Pradžia
Lt En

Informacija apie JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliojo plano koregavimo atrankos išvadą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Detaliojo plano pavadinimas: JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215, koregavimas.

Planavimo pagrindas: 2016-02-08 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-395 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“  ir 2016-03-09 tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. J9-352.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: nekeičiant Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, sprendinių, pakoreguoti ir papildyti Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215, sprendinius, nustatant teritorijos dalies naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. Tel. (8 46) 396 066, faks. (8 46) 410 047, el. paštas info@klaipeda.lt, tinklalapis www.klaipeda.lt.

Planavimo iniciatorius: AB „Klaipėdos nafta“, Burių g. 19, 92276 Klaipėda. Tel. (8 46) 391 772, faks. (8 46) 311 399, el. paštas info@oil.lt, tinklalapis www.oil.lt. Adresas korespondencijai: Baltijos pr. 40, 93239 Klaipėda.

Planavimo dokumento rengėjas: UAB „Baltic Engineers“, Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius. Tel. (8 5) 233 4112, faksas (8 5) 231 0258, el. paštas info@balticengineers.com, tinklapis www.balticengineers.com.

Sprendimas dėl SPAV: planavimo organizatorius įvertinęs SPAV subjektų pateiktas išvadas dėl koreguojamo detaliojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, 2016-05-23 priėmė sprendimą Nr.AD1-1621 neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Aplinkos apsaugos agentūra, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Pasiūlymų teikimo tvarka:Susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas sprendimas neatlikti SPAV, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo dienos, galima plano rengėjo ir plano iniciatoriaus buveinėje aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento kortelės Nr. K-VT-21-16-56.)

2016 m. geguzės 23 d. sprendimas Nr.AD1-1621 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading