Pradžia
Lt En De Ru

GDYNĖ (GDYNIA), LENKIJA

 

 Sutartis pasirašyta 1993 m.

Nacionalinė šventė gegužės 3 d. – Konstitucijos diena (1791).

Miesto šventės:

Savivaldos teisių Gdynės miestui suteikimo metinės vasario 10 d.,

Swietojanska gatvės festivalis I savaitgalį po birželio 23 d.

 

Gdynė – vienas jauniausių Lenkijos miestų, nesiekiantis ir šimto metų.1924 m. Lenkija ėmė  statyti savo uostą prie Baltijos jūros mažoje žvejų gyvenvietėje Gdynėje. Po dešimties metų Gdynė tapo vienu svarbiausių Rytų Europos uostų, galinčių priimti ir vandenyno laivus. Prieš Antrąjį Pasaulinį karą Gdynėje jau gyveno 120 tūkst. žmonių. Šiandien mieste 250 tūkst. gyventojų. Gdynė yra Lenkijos karinių jūrų pajėgų ir NATO bazė. Gdynės jūrų uostas yra vienas geriausių Baltijos regione. Šalia tradicinių pramonės rūšių, čia įsikūrę IT, biotechnologijų kompanijos. Gerai išvystytas verslo paslaugų sektorius. Kartu su Gdansku ir Sopotu, Gdynė sudaro trijų miestų megapolį. Aktyvus kultūrinis gyvenimas. Už tarptautinę veiklą miestas apdovanotas Europos Tarybos Europos prizu.

www.gdynia.pl

Bendradarbiavimas

 • · 1995 - Gdynės miesto valdybos susitikimas su vienos privačios Klaipėdos kompanijos atstovais aptarti susisiekimo tarp miestų keltu galimybių. Tais pačiais metais buvo paleistas laivas (su povandeniniais sparnais „Raketos“  tipo), kursuojantis tarp Klaipėdos ir Gdynės. Tačiau po poros sezonų susisiekimą šiuo laivu teko nutraukti, nes plaukti šiuo laivu esant 4 balų bangavimui nesaugu.  
 • ·1997 m. kovas – gruodis – bendradarbiavimas kuriant  Euroregioną Baltija.
 • · 1997 m. - Klaipėdos miesto buriniai laivai dalyvavo Gdynės Jūros šventėje ir Baltic Sail renginiuose.
 • ·1998 m. kovas – Klaipėdos Pramonės ir prekybos rūmai ir Gdynės miesto savivaldybė surengė Klaipėdos įmonių prekybos misiją į Gdynę. Delegacijos vizitas įvyko ryšium su Lenkijos - Lietuvos savivaldybių forumo Varšuvoje renginiais.
 • ·1998 m. kovas – Klaipėdos Ekonomikos skyriaus specialisto praktika Gdynės savivaldybėje, kurių pagrindinis tikslas buvo sukurti Gdynei miesto plėtros strategiją. Bendradarbiauta su Gdynės miesto savivaldybės Planavimo ir plėtros skyriaus specialistais.
 • ·1998 m. rugpjūtis – Klaipėdos miesto menininko, laimėjusio konkursą sukurti Euroregiono Baltija logotipą, kūrybinė stovykla Gdynėje.
 • ·1998 m. spalis – Gdynės atstovų dalyvavimas Klaipėdos savivaldybės surengtoje konferencijoje „Klaipėda - nauja vieta jaunam verslui“.
 • ·1999 m. rugpjūtis - Gdynės atstovų dalyvavimas Euroregiono Baltija sesijoje Klaipėdoje.
 • ·1999 m. rugsėjis - Gdynės delegacija dalyvavo iškilminguose renginiuose, skirtuose Klaipėdos miesto apdovanojimui Europos Tarybos Garbės vėliava už tarptautinę veiklą.
 • 2000 m. kovas – Gdynės miesto valdybos ir tarybos narių vizitas į Klaipėdą bendradarbiavimui aptarti.
 • ·2000 m. gegužė – Klaipėdos sportininkų dalyvavimas VIII Gdynės susigiminiavusių miestų varžybose.
 • 2000 m. rugsėjis – Klaipėdos nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas „Baltika“ kongrese Gdynėje.
 • ·2000 m. spalis - Gdynės miesto atstovų dalyvavimas Euroregioo Baltija mugėje “Expo2000”Klaipėdoje.
 • ·2000 m. lapkritis – Klaipėdos ir Gdynės specialistų bendradarbiavimas kuriant projektą „Susivieniję prieš narkotikus“.
 • ·2001 m. vasaris – Gdynės atstovo dalyvavimas „Com-Invest“ seminare Klaipėdoje.
 • ·2001 m. balandis – Klaipėdos specialistų dalyvavimas projekto „Susivieniję prieš narkotikus“ darbe Gdynėje.
 • ·2001 m. birželis – Gdynės savivaldybės delegacijos dalyvavimas Klaipėdos miesto apdovanojimo Europos Tarybos Garbės ženklu už tarptautinę veiklą iškilmėse.
 • ·2001 m. rugsėjis – Gdynės specialistų studijinis vizitas į Klaipėdą viešojo transporto valdymo klausimais.
 • ·2002 m. gegužė – Klaipėdos jaunųjų sportininkų dalyvavimas X Gdynės Susigiminiavusių miestų varžybose.
 • ·2002 m. gegužė – Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai pasodino simbolinį draugystės medį Gdynės susigiminiavusių miestų aveniu.
 • ·2002 m. rugpjūtis – Gdynės savivaldybės delegacijos dalyvavimas Klaipėdos miesto 750–ojo jubiliejaus iškilmėse.
 • ·2002 m. rugsėjis – Klaipėdos miesto atstovų dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos konferencijoje „Be ribų“, surengtoje Gdynės mieste.
 • ·2002 m. rugsėjis – Klaipėdos miesto savivaldybės delegacijos dalyvavimas Gdynės miesto apdovanojimo Europos Tarybos Europos Prizu už tarptautinę veiklą iškilmėse.
 • ·2003 m. kovas – Gdynės specialistų dalyvavimas Klaipėdos mieste SEGTrans projekto darbo grupėje.
 • ·2003 m. gegužė – jaunųjų Klaipėdos sportininkų dalyvavimas XI Gdynės Susigiminiavusių miestų varžybose.
 • · 2003 m. birželis – Gdynės miesto atstovo dalyvavimas „Tinklai tarp sienų“ projekto mokymuose, kuriuose rengė Lenkijos Respublikos Euroregiono Baltija Savivaldybių asociacija.
 • ·2003 m. spalis - Gdynės savivaldybės delegacijos dalyvavimas Klaipėdos miesto apdovanojimo Europos Tarybos Europos prizu už tarptautinį bendradarbiavimą ir Europos vienybės idėjos sklaidą vietiniu lygiu. Dalyvavimas Baltijos miestų generalinės konferencijos darbe Klaipėdos mieste.
 • ·2004 m. vasaris – Gdynės atstovo dalyvavimas SEBTrans projekto veikloje Klaipėdos mieste.
 • ·2004 m. gegužė – Klaipėdos jaunųjų sportininkų dalyvavimas XII Gdynės Susigiminiavusių miestų varžybose.
 • ·2004 m. liepa - Gdynės miesto tarybos narių delegacijos vizitas į Klaipėdą tradicinės Jūros šventės dienomis.
 • ·2004 m. liepa – Gdynės miesto A klasės burlaivio „Dar Mlodziezy“ vizitas Klaipėdos mero kvietimu į Jūros šventę.
 • ·2005 m. sausis – Klaipėdos savivaldybės atstovų dalyvavimas pasitarime Gdynės Savivaldybėje bendradarbiavimo INTERREG III B projekte „Baltijos kruizai“ klausimais.
 • ·2005 m. vasaris – Gdynės miesto atstovo dalyvavimas Euroregiono Baltija tarybos pasitarime.
 • ·2005 m. balandis – Klaipėdos jaunųjų sportininkų ir Klaipėdos savivaldybės atstovų dalyvavimas XIII Gdynės Susigiminiavusių miestų sporto varžybose.
 • ·2005 m. balandis - Gdynės miesto administracijos ir Tarybos narių atstovų dalyvavimas X jubiliejinėje Baltijos miestų sąjungos Sporto komisijos sesijoje Klaipėdos mieste.
 • 2005 m. – Gdynės miesto atstovo dalyvavimas INTERREG III B projekto “Baltijos kruizai” partnerių pasitarime Klaipėdos mieste.
 • 2005 m. birželis – Klaipėdos ir Gdynės savivaldybių bendradarbiavimo veikla Klaipėdoje vykdant projektą „Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas“.
 • 2005 m. liepa – Gdynės atstovų dalyvavimas Klaipėdos Jūros šventės ir regatos Baltic Sail renginiuose.
 • 2005 m. liepa – Gdynės atstovų dalyvavimas SEBTrans projekto darbe Klaipėdos mieste.
 • 2005 m. rugsėjis - Klaipėdos ir Gdynės savivaldybių atstovų pasitarimas Gdynėje dėl Klaipėdos dienų organizavimo.
 • 2005-2006 m. – Gdynės Pomeranijos Mokslo ir technologijų parko ir Klaipėdos Mokslo ir Technologijų parko bendradarbiavimas “BALTINNO” projekte „Baltijos inovacijų tiltas – bendradarbiavimo stiprinimas tarp Gdynės ir Klaipėdos verslo ir technologijų srityje“.
 • 2005 –2007 m. Klaipėdos ir Gdynės bendradarbiavimas RAINNET projekte „Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas vandenvalos sistemų vystymo keliu – 1 etapas“.
 • 2006 m. vasaris – Klaipėdos miesto mero pavaduotojo vadovaujamos delegacijos vizitas į Gdynę miesto 80-ojo jubiliejaus iškilmių proga. Vizitai į Pomeranijos Mokslo ir technologijų parką ir Gynės Miesto muziejaus statybos aikštelę.
 • 2006 m. gegužė – Klaipėdos jaunųjų futbolininkų dalyvavimas XIV Gdynės Susigiminiavusių miestų varžybose.
 • 2006 m. gegužė – Klaipėdos sporto specialistų dalyvavimas Baltijos miestų Sąjungos Sporto Komisijos metinėje sesijoje “Aktyvus gyvenimo būdas” Gdynės mieste.
 • 2006 m. gegužė – kartu su kitais Baltijos miestų sąjungos Sporto komisijos (pirmininkauja Gdynės savivaldybė) nariais, Klaipėdos atstovai dalyvavo seminaruose ”Daugiafunkcinės Sporto arenos – nuo planavimo iki efektyvaus valdymo” ir “Geriausia praktika aktyviuose miestuose” 
 • 2006 m. birželis – Gdynės miesto atstovų dalyvavimas konferencijoje kaimyninių šalių bendradarbiavimo tema.
 • 2006 m. rugsėjis - Lietuvos dienos Lenkijoje – Klaipėdos dienos Gdynėje:  Klaipėdos foto menininkų fotografijų paroda Gdynės Gemini Centre ir Rotušės Galerijoje, Klaipėdos tautodailės ir lietuviškos virtuvės nei maisto gaminių pristatymas mugėje „Žemės dovanos“, meno kolektyvo „Žilvinas“ koncertai, Klaipėdos regiono turizmo potencialo pristatymas Ekonomikos forume.
 • 2006 m. lapkritis – Klaipėdos dailininkų darbų paroda „Klaipėda Art 06“ Gdynės Miesto muziejuje ir Gemini centre.
 • 2006 – styginių ansamblio, vadovaujamo smuiko virtuozo Vilhelmo Čepinskio, „Camerata Klaipeda“ koncertas Gdynėje.
 • 2007 m. vasaris – Gdynės savivaldybės atstovų dalyvavimas pasitarime Klaipėdoje dėl „The Tall Ships Races Baltic 2009“ organizavimo.
 • 2007 m. gegužė – Klaipėdos jaunųjų sportininkų dalyvavimas XV Gdynės Susigiminiavusių miestų varžybose“.
 • 2007 m. rugsėjis – Klaipėdos specialistų dalyvavimas RAINNET projekto antrajame seminare Gdynėje.
 • 2008 m. gegužė – Klaipėdos miesto atstovų dalyvavimas Gdynės Susigiminiavusių miestų informacijos punkto atidaryme Gdynės miesto bibliotekos Akademinėje skaitykloje.
 • 2008 m. liepa – Klaipėdos miesto atstovų dalyvavimas pasitarime Gdynės savivaldybėje dėl Europinių projektų ir regatos „The Tall Ships Races Baltic 2009“ organizavimo.
 • 2008 m. liepa – Gdynės delegacijos dalyvavimas Jūros šventės renginiuose Klaipėdoje.
 • 2008 m. vasaris – „The Tall Ships Races Baltic 2009“ regatos uostų organizacinių komitetų atstovų pasitarimas Gdynėje.
 • 2008 m. birželis – Klaipėdos miesto delegacijos vizitas į Gdynės Mokslo centrą „Experyment“, vizitas į Gdynės Mokslo ir technologijų parką bei apsilankymas didžiojo burlaivio „Dar Pomorza“ denyje“.
 • 2008 m. gegužė – Klaipėdos jaunimo sportininkų komandos dalyvavo XVII Gdynės Susigiminiavusių miestų varžybose.
 • 2009 m. rugpjūtis – Gdynės šokių kolektyvo dalyvavimas ir koncertai regatos „The Tall Ships Races Baltic 2009 „Klaipėdoje renginiuose.
 • 2009 m. rugsėjis – Klaipėdos Sveikatos centro ir Gdynės Priklausomybės ligų terapijos centro specialistų bendradarbiavimas ankstyvosios priklausomybės ligų diagnostikos ir motyvavimo stacionariniam gydymui sistemos klausimais.
 • 2010 m. balandžio 11 d. – oficialus Klaipėdos mero užuojautos laiškas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir gyventojų vardu Gdynės gyventojams aviakatastrofoje Rusijoje žuvus Lenkijos Respublikos Prezidentui J.E.p. L. Kačinskiui ir aukščiausių Lenkijos pareigūnų delegacijai.
 • 2011 balandis – regatos „The Tall Ships‘ Races Baltic 2009“ organizacinių komitetų pasitarimas Gdynėje (Klaipėda, Gdynė, Turku).
 • 2011 liepa – Gdynės miesto tarybos nario, Sporto komiteto nario, Gdynės Sporto arenos direktoriaus ir Gdynės Sporto centro direktoriaus bei atitinkamų Karlskronos miesto (Švedija) pareigūnų vizitas į Klaipėdos daugiafunkcinės ŠVYTURIO ARENOS atidarymo iškilmes. Susitikimas su Švyturio Arenos vadovais būsimo bendradarbiavimo tarp Arenų galimybėms aptarti.

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content