Pradžia
Lt En

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano projektui parengti darbo imasi šešios darbo grupės

1
Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano projektui parengti darbo...

Darbo grupių veikla – svarbus Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo etapas, kurio tikslas – parengti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano projektą 2021–2030 m.

Darbo grupių sudarymą rengiant Savivaldybės strateginį plėtros planą reglamentuoja Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435.

Š. m. gruodžio 6 d. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengimui patvirtintas mero potvarkis Nr. M-93 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 metams rengimo darbo grupių sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo ir darbo grupių Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano projektui parengti sudarymo“. Strateginio plėtros plano projektui parengti darbo imasi šešios darbo grupės:

– Aplinkos apsaugos darbo grupė, atsakinga už aplinkos taršos kontrolės, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, ekosistemų stabilumo išsaugojimo, atliekų tvarkymo ir žiedinės ekonomikos klausimus;

– Ekonominės ir verslo aplinkos darbo grupė, koordinuos ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, turizmo ir rekreacinės aplinkos klausimus;

– Socialinės aplinkos darbo grupė, ieškos sprendimų sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, visuomenės saugumo, vaikų bei šeimos gerovės, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, viešojo saugumo ir prevencijos klausimais;

– Švietimo, sporto ir kultūros darbo grupė, koordinuos švietimo, sporto ir kultūros paslaugų bei infrastruktūros vystymo klausimus;

– Urbanistinio planavimo ir infrastruktūros darbo grupė, svarstys urbanistinio ir teritorijų planavimo, paveldosaugos, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros klausimus;

– Viešojo sektoriaus darbo grupė, nagrinės savivaldybės ir jos įstaigų bei įmonių sistemos tobulinimą; žmogiškųjų išteklių, vidaus procesų, turto valdymą ir paslaugų tobulinimą; gyventojų įtraukimą į sprendimų priėmimą; viešųjų ryšių ir Savivaldybės įvaizdžio klausimus.

Darbo grupių susitikimų metu bus sprendžiami Klaipėdos miestui aktualūs probleminiai klausimai, generuojamos idėjos, kurios padės kurti nuoseklią miesto plėtrą. Darbo grupių posėdžių veiklai keliami šie tikslai:

  • svarstyti darbo grupės kuruojamų sričių stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes;
  • svarstyti Klaipėdos SPP koncepciją;
  • kurti Klaipėdos miesto viziją ir strategiją (prioritetus, tikslus, uždavinius);
  • svarstyti Klaipėdos SPP priemonių planą ir pagrindinių projektų sąrašą;
  • svarstyti Klaipėdos SPP priežiūros metodiką bei vertinimo rodiklius.

Kiekvieną darbo grupę sudaro Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, Savivaldybei pavaldžių juridinių asmenų (biudžetinių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarų akcinių bendrovių, Savivaldybės įmonių), Klaipėdos miesto bendruomenių atstovai ir kiti interesų grupių atstovai, kurių dalyvavimas pagrįstas bendradarbiavimu ir partneryste.

Darbo grupių darbas pradedamas 2020 m. sausio 15 d., numatoma pabaiga – lapkričio 30 d.

 

Su Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkiu dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 metams rengimo darbo grupių sudarymo ir veiklos reglamentu galite susipažinti elektroninėje svetainėje, adresu www.klaipeda2021-2030.lt,  skiltyje „Darbo grupės ir veikla“ poskyryje „Potvarkiai“.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams