asmenims teikiama informacija apie socialinę, sveikatos, švietimo ir ugdymo pagalbą.

Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste
tel.: 8 (630) 31442
el. paštas: paslaugosklaipedoje@gmail.com
http://www.seimaiklaipedoje.lt

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Debreceno g. 48, Klaipėda
tel.: 8 (46) 412145
el. paštas: gerovescentras@gmail.com
https://www.facebook.com/gerovescentras
www.gerovescentras.lt

VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras
tel.: 8 (46) 212 664, 8 (645) 49 444
el. paštas: info@kspic.lt
https://www.kspic.lt

4.

Konsultavimas

Įvairių institucijų, įstaigų ir organizacijų, dirbančių su šeimomis, specialistų pagal kompetenciją asmenims teikiama pagalba drauge analizuojant jų (šeimų) problemines situacijas ir ieškant veiksmingų problemų sprendimo būdų.

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Debreceno g. 48, Klaipėda
tel.: 8 (46) 412145
el. paštas: gerovescentras@gmail.com
https://www.facebook.com/gerovescentras
www.gerovescentras.lt

Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste
tel.: 8 (630) 31442
el. paštas: paslaugosklaipedoje@gmail.com
http://www.seimaiklaipedoje.lt

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
Debreceno g. 41, Klaipėda,
tel.: 8 (699) 10 201
el. paštas: klaipedosppt@gmail.com
https://www.klaipedosppt.lt

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
Taikos pr. 76, Klaipėda
tel.: 8( 46) 31 19 71
el. paštas: info@sveikatosbiuras.lt
https://www.sveikatosbiuras.lt

5.

Kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymas

Savivaldybių viešųjų bibliotekų, jų filialų, taip pat struktūrinių teritorinių padalinių teikiamos paslaugos, kuriomis siekiama didinti bendrąjį asmenų raštingumą, skatinti jų kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka
Turgaus g. 8, Klaipėda
el. paštas: info@biblioteka.lt
https://www.biblioteka.lt

6.

Neformalusis vaikų švietimas

Kryptinga švietimo veikla, padedanti tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, įgyti kompetencijų ir tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos
https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/svietimo-ir-svietimo-pagalbos-istaigos/2118

7.

Nemokama pirminė teisinė pagalba

Teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus teisminius dokumentus, rengimas, patarimų dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka teikimas, taikaus ginčo išsprendimo veiksmų atlikimas ir taikos sutarties parengimas.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Teisės skyrius
Liepų g. 11, Klaipėda
tel.: 8 (46) 39 61 70
el. paštas: teisinepagalba@klaipeda.lt
https://paslaugos.klaipeda.lt/categories/view/6101?catId=261

8.

Pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymas

Paslaugos, padedančios asmenims ir (ar) šeimoms įgyti tėvystės įgūdžių ir juos tobulinti.

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Debreceno g. 48, Klaipėda
tel.: 8 (46) 412145
el. paštas: gerovescentras@gmail.com
https://www.facebook.com/gerovescentras/
www.gerovescentras.lt

Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste
tel.: 8 (630) 31442
el. paštas: paslaugosklaipedoje@gmail.com
http://www.seimaiklaipedoje.lt

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
Debreceno g. 41, Klaipėda
tel.: 8 (699) 10 201
el. paštas: klaipedosppt@gmail.com
https://www.klaipedosppt.lt

9.

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra

Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) komandos teikiamos paslaugos, pirminė ambulatorinė odontologinė sveikatos priežiūra ir pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra.

Sveikatos priežiūros įstaigos
https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/sveikata/sveikatos-prieziuros-istaigos/2171

10.

Psichosocialinė pagalba

Pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, santuokos nutraukimą, psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nepriežiūrą, krizinį nėštumą), vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas, turintiems elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų, ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę pagalbą, sielovadą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šeimoms, auginančioms vaikus su negalia (Psichosocialinę pagalbą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba. Iš šių paslaugų per mėnesį šeimai nemokamai skiriamos šešios paslaugos: psichologinė pagalba – 2, kitos paslaugos pasirinktinai pagal poreikį – 4)

Psichikos sveikatos centras
Galinio pylimo g. 3, Klaipėda
tel.: 8 (46) 41 00 27
el. paštas: info@kpsc.lt
www.kpsc.lt

Mobili psichologinių krizių įveikimo komanda
tel.: 1815
el. paštas: mobilikomanda@krizesiveikimas.lt.
www.krizesiveikimas.lt

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Taikos pr. 76A, Klaipėda
tel.: (8 46) 41 65 16, 8 (685) 43997
el. paštas: pagalbosmoterimspadalinys@gmail.com
www.gerovescentras.lt

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras
Smilčių g. 6, Klaipėda
tel.: 8( 46) 35 00 99;  8 (607) 81688
el. paštas: kmn@moteriai.lt
Pagalbos moterims linija  Tel. 8 800 66 366
el. paštas: pagalba@moteriai.lt
www.moteriai.lt

Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centras
Smilčių g. 6, Klaipėda,
tel.: 8 (607) 10070
el. paštas: info@nelikvienas.lt
www.nelikvienas.lt

 

UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“

Priestočio g. 1a, Klaipėda,

tel. Nr. 8 675 52190, 8 679 90808,

el. paštas: info@pigrupe.euradvile@pigrupe.eu  www.pigrupe.eu

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras
Smilčių g. 6, Klaipėda
tel.: 8( 46) 35 00 99; 
el. paštas: kmn@moteriai.lt

11.

Šeimos mediacija

Neteisminė ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai, dalyvaujantys kompleksinių paslaugų šeimai projektų veiklose, padeda šeimai rasti priimtinus sprendimus.

Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste
tel.:8 (630) 31442,
el. paštas: paslaugosklaipedoje@gmail.com
http://www.seimaiklaipedoje.lt

12.

Švietimo pagalba

Mokiniams, jų tėvams (globėjams / rūpintojams) specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.

Klaipėdos miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba
Debreceno g. 41, Klaipėda
tel.: 8 (699)10 201
el. paštas: klaipedosppt@gmail.com
https://www.klaipedosppt.lt

Klaipėdos regos ugdymo centras
Baltijos pr. 31, Klaipėda
tel.: 8 (46) 346033
el. paštas: info@ruc.lt
www.ruc.lt

13.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Dienos socialinės priežiūros paslaugų, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius ir gyvenimo įgūdžius, teikimas vaikui ir jo šeimos nariams vaikų dienos centruose.

VšĮ "Liberi"
S. Šimkaus 17A, Klaipėda
tel.:8 (698) 57207
el. paštas: vaikai.liberi@gmail.com
https://liberivaikai.lt/

Labdaros ir paramos fondas "Dienvidis"
Žilvičių g. 22, Klaipėda
tel.:8 (613) 97894
el. paštas: info@dienvidis.lt
https://dienvidis.lt

Labdaros ir pramos fondas
Dvasinės pagalbos jaunimui centras
Darželio g. 11, Klaipėda
tel.: 8 (46) 36 04 11; 8 (46) 36 00 18
el. paštas: info@dpjc.lt

https://www.dpjc.lt

VšĮ "Fizinio aktyvumo akademija"

Giraitės g. 2, Klaipėda

tel. Nr. 861120333

el. p. info@motionacademy.lt, www.motionacademy.lt

14.

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

Specialistų komandos teikiamos ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams (globėjams / rūpintojams).

Klaipėdos miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba
Debreceno g. 41, Klaipėda
tel.: 8 (699) 10 201
el. paštas: klaipedosppt@gmail.com
https://www.klaipedosppt.lt

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai
Turistų g. 28, Klaipėda
tel.: (8 46) 49 01 90
el. paštas.: kudikiu.namai@gmail.com
https://kudikeliai.lt

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ (teikia paslaugas vaikams su sunkia negalia)
Kretingos g. 44, Klaipėda,
tel.: 8 (46) 497614
el. paštas: info@danespc.lt
www.danesspc.lt

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės  konsultacinės poliklinikos raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos kabinetas

Taikos pr. 76, KLaipėda
Tel. (8-46)342709
http://www.kvl.lt/ 
 

Mano šeimos gydytojas
Taikos pr. 119-1, Klaipėda,
tel.: 8 (46) 322 422
el. paštas: raidoscentras@manoseimosgydytojas.lt
https://www.manoseimosgydytojas.lt/raidos-centras/

VšĮ "Testas"
Dubysos g. 31, Klaipėda
tel.: 8 (46) 341757; 8 (620] 69177
el. paštas: info@vsitestas.lt
http://www.kardioklinika.lt

  

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content