Pradžia
Lt En

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas

Komiteto nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Laima Juknienė (pirmininkė)     
Rimantas Didžiokas (pirmininkės pavaduotojas)    
Arvydas Cesiulis    
Romaldas Idzelevičius    
Edmundas Kvederis    
Nina Puteikienė    
Judita Simonavičiūtė    

Posėdį aptarnauja Tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistė Marija Petrulienė, tel.  8 (46) 34 22 47, el. p.: marija.petruliene@klaipeda.lt  

Komiteto posėdžiai vyksta ketvirtadieniais 15.00 val.

Darbotvarkė


Komiteto kompetencijos:

  • svarsto ir rengia pasiūlymus dėl politikos formavimo bendrojo lavinimo, ikimokyklinio ir papildomojo ugdymo, kultūros, sporto bei jaunimo reikalų srityse ir siūlo jos įgyvendinimo kryptis ir būdus, kontroliuoja suformuotos politikos įgyvendinimą;
  • kontroliuoja savivaldybės ugdymo, sporto ir jaunimo reikalų, kultūros įstaigų veiklą, analizuoja, kaip jose vykdomas biudžetas, biudžeto lėšų naudojimo racionalumas, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos pagerinimo;
  • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl ugdymo, sporto ir jaunimo reikalų, kultūros, nevyriausybinių organizacijų veiklos, svarsto ir teikia pasiūlymus dėl nevalstybinių švietimo įstaigų programų finansavimo;
  • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl suaugusiųjų švietimo;
  • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl miesto švietimo, sporto tinklų optimizavimo;
  • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimo ir savanorystės skatinimo; 
  • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus tautinių mažumų ir religinių bendruomenių klausimais;
  • nagrinėja gyventojų pasiūlymus ir pageidavimus pagal komiteto kompetenciją ir teikia pasiūlymus.

Komiteto darbotvarkių projektų archyvas

Komiteto posėdžių protokolų archyvas

        

Komiteto veiklos ataskaita už 2019 metus  

Komiteto veiklos ataskaita už 2020 metus        

Komiteto veiklos ataskaita už 2021 metus     

Komiteto veiklos ataskaita už 2022 metus

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content