Pradžia
Lt En

Informacija apie Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215, koregavimo tikslų projekto

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad Savivaldybės administracijos direktorius 2016-02-08 įsakymu Nr. AD1-395 (pridedama) pritarė AB „Klaipėdos nafta“ SGD terminalo technikos departamento direktoriaus iniciatyvai pradėti rengti Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215, koregavimą.

Vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo tikslas – nekeičiant Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, sprendinių, pakoreguoti ir papildyti Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215, sprendinius, nustatant teritorijos dalies naudojimo reglamentus.

Fiziniai ir juridiniai asmenys pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki vasario 24 d. gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas bei pasiūlymo pateikimo datą.

 

Sprendimo ir planavimo tikslų dokumentai:

  1. AB „Klaipėdos nafta“ SGD terminalo technikos departamento direktoriaus 2016 m. sausio 27 d.  pasiūlymas;
  2. Detaliojo plano koregavimo schema;
  3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-08 įsakymas Nr. AD1-395;
  4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl detaliojo plano rengimo tikslų“ projektas;
  5. Planavimo darbų programa.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading