Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Informacija dėl chromo koncentracijos dirvožemyje

Parengti užterštų teritorijų tvarkymo planai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija paskelbė Užterštų teritorijų tvarkymo planų parengimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu.
Remiantis konkurso sąlygomis parengti Klaipėdos Vitės progimnazijos, gyvenamosios teritorijos Švyturio g., Klaipėdos universiteto (Sportininkų g. 13), Klaipėdos verslo ir paslaugų mokyklos (J. Janonio g. 13), Klaipėdos valstybinės kolegijos (Dariaus ir Girėno g. 8), „Vaivorykštės tako“ progimnazijos (Sportininkų g. 11), lopšelio-darželio „Bitutė“ (Švyturio g. 14A), Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (Kanto g. 7), lopšelio-darželio „Traukinukas“ (S. Daukanto g. 39) teritorijų tvarkymo planai.

Užterštų teritorijų tvarkymo planų parengimo paslaugas teikia UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
Sutarties kaina – 16 335 Eur.

 


Ekogeologinius tyrimus atliks UAB „DGE Baltic Soil and Environment“.

Išrinktas rangovas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu atliksiantis detalius ekogeologinius tyrimus (ekogeologinis tyrimas – žemės gelmių tiesioginis ir/arba nuotolinis geologinis tyrimas, skirtas ūkinės veiklos poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai bei jos elementams įvertinti) Klaipėdos šiaurinėje miesto dalyje. Tai – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“.

 Sutarties kaina – 47 553 Eur.

Paslaugos turės būti suteiktos per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.


Paskelbtas detalių ekogeologinių tyrimų pirkimas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija paskelbė Detalių ekogeologinių tyrimų Klaipėdos miesto šiaurinėje miesto dalyje atlikimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu.

Ekogeologinis tyrimas apims Klaipėdos Vitės progimnazijos, gyvenamųjų namų Švyturio g. 14 ir 18, Klaipėdos universiteto (Sportininkų g. 13), Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos (J.Janonio g. 13), Klaipėdos valstybinės kolegijos, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos (Dariaus ir Girėnog. 8) teritorijas.

Ištirti chromu užterštoje teritorijoje užaugintų vaisių ir daržovių mėginiai

Gruodžio 19 d. Klaipėdos savivaldybės administracija gavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento raštą – atsakymą dėl š.m. lapkričio 13 ir 27 d. paimtų vaisių ir daržovių mėginių ištyrimo, siekiant nustatyti, kiek juose yra sunkiojo metalo chromo.

„Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Klaipėdos departamentas, reaguodamas į Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje esančiuose Bomelio Vitės ir Didžiosios Vitės gyvenamuosiuose mikrorajonuose susidariusią situaciją dėl sunkiojo metalo chromo, 2019-11-13 atrinko penkis mėginius daržovių ir vaisių, kuriuos išaugino gyventojai, gyvenantys Levandų, Stadiono, Smilties Pylimo gatvių individualių namų valdose.

Palyginimui 2019-11-27 paimti dar 5 mėginiai vaisių ir daržovių, išaugintų individualių namų sklypuose, nutolusiuose nuo teritorijų, kuriose sunkiojo metalo chromo kiekis žymiai viršija leistinas ribas, t.y., Rokiškio, Šatrijos gatvėse, Klaipėdoje ir Sendvario seniūnijoje (Leliuose, II-e Klemiškėje, Ginduliuose), Klaipėdos rajone (toliau – Kontrolinė teritorija).

Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (NMVRVI) atlikus chromo kiekio nustatymo tyrimus iš Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje privačių asmenų atrinktuose mėginiuose, nustatyti vidutiniai chromo kiekiai svyruoja: vynuogėse (0,20-0,44 mg/kg), cukinijose (0,13-0,31 mg/kg), moliūguose(0,07-0,19 mg/kg), obuoliuose (0,06-0,16 mg/kg), bulvėse (0,07-0,19 mg/kg). Kitų sunkiųjų metalų – švino ir kadmio tyrimai atitiko jų kiekį reglamentuojančios Komisijos reglamento (EB\) Nr. 1881/2006 (O L 2006 L 364, p. 5), su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, reikalavimus.

Daržovių ir vaisių, užaugintų Kontrolinėje teritorijoje, cukinijų, bulvių, moliūgų, vynuogių tirtuose mėginiuose chromo nerasta (galimas kiekis yra mažesnis už metodo nustatymo ribą <0,05mg/kg); obuolių, užaugintų Klaipėdos miesto Rokiškio gatvės individualaus namo sklype, mėginyje chromo koncentracija buvo 0,19 mg/kg.

Kai kuriuose moksliniuose šaltiniuose pateikiami vidutiniai chromo kiekiai produktuose: bulvėse 0,27 mg/kg, obuoliuose 0,01 mg/kg, kriaušėse 0,27 mg/kg. Nėra žinoma, kokia vidutinė chromo koncentracija vyrauja daržovėse ir vaisiuose iš kitų, chromu neužterštų, Lietuvos teritorijų. Chromo kiekis daržovėse ir vaisiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktais nereglamentuojamas. Europos bei kitų šalių maisto produktų sudėties duomenų bazėse nėra duomenų apie vidutinį chromo kiekį minėtuose produktuose.

Lyginant NMVRVI nustatytus chromo kiekius produktuose su mokslinėje literatūroje pateiktais duomenimis, matyti, kad vidutiniai kiekiai skiriasi nežymiai.

NMVRVI chromo nustatymo metodas nėra selektyvus atskirti Cr (III) nuo Cr (VI). Siekiant išsiaiškinti, koks chromo junginys nustatytas produktuose, rekomenduotina paimti daugiau mėginių, tikslingai tirti dėl Cr (III) nuo Cr (VI). Siekiant išsiaiškinti, koks chromo junginys nustatytas produktuose, rekomenduotina paimti daugiau mėginių, tikslingai tirti dėl Cr (III) ir Cr (VI) nustatymo, rasti tyrimų finansavimo resursų.

 

Patarėjas, laikinai einantis departamento direktoriaus pareigas Antanas Bauža“.


Geologijos tarnyba patvirtino: reikalingi išsamūs ekogeologiniai tyrimai

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pateikė pakartotinių tyrimų išvadą, kuri  patvirtino dirvožemio užterštumą chromu šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje.

Š.m. lapkričio 28 d. Geologijos tarnybos specialistai atliko kontrolinių grunto mėginių ėmimą šiaurinėje miesto dalyje greta Vitės progimnazijos, gyvenamųjų namų Švyturio g. 14 ir 18 bei „Verdenės“ progimnazijos. Kontroliniai dirvožemio viršutinio sluoksnio mėginiai buvo paimti naudojant analogišką mėginių ėmimo bei tyrimo metodiką kaip ir vykdant Klaipėdos miesto savivaldybės  dirvožemio monitoringą.

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus laboratorija patvirtino ankstesniais tyrimais nustatytą viršytą chromo taršą (bendro chromo kiekis nuo 7,6 iki 16,9 kartų viršija ribinę vertę). Vienu adresu – prie „Verdenės“ progimnazijos - dirvožemio tarša chromu neviršijo nustatytos ribos.

Atsižvelgdama į šiuos rezultatus Geologijos tarnyba konstatavo, kad yra būtini papildomi tyrimai - reikalinga atlikti preliminarius ekogeologinius tyrimus Vitės progimnazijos bei gretimose Švyturio gatvės teritorijose. Pažymėta, kad reikia atlikti preliminarius ekogeologinius tyrimus gretimoje uosto teritorijoje veikiančiuose ūkio subjektuose – galimuose taršos šaltiniuose. Savivaldybė, atsižvelgdama į Geologijos tarnybos rekomendacijas dėl tyrimų uosto teritorijoje, tikisi, kad ir Klaipėdos valstybinis jūrų uostas aktyviai jungsis į procesą.

Klaipėdos savivaldybė nedelsdama vykdys būtinus pirkimus, kad kuo greičiau būtų atliktas ekogeologinis tyrimas Vitės kvartale. Papildomai bus nustatomas ir chromo valentingumas, nes atlikus vien ekogeologinius tyrimus, jų turinys būtų nepakankamas įvertinti, kokios rūšies chromu yra užterštas gruntas. Nulinio valentingumo – tai gyvų organizmų neįsisavinamas „metalinis“ chromas. Trivalentis - menkai toksiškas ir gamtinėje aplinkoje nejudrus chromas. Šešiavalentis chromas – tirpus, judrus, koroduojantis, toksiškas chromas, kuris yra sudedamoji chemijos pramonės produktų dalis.

Pažymėtina, kad Lietuvos akredituotose laboratorijose nėra galimybės nustatyti toksiško šešiavalenčio chromo koncentracijos bendrame dirvožemyje aptikto chromo kiekyje, tai gali būti padaryta specialiose laboratorijose užsienyje.

Iki tol, kol bus nustatyta, kurios rūšies chromas dominuoja bendrame dirvožemyje aptikto chromo kiekyje, bendrosios apsaugos rekomendacijos gyventojams neatšaukiamos.


2019-12-05 Ištirti vaisių ir daržovių mėginiai

Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, reaguodama į uostamiesčio šiaurinėje dalyje esančiuose Bomelio Vitės ir Didžiosios Vitės gyvenamuosiuose mikrorajonuose susidariusią situaciją dėl sunkiojo metalo chromo sukeliamo poveikio maisto saugai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai, 2019-11-13 paėmė penkis mėginius šioje teritorijoje gyventojų užaugintų daržovių ir vaisių chromo kiekio bei kitų sunkiųjų metalų (švino ir kadmio) nustatymui. Mėginiai buvo ištirti Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (NMVRVI).

Visuose ištirtuose mėginiuose nustatyti švino ir kadmio kiekiai neviršija norminių dokumentų leidžiamo lygio.

Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje iš privačių asmenų atrinktuose mėginiuose nustatyti vidutiniai chromo kiekiai svyruoja: vynuogėse (0,20–0,44 mg/kg), cukinijose (0,13–0,31 mg/kg), moliūguose (0,07–0,19 mg/kg), obuoliuose (0,06–0,16 mg/kg), bulvėse (0,07–0,19 mg/kg). Ištirtuose mėginiuose aptiktas bendras chromas, kur jo kiekis yra panašus, kaip ir PSO ir EFSA pateiktuose moksliniuose straipsniuose apie kitose šalyse natūraliai aptinkamus chromo kiekius vaisiuose ir daržovėse.

Chromo kiekiai daržovėse ir vaisiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktais nereglamentuojami. Europos bei kitų šalių maisto produktų sudėties duomenų bazėse nėra duomenų apie vidutinį chromo kiekį minėtuose produktuose.

Nėra žinoma kokia vidutinė chromo koncentracija vyrauja daržovėse ir vaisiuose iš kitų, chromu neužterštų, Lietuvos teritorijų. Todėl palyginimui Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2019-11-27 atrinko penkis mėginius tokių pat vaisių ir daržovių,  gyventojų užaugintų Klaipėdos rajone ar toliau nuo centro ir uosto esančiame Klaipėdos mikrorajone.

Tyrimų rezultatų dar laukiama.

 


 2019-11-27 Chromo klausimu – nauji tyrimai

Lapkričio 18 d. Aplinkos ministerijoje (AM) vykusiame pasitarime dėl padidėjusios chromo koncentracijos dirvožemyje šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje nutarta, kad artimiausiu metu bus atlikti papildomi sunkiųjų metalų koncentracijų dirvožemyje tyrimai, juos atliks Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Pakartotiniai dirvožemio mėginiai, siekiant nustatyti chromo koncentraciją dirvožemyje, bus imami lapkričio 28 d.

Kaip specialią darbo grupę informavo Aplinkos apsaugos departamento prie AM Klaipėdos valdybos viršininkas Alfredas Šepštas, mėginiai bus imami laikantis privalomų rekomendacijų, stebint Visuomenės sveikatos centro specialistams. Dirvožemio mėginiai tyrimams bus imami iš teritorijų prie gyvenamųjų namų Švyturio g. 14, 18, taip pat – iš teritorijų prie Vitės bei „Verdenės“ progimnazijų.

Savivaldybės Aplinkos kokybės skyriaus vedėja Rasa Jievaitienė informavo, kad Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) atliko tyrimą, kurio metu buvo ištirti užterštoje teritorijoje surinkti medžių lapai, iš jų pagamintas kompostas.

Nustatyta, kad rasta chromo koncentracija medžių lapuose - 20,2 mg/kg. Toks pat nedidelis kiekis chromo rastas ir pagamintame komposte.

Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (KVMVT) atstovė Rima Slaboševičienė pranešė, kad tarnyba ištyrė šiaurinės miesto dalies gyventojų pateiktus vaisius ir daržoves, juose sunkieji metalai švinas ir kadmis neviršijo ribinių verčių.  Minėta tarnyba negali atlikti vertinimo dėl chromo, nes apskritai nėra nustatytos leidžiamos chromo ribinės vertės maisto produktuose. Todėl KVMVT pakartotinai ims tų pačių vaisių ir daržovių mėginius kituose gyvenamuosiuose rajonuose, kad galėtų atlikti palyginamąja analizę.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas dar lapkričio 21 d. išplatino pranešimą spaudai apie tai, kad tirtame dirvožemyje ir smėlyje chromo koncentracija ne tik neviršija nustatytos ribinės vertės – 80 mg/kg, bet vaikų darželio smėlyje chromo koncentracija yra dešimt kartų mažesnė už didžiausią leidžiamą.

Savivaldybės Miesto ūkio departamento direktorius Liudvikas Dūda patikino, kad miestas ir toliau padidintą dėmesį skiria miesto valymui: baigiami išvežti nukritę medžių lapai (antradienį išvežta 60 didžiųjų maišų), ir toliau pagal grafiką (dukart per savaitę) valomos miesto gatvės bei šaligatviai.

Kaip jau anksčiau skelbta, Klaipėdos miesto savivaldybė vykdys viešuosius pirkimus ekogeologiniams tyrimams užterštoje teritorijoje atlikti. Remiantis jų rezultatais, bus sprendžiamas klausimas dėl užterštos teritorijos tvarkymo plano.

 


2019-11-19 Savivaldybė inicijuos detalius ekogeologinius tyrimus

Lapkričio 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje vykusiame Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje pristatyta naujausio aplinkos monitoringo metu atliktų tyrimų ataskaita, kurioje daugiausia dėmesio skirta dirvožemio taršai chromu. 

Ekstremalių situacijų komisija konstatavo, kad pagal šiuo metu turimą informaciją pagrindo skelbti ekstremaliai situacijai nėra, tačiau būtini detalesni tyrimai, po kurių bus galima spręsti apie konkrečius taršos sumažinimo būdus.

Iki tol, kol paaiškės galutiniai įvairių tyrimų rezultatai, miestas ir toliau bus valomas nuo dulkių, kuriose kaupiasi sunkieji metalai, ir ruoš dokumentus svarbiems kitų metų darbams. 

Kitąmet tvarkys Vitės kvartalą

Uostamiesčio savivaldybė apsisprendė atlikti detalų ekogeologinį tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti taršos paplitimo mastą ir Vitės kvartalo teritorijos tvarkymo planą. Bus pradedamos viešųjų pirkimų procedūros tyrimą atliksiantiems specialistams parinkti.

Taip pat rengiamas Vitės progimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcijos techninis projektas, kuriame yra numatyta esamą stadiono dangą pakeisti dirbtine ir sukurti apsauginius želdinius nuo uosto pusės.

Pristatyti kitų institucijų veiksmai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento vadovas Raimundas Grigaliūnas informavo, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai paėmė mėginius iš smėlio dėžių vaikų lopšeliuose-darželiuose „Traukinukas“, „Bitutė“, „Gintarėlis“ bei Vitės pagrindinės mokyklos teritorijos, taip pat buvo paimti dirvožemio mėginiai.

Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pranešė, kad buvo paimti 5 vaisių ir daržovių mėginiai. Tarnyba taip pat informavo neturinti duomenų, ar šioje teritorijoje gyventojai vartoja vandenį iš šachtinių gręžinių, Jei tokių yra, jie turėtų ištirti vandenį ir įsitikinti jo kokybe.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovai informavo, kad jų turimos oro taršos stotelės kietųjų dalelių „anomalijų“ paskutiniu metu neužfiksavo.

Miestą ir toliau valys nuo dulkių

Buvo sustiprintas miesto, ypač šiaurinės jo dalies, valymas: buvo intensyviai valomos gatvės, šaligatviai, surinkti ir išvežti nukritę medžių lapai.

Anksčiau skelbtos rekomendacijos, ypač asmeninės apsaugos priemonės (dažna asmeninė higiena, ypač grįžus iš lauko; kuo dažnesnis patalpų valymas, šalinant besikaupiančias dulkes; pirštinių naudojimas dirbant lauke/sode ir kt.), išlieka.

Vitės progimnazijos direktorė Renata Venckienė priminė, kad prieš kelis mėnesius šalia mokymo įstaigos buvo pakeista asfalto danga – kone 5 tūkst. kv. m.  Jeigu senoje dangoje ir buvo chromo, Vitės mokiniams ir darbuotojams jis grėsmės nebekelia.

Apie sprendimo būdus – Aplinkos ministerijoje

Dėl nustatytos dirvožemio taršos lapkričio 18 d. Klaipėdos meras vyko į tarpžinybinš pasitarimą Aplinkos ministerijoje. Jame taip pat dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūros, Sveikatos apsaugos ministerijos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai, Geologijos tarnybos ir kt. institucijų atstovai.

Nutarta, kad savivaldybėje turėtų būti sudaryta šiai situacijai koordinuoti skirta darbo grupė, kurios veikloje dalyvautų ir visų minėtų institucijų atstovai. Taip pat pasiūlyta, kad būtų sukurta atskira interneto svetainė ar skiltis, kurioje būtų skelbiama iš skirtingų institucijų suplauksianti informacija apie situaciją, rekomendacijas ir kt. Posėdžio metu sutarta su Geologijos tarnyba, kad Savivaldybė kiek įmanoma operatyviau organizuos viešųjų pirkimų procedūras ekogeologiniams tyrimams. Taip pat pavyko sutarti su Geologijos tarnybos direktoriumi, kad jau artimiausiu metu bus paimti 3-4 mėginiai pagal nustatytą metodiką. Tai bus padaryta dar iki detalių ekogeologinių tyrimų vykdymo.

Posėdžio metu akcentuota, kad situaciją būtina įvertinti kompleksiškai, todėl specialistai analizuos ne tik dirvožemio taršos duomenis, bet ir oro tyrimų rezultatus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paimtų mėginių atsakymus ir kt. tyrimų duomenis.

 


2019-11-07 Sušauktas Ektremalių situacijų komisijos posėdis

Dėl nustatytų chromo koncentracijos dirvožemyje viršijimų lapkričio 7 d. sušauktas Ekstremalių situacijų komisijos posėdis.

Posėdžio metu pristatyti taršos tyrimų rezultatai, chromo poveikis sveikatai, papildytos rekomendacijos gyventojams, tartasi su kontroliuojančiomis institucijomis dėl tolimesnių veiksmų, išklausyta uosto vadovų bei krovos kompanijų atstovų pozicija.

Savivaldybė reikalauja peržiūrėti užterštoje teritorijoje veikiančių įmonių taršos leidimų sąlygas ir neleisti vykdyti taršios veiklos, kuri keltų pavojų aplinkai ir gyventojų sveikatai. Toks kreipimasis išsiųstas į Vyriausybę, Aplinkos apsaugos agentūrą ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją. Dėl kaltininko nustatymo taip pat nutarta kreiptis į Prokuratūrą.

Savivaldybė intensyvina užterštos teritorijos priežiūrą, pateikė rekomendacijas užterštoje teritorijoje esančių ugdymo įstaigų vadovams dėl saugaus ugdymo proceso užtikrinimo.

Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pranešė galinti paimti ir ištirti užterštoje teritorijoje užaugintų vaisių ir daržovių mėginius. Gyventojai, pageidaujantys, kad būtų ištirti jų maisto produktai, raginami susisiekti su šia tarnyba. Posėdžio metu informuota, jog ūkių, iš kurių vaisiai ir daržovės būtų tiekiami į rinką, Maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, šioje teritorijoje nėra.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas informavo, kad paims smėlio dėžėse esančio smėlio mėginius. Kadangi smėlis keičiamas kasmet, tai, specialistų teigimu, gali būti tam tikras indikatorius dėl taršos atsiradimo laiko. 

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdyba pranešė, kad kreipėsi į Geologijos tarnybą dėl atliktų tyrimų įvertinimo.

Kitas Ekstremalių situacijų komisijos posėdis planuojamas lapkričio 18 d., kai bus gauta atliktų tyrimų galutinė ataskaita bei Geologijos tarnybos įvertinimas, taip pat prašoma Uosto direkcijos, kad būtų pristatyti uosto turimų taršos tyrimo stotelių matavimo rezultatai.   

 


2019-11-06 gauta informacija apie nustatytus chromo koncentracijos dirvožemyje viršijimus

Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomo aplinkos monitoringo metu atlikti dirvožemio tyrimai parodė, kad šiaurinėje miesto dalyje esančiuose Bomelio Vitės ir Didžiosios Vitės gyvenamuosiuose mikrorajonuose chromo koncentracija dirvožemyje viršijo leistinas ribines vertes iki 12 kartų.

Didžiausi viršijimai nustatyti ties uosto teritorija, einant toliau nuo uosto, koncentracijos palaipsniui mažėja. Dėl tokios taršos paplitimo geografijos, tikėtina, kad taršos šaltinis – uoste vykdoma veikla.

Mėginiai buvo imti šių metų rugpjūčio 7 d. ir perduoti tirti laboratorijai, savivaldybė sulaukė pirminių rezultatų, o galutinę ataskaitą tyrimus atlikusi bendrovė – VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ – turi pateikti iki lapkričio 15 d.

Siekdama, kad gyventojams būtų užtikrinta saugi ir sveika gyvenamoji aplinka, Klaipėdos miesto savivaldybė dėl šių tyrimų rezultatų kreipiasi į Vyriausybę, Aplinkos apsaugos agentūrą ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją. Savivaldybė reikalauja peržiūrėti užterštoje teritorijoje veikiančių įmonių taršos leidimų sąlygas ir neleisti vykdyti taršios veiklos, kuri keltų pavojų aplinkai ir gyventojų sveikatai.

Savivaldybė savo ruožtu skirs padidintą dėmesį Vitės kvartalo gatvių ir šaligatvių valymui, lapų išvežimui, ugdymo įstaigų teritorijų priežiūrai ir kitiems darbams, kurie padėtų išvengti dirvožemyje ir ant kietųjų dangų nusėdusio chromo plitimo atgal į orą. Gyventojams rekomenduojama vaikščioti kieta danga dengtais takais (šaligatviais, asfaltuotais takais), nepurenti dirvožemio, neleisti vaikams žaisti žolėje, smėlyje, nevartoti šioje teritorijoje užaugintų vaisių ir daržovių. Bus kviečiami užterštoje teritorijoje įsikūrusių ugdymo įstaigų vadovai bei kartu su visuomenės sveikatos specialistais tariamasi, kaip užtikrinti saugų ugdymo procesą. Detalesnės rekomendacijos gyventojams bus pateiktos gavus galutinę dirvožemio tyrimų ataskaitą.

Taip pat organizuojamas Ekstremalių situacijų komisijos posėdis, į kurį kviečiami uosto direkcijos bei ties užteršta teritorija įsikūrusių uosto įmonių vadovai. Dėl kaltininko nustatymo nutarta kreiptis į Prokuratūrą.

Mėginiai buvo imami ir padidėjusi tarša chromu nustatyta šiais adresais:

Mėginių paėmimo vieta

Rezultatas

Ribinė reikšmė

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla (J. Janonio g. 32)

618.9 mg/kg sausos masės

>80

"Vaivorykštės tako" gimnazija (Sportininkų g. 11)

155.2 mg/kg sausos masės

>80

Klaipėdos universitetas (Herkaus Manto g. 84)

80.2 mg/kg sausos masės

>80

Klaipėdos universitetas, pedagogikos fakultetas (S. Nėries g. 5)

84.6 mg/kg sausos masės

>80

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (I. Kanto g. 7)

86.7 mg/kg sausos masės

>80

Klaipėdos universitetas, tęstinių studijų institutas (Sportininkų g. 13)

312.0 mg/kg sausos masės

>80

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, gimnazijos ir verslo skyriai (Smilties Pylimo g. 14)

128.4 mg/kg sausos masės

>80

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, Paslaugų skyrius (J. Janonio g. 13)

193.5 mg/kg sausos masės

>80

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos, gimnazijos ir verslo skyrių stadionas (Smilties Pylimo g. 14)

168.9 mg/kg sausos masės

>80

Klaipėdos lopšelis-darželis “Bitutė” (Švyturio g. 14A)

134.6 mg/kg sausos masės

>80

Klaipėdos lopšelis-darželis “Traukinukas” (S. Daukanto g. 39)

109.2 mg/kg sausos masės

>80

Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos stadionas (J. Janonio g. 32)

1008 mg/kg sausos masės

>80

Švyturio g. greta gyvenamo namo Nr. 14

644.2 mg/kg sausos masės

>80

Švyturio g. greta gyvenamo namo Nr. 18

821.9 mg/kg sausos masės

>80

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams