Pradžia
Lt En

Pranešimai apie korupciją

2017-10-05 

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybėje nuo pat pasitikėjimo telefono įkūrimo 2010 metais iki 2017-10-01 nebuvo gautas nė vienas pranešimas, kuris būtų susijęs su piktnaudžiavimu tarnyba ar korupcija. 2010–2011 metais buvo gauti du pranešimai, kurie pagal kompetenciją buvo persiųsti nagrinėti Vyriausiajam policijos komisariatui.  2012 metais iš viso buvo gauti 172 skambučiai, beveik visi iš jų prisiskambinę nepalikdavo jokios žinutės arba girdėdavosi tik neaiškus traškesys ar pašaliniai garsai ir tik 7 iš jų buvo tiesiog pranešimai, kuriais gyventojai siekė išspręsti jiems rūpimas problemas. Šie pranešimai buvo nukreipti kompetentingiems skyriams.  2013 metais iš viso buvo gauti  299 skambučiai, ir iš jų tik 19 buvo palikti pranešimai, kuriais buvo siekiama išspręsti jiems rūpimas problemas, šie pranešimai taip pat buvo nukreipti skyriams nagrinėti pagal kompetenciją. 2014 metais gauti 236 skambučiai, ir tik 8 pranešimai, kuriais skambinusieji bandė spręsti jiems rūpimus socialinius klausimus, tačiau jais nebuvo pranešta apie korupcijos faktus. Pranešimai perduoti pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos skyriams. 2016 metais gauti 349 skambučiai ir tik 16 pranešimų, kuriais skambinusieji bandė spręsti jiems rūpimus socialinius klausimus ar pranešti apie problemas mieste, tačiau jais nebuvo pranešta apie korupcijos faktus. 

Nuo 2014-02-26 Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, pakabintos dėžutės su užrašu „Aš prieš korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje“, kurios skirtos informacijai ir pranešimams apie korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje, todėl gyventojų, turinčių faktų ir pastebėjimų, kad savivaldybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmuose galima įžvelgti korupcijos požymių arba už suteiktą paslaugą buvo reikalaujama atlygio ir t. t., yra prašoma rašyti pranešimus ir palikti juos šiose dėžutėse. Dėžutėse rastą informaciją periodiškai tikrina ir svarsto už korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje atsakingi asmenys. Informuojame, kad per šį laikotarpį buvo gauti du pranešimai, kurie taip pat nebuvo susiję su korupcija, tačiau pranešantys svarbius faktus, kurie pagal kompetenciją buvo persiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Vyriausiajam policijos komisariatui. 

2014-07-31

2014 m. balandžio–gegužės mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) užsakymu atliko sociologinį tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014“. Jo metu buvo tiriama trijų tikslinių grupių – 1000 Lietuvos gyventojų, 510 verslo įmonių vadovų ir 508 valstybės tarnautojų – požiūris į korupciją, nuomonė apie įvairių valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų korumpuotumą ir respondentų asmeninė korupcinė patirtis.

Sociologinio tyrimo rezultatus ir susijusią informaciją galite rasti STT interneto svetainėje adresu: http://www.stt.lt/lt/menu/sociologiniai-tyrimai/.

2014-07-28

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 patvirtintomis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis 2014 m. liepos 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. AD1-2253, AD1-2254 buvo papildytos galiojančios tvarkos – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir mero potvarkių rengimo tvarkos aprašas bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo ir derinimo administracijoje tvarka, įrašant nuostatą dėl norminių teisės aktų antikorupcinio vertinimo. Su įsakymais galite susipažinti čia: AD1-2253AD1-2254.

2014-04-24

Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. balandžio 14 d. pasitikėjimo telefonu buvo gauta 110 skambučių. Iš jų 33 padėjo ragelį nepalikę jokios žinutės, 71 skambinantysis prisiskambinę nieko nepranešė. Buvo gauti 6 pranešimai, kuriais skambinusieji bandė spręsti jiems rūpimus socialinius klausimus, tačiau jais nebuvo pranešta apie korupcijos faktus. Pranešimai perduoti pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos skyriams.

2014-03-19 gautas pil. Z.K. laiškas su prašymu atlikti tyrimą. Piliečiui atsakyta raštu 2014-03-26.

Dėžutėje „Aš prieš korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje“ gautas anoniminis laiškas. Jame pateikta informacija pagal kompetenciją perduota nagrinėti Valstybinei mokesčių inspekcijai.   

2014-02-27

2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje vyko pasitarimas su LR specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos atstovais, dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

Susitikime dalyvavo: Klaipėdos miesto savivaldybės meras V.Grubliauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorė J.Simonavičiūtė, Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos pirmininkas A. Grublys, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė E.Deltuvaitė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė O.Garjonienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė J.Paulikienė, Teisės skyriaus vedėjas A.Kačalinas, Informavimo ir e. paslaugų skyriaus vedėja V.Venckutė-Palaitienė, STT Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio vadovas L.Barišauskas ir STT Klaipėdos valdybos viršininkas A.Juršėnas. Susitikimo metu buvo aptarti klausimai, susiję su LR korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimu, aptartos įstatymo įgyvendinimo problemos, Klaipėdos miesto savivaldybės teisės ir pareigos įgyvendinant minėtą įstatymą bei sutarta dėl efektyvesnio bendradarbiavimo tarp savivaldybės ir STT Klaipėdos valdybos atstovų.

2013-10-22

2013 m. spalio 22 d.   Savivaldybėje lankėsi UAB "Ernst & Young Baltic" vyr. konsultantas Saulius Bajarūnas ir vyr. darbo grupės vadovas, Neteisėtų veiksmų tyrimo ir prevencijos specialistas Liudas Jurkonis. Ši kompanija vykdo korupcijos apraiškų tyrimus Baltijos šalyse. Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos iniciatyva buvo organizuotas susitikimas dalyvaujant komisijos nariams, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atstovams. Pasitarimo metu pristatyta informacinė medžiaga apie korupcijos apraiškų tyrimo galimybes. Aptartos kryptys, kaip miesto savivaldybei pavaldžiose įmonėse patobulinti vidinės kontrolės sistemą įgyvendinant korupcijos prevencijos sistemą, diegiant antikorupcines priemones bei atliekant veiklos auditus ir rizikos vertinimą.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content